a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,504

TẠP CHÍ SỐ 12(61), QUYỂN 3


 
[ 1 ]
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC VÙNG Ở VIỆT NAM
ECONOMIC DEVELOPMENT AND REAL INEQUALITIES BETWEEN REGIONS IN VIETNAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình* Trang: 1
 
[ 2 ]
THỰC TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH BẬC TIỂU HỌC Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ENGLISH TEACHING METHODS AT THE PRIMARY SCHOOL LEVEL IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo* Trang: 8
 
[ 3 ]
ĐỂ VIẾT “PHẦN TÓM TẮT” CỦA MỘT BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH
WRITING THE ENGLISH “ABSTRACT SECTION” OF A SCIENTIFIC RESEARCH ARTICLE
Tác giả:  Nguyễn Phước Vĩnh Cố*, Lê Vũ Trang: 15
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG: SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU BẢNG ĐỘNG
DETERMINANTS OF THE CAPITAL STRUCTURE OF VIET NAM CONSTRUCTION MATERIAL BUSINESSES USING DYNAMIC PANELS
Tác giả:  Lê Phương Dung, Nguyễn Thị Thùy Trang* Trang: 21
 
[ 5 ]
NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG ISO 9001:2008 Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
IMPROVING THE EFFICIENCY OF APPLYING ISO 9001:2008 TO THE COLLEGE OF VIETNAM – KOREA FRIENDSHIP INFORMATION TECHNOLOGY
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao*, Nguyễn Ngọc Hòa Trang: 28
 
[ 6 ]
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH DỊCH TỪ XƯNG HÔ TIẾNG PHÁP SANG TIẾNG VIỆT
FACTORS AFFECTING THE TRANSLATION OF FRENCH FORMS OF ADDRESS IN VIETNAMESE
Tác giả:  Lê Thị Ngọc Hà* Trang: 33
 
[ 7 ]
KỸ NĂNG TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
THE SKILL IN ORGANIZING ROLE-PLAYING TOPIC-BASED GAMES OF STUDENTS MAJORING IN PRE-SCHOOL EDUCATION AT HUE UNIVERSITY’S COLLEGE OF EDUCATION
Tác giả:  Hoàng Thế Hải*, Phạm Tiến Sỹ Trang: 38
 
[ 8 ]
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG- GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT—A SOLUTION TO IMPROVING EFFICIENCY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Tác giả:  Lê Thị Minh Hằng*, Nguyễn Thanh Liêm Trang: 44
 
[ 9 ]
PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SINH VIÊN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
METHODS OF GUIDING STUDENTS TO BUILD MIND MAPS IN STUDYING VIETNAMESE NATURAL GEOGRAPHY CREDITS AT THE FACULTY OF GEOGRAPHY, COLLEGE OF PEDAGOGY
Tác giả:  Đậu Thị Hòa* Trang: 50
 
[ 10 ]
ĐẤU TRANH CỦA PHÁI ĐOÀN CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM TẠI HỘI NGHỊ PARIS (1968 - 1973)
THE STRUGGLE OF THE DELEGATION OF THE SOUTH VIETNAM PROVISIONAL REVOLUTIONARY GOVERNMENT AT THE PARIS PEACE CONFERENCE (1968-1973)
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Hồng* Trang: 56
 
[ 11 ]
THỰC TRẠNG LOÃNG XƯƠNG Ở PHỤ NỮ MÃN KINH THÀNH PHỐ TAM KỲ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
PATTERNS OF OSTEOPOROSIS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN IN TAMKY CITY AND SOME PREVENTIVE MEASURES
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương* Trang: 61
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CỬA HÀNG VÀ CẢM XÚC MUA HÀNG ĐẾN HÀNH VI TIẾP CẬN
A STUDY OF THE INFLUENCE OF STORES ENVIRONMENTS AND BUYING EMOTIONS ON APPROACH BEHAVIORS
Tác giả:  Phạm Thị Lan Hương* Trang: 67
 
[ 13 ]
PHÂN TÍCH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN ANLYSIS OF SOME CHARACTERISTICS OF THE DOCTORAL PROGRAMME IN THE ENGLISH LANGUAGE OF THE UNIVERSITY OF DA NANG, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES
Tác giả:  Lưu Quý Khương* Trang: 73
 
[ 14 ]
PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO TRUNG KÌ QUA VAI TRÒ CỦA HỘI AN NAM PHẬT HỌC (1932 - 1945)
ROLES OF BUDDHOLOGY ANNAM GROUP IN BUDDHIST RENOVATION MOVEMENT IN CENTRAL VIETNAM (1932 - 1945)
Tác giả:  Trương Công Huỳnh Kỳ, Dương Thanh Mừng* Trang: 79
 
[ 15 ]
CHỮ PHẠN TRÊN CÁC BIA KÝ CỔ TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
SANSKRIT ON ANCIENT INSCRIPTIONS IN VIETNAM
Tác giả:  Dương Thị Ngọc Minh* Trang: 85
 
[ 16 ]
PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ BÁN LẺ THEO CÁCH TIẾP CẬN VỀ MÔ HÌNH KINH DOANH
RETAIL SUPERMARKET DEVELOPMENT IN AN APPROACH TO BUSINESS MODEL
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ* Trang: 91
 
[ 17 ]
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÁC KHU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2, TỈNH QUẢNG NAM
ASSESSING THE QUALITY OF LIFE IN RESETTLEMENT SECTIONS OF SONGTRANH 2 HYROPOWER STATION IN QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Lê Thị Nguyện, Lê Ngọc Hành* Trang: 100
 
[ 18 ]
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI ẤN ĐỘ - NHẬT BẢN (1991 - 2011)
INDIA - JAPAN TRADE RELATIONS (1991 - 2011)
Tác giả:  Nguyễn Văn Sang* Trang: 107
 
[ 19 ]
ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CUSTOMER ORIENTATION IN UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT
Tác giả:  Lê Đình Sơn* Trang: 113
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
RELATIONS OF THE MARKET ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE OF COFFEE COMPANIES IN GIALAI
Tác giả:  Đoàn Thanh, Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy* Trang: 120
 
[ 21 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VERBO-TONAL TRONG VIỆC CHỈNH LỖI PHÁT ÂM CÁC NGUYÊN ÂM TIẾNG PHÁP
APPLICATION OF THE VERBO-TONAL METHOD IN THE CORRECTION OF STUDENTS’ ERRORS IN PRONOUNCING FRENCH VOWELS
Tác giả:  Nguyễn Hữu Tâm Thu* Trang: 129
 
[ 22 ]
QUAN ĐIỂM CỦA JOHN DEWEY “VỀ NỀN GIÁO DỤC TIẾN BỘ” VÀ Ý NGHĨA HIỆN THỜI CỦA NÓ
JOHN DEWEY’S OPINION OF “THE PROGRESSIVE EDUCATION” AND ITS CURRENT SIGNIFICANCE
Tác giả:  Vương Thị Bích Thủy, Dương Đình Tùng* Trang: 135
 
[ 23 ]
VĂN HÓA, NGÔN NGỮ, GIAO TIẾP VÀ MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CHÚNG TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ HIỆN ĐẠI
CULTURE, LANGUAGE, COMMUNICATION AND DIALECTICAL RELATIONSHIPS IN MODERN FOREIGN LANGUAGE LEARNING AND TEACHING
Tác giả:  Nguyễn Văn Tụ* Trang: 141
 
[ 24 ]
MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHAI THÁC HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOME MEASURES TO EXPLOIT THE HISTORICAL RELICS SYSTEM IN DANANG CITY IN TEACHING VIETNAMESE HISTORY AT HIGH SCHOOLS OF DANANG CITY
Tác giả:  Dương Thị Tuyết* Trang: 146
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH ĐỘNG QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TPHCM
INVESTIGATING THE FACTORS INFLUENCING THE EARNINGS MANAGEMENT OF STOCK ISSUERS LISTED ON HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE
Tác giả:  Phạm Thị Bích Vân* Trang: 152
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn