a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,794

TẠP CHÍ SỐ 4(65).2013


Bìa                    Mục Lục                    
 
[ 1 ]
GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG DI DÂN TỰ DO ĐẾN ĐẮK LẮK
SOLUTIONS TO THE FREE MIGRATION TO DAKLAK PROVINCE
Tác giả:  Phan Thăng An* Trang: 1
 
[ 2 ]
NÂNG CAO MỨC SỐNG CỦA DÂN CƯ NÔNG THÔN VỚI YÊU CẦU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ VIỆT NAM
IMPROVING THE LIVING STANDARDS OF RURAL POPULATION WITH THE REQUIREMENTS OF GROWTH MODEL INNOVATION AND ECONOMIC RESTRUCTURING IN VIETNAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình*, Trang: 7
 
[ 3 ]
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NHẰM TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG PHƯƠNG PHÁP SIXSIGMA Ở VIỆT NAM
IMPROVING THE STATISTICAL WORK TO IMPLEMENT SUCCESSFULLY SIXSIGMA METHOD IN VIETNAM
Tác giả:  Lê Dân* Trang: 13
 
[ 4 ]
HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐỊA PHƯƠNG THEO CÁCH TIẾP CẬN VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH - NGHIÊN CỨU TẠI KON TUM
PERFECTING LOCAL BUSINESS ENVIRONMENT THROUGH APPROACHES TO INDEX COMPETITIVE CAPACITY -- A RESEARCH IN KONTUM
Tác giả:  Đoàn Gia Dũng, Đặng Văn Mỹ* Trang: 19
 
[ 5 ]
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT VÀ CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF INTEREST RATES AND INTEREST RATE POLICIES ON COMMERCIAL BANKS
Tác giả:  Lâm Chí Dũng, Nguyễn Hòa Nhân* Trang: 25
 
[ 6 ]
VIỆT NAM TRƯỚC XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NGÀNH DỆT MAY
VIETNAM IN THE TENDENCY OF SHIFTING THE GARMENT SECTOR
Tác giả:  Bùi Nữ Thanh Hà* Trang: 31
 
[ 7 ]
NHẬN DIỆN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ ĐÀ NẴNG
IDENTIFYING THE FACTORS AFFECTING DANANG POPULATION CHANGE
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hà* Trang: 36
 
[ 8 ]
VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD) TẠI CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (FAST)
APPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD IN THE FAST SOFTWARE COMPANY
Tác giả:  Cao Đình Hải*, Trương Bá Thanh Trang: 42
 
[ 9 ]
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM: NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP
DEVELOPMENT OF PRIVATE MEDICAL SERVICE IN VIETNAM: LIMITATIONS AND SOLUTIONS
Tác giả:  Đào Hữu Hoà* Trang: 50
 
[ 10 ]
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PROTECTION AND DEVELOPMENT OF MARINE FISHERIES RESOURCES IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương* Trang: 57
 
[ 11 ]
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT ĐỂ GIA NHẬP HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG - TPP
ACCOMPLISHING TRADE POLICY AND LEGAL SYSTEMS IN ORDER TO JOIN THE TRANS-PACIFIC STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT – TPP
Tác giả:  Đoàn Hồng Lê* Trang: 62
 
[ 12 ]
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
FACTORS AFFECTING BEHAVIORS OF INITIATION OF SMALL & MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Long* Trang: 67
 
[ 13 ]
ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƯƠNG HIỆU NHÀ PHÂN PHỐI THEO HÌNH THỨC SIÊU THỊ : NGHIÊN CỨU TẠI ĐÀ NẴNG
CUSTOMER REVIEWS ON BRAND DISTRIBUTORS OF FORM SUPERMARKETS: RESEARCH IN DANANG
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ* Trang: 73
 
[ 14 ]
TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH (2008-2009) ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ MAY TOÀN CẦU
IMPACTS OF THE FINANCIAL CRISIS 2008-2009 ON THE GARMENT GLOBAL VALUE CHAIN
Tác giả:  Võ Thị Quỳnh Nga* Trang: 79
 
[ 15 ]
VẬN DỤNG QUYỀN CHỌN THỰC QUYẾT ĐỊNH THỜI ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN
APPLICATION OF REAL OPTION IN THE DETERMINATION OF PROJECT INVESTMENT TIMING
Tác giả:  Nguyễn Hòa Nhân* Trang: 87
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN TRONG CÁCDOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH ĐAKLAK.
A STUDY OF FACTORS AFFECTING EMPLOYEE SATISFACTION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DAKLAK PROVINCE
Tác giả:  Lê Thế Phiệt, Nguyễn Trường Sơn* Trang: 92
 
[ 17 ]
VẤN ĐỀ BẤT ĐỐI XỨNG THÔNG TIN GIỮA CÁC NHÀ TÀI TRỢ VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP - KHUÔN KHỔ LÍ THUYẾT TĨNH
INFORMATION ASSYMETRY BETWEEN FINANCIERS AND CORPORATE RISK MANAGEMENT POLICY – A STATIC THEORETICAL FRAMEWORK
Tác giả:  Lê Quang Sang* Trang: 99
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI VIỆT NAM
A STUDY ON THE FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES) IN THE PRIVATE SECTOR IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn* Trang: 105
 
[ 19 ]
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. NGHIÊN CỨU Ở ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM- SIZED ENTERPRISES -- A CASE STUDY OF KONTUM
Tác giả:  Alăng Thớ* Trang: 112
 
[ 20 ]
NHẬN DIỆN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ CẤP PHÉP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
IDENTIFYING FACTORS AFFECTING THE PROGRESS OF THE INVESTMENT PROJECT APPROVAL CYCLE IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả:  Lại Xuân Thủy*, Nguyễn Thị An Nhàn Trang: 118
 
[ 21 ]
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN SUY THOÁI TOÀN CẦU HIỆN NAY
DEVELOPING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG CITY DURING THE GLOBAL RECESSION PERIOD
Tác giả:  Ninh Thị Thu Thủy* Trang: 124
 
[ 22 ]
NHỮNG ĐẶC TRƯNG DU LỊCH THU HÚT DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN THAM QUAN ĐÀ NẴNG
DESTINATION ATTRIBUTES THAT ATTRACT INTERNATIONAL VISITORS TO DANANG CITY, VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Công Tiến* Trang: 129
 
[ 23 ]
PHÂN TÍCH CÁN CÂN THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – HÀN QUỐC
BILATERAL TRADE BALANCE ANALYSIS OF VIETNAM - KOREA
Tác giả:  Phạm Quang Tín* Trang: 136
 
[ 24 ]
XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ LIÊN KẾT KINH TẾ THÔNG QUA PHÂN TÍCH CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH
INPUT-OUTPUT APPROACH FOR IDENTIFYING ECONOMIC LINKAGE INDEXES
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn *, Nguyễn Thị Hương. Trang: 143
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI
A RESEARCH ON CREDIT RISK MANAGEMENT AT SAIGON-HANOI JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Tác giả:  Đỗ Anh Tuấn*, Phan Thị Dung Trang: 149
 
[ 26 ]
ĐẨY MẠNH THU HÚT NGUỒN VỐN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG TÌNH HINH MỚI
PROMOTION AND ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) IN DANANG CITY IN THE NEW PERIOD
Tác giả:  Đặng Vinh* Trang: 156
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn