a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,511

TẠP CHÍ SỐ 9(58), QUYỂN 3


 
[ 1 ]
CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP PHIÊN ÂM CÁC DÃY SỐ
AN INTEGRATED SOFTWARE FOR THE TRANSCRIPTION OF NUMBERS
Tác giả:  Trương Thiên Ân, Huỳnh Công Pháp Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP RÚT TRÍCH THÔNG TIN TỰ ĐỘNG TỪ CÁC TRANG WEB
METHODS OF AUTOMATIC WEB EXTRACTION OF INFORMATION
Tác giả:  Nguyễn Văn Bình Trang: 9
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG
RESEARCHING AND DESIGNING A SUPPORT LEARNING INSTRUMENT FOR THE SUBJECT OF APPLIED GRAPHICS
Tác giả:  Võ Hùng Cường, Mai Lam Trang: 15
 
[ 4 ]
PHƯƠNG PHÁP GIẤU TIN BÍ MẬT VÀO VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
A METHOD TO HIDE SECRET INFORMATION INTO VIETNAMESE DOCUMENTS
Tác giả:  Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thanh Tặng, Đặng Trần Khánh, Trần Trung Hiển Trang: 21
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TRẦN LÃI SUẤT ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VIỆT NAM
A STUDY OF THE IMPACT OF CEILING INTEREST RATE ON THE MONEY MARKET IN VIETNAM
Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Hà Trang: 27
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH NHẬP NHẰNG TRONG TIẾNG VIỆT VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG SOẠN THẢO VĂN BẢN
RESEARCH ON THE AMBIGUITY OF VIETNAMESE TEXTS AND SOLUTIONS TO TEXT EDITING
Tác giả:  Đinh Thị Mỹ Hạnh Trang: 33
 
[ 7 ]
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BỆNH VIỆN THEO ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ
PERFECTING THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN HOSPITALS ORIENTED BY INTEGRATED MANAGEMENT SOLUTION
Tác giả:  Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trang: 40
 
[ 8 ]
GIẢI PHÁP ÁP DỤNG WATERMARKING VÀO BẢN ĐỒ SỐ 2D BẰNG CÁCH THAY HỆ SỐ PHỔ LƯỚI HAI TRỤC TỌA ĐỘ CÁC ĐỈNH
SOLUTIONS FOR APPLYING WATERMARKING TO A 2D VECTOR MAP BY MODIFYING MESH-SPECTRAL COEFFICIENTS OF THE TWO AXES OF VERTICES
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Đoàn, Trần Trung Hiển Trang: 47
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
A RESEARCH INTO THE IMPACTS OF INFORMATION DISCLOSURE ON THE STOCK MARKET IN VIETNAM
Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Hà Trang: 53
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ ẢO HÓA TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
VIRTUALIZATION IN CLOUD COMPUTING
Tác giả:  Nguyễn Lê Tùng Khánh Trang: 57
 
[ 11 ]
CẢI TIẾN THUẬT TOÁN NEXT BEST VIEW, ỨNG DỤNG CHO ROBOT THĂM DÒ
IMPROVEMENT OF NEXT BEST VIEW ALGORITHM FOR EXPLORING ROBOTS
Tác giả:  Lã Trung Kiên, Lê Văn Minh, Trần Anh Khoa Trang: 62
 
[ 12 ]
TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA
INTERGRATION OF CONVEX HULL ALGORITHM IN HUMAN MOTION TRACKING
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông Trang: 69
 
[ 13 ]
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH DOANH THU, CHI PHÍ ĐỂ TÍNH THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
DIFFERENCES BETWEEN TAX POLICIES AND ACCOUNTING REGIME IN DETERMINATION OF REVENUE AND EXPENSES FOR COUNTING TAXABLE INCOME AND ACCOUNTING PROFITS
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc Trang: 75
 
[ 14 ]
SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CAMSHIFT VÀ MEANSHIFT TRONG PHÁT HIỆN VÀ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG
COMPARISON OF CAMSHIFT AND MEANSHIFT METHODS IN DETECTING AND TRACKING MOVING OBJECTS
Tác giả:  Nguyễn Trọng Nguyên, Huỳnh Hữu Hưng Trang: 81
 
[ 15 ]
SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG CỤ EXCEL TRONG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRẢ GÓP
APPLICATION OF THE EXCEL TO SALES ACCOUNTING BY INSTALMENT
Tác giả:  Trần Lương Nguyệt Trang: 89
 
[ 16 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT COMPRESSIVE SENSING TRONG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT
APPLICATION OF COMPRESSIVE SENSING TO FACE RECOGNITION
Tác giả:  Nguyễn Thị Nông Trang: 94
 
[ 17 ]
GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG WEB NGỮ NGHĨA VÀO VIỆC TỔ CHỨC VÀ TRA CỨU HIỆU QUẢ THÔNG TIN MÔN HỌC, NGÀNH HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
APPLICATION OF SEMANTIC WEB TO THE EFFICIENT ORGANIZATION AND CONSULTATION OF COURSES AND SPECIALITIES IN UNIVERSITIES
Tác giả:  Huỳnh Công Pháp, Ngô Thị Thanh Trang Trang: 100
 
[ 18 ]
TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN THỰC CHỨNG
OVERVIEW OF POSITIVE ACCOUNTING THEORY
Tác giả:  Lê Hà Như Thảo Trang: 106
 
[ 19 ]
GIẢI PHÁP CHUẨN HÓA CÁC KHO NGỮ LIỆU DÙNG TRONG LĨNH VỰC DỊCH TỰ ĐỘNG
STANDARDIZATION AND NORMALIZATION OF MACHINE TRANSLATION CORPORA
Tác giả:  Đặng Đại Thọ, Huỳnh Công Pháp Trang: 111
 
[ 20 ]
THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM
DYNAMIC RECONFIGURATION IN GROUP COMMUNICATION SYSTEMS
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ Trang: 118
 
[ 21 ]
TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO CÁCH TIẾP CẬN CHU TRÌNH
ESTABLISHING ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS IN UNIVERSITIES BASED ON THE CYCLE APPROACH
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trang: 123
 
[ 22 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÍNH GIỜ GIẢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CONSTRUCTION OF A TEACHING HOUR CALCULATING SYSTEM IN THE COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Tác giả:  Văn Đỗ Cẩm Vân Trang: 130
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn