a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,512

TẠP CHÍ SỐ 8(57), QUYỂN 3


 
[ 1 ]
OFFSHORE WIND: TECHNOLOGY AND OPPORTUNITIES IN THE UK AND VIETNAM
Tác giả:  Guy T. Houlsby Trang: 1
 
[ 2 ]
ASSESSMENT OF THE CURRENT PRACTICE AND BARRIERS OF THE GREEN DEVELOPMENT IN SEVERAL VIETNAMESE INDUSTRIES
Tác giả:  Phuong Hoang Kim, Le Anh Tuan Trang: 12
 
[ 3 ]
TECHNOLOGY FOR BIOGAS APPLICATION IN PRODUCTION AND LIVING IN RURAL AREAS  
Tác giả:  Bui Van Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân Trang: 23
 
[ 4 ]
A STUDY ON THE PERFORMANCE OF BIOGAS SPARK IGNITION ENGINES CONVERTED FROM DIESEL ENGINES
Tác giả:  Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Le Minh Tien, Le Xuan Thach, Bui Van Ga Trang: 34
 
[ 5 ]
RESEARCH ON THE METHOD TO DETERMINE BASELINE EMISSION FOR VIETNAM POWER SYSTEM
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Phan Cong Tam Trang: 44
 
[ 6 ]
DEVELOPING A SUSTAINABLE ELECTRIC ENERGY PLAN FOR DA NANG CITY
Tác giả:  Đinh Thành Việt Trang: 49
 
[ 7 ]
FREQUENCY CONTROL OF AN ISOLATED GRID BASED ON WIND TURBINE AND DIESEL GENERATOR
Tác giả:  Phan Đình Chung, Hạ Đình Trúc, Trang: 59
 
[ 8 ]
PROBABILISTIC POWER FLOW ANALYSIS FOR MODERN POWER SYSTEM UNDER UNCERTAINTY
Tác giả:  Duong D. Le, Cristian Bovo, Alberto Berizzi, Emanuele Ciapessoni, Diego Cirio, Andrea Pitto Trang: 67
 
[ 9 ]
BIOMASS ENERGY DEVELOPMENT – A SUITABLE ORIENTATION CONTRIBUTING TO GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTION FOR CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Hoang Ngoc Dong, Nguyen Quoc Huy Trang: 76
 
[ 10 ]
PRODUCTION OF BIODIESEL VIA TRANSESTERIFICATION FROM RAPESEED OIL IN SUPERCRITICAL FLUID
Tác giả:  Gumerov M. Farid, Le Phuoc Cuong Trang: 81
 
[ 11 ]
DEMAND RESPONSE: WORLD EXPRERIENCE AND VIETNAM’S APPLICATION
Tác giả:  Le Thu Ha Trang: 92
 
[ 12 ]
A STUDY ON THE SYNTHESIS AND APPLICATION OF MESOPOROUS NANOCRYSTAL HZSM-5 FOR THE CATALYTIC CRACKING OF USED COOKING VEGETABLE OIL IN VIETNAMESE RESTAURANTS FOR GREEN DIESEL
Tác giả:  Nguyen K. D. Hong, Ngo Thi Dinh, Le Thi Hong Ngan, Hoang Linh Lan Trang: 106
 
[ 13 ]
MANAGEMENT OF CASCADE HYDROPOWER PLANTS ON THE SREPOK RIVER
Tác giả:  Tran Van Khanh Trang: 113
 
[ 14 ]
CALCULATION OF PASSIVE FILTERS FOR REDUCING HARMONIC AND IMPROVING THE POWER QUALITY OF THE DISTRIBUTION NETWORK
Tác giả:  Ngo Minh Khoa, Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu Trang: 117
 
[ 15 ]
DIAGNOSTICS AND FORECASTING OF HYDRO UNITS FAULTS
Tác giả:  V. V. Kukharchuk, S. Sh. Kazyv Trang: 122
 
[ 16 ]
A VUONG HYDROPOWER JOINT-STOCK COMPANY: COMMITMENT TO A SUSTAINABLE FUTURE  
Tác giả:  Nguyen Van Le Trang: 127
 
[ 17 ]
FUNCTIONING OPTIMIZATION OF VARIOUS TYPES OF RENEWABLE SOURCES OF ELECTRIC ENERGY IN ELECTRIC NETWORKS  
Tác giả:  Lezhniuk P., Kulyk V. Trang: 131
 
[ 18 ]
DEVELOPMENT OF DISTRIBUTED GENERATION IN THE POWER MARKET
Tác giả:  Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet Trang: 140
 
[ 19 ]
OPTIMIZATION CONTROL OF PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM
Tác giả:  Nguyen Thanh Phuong, Ta Minh Cuong, Nguyen Trong Tri Trang: 147
 
[ 20 ]
COORDINATED CONTROL OF DFIG TO IMPROVE THE LVRT CHARACTERISTICS OF THE SCIG WIND TURBINE SYSTEM
Tác giả:  Duong Minh Quan, Le Kim Hung Trang: 156
 
[ 21 ]
USING SOLID INDUSTRIAL AND DOMESTIC WASTE AS FUELS TO REDUCE ENVIRONMENTAL POLLUTION AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS
Tác giả:  Nguyen Thanh Quang, Hoang An Quoc Trang: 164
 
[ 22 ]
ELECTRODEPOSITION OF CU(INGA)SE2 ABSORBER LAYER TOWARDS SOLAR CELL APPLICATION
Tác giả:  Pham Hong Quang, Dang Thi Bich Hop, Nguyen Thi Ngoc Quynh, Ngo Dinh Sang, Ngo Dung Tuan Trang: 170
 
[ 23 ]
INTENSIFICATION OF BIOGAS PRODUCTION BY MEANS OF MECHANICAL MIXING OF THE SUBSTRATE
Tác giả:  G.S. Ratushnyak, K.V. Anokhinа Trang: 177
 
[ 24 ]
RESEARCH ON USING SOLAR ENERGY FOR FISHERMEN TO SPEED UP THE DEVELOPMENT OF FISHERIES IN DANANG CITY
Tác giả:  Tran Thanh Son Trang: 180
 
[ 25 ]
 
EXPERIMENTAL RESEARCH ON FUEL CONTAINING GASOLINE A92 AND 10% BUTANOL FOR AUTOMOBILE ENGINES
Tác giả:  Huỳnh Tấn Tiến, Tran Van Nam, Nguyễn Đình Lâm Trang: 184
 
[ 26 ]
DEMAND RESPONSE: WORLD EXPRERIENCE AND VIETNAM’S APPLICATION
Tác giả:  Nguyen Thanh Van, Nguyen Quoc Huy, Nguyen Thi Thuy Vy Trang: 190
 
[ 27 ]
NGUYEN THI THANH XUAN, DANG KIM HOANG, NGUYEN MINH TUAN, LE THI BICH YEN, NGUYEN HOANG MINH
A STUDY OF CHLORELLA VULGARIS MICROALGAE CULTIVATION FOR BIODIESEL PRODUCTION
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân, Dang Kim Hoang, Nguyen Minh Tuan, Le Thi Bich Yen, Nguyen Hoang Minh Trang: 194
 
[ 28 ]
RESEARCH ON BIO-ETHANOL PRODUCTION FROM RICE STRAW BY LIME PRETREATMENT COMBINATED WITH SIMULTANEOUS SACCHARIFICATION AND FERMENTATION PROCESS
Tác giả:  Le Thi Nhu Y Trang: 201
 
[ 29 ]
TWO-STAGE RECOGNITION OF LICENSE PLATE CHARACTERS
Tác giả:  Nguyen H.T. Anh, Dinh H. Vu, Tran M. Tuan, Phan T.H. Huyen, Pham V. Tuan Trang: 207
 
[ 30 ]
TRANSMISSION LOSSES OF MICROSTRIP LINES AND POST-WALL WAVEGUIDES IN MILLIMETER WAVE BAND
Tác giả:  Tran Thi Huong Trang: 215
 
[ 31 ]
REAL-TIME FALL DETECTION USING MOTION GRADIENTS AND SHAPE FEATURES 
Tác giả:  Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen Trang: 222
 
[ 32 ]
CAMERA CALIBRATION FOR SPEED DETECTION OF MOVING OBJECTS USING STEREO CAMERA
Tác giả:  Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen Trang: 229
 
[ 33 ]
PERFORMANCE ASSESSMENT ON FACE RECOGNITION USING NEURAL NETWORK AND PRINCIPLE COMPONENT ANALYSIS
Tác giả:  Tu M. Hien, Nguyen T. Tung, Pham V. Tuan Trang: 236
 
[ 34 ]
EFFECTS OF HMM PARAMETERS ON VIEW-INVARIANT HUMAN ACTION RECOGNITION SYSTEM
Tác giả:  Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Hoang Le Uyen Thuc Trang: 246
 
[ 35 ]
RECENT ADVANCES ON VIDEO-BASED HUMAN WALKING GAIT ANALYSES
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang Trang: 253
 
[ 36 ]
STATISTICAL PROPERTIES OF RAYLEIGH FADING MODELS IN WIRELESS COMMUNICATIONS
Tác giả:  *, *, * Trang: 262
 
[ 37 ]
A SINGLE-CAMERA FALL DETECTION USING NEURAL NETWORK
Tác giả:  Ngo T. Y, Lai K. Phung, Pham V.Tuan Trang: 270
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn