a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,516

TẠP CHÍ SỐ 11(60).QUYỂN 1


Trang bìa                    Phụ lục                    
 
[ 1 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG PHÓNG TIA LỬA ĐIỆN VÀ THỜI GIAN XUNG ĐẾN NĂNG SUẤT GIA CÔNG BẰNG CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN
THE EFFECT OF DISCHARGES CURRENT AND PULSE ONTIME ON MACHINING CAPACITY IN WIRE ELECTRICAL DISCHARGES MACHINING
Tác giả:  Lưu Đức Bình* Trang: 1
 
[ 2 ]
ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI CHO HỆ ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT DỰA TRÊN BỘ NHẬN DÙNG MẠNG NƠ-RON HÀM CƠ SỞ XUYÊN TÂM
ADAPTIVE PID CONTROL FOR PRESSURE REGULATION BASED ON RADIAL BASIC FUNCTION NEURAL NETWORK IDENTIFIER
Tác giả:  Nguyễn Chí Ngôn*, Trần Thanh Tú Trang: 6
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ÔTÔ
DESIGN OF A MICROCONTROLLER BOARD APPLIED TO TESTING AUTOMOTIVE ENGINE CONTROL SYSTEMS
Tác giả:  Phạm Quốc Thái* Trang: 13
 
[ 4 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ KHI SỬ DỤNG DÂY DẪN SIÊU NHIỆT ĐỂ CHỐNG QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN.
EVALUATION ON ECONOMIC EFFICIENCY IN USING SPECIAL CONDUCTORS (SUPER CONDUCTORS) TO PREVENT OVERLOADS IN CENTRAL AND HIGHLAND AREAS
Tác giả:  Trần Vinh Tịnh*, Nguyễn Hùng Việt Trang: 19
 
[ 5 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 110KV SỬ DỤNG PHẦN MỀM SCADA WINCC VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC
RESEARCH ON THE DESIGN OF A CONTROL AND MONITORING MODEL FOR OPERATING A 110KVA POWER SUBSTATION USING SCADA WINCC SOFTWARE AND PLC
Tác giả:  Đoàn Anh Tuấn*, Phạm Văn Tường Trang: 24
 
[ 6 ]
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHO CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG HIỆN ĐẠI
DESIGNING A CONTROL PROGRAM OF MANAGEMENT SYSTEM FOR MODERN BUILDINGS
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Thái Viễn Trang: 29
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ AN TOÀN CỦA ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN QUA TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT NHIỆT BẰNG LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY
A STUDY AND EVALUATION OF THE SAFETY OF ROLLER-COMPACTED CONCRETE THROUGH HEAT STRESS CALCULATION USING A RELIABILITY THEORY
Tác giả:  Nguyễn Đình Xân, Đoàn Viết Long* Trang: 35
 
[ 8 ]
PHÂN TÍCH TĨNH NHẰM PHÁT HIỆN CÁC KHIẾM KHUYẾT TRONG MÃ NGUỒN C
STATIC ANALYSIS FOR DETECTING VULNERABILITY IN C CODE
Tác giả:  Nguyễn Thanh Bình*, Nguyễn Thị Thùy Linh Trang: 40
 
[ 9 ]
ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH DI TRUYỀN PHỤC VỤ HỌC XẾP HẠNG
GENETIC PROGRAMMING FOR LEARNING TO RANK
Tác giả:  Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng* Trang: 47
 
[ 10 ]
VỀ HÀM TRẠNG THÁI ĐA THỨC CHO HỆ DỪNG ĐỘNG HỌC TUYẾN TÍNH
ABOUT POLYNOMIAL STATUS FUNCTION FOR LINEAR STATIONARY DINAMICAL SYSTEM
Tác giả:  Lê Hải Trung*, Trang: 53
 
[ 11 ]
QUY TRÌNH SÀNG LỌC SƠ BỘ HỌC SINH TIỂU HỌC CÓ BIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH
PRELIMINARY PROCESSES OF SCREENING ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH MANIFESTATIONS OF AGGRESSIVE BEHAVIORS
Tác giả:  Nguyễn Thị Trâm Anh* Trang: 58
 
[ 12 ]
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHÁNH HÒA - NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
RETAIL BANKING SERVICES IMPROVEMENT AT THE BRANCHES OF KHANHHOA BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM (BIDV) – BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Tác giả:  Nguyễn Thị Trâm Anh, Trần Thị Thu Hà* Trang: 64
 
[ 13 ]
DẠY HỌC THEO DỰ ÁN NỘI DUNG "DẠY HỌC VÉC TƠ VÀ TOẠ ĐỘ" TRONG HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ) THEO ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN
PROJECT-BASED TEACHING ENTITLED "VECTOR AND COORDINATES" FOR THE METHODOLOGY UNIT (SPECIFIC CONTENTS) IN THE ORIENTATION OF STUDENTS’ PEDAGOGICAL CAREER DEVELOPMENT
Tác giả:  Trần Việt Cường* Trang: 71
 
[ 14 ]
TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
POSITIVE LEARNING PSYCHOLOGY OF THE STUDENTS AT THE COLLEGE OF EDUCATION (COE) – HUE UNIVERSITY
Tác giả:  Hoàng Thế Hải*, Bùi Văn Vân Trang: 77
 
[ 15 ]
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG ĐÀ NẴNG
DEVELOPING THE OPERATION OF DANANG’S LOCAL DEVELOPMENT INVESTMENT FUNDS
Tác giả:  Nguyễn Hòa Nhân*, Trang: 82
 
[ 16 ]
NGHỀ CHẰM NÓN LÁ LA BÔNG NỬA ĐẦU THỂ KỶ XX
LA BONG’S TRADE OF WEAVING CONICAL HATS IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
Tác giả:  Nguyễn Minh Phương*, Trang: 88
 
[ 17 ]
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
REALITIES OF SOME PEDAGOGY COLLEGE STUDENTS’ SOFT SKILLS
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn* Trang: 93
 
[ 18 ]
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO CÁCH TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN
MEASURES TO ORGANIZE SELF-STUDY FOR PEDAGOGICAL COLLEGES STUDENTS BY MEANS OF PERFORMANCE APPROACH
Tác giả:  Phan Thị Hồng Vinh, Nguyễn Đức Giang, Lê Thị Hằng*, Trang: 99
 
[ 19 ]
NHÂN LỰC NGOẠI NGỮ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP FDI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
HUMAN RESOURCES WITH FOREIGN LANGUAGE ABILITY IN DANANG FDI ENTERPRISES
Tác giả:  Phan Thị Yến*, Trang: 105
 
[ 20 ]
YẾU TỐ VĂN HÓA HÔN NHÂN TRONG MỘT SỐ QUÁN DỤNG NGỮ TIẾNG HÀN PHỔ BIẾN
CULTURAL ELEMENTS IN MARRIAGE IN SOME COMMON KOREAN IDIOMS
Tác giả:  Trần Thị Lan Anh* Trang: 110
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn