a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,914

TẠP CHÍ SỐ 8(57), QUYỂN 2


 
[ 1 ]
ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU XÂY DỰNG CÔNG CỤ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
APPLICATION OF DATA MINING TO CONSTRUCTING A TOOL TO ANTICIPATE STUDENTS’ ACADEMIC RESULTS
Tác giả:  Nguyễn Trần Quốc Vinh*, Trang: 0
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ CHẾ TẠO BÊ TÔNG NHẸ
A STUDY ON THE APPLICATION OF LOCAL MATERIALS TO PRODUCING LIGHT WEIGHT CONCRETE
Tác giả:  Lê Xuân Chương , Hà Văn Thảo, Nguyễn Đình Tiến, Võ Quốc Việt Trang: 1
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VIÊN NÉN BIOMASS TỪ PHẾ THẢI NÔNG NGHIỆP CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI
RESEARCH ON THE APPLICATION OF BIOMASS PELLETS FROM AGRICULTURAL WASTE FOR BED BOILERS
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng, Nguyễn Đức Minh, Thái Tấn Hòa, Nguyễn Thanh Văn Trang: 7
 
[ 4 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH WMS DỰ BÁO NGẬP LỤT HẠ DU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF THE WMS MODEL FOR FORECASTING FLOODING IN THE DOWNSTREAM OF THE HAN RIVER, DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thế Hùng, Lưu Duy Vũ, Nguyễn Phước Sinh Trang: 13
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP AG-NANO/ CARBON NANOTUBES (CNTS)/ COTTON VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM KHUẨN
A STUDY ON THE SYNTHESIS OF COMPOSITES CONTAINING AG-NANO/CARBON NANOTUBES (CNTS)/ COTTON AND THEIR APPLICATIONS TO BACTERIUM-CONTAMINATED WATER TREATMENT
Tác giả:  Nguyễn Đình Lâm, Đỗ Quỳnh My, Phan Diệu Phương, Trương Minh Hoàng, Vũ Thị Thu Hà Trang: 18
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CELLULOSE TỪ VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM ĐỂ CỐ ĐỊNH VI KHUẨN LACTIC
ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN SỮA CHUA  
A STUDY ON PRODUCING CELLULOSE FROM ACETOBACTER XYLINUM BACTERIUM TO IMMOBILIZE  LACTIC BACTERIA AND ITS APPLICATION FOR YOGURT FERMENTATION
Tác giả:  Ngô Thị Minh Phương, Lê Thị Bốn, Lê Thị Diệu Trang: 25
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG NHÚNG VÀO VIỆC CHẾ TẠO MÁY NHẮC UỐNG THUỐC TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
MEDICINE REMINDER BASED ON EMBEDDED SYSTEM IN SUPPORTING MEDICAL CARE
Tác giả:  Phạm Xuân Trung, Trần Minh Tuấn, Đinh Huy Vũ, Phan Hoàng Trúc Huyền Trang: 32
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU THU NHẬN VÀ TẠO DÒNG GEN MÃ HÓA CELLULASE TỪ VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS
ISOLATING AND CLONING CELLULASE GENE FROM BACILLUS SUBTILIS
Tác giả:  Ngô Thái Bích Vân, Đặng Thị Châu Thu Trang: 37
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CÁC HẠNG MỤC CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐỔ RA SÔNG
PHÚ LỘC, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH
A RESREACH  ON AUTOMATIC ITEMS OF A TREATMENT SYSTEM OF WASTEWATER EMPTYING INTO THE PHULOC RIVER, DANANG CITY AND A MODEL FOR FABRICATION
Tác giả:  Nguyễn Thanh Việt, Lê Thanh Hưng, Đỗ Duy Tỵ, Nguyễn Đoàn Trang: 42
 
[ 10 ]
ỨNG DỤNG ERGONOMICS VÀO THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO XE LĂN ĐIỆN
APPLICATION OF ERGONOMICS TO THE DESIGN AND FABRICATION OF ELECTRIC WHEELCHAIRS
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Võ Thịnh Bảo, Lưu Quốc Kỳ, Nguyễn Minh Sang, Đặng Văn Tuấn Trang: 47
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PHẨM MÀU ANNATTO CỦA HẠT ĐIỀU NHUỘM BẰNG MỘT SỐ DUNG MÔI ĐỂ
ỨNG DỤNG NHUỘM MÀU THỰC PHẨM
A STUDY OF ANNATTO COLOUR EXTRACTION IN BIXA ORELLANA WITH THE SOLVENTS USED IN DYEING FOODS
Tác giả:  Đào Hùng Cường, Trần Thị Ngọc Bích, Đinh Thị Thủy Tiên, Trương Thị Vương Cang, Lê Thị Ánh, Phan Thị Kiều Nguyên, Phan Thục Uyên, Võ Thị Ngọc Thanh Trang: 52
 
[ 12 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHƯƠNG "ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM" VỚI SỰ
HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM VITESTA
BUILDING A SYSTEM OF MULTIPLE CHOICE QUESTIONS FOR THE CHAPTER: “KINETICS OF PARTICLE” WITH THE ASSISTANCE OF THE VITESTA  SOFTWARE
Tác giả:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Thị Hương Trang: 59
 
[ 13 ]
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM DIỆT VIRUS  
ANTIVIRUS SOFTWARE DEVELOPMENT
Tác giả:  Đặng Đại Thọ, Nguyễn Quang Thái Trang: 65
 
[ 14 ]
ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU XÂY DỰNG CÔNG CỤ DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
APPLICATION OF DATA MINING TO CONSTRUCTING A TOOL TO ANTICIPATE STUDENTS’ ACADEMIC RESULTS
Tác giả:  Nguyễn Trần Quốc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy Trang: 69
 
[ 15 ]
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  
CURRENT SITUATIONS AND SOLUTIONS TO ENHANCING SCHOOL CULTURE AMONGST STUDENTS OF THE  COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao, Tăng Thị Hà Vân, Đinh Thúy Vy Trang: 75
 
[ 16 ]
HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG CHO VÙNG RAU AN TOÀN TRỌNG ĐIỂM TÚY LOAN - ĐÀ NẴNG
COMPLETING SUPPLY CHAIN FOR THE MAIN SAFE VEGETABLES AREA IN TUYLOAN - DANANG
Tác giả:  Lê Thị Liên, Phan Thị Như Hòa, Nguyễn Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Hằng Trang: 81
 
[ 17 ]
ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP KÍCH HOẠT HÀNH VI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TRẦM CẢM (NGHIÊN CỨU TẠI TRẠM Y TẾ HÒA MINH, QUẬN LIÊN CHIỂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
USING BEHAVIOR ACTIVATION THERAPY IN THE TREATMENT OF DEPRESSED PATIENTS (THE CASE OF HOAMINH CLINIC, LIENCHIEU DISTRICT, DANANG)
Tác giả:  Lê Quang Sơn, Hồ Thị Anh, Nguyễn Thị Kiếm, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Tuyết Trang: 88
 
[ 18 ]
BIẾN ĐỘNG CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI TẠI BẮC PHI – TRUNG ĐÔNG: NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG QUỐC TẾ
POLITICAL – SOCIAL TURMOIL IN NORTH AFRICA - MIDDLE EAST: CAUSES AND INTERNATIONAL IMPACTS
Tác giả:  Trần Thị Thu, Võ Đại Thành Nhân Trang: 94
 
[ 19 ]
DU LỊCH THUYỀN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BOAT TOURISM IN DANANG CITY
Tác giả:  Lưu Trang, Lê Thị Ánh Trinh, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phạm Thị Thanh Trang, Nguyễn Thị Trúc Phương Trang: 98
 
[ 20 ]
THÀNH PHẦN XEN CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “LẦM THAN” CỦA LAN KHAI
THE INTERFERING - COMPONENTS IN PLOT IN THE NOVEL “LAM THAN” BY LAN KHAI
Tác giả:  Nguyễn Thanh Trường, Lê Thị Thanh Tịnh Trang: 103
 
[ 21 ]
NGHIÊN CỨU NGỮ NGHĨA CỦA TỪ ĐA NGHĨA “COEUR” (TIM) TRONG TIẾNG PHÁP VÀ CÁC CHUYỂN DỊCH SANG TIẾNG VIỆT
A RESEARCH ON THE SEMANTIC FEATURES OF THE MULTI-MEANING FRENCH WORD “COEUR” (HEART) AND ITS EQUIVALENTS IN VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyễn Hữu Tâm Thu, Võ Hồ Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Tú Trang: 109
 
[ 22 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT TRỌNG ÂM VÀ NGỮ ĐIỆU ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG NGHE HIỂU CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGÔN NGỮ NƯỚC NGOÀI EFFECTS OF THE PERCEPTION OF STRESS AND INTONATION ON LISTENING COMPREHENSION, NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO
EFFECTS OF THE PERCEPTION OF STRESS AND INTONATION ON LISTENING COMPREHENSION
Tác giả:  Võ Thanh Sơn Ca, Nguyễn Thị Quỳnh Giao Trang: 114
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU VỀ CÁCH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG CÁC TIÊU ĐỀ QUẢNG CÁO HÀNH TRÌNH DU LỊCH BẰNG TIẾNG PHÁP
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF RHETORICAL DEVICES IN TOURIST ITINERARIES ADVERTISING HEADLINES IN FRENCH
Tác giả:  Hồ Thị Ngân Diệp, Lê Ngọc Vĩnh San, Trần Thị Quỳnh Thi Trang: 120
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn