a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,509

TẠP CHÍ SỐ 6(67).2013


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
ĐIỀU KHIỂN CUỐN CHIẾU CHUYỂN ĐỘNG CỦA TAY MÁY ROBOT TRONG ĐIỀU KIỆN BẤT ĐỊNH VỀ THAM SỐ ĐỘNG LỰC HỌC
BACKSTEPPING CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS UNDER PARAMATRIC UNCERTAINTIES
Tác giả:  Nguyễn Phạm Thục Anh* Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY VẬN HÀNH CHO LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THUỘC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2 QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015
RESEARCHING, CALCULATING AND PROPOSING SOLUTIONS FOR RELIABILITY IMPROVEMENT OF POWER TRANSMISSION GRIDS IN POWER TRANSMISSION COMPANY 2 IN 2015
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng*, Nguyễn Văn Hưng. Trang: 7
 
[ 3 ]
MÔ HÌNH MẠCH BIẾN ĐỔI CHẾ ĐỘ DẪN LIÊN TỤC BUCK CÓ CUỘN CẢM TƯƠNG HỖ NỐI CHUNG CỰC Ở CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP
MODELING OF VOLTAGE MODE CONTROL BASED CCM BUCK CONVERTOR WITH COMMON SWITCH COUPLED – INDUCTOR
Tác giả:  Nguyễn Tấn Hòa, Võ Như Tiến* Trang: 12
 
[ 4 ]
TỔNG QUAN VỀ HẠT NANO TỪ TÍNH VÀ CÁC ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG Y SINHCAO XUAN HUU, DANG DUC LONG
A REVIEW OF MAGNETIC NANOPARTICLES AND THEIR APPLICATIONS TO BIOMEDICINE
Tác giả:  Cao Xuân Hữu, Đặng Đức Long, Trang: 19
 
[ 5 ]
SO SÁNH HAI THUẬT TOÁN MỨC NGƯỠNG VÀ MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN TÉ NGÃ
THRESHOLD-BASED VERSUS ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR FALL DETECTION
Tác giả:  Trà Khuê*, Trương Quốc Việt, Phạm Văn Tuấn, Trang: 25
 
[ 6 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG THÔNG SỐ KINH TẾ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN TUABIN HƠI
EFFECTS OF ECONOMIC PARAMETERS ON THE DEVELOPMENT OF STEAM TURBINE POWER GENERATION SYSTEMS
Tác giả:  Lê Chí Kiên* Trang: 31
 
[ 7 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEB 2.0 VÀO CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM DỰA TRÊN LÝ THUYẾT "LAN TỎA SỰ CẢI TIẾN"
APPLICATION OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES IN VIETNAM TOURIST COMPANIES TO USING THE DIFFUSION OF INNOVATIONS THEORY
Tác giả:  Yao Chin Lin; Nhu-Hang Ha*; Ping Heng Tsai Trang: 37
 
[ 8 ]
HỆ THỐNG THEO DÕI ĐIỆN TIM KHÔNG DÂY MANG TRÊN NGƯỜI
A PORTABLE WIRELESS ECG MONITOR
Tác giả:  Lại Thị Kim Phụng*, Trà Khuê, Nguyễn Duy Khiêm, Phạm Văn Tuấn, Trang: 44
 
[ 9 ]
MÔ HÌNH HÓA MẠCH BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP BUCK CÓ CUỘN CẢM TƯƠNG HỖ NỐI CHUNG TẠI CỰC DIODE Ở CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN ÁP
MODELING OF THE VOLTAGE-MODE CONTROL BASED BUCK CONVERTER WITH THE COMMON-DIODE COUPLED-INDUCTOR
Tác giả:  Võ Quang Sơn*, Nguyễn Văn Tấn Trang: 50
 
[ 10 ]
QUAN TRẮC SỰ TĂNG CƯỜNG ĐỘ TÍN HIỆU TẦN SỐ THẤP CỦA MÁY THU SID DO BÙNG NỔ MẶT TRỜI
OBSERVATION OF THE ENHANCEMENT OF VERY LOW FREQUENCY SIGNAL INTENSITY OF SID MONITORS CAUSED BY SOLAR FLARES
Tác giả:  Lê Minh Tân*, Hoàng Thị Kim Tuyến Trang: 58
 
[ 11 ]
PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI TỪ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH HI-GRAPH SANG FBD (FUNCTION BLOCK DIAGRAM) SỬ DỤNG SR (SET-RESET) BLOCK TRONG PHẦN MỀM SIEMENS SIMATIC ĐỂ LẬP TRÌNH CHO PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)
TRANSFORMATION METHOD FROM HI-GRAPH LANGUAGE TO FBD (FUNCTION BLOCK DIAGRAM) USING SR (SET-RESET) BLOCK IN SIEMENS SIMATIC SOFTWARE FOR PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) PROGRAMMING
Tác giả:  Võ Như Thành* Trang: 64
 
[ 12 ]
ÁP DỤNG LÝ THUYẾT DÒNG XE TRONG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM
APPLICATION OF THE TRAFFIC FLOW THEORY TO A STUDY ON SOLUSIONS OF TRAFFIC CONGESTION PREVENTION IN VIETNAM URBAN AREAS
Tác giả:  Phan Cao Thọ* Trang: 68
 
[ 13 ]
MÔ HÌNH PHÂN LOẠI SẢN PHẨM PHỨC TẠP THEO TIÊU CHÍ VẬT LIỆU CHẾ TẠO, MÀU SẮC, CHIỀU QUAY VÀ THỨ TỰ CỦA SẢN PHẨM ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC S7-1200 CỦA SIEMENS
PROTOTYPE OF COMPLEX SORTING STATION FOR CATEGORIZING PRODUCTS BY COLOR, MATERIAL, ORIENTATION, AND IN SEQUENCE USING SIEMENS PLC S7-1200 FAMILY CONTROLLER
Tác giả:  Võ Như Tiến, Võ Như Thành* Trang: 75
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU VỀ SỬ DỤNG TIẾNG NÓI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ GIA DỤNG
A STUDY ON USING VOICE TO CONTROL HOUSEHOLD APPLIANCES
Tác giả:  Dang Quang Trinh, Bui Huu Tri, Lê Bá Tuấn*, Phạm Văn Tuấn, Trang: 80
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG SUỐT VÒNG ĐỜI CỦA ĐƯỜNG CAO TỐC (TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - LẠNG SƠN TẠI VIỆT NAM)
STUDYING THE DETERMINATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS DURING THE LIFE CYCLE OF HIGHWAY (CASE STUDY: HANOI- LANGSON HIGHWAY IN VIETNAM)
Tác giả:  Huỳnh Thị Minh Trúc* Trang: 86
 
[ 16 ]
PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH CÁC PHÂN TỬ SINH HỌC DỰA TRÊN HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG PLASMON BỀ MẶT CỦA HẠT NANO VÀNG TÍCH HỢP VỚI THIẾT BỊ VI DÒNG
GOLD NANOPARTICLE-BASED LOCALIZED SURFACE PLASMON RESONANCE IN COMBINATION WITH MICROFLUIDIC SYSTEM FOR BIOMOLECULE DETERMINATION
Tác giả:  Nguyễn Bá Trung*, Yuzuru Takamura Trang: 93
 
[ 17 ]
ĐÁNH GIÁ SỰ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG ĐÀO THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI
ASSESSMENT OF HIGHWAY CUT-SLOPE STABILITY OF NOI BAI – LAO CAI HIGHWAY PROJECT
Tác giả:  Hoàng Phương Tùng*, Trần Chung Trang: 100
 
[ 18 ]
HỆ THỐNG BÁO GỌI DỊCH VỤ KHÔNG DÂY SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN
A WIRELESS PAGING SYSTEM BASED ON MICROCONTROLLERS
Tác giả:  Đinh Huy Vũ*, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tùng, Nguyễn Hải Triều Anh, Phạm Văn Tuấn Trang: 106
 
[ 19 ]
HÀM GAP CỦA BÀI TOÁN TỰA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÉC TƠ PHỤ THUỘC THAM SỐ
GAP FUNCTION OF PARAMETRIC VECTOR QUASIVARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM
Tác giả:  Nguyễn Văn Hưng*, Phan Thanh Kiều Trang: 112
 
[ 20 ]
MỘT QUY TẮC CHỌN STEP-SIZE CHO VÒNG LẶP SOFT SHRINKAGE
A STEP-SIZE SELECTING RULE FOR SOFT SHRINKAGE ITERATION
Tác giả:  Phạm Quý Mười* Trang: 117
 
[ 21 ]
TỐI ƯU VỊ TRÍ CÁC TRẠM ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG KHÔNG DÂY SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
OPTIMAL LOCATION OF CONTROLLERS IN WIRELESS NETWORK USING GENETIC ALGORITHM
Tác giả:  Nguyễn Gia Như, Lê Đắc Nhường* Trang: 122
 
[ 22 ]
PHÁ VỠ TẾ BÀO SPIRULINA PLATENSIS BẰNG MÁY NGHIỀN BI ĐỂ THU NHẬN CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC
BREAKING UP SPIRULINA PLATENSIS CELLS BY MEANS OF A BALL MILL TO OBTAIN BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS
Tác giả:  Võ Thị Dạ Quỳnh, Nguyễn Đức Lượng* Trang: 128
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN BỀ MẶT THẾ NĂNG CỦA CÁC PHẢN ỨNG CH3OH + O2 VÀ C2H5OH + O2
A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam* Trang: 132
 
[ 24 ]
HIẾN PHÁP VỚI VẤN ĐỀ ĐẢM BẢO QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
CONSTITUTION AND CIVIL RIGHTS IN VIETNAM TODAY
Tác giả:  Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao Trang: 137
 
[ 25 ]
TÊN GỌI CÁC LOẠI BÁNH XỨ QUẢNG DƯỚI GÓC NHÌN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA
NAMES OF QUANG NAM' S CAKES FROM THE PERSPECTIVE OF LANGUAGE AND CULTURE
Tác giả:  Trương Thị Diễm* Trang: 144
 
[ 26 ]
BÀN VỀ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ BIẾN TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH
DISCUSSIONS ON THE COMMON APPROACHES TO INQUIRY IN QUALITATIVE RESEARCH
Tác giả:  Dương Mộng Hà* Trang: 151
 
[ 27 ]
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM VÀ VIỆC HÌNH THÀNH BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
THE REAL ESTATE MARKET IN VIETNAM AND THE FORMATION OF REAL ESTATE BUBBLE IN RECENT YEARS
Tác giả:  Đào Hữu Hoà, Trang: 157
 
[ 28 ]
ĐỀ THI TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ: KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG GIÀNG DẠY TRONG QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ THI
ENGLISH TEST PAPERS AT THE COLLEGE OF TECHNOLOGY - DANANG UNIVERSITY: A STUDY ON THE TEACHING CONTENTS AND TECHNIQUES IN THE PROCEDURE OF TEST DESIGN
Tác giả:  Hồ Thị Kim Thoa*, Nguyễn Ngọc Chinh, Trang: 165
 
[ 29 ]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP
ENHANCING THE QUALITY OF HUMAN RESOURCES TRAINING FOR ENTERPRISES
Tác giả:  Võ Xuân Tiến, Trang: 173
 
[ 30 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TIẾNG LÓNG LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM TRONG NHẠC HIP HOP TIẾNG ANH
A STUDY ON SOME LINGUISTIC FEATURES OF SLANG RELATED TO CRIMINALITY IN ENGLISH HIP HOP SONGS
Tác giả:  Lưu Quý Khương*, Lương Thị Hồng Chi Trang: 178
 
[ 31 ]
PHÁT HIỆN VÀ SỬA LỖI QUA PHƯƠNG THỨC GHI ÂM CHO KĨ NĂNG TRÌNH BÀY BÀI NÓI CÁ NHÂN THEO CHỦ ĐỀ TRONG LỚP HỌC NÓI CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ERROR IDENTIFICATION AND CORRECTION WITH RECORDING TECHNIQUE FOR SECOND-YEAR EFL STUDENTS’ SPEAKING SKILL USED IN TOPIC-BASED INDIVIDUAL TALKS IN SPEAKING CLASS AT UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh* Trang: 185
 
[ 32 ]
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VÀ PHƯƠNG PHÁP KHỐI LIỆU VÀO VIỆC PHÂN TÍCH PHÉP ẨN DỤ TRONG DIỄN NGÔN TIẾNG ANH
APPLYING SOFTWARE PACKAGES AND THE CORPUS-BASED METHOD TO ANALYSING THE METAPHOR IN AN ENGLISH DISCOURSE
Tác giả:  Trần Hữu Phúc* Trang: 193
 
[ 33 ]
SO SÁNH SÁCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TRUYỀN THỐNG VÀ CÁC NGUỒN DẠY NGỮ PHÁP TIẾNG ANH KHÁC DỰA TRÊN KHỐI LIỆU
A COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL ENGLISH LANGUAGE TEACHING GRAMMAR BOOKS AND CORPUS-BASED SOURCES
Tác giả:  Võ Thị Hoàng Yến, Võ Thanh Sơn Ca* Trang: 199
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn