a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,905

TẠP CHÍ SỐ 7(56)


 
[ 1 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH CẢI TIẾN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
APPLICATION OF THE IMAGE PROCESSING TECHNIQUE TO IMPROVING SYSTEMS USED FOR TRAFFIC LIGHTS
Tác giả:  Lê Thành Bắc*, Phan Đình Trung Trang: 1
 
[ 2 ]
SỰ ĐA HÌNH CỦA HỆ THỐNG ENZYM TRAO ĐỔI VÀ CHUYỂN HÓA CÁC ĐỘC TỐ TRÊN QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA
POLYMORPHISMS OF ENZYME SYSTEMS INVOLVED IN METABOLIC PATHWAYS OF XENOBIOTICS IN THE VIETNAMESE POPULATION IN RUSSIA
Tác giả:  Lê Phước Cường*, Trang: 7
 
[ 3 ]
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ỨNG DỤNG BƠM NHIỆT TRONG VIỆC ĐUN NÓNG NƯỚC
SOME EXPERIMENTAL RESEARCH RESULTS OF HEAT PUMPS IN HEATING WATER
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng*, Dương Hoàng Văn Bản Trang: 12
 
[ 4 ]
KHỬ TIẾNG VỌNG ÂM HỌC SỬ DỤNG BỘ LỌC THÍCH NGHI
ACOUSTIC ECHO CANCELLATION USING ADAPTIVE FILTERS
Tác giả:  Hà Thị Minh Hương, Phạm Văn Tuấn* Trang: 18
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤT TRỮ NHIỆT TRONG THIẾT BỊ SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
A STUDY ON THE USE OF PHASE CHANGE MATERIALS FOR SOLAR ENERGY DRYERS
Tác giả:  Hoàng Dương Hùng*, Nguyễn Thị Hồng Nhung Trang: 24
 
[ 6 ]
SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẶT KHUẾCH ĐẠI RAMAN TRONG TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG WDM CÓ CÁC EDFA MẮC XEN KẼ
COMPARING AND EVALUATING THE PLANS OF LOCATING RAMAN AMPLIFIERS AT DIFFERENT POSITIONS IN WDM FIBER OPTIC LINKS USING CASCADED EDFAS
Tác giả:  Trần Quốc Hùng, Nguyễn Văn Tuấn* Trang: 31
 
[ 7 ]
PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH VÀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BIÊN DẠNG CYCLOID DÙNG TRONG BƠM ROOT
AN INVESTIGATION INTO PROFILE GENERATION AND THE MANUFACTURE OF CYCLOID PROFILE IN ROOT’S BLOWERS
Tác giả:  Dương Văn Toàn Ninh, Lê Cung* Trang: 38
 
[ 8 ]
ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ Ô TÔ
APPLICATION OF THE FUZZY LOGIC-BASED CONTROLLER TO DESIGNING AN AUTOMATTIC FUEL SUPPLY SYSTEM FOR AUTOMOBILE ENGINES
Tác giả:  Trần Hưng Thư, Lê Thành Bắc* Trang: 43
 
[ 9 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN BẰNG SÓNG ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
EFFECTS OF RIPPLE CONTROL SIGNALS ON DISTRIBUTION NETWORKS
Tác giả:  Đoàn Ngọc Minh Tú*, Trang: 50
 
[ 10 ]
TỐI THIỂU HÓA SỐ BỘ KHUẾCH ĐẠI GHÉP LAI (HFA) TRONG TUYẾN THÔNG TIN SỢI QUANG WDM
MINIMIZING THE NUMBER OF HYBRID FIBER AMPLIFIERS IN WDM FIBER OPTIC COMMUNICATION LINKS
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn*, Trang: 56
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO CHIỀU CAO
A STUDY ON THE DESIGN OF SORTING MACHINES FOR CATEGORIZING PRODUCTS BY HEIGHT
Tác giả:  Nguyễn Văn Yến*, Nguyễn Hữu Dự Trang: 62
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES VÀ NẤM TRICHODERMA CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG VI NẤM GÂY BỆNH TRÊN CÂY DỨA (ANANAS COMOSUS) TẠI ĐẠI SƠN – ĐẠI LỘC - QUẢNG NAM
A STUDY ON THE SELECTION OF SOME STREPTOMYCES ATINOMYCETE AND TRICHODERMA FUNGI HAVING RESISTANCE CAPACITY TO PATHOGENIC-MICROFUNGUS ON PINEAPPLE(ANANAS COMOSUS) IN DAISON COMMUNE – DAILOC DISTRICT – QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Đỗ Thu Hà*, Trang: 68
 
[ 13 ]
CÔNG CỤ TÁCH ĐOẠN ĐA CÁCH VÀ ĐỆ QUI CHO TÀI LIỆU CÓ CẤU TRÚC
A RECURSIVE AND MULTIPLE SEGMENTATION TOOL FOR STRUCTURED DOCUMENTS
Tác giả:  Huỳnh Công Pháp*, Võ Trung Hùng, Trang: 74
 
[ 14 ]
VỀ HÀM ĐIỀU KHIỂN ĐA THỨC CỦA BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
ON THE POLYNOMIAL CONTROLLABILITY FUNCTION OF THE PROBLEM OF MOVEMENT
Tác giả:  Lê Hải Trung*, Phan Thị Tố Loan, Trang: 81
 
[ 15 ]
MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM TỪ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUA ĐỘ LÊN CNXH (1991) ĐẾN CƯƠNG LĨNH BỔ XUNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2012
A STUDY ON VIETNAM SOCIALISM MODEL BASED ON THE POLITICAL PROGRAM OF NATIONAL CONSTRUCTION IN THE TRANSITIONAL PERIOD TO SOCIALISM. (SUPPLEMENTED AND DEVELOPED IN 2011)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Bình*, Trang: 84
 
[ 16 ]
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA Ở ĐÀ NẴNG
ON THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF HISTORICAL AND CULTURAL RELICS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Trang: 91
 
[ 17 ]
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRIG TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ANALYSING THE IMPACTS OF THE IMPLEMENTATION OF TRIG PROGRAM AT THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Dương Mộng Hà*, Trang: 98
 
[ 18 ]
TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN SƯ PHẠM SỬ DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC TIÊN TIẾN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ORGANIZING AND GUIDING PEDAGOGY STUDENTS TO USE SOME ADVANCED TEACHING TECHNIQUES IN THE INSTRUCTION OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY
Tác giả:  Đậu Thị Hòa*, Trang: 104
 
[ 19 ]
SỬ DỤNG BẢNG INPUT-OUTPUT TRONG PHÂN TÍCH GIÁ
USING AN INPUT-OUTPUT MODEL FOR ANALYZING PRICES
Tác giả:   Nguyễn Thị Hương ; Trang: 111
 
[ 20 ]
ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ
APPLICATION OF THE EFFECTS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE ADMINISTRATION OF ENTHNIC MINORITIES’ BOARDING JUNIOR HIGH SCHOOLS
Tác giả:  Ngô Quang Sơn*, Trang: 116
 
[ 21 ]
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ CỦA TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY ĐẾN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
ANALYZING THE IMPACTS OF EAST - WEST ECONOMIC CORRIDOR ON THE DEVELOPMENT OF THE KEY ECONOMIC REGION IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn *, Trang: 123
 
[ 22 ]
BÀN VỀ TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP TRONG GIÁO HỌC PHÁP NGOẠI NGỮ HIỆN ĐẠI
ON THE COMMUNICATION SITUATIONS IN MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Tác giả:  Nguyễn Văn Tụ*, Trang: 129
 
[ 23 ]
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA QUẢNG CÁO THUỐC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
SOME LINGUISTIC FEATURES OF MEDICINE ADVERTISEMENTS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Nguyễn Thị Hồng Minh Trang: 133
 
[ 24 ]
MÔ HÌNH CÁC DẤU HIỆU NÓI GIẢM TRONG PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI SỨ ANH MỸ: PHÂN TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LIỆU
PATTERNS OF MITIGATION MARKERS IN BRITISH AND AMERICAN AMBASSADORIAL SPEECHES: A CORPUS-BASED ANALYSIS
Tác giả:  Trần Hữu Phúc*, Trang: 140
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn