a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,491

TẠP CHÍ SỐ 2(63).2013, QUYỂN 1


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
A RESEARCH ON THE AWARENESS OF THE ENVIRONMENT OF THE PEDAGOGICAL STUDENTS IN SOUTHERN CENTRAL COASTAL AREAS AND HIGHLANDS
Tác giả:  Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Ngọc Chinh* Trang: 1
 
[ 2 ]
KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (OXFORD, 1990) : PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI VIỆT NAM HỌC NGOẠI NGỮ PHÁP VĂN
ASSESSING THE VALIDITY OF THE STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (OXFORD, 1990): A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS AMONG VIETNAMESE LEARNING FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE
Tác giả:  Nguyễn Hữu Bình* Trang: 6
 
[ 3 ]
CHUẨN GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TRONG THỜI KỲ MỚI
THE STANDARDS OF UNIVERSITY LECTURERS IN THE NEW ERA
Tác giả:  Nguyễn Thị Anh Đào* Trang: 11
 
[ 4 ]
XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY
BUILDING THE QUALITY CULTURE IN UNIVERSITIES TODAY
Tác giả:  Nguyễn Quang Giao* Trang: 19
 
[ 5 ]
SỰ THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
ADAPTATION OF CURRENT LEARNING ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY OF EDUCATION STUDENTS –DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Hoàng Thế Hải*, Bùi Văn Vân Trang: 24
 
[ 6 ]
BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM HIỆN NAY
SOCIAL INEQUALITY IN CURRENT VIETNAMESE GENERAL EDUCATION
Tác giả:  Hà Văn Hoàng* Trang: 30
 
[ 7 ]
PHÊ BÌNH DỊCH-CÔNG CỤ HỮU ÍCH TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY PHÊ PHÁN CỦA NGƯỜI HỌC
TRANSLATION CRITICISM AS A USEFUL TOOL IN ENHANCING LEARNERS’ CRITICAL THINKING
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hướng* Trang: 35
 
[ 8 ]
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC
FACTORS AFFECTING STUDENTS’ ETHICS IN SCHOOL
Tác giả:  Lê Đăng Lăng* Trang: 42
 
[ 9 ]
SỦ DỤNG BLOG NHƯ MỘT PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ VIỆC DẠY VIẾT CHO SINH VIÊN NĂM 2, KHOA TIẾNG ANH, ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
USING BLOG AS AN AID FOR TEACHING WRITING FOR SECOND YEARS STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT, THE UNIVESRSTIY OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVESRSTIY OF DANANG
Tác giả:  Phạm Thị Tố Như* Trang: 50
 
[ 10 ]
KIỂM ĐỊNH THANG ĐO TRONG ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU VĂN BẢN QUẢNG CÁO – TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN TIẾNG PHÁP
THE CONTENT VALIDITY IN ASSESSING THE FRENCH MAJOR STUDENT’S SKILL IN ADVERTISEMENT TEXTS READING COMPREHENSION
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng* Trang: 55
 
[ 11 ]
ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH BIỂN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MARINE TOURIST RESOURCE EVALUATION FOR THE DEVELOPMENT OF TOURIST FORMS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thanh Tưởng* Trang: 59
 
[ 12 ]
NHU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH QUỐC TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN
CAREER DEMAND AND PROSPECTS FOR STUDENTS OF INTERNATIONAL STUDIES AT THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Phan Thị Yến* Trang: 66
 
[ 13 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI TÍNH DỄ HIỂU VÀ MỨC ĐỘ LĨNH HỘI NGÔN NGỮ THỨ HAI
EFFECTS OF AMOUNT OF LANGUAGE USE ON COMPREHENSIBILITY AND INTELLIGIBILITY OF SECOND LANGUAGE SPEECH
Tác giả:  Võ Thị Hoàng Yến, Võ Thanh Sơn Ca* Trang: 72
 
[ 14 ]
CUỘC VẬN ĐỘNG BẦU CỬ VIỆN DÂN BIỂU TRUNG KỲ NĂM 1937VÀ ĐẤU TRANH NGHỊ TRƯỜNG – ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939
THE ELECTION CAMPAIGN OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN CENTRAL VIETNAM IN 1937 AND PARLIAMENTARY STRUGGLES -- HIGHLIGHTS IN THE DEMOCRATIC MOVEMENT FROM 1936 TO 1939
Tác giả:  Nguyễn Văn Cường *, Trang: 78
 
[ 15 ]
TỪ "RA" TRONG CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠN DƯỚI GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN
THE WORD "RA" IN TRINH'S LYRICS IN THE FIELD OF COGNITIVE LINGUISTICS
Tác giả:  Trương Thị Diễm* Trang: 84
 
[ 16 ]
VẬN DỤNG 5S TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC
APPLYING 5S ORGANIZATION IN THE WORKPLACE
Tác giả:  Trương Hoàng Hoa Duyên* Trang: 90
 
[ 17 ]
Ý NGHĨA CỦA ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG NHẠC DÂN CA CỦA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
SEMANTICS OF CONCEPTUAL METAPHORS IN ENGLISH AND VIETNAMESE FOLK SONGS
Tác giả:  Phan Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh*, Trang: 96
 
[ 18 ]
NÉT ĐẸP TRONG VĂN HÓA DÒNG HỌ Ở HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
THE BEAUTY OF FAMILY CULTURE IN DIENBAN DISTRICT, QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Lê Thị Thu Hiền*, Trần Thị Thanh Nhàn Trang: 101
 
[ 19 ]
MÔN VÕ HAPKIDO HÀN QUỐC Ở VIỆT NAM (1967 – 2012)
KOREAN HAPKIDO MARTIAL ART IN VIETNAM (1967 – 2012)
Tác giả:  Hoàng Ngọc Hùng* Trang: 107
 
[ 20 ]
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO MÔN CHÍNH TẢ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC (QUA NGHIÊN CỨU Ở KHỐI LỚP 2)
SITUATION AND SOLUTIONS FOR ELEMENTARY SCHOOL PUPILS SPELLING (THROUGH A STUDY IN GRADE 2)
Tác giả:  Ngô Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Chinh* Trang: 115
 
[ 21 ]
BIỂU TƯỢNG "MÊ LỘ" TRONG TRUYỆN NGẮN JORGE LUIS BORGES
THE SYMBOL “LABYRINTH” IN JORGE LUIS BORGES’ S SHORT STORIES
Tác giả:  Nguyễn Phương Khánh* Trang: 125
 
[ 22 ]
QUAN NIỆM VỀ CÁI ĐẸP VÀ NGHỆ THUẬT CỦA VLADIMIR SOLOVIEV TRONG “Ý NGHĨA CHUNG CỦA NGHỆ THUẬT”
VLADIMIR SOLOVIEV’S CONCEPTION OF BEAUTY AND ART IN “THE GENERAL MEANING OF ART”
Tác giả:  Phạm Thị Lương* Trang: 131
 
[ 23 ]
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ASSESSING THE NEEDS IN SETTING UP THE TRAINING CURRICULUM OF JAPANESE IN THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Tăng Thanh Mai* Trang: 137
 
[ 24 ]
MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐẠO BÀ LA MÔN CỦA NGƯỜI CHĂM THÔNG QUA CÁC PHÁT HIỆN KHẢO CỔ LIÊN QUAN ĐẾN THẦN VISHNU
A NEW APPROACH OF BRAHMANISM OF CHAM PEOPLE THROUGH ARCHAEOLOGICAL FINDINGS RELATED TO THE GOD VISHNU
Tác giả:  Dương Thị Ngọc Minh* Trang: 142
 
[ 25 ]
MỘT SỐ LUẬN ĐIỂM VỀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỊA DANH VIỆT NAM
SOME VIEWPOINTS ON THE DIVERSITY OF PLACE NAMES IN VIETNAM 
Tác giả:  Bùi Trọng Ngoãn Trang: 150
 
[ 26 ]
HIỆN TƯỢNG CHUYỂN MÃ TRONG GIAO TIẾP LỜI NÓI TRÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
A STUDY OF CODE-SWITCHING IN SPEECH BEHAVIOR ON THE FACEBOOK OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Hồ Thị Kiều Oanh* Trang: 156
 
[ 27 ]
ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VỀ ẨN DỤ Ý NIỆM THEO QUAN ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN
BASIC FEATURES OF CONCEPTUAL METAPHOR IN THE VIEW OF COGNITIVE LINGUISTICS
Tác giả:  Trần Thị Thùy Oanh* Trang: 162
 
[ 28 ]
MỘT SỐ HÌNH THỨC KHAI THÁC HỆ THỐNG TƯ LIỆU TỪ CÁC BẢO TÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SEVERAL WAYS TO USE THE SYSTEMS OF DOCUMENTS FROM DANANG MUSEUMS IN THE TEACHING OF VIETNAMESE HISTORY AT DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Lưu Trang, Nguyễn Văn Sang* Trang: 167
 
[ 29 ]
CÔNG NGHỆ ĐÚC TƯỢNG ĐÀI BẰNG ĐỒNG TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM
TECHNOLOGY OF CASTING BRONZE STATUES UNDER VIETNAMESE CONDITIONS
Tác giả:  Phạm Hoàng Vân* Trang: 173
 
[ 30 ]
PHONG TRÀO ĐÔNG DU Ở NAM KÌ (1906 – 1908)
DONG DU MOVEMENT IN COCHINCHINA (1906 – 1908)
Tác giả:  Phạm Phúc Vĩnh* Trang: 179
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn