a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,497

TẠP CHÍ SỐ 5(66).2013


Bìa                    mục lục                    
 
[ 1 ]
ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO CHUYỂN ĐỘNG BÁM QUỸ ĐẠO CỦA TAY MÁY ROBOT
ROBUST TRACKING CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS
Tác giả:  Nguyễn Phạm Thục Anh* Trang: 1
 
[ 2 ]
QÚA TRÌNH SỬ DỤNG KẾT CẤU BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM
PROCESS OF USING POST- TENSIONED CONCRETE STRUCTURE IN VIETNAM AND THE LESSONS LEARNED
Tác giả:  Trương Hoài Chính*, Võ Trang Thắng Trang: 6
 
[ 3 ]
CHẾ TẠO NANOCOMPOSITE TIO2/POLYANILINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG
FABRICATING TIO2/POLYANILINE NANOCOMPOSITE ELECTROCHEMICALLY AND CHARACTERIZING THEIR PROPERTIES
Tác giả:  Lê Minh Đức*, Nguyễn Thị Trang Trang: 13
 
[ 4 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE TRONG THIẾT KẾ KHUÔN CHO CÁC CHI TIẾT NHỰA TRÊN Ô TÔ
APPLICATION OF CAD/CAM/CAE TECHNOLOGY IN MOLD DESIGN FOR PLASTIC DETAILS ON AUTOMOBILES
Tác giả:  Bùi Văn Hưng* Trang: 18
 
[ 5 ]
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CẢI TẠO CÁC TRẠM BIẾN ÁP (TBA) 110 KV TỈNH BÌNH ĐỊNH THÀNH TBA TỰ ĐỘNG HÓA
PROPOSED SOLUTIONS AND CALCULATION OF EFFICIENCY IN INVESTMENT AND RENOVATION OF 110 KV SUBSTATION OF BINHDINH PROVINCE INTO AUTOMATION SUBSTATION
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Trương Thế Nhân Trang: 24
 
[ 6 ]
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN BÁM CHO AGV DÙNG KỸ THUẬT TUYẾN TÍNH HỒI TIẾP
CONTROLLER DESIGN FOR PATH-FOLLOWING OF AUTOMATIC GUIDED VEHICLE USING INPUT-OUTPUT FEEDBACK LINEARIZATION TECHNIQUE
Tác giả:  Hồ Đắc Lộc, Trang: 30
 
[ 7 ]
PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI CÁC ĐƯỜNG CONG TRÊN MỘT SỐ QUỐC LỘ THUỘC TỈNH MIỀN TRUNG -TÂY NGUYÊN
REASONS FOR TRAFFIC ACCIDENTS AND SOLUTIONS TO OVERCOMING THEM IN CURVED LINES OF SOME HIGHWAYS IN CENTRAL AREAS AND HIGHLANDS
Tác giả:  Ngô Thị Mỵ*, Huỳnh Quang Dũng Trang: 37
 
[ 8 ]
BÀN VỀ VAI TRÒ CỦA CÁC QUỸ MÔI TRƯỜNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ CHO HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
DISCUSSIONS ON THE ROLE OF ENVIRONMENTAL FUNDS IN GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FINANCING
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh* Trang: 43
 
[ 9 ]
SỬ DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ TRÊN LƯU VỰC TRẠM THỦY VĂN THÀNH MỸ
APPLICATION OF THE HEC-HMS MODEL TO THE CALCULATION OF FLOOD FLOW AT THANHMY HYDROLOGICAL STATION BASIN
Tác giả:  Nguyễn Đăng Thạch*, Tô Thúy Nga Trang: 50
 
[ 10 ]
ĐIỀU ĐỘ KINH TẾ PHÁT THẢI HỆ THỐNG THỦY NHIỆT ĐIỆN NGẮN HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ALHN
ALHN BASED ECONOMIC EMISSION DISPATCH FOR SHORT-TERM HYDROTHERMAL SYSTEMS
Tác giả:  Nguyễn Trung Thắng*, Nguyễn Dáo, Đinh Hoàng Bách Trang: 56
 
[ 11 ]
MỘT NGHIÊN CỨU SO SÁNH HIỆU NĂNG GIAO THỨC CÂY THU THẬP DỮ LIỆU VỚI CÁC GIAO THỨC MAC KHÁC NHAU
A COMPARATIVE STUDY ON THE PERFORMANCE OF COLLECTION TREE PROTOCOL WITH DIFFERENT MAC PROTOCOLS
Tác giả:  Vũ Chiến Thắng*, Nguyễn Chấn Hùng, Lê Nhật Thăng Trang: 62
 
[ 12 ]
PHÂN TÍCH ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU VÀ THI CÔNG CHO CÔNG TRÌNH NHÀ NHIỀU TẦNG TRONG CÁC KHU ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH HẠN CHẾ
ANALYSIS OF A PROPOSED SOLUTION FOR STRUCTURE DESIGN AND CONSTRUCTION OF MULTI-STORY HOUSE BUILDINGS IN TIGHT AREAS
Tác giả:  Lê Viết Thành, Trương Hoài Chính* Trang: 68
 
[ 13 ]
ỨNG DỤNG PID TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
USING PID CONTROLLER IN TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
Tác giả:  Trương Thị Bích Thanh*, Trần Thái Anh Âu, Đoàn Quang Vinh* Trang: 73
 
[ 14 ]
ƯỚC LƯỢNG CÁC TRẠNG THÁI KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VỚI GHÉP NỐI ĐÀN HỒI SỬ DỤNG LÔ-GIC MỜ TRONG KHÂU QUAN SÁT LUENBERGER
ESTIMATION OF THE NON-MEASURABLE STATES IN A DRIVE SYSTEM WITH AN ELASTIC JOINT USING FUZZY LOGIC IN LUENBERGER OBSERVER
Tác giả:  Trần Văn Thân*, Marcin Kaminśki, Krzysztof Szabat Trang: 79
 
[ 15 ]
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG HỆ BÌNH MỨC
USING MULTILAYER FEEDFORWARD NETWORKS FOR THE ADAPTIVE CONTROL OF THE LIQUID FLOW IN THE LEVEL TANK
Tác giả:  Võ Khánh Thoại* Trang: 85
 
[ 16 ]
PHƯƠNG PHÁP MỚI CHO ĐÁNH GIÁ TIỆN NGHI NHIỆT TRONG CÔNG TRÌNH THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN
A NEW METHOD FOR THERMAL COMFORT ASSESSMENT IN NATURALLY VENTILATED BUILDINGS
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn* Trang: 91
 
[ 17 ]
ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN DÙNG BỘ LỌC KALMAN CHO TRUYỀN DẪN OFDM TRONG MÔI TRƯỜNG FADING NHANH
KALMAN-FILTER–BASED CHANNEL ESTIMATION IN OFDM TRANSMISSIONS OVER FAST FADING CHANNELS
Tác giả:  Nguyễn Duy Nhật Viễn*, Nguyễn Lê Hùng, Tăng Tấn Chiến Trang: 96
 
[ 18 ]
ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ PMV BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MỜ.
PMV CONTROL BASED ON FUZZY LOGIC METHOD
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Vũ Đức Duy* Trang: 101
 
[ 19 ]
TÁC DỤNG CỦA VIỆC PHỐI TRỘN PHỤ GIA ANTIKNOCK 819 VÀO XĂNG KHÔNG CHÌ NHẰM CẢI THIỆN KHẢ NĂNG CHỐNG KÍCH NỔ CỦA XĂNG
EFFECTS OF BLENDING ANTIKNOCK 819 WITH GASOLINE TO IMPROVE FUEL ANTIKNOCK PROPERTIES
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải Trang: 106
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA CHẤT MÀU ANTHOCYANINS CHIẾT TÁCH TỪ KHOAI LANG TÍM
RESEARCH OF SOME PROPERTIES OF ANTHOCYANINS EXTRACTED FROM FLESH PURPLE SWEETPOTATOES
Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Cúc*, Thái Thị Ánh Ngọc, Lê Văn Tình Trang: 113
 
[ 21 ]
XỬ LÝ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 161 BẰNG KỸ THUẬT FENTON KẾT HỢP VỚI BÙN HOẠT TÍNH
TREATMENT OF REACTIVE BLUE 161 BY FENTON COMBINED WITH ACTIVATED SLUDGE TECHNIQUES
Tác giả:  Đào Sỹ Đức*, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Tiến Cường Trang: 119
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NHÂN GIỐNG ĐẾN CHỦNG NẤM SÒ PHÂN LẬP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY OF THE INFLUENCE OF MULTIPLICATION MEDIA ON OYSTER MUSHROOMS STRAINS ISOLATED IN DANANG CITY
Tác giả:  Bùi Bá Hân*, Võ Thị Chi Diễm, Hà Cẩm Thu Trang: 125
 
[ 23 ]
MỘT PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN-NỘI SUY GIẢI BÀI TOÁN BIÊN 3-ĐIỂM ĐỐI VỚI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG TUYẾN TÍNH CẤP 2 (PHẦN 2)
AN INTEGRAL-INTERPOLATION METHOD AS A SOLUTION OF THREE-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR SECOND-ORDER LINEAR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS (PART 2)
Tác giả:  Lê Minh Hiếu* Trang: 131
 
[ 24 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP AHP MỜ VÀO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG CU LAO CHÀM ĐÁP ỨNG BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU
APPLICATION OF FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS TO FOREST RESOURCES MANAGEMENT OF CU LAO CHAM IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiệu*, Nguyễn Thanh Huyền Trang: 137
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYM GLUCOSE OXIDASE CỦA NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
A STUDY ON THE ABILITY OF MOLDS ISOLATED FROM NATURAL SOURCES TO PRODUCE EXTRACELLULAR GLUCOSE OXIDASE
Tác giả:  Đặng Minh Nhật, Nguyễn Thị Ngọc Hương* Trang: 143
 
[ 26 ]
PHÂN TÍCH HỘI TỤ CỦA PHƯƠNG PHÁP GALERKIN CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TRONG MỘT PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC
CONVERGENCE ANALYSIS OF THE GALERKIN METHOD FOR THE COEFFICIENT IDENTIFICATION PROBLEM IN AN ELLIPTIC EQUATION
Tác giả:  Trần Nhân Tâm Quyền* Trang: 149
 
[ 27 ]
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG DÂN SINH, KINH TẾ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG
ANALYSES OF THE IMPACTS OF PEOPLE'S LIFE AND ECONOMIC ACTIVITIES CAUSING ENVIRONMENTAL POLLUTION TO THE SURFACE WATER OF THE HUONG RIVER BASIN
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Sơn*, Mai Văn Chân* Trang: 154
 
[ 28 ]
CÁC LOÀI CÂY BỊ ĐE DỌA TUYỆT CHỦNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA
ASSESSEMENT OF THE SPECIES THREATENED WITH EXTINCTION AND THEIR VALUES IN PULUONG NATURAL RESERVE, THANHHOA PROVINCE
Tác giả:  Đậu Bá Thìn*, Hoàng Văn Chính, Phạm Hồng Ban Trang: 161
 
[ 29 ]
MỘT SỐ TÍNH CHẤT VỀ DU ĐỘNG NGẪU NHIÊN CỦA DÃY ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN BERNOULLI
SOME PROPERTIES ON RANDOM WALK OF SEQUENCE OF BERNOULLI DISTRIBUTED RANDOM VARIABLES
Tác giả:  Tôn Thất Tú* Trang: 167
 
[ 30 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANNIN TỪ VỎ THÔNG VÀ ỨNG DỤNG HẤP PHỤ ION CHÌ (PB2+), ĐỒNG (CU2+) TRONG NƯỚC
A STUDY ON THE EXTRACTION OF TANNIN FROM PINE BARK AND ITS USE FOR ADSORPTION PB2+, CU2+ IN AQUEOUS SOLUTION
Tác giả:  Phan Chi Uyên* Trang: 171
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn