a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,496

TẠP CHÍ SỐ 10(59)


 
[ 1 ]
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN BÁM THÍCH NGHI BỀN VỮNG CHO HỆ PHI TUYẾN BẤT ĐỊNH VÀ ỨNG DỰNG VÀO ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUA BÁNH RĂNG
DESIGN OF ROBUST ADAPTIVE TRACKING CONTROLLER FOR UNCERTAIN NONLINEAR SYSTEMS AND APPLICATION TO THE CONTROL OF GEARING TRANMISSION SYSTEMS
Tác giả:  Lê Thị Thu Hà*, Nguyễn Doãn Phước Trang: 1
 
[ 2 ]
TÍCH HỢP KỸ THUẬT THIẾT KẾ NGƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ
INTERGRATION OF REVERSE ENGINEERING AND PROTOTYPING TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING
Tác giả:  Trần Ngọc Hiền, Trần Ngọc Tú* Trang: 7
 
[ 3 ]
SO SÁNH HIỆU QUẢ CÁC KỸ THUẬT ĐẶT TRƯỚC TÀI NGUYÊN TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG
COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF RESOURCE RESERVATION OF SIGNALING PROTOCOLS IN OPTICAL BURST NETWORKS
Tác giả:  Nguyễn Tiến Hoàng*, Trang: 13
 
[ 4 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG NỐI ĐẤT ĐẾN QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ QUÁ DÒNG ĐIỆN KHI SỰ CỐ CHẠM ĐẤT TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 KV
EFFECTS OF THE EARTHING SYSTEM ON OVERVOLTAGE AND OVERCURRENT IN CASE OF EARTH FAULTS ON THE 22KV DISTRIBUTION NETWORK
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Trần Vinh Tịnh, Nguyễn Lương Mính, Võ Như Quốc Trang: 19
 
[ 5 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT TRỰC TIẾP ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ DÙNG BIẾN TẦN ĐỂ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƠM THỦY LỰC
BUILDING A DIRECT SUPERVISION MODEL FOR POWER CONSUMPTION WITH A VARIABLE SPEED DRIVE USED TO CONTROL HYDRAULIC PUMPS
Tác giả:  Đoàn Anh Tuấn*, Trần Đăng Cường Trang: 26
 
[ 6 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN
DEVELOPING SOFWARE FOR HYDROPOWER PLANT OPERATION TRAINING
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Chí Hậu Trang: 31
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG MẠNH VỚI NẤM BỆNH FUSARIUM (GÂY BỆNH HÉO VÀNG) TRÊN RAU MÀU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE SELECTION OF TRICHODERMA STRAINS STRONGLY RESISTANT TO FUSARIUM FUNGUS (THE CAUSE OF YELLOW WILTING) IN VEGETABLES IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Thiên Hằng, Đỗ Thu Hà* Trang: 37
 
[ 8 ]
GIẢI NGHIỆM SỐ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG PHI TUYẾN CẤP 2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ-MEN VỚI CÁCH CHỌN ĐẶC BIỆT CÁC HÀM CƠ SỞ
FINDING APPROXIMATE SOLUTIONS TO THE SECOND-ORDER NONLINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS VIA THE MOMENTS METHOD WITH A SPECIAL CHOICE OF BASIC FUNCTIONS
Tác giả:  Lê Minh Hiếu* Trang: 43
 
[ 9 ]
XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU ĐA NGỮ ANH - PHÁP - VIỆT
DEVELOPING A MULTILINGUAL CORPUS FOR ENGLISH – FRENCH – VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyễn Thị Hoa, Võ Trung Hùng* Trang: 50
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN SINH RA BIẾN NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI GAMMA
EVALUATION OF ALGORITHMS GENERATING GAMMA RANDOM VARIABLES
Tác giả:  Nguyễn Văn Hưng, Trần Quốc Chiến, Võ Đình Nam* Trang: 58
 
[ 11 ]
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THUẬT TOÁN SO KHỚP MẪU AHO-CORASICK VỚI KỸ THUẬT NÉN KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
IMPROVING THE EFFICIENCY OF AHO-CORASICK PATTERN MATCHING ALGORITHM USING COMPRESSED STATE STORAGE
Tác giả:  Lê Đắc Nhường*, Nguyễn Gia Như, Trang: 64
 
[ 12 ]
ĐA DẠNG THỰC VẬT VÀ BẢO TỒN Ở XÃ CỔ LỦNG THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA
PLANT DIVERSITY AND CONSERVATION IN COLUNG COMMUNE IN PULUONG NATURE RESERVE OF THANHHOA PROVINCE
Tác giả:  Đậu Bá Thìn*, Lê Văn Toản, Đinh Thị Thanh Lam, Phạm Hồng Ban Trang: 70
 
[ 13 ]
BÀN THÊM VỀ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY
FURTHUR DISCUSSIONS ABOUT THE NATIONAL TRADITIONAL VALUES IN THE CONTEXT OF CURRENT GLOBALIZATION
Tác giả:  Lê Thị Tuyết Ba*, Trang: 75
 
[ 14 ]
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ DƯỚI GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHÍNH SÁCH
ECONOMIC DEVELOPMENT AND DEMOGRAPHIC CHANGE FROM THE ANGLE OF THEORETICAL AND PRACTICAL POLICY
Tác giả:  Bùi Quang Bình*, Trang: 79
 
[ 15 ]
CÁC THÀNH PHẦN CẤU THÀNH ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC
THE COMPONENTS OF STUDENTS’ ETHICS IN SCHOOL
Tác giả:  Lê Đăng Lăng* Trang: 86
 
[ 16 ]
BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MEASURES FOR BUILDING KINDERGARTENS MEETING NATIONAL STANDARDS IN HOAVANG DISTRICT, DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao*, Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trang: 92
 
[ 17 ]
QUY TRÌNH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC QUA CÁC BÀI RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN
PROCESS OF EDUCATING CAREER VALUES FOR THE STUDENTS MAJORING IN PRIMARY EDUCATION PROGRAM THROUGH PEDAGOGICAL SKILL LESSONS
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Hải, Trang: 98
 
[ 18 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI VÀ AHP ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN THỪA THIÊN HUẾ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
APPLICATION OF THE DELPHI AND AHP METHOD IN ASSESSING THE IMPACT OF HO CHI MINH ROAD THROUGH THUA THIEN HUE TERRITORY ON NATURAL RESOURCES, ENVIRONMENT AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Sơn*, Trương Văn Phượng, Trang: 103
 
[ 19 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU MOBIFONE ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ MỨC CHI TIÊU CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TP. NHA TRANG
THE INFLUENCE OF MOBIFONE BRAND IMAGE ON CUSTOMERS’ SATISFACTION AND EXPENDITURE IN NHA TRANG CITY
Tác giả:  Hồ Huy Tựu, Phan Thị Phương* Trang: 110
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA VÀ CÚ PHÁP CỦA NHỮNG THÀNH NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI CÂY TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY OF SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF IDIOMS RELATING TO FRUITS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Mai Thanh Thủy*, Hồ Thị Kiều Oanh, Trang: 116
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn