a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,501

TẠP CHÍ SỐ 7(68).2013


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
THUYẾT NĂNG LỰC ĐA PHƯƠNG DIỆN VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở BẬC TIỂU HỌC
THE THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES AND ENGLISH TEACHING-LEARNING AT PRIMARY SCHOOL LEVEL
Tác giả:  Bùi Thị Ngọc Anh* Trang: 1
 
[ 2 ]
VAI TRÒ NGUỒN THÔNG TIN TỰ ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN
THE ROLE OF SELF-ASSESSMENT INFORMATION IN LECTURER ASSESSMENT
Tác giả:  Trần Xuân Bách* Trang: 7
 
[ 3 ]
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ANH
AN ANALYSIS OF THE EVALUATION MODEL FOR THE VIETNAM-UK UNIVERSITY PROJECT
Tác giả:  Dương Mộng Hà* Trang: 13
 
[ 4 ]
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRẺ Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
POLITICAL AND IDEOLOGICAL EDUCATION FOR STUDENTS AND ITS ROLES FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNGER PARTY MEMBERS IN THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Lâm Bá Hòa* Trang: 19
 
[ 5 ]
HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
STUDENTS’ SELF – STUDY AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION - CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương* Trang: 25
 
[ 6 ]
PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA BỀ MẶT ĐỆM VÀ NHIỆT ĐỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ANALYSES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SURFACE AND TEMPERATURE IN DA NANG CITY
Tác giả:  Hoàng Thị Diệu Huyền, Lê Ngọc Hành* Trang: 31
 
[ 7 ]
ĐẶC TÍNH SƯ PHẠM CỦA GIAO TIẾP QUA CÔNG NGHỆ
PEDAGOGICAL FEATURES OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
Tác giả:  Nguyễn Văn Long* Trang: 37
 
[ 8 ]
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TỪ ĐIỂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ 2 KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF ENGLISH MONOLINGUAL DICTIONARY BY THE SECOND-YEAR STUDENTS OF THE UFL ENGLISH DEPARTMENT
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh*, Hồ Thị Minh Trang: 43
 
[ 9 ]
XÁC ĐỊNH PHONG CÁCH TRỰC QUAN-NGÔN TỪ CỦA SINH VIÊN NGOẠI NGỮ TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN
INDENTIFYING FOREIGN LANGUAGE STUDENTS’ VISUAL-VERBAL STYLE IN INFORMATION PROCESSING
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng* Trang: 49
 
[ 10 ]
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO SINH VIÊN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
STUDENT COUNSELING OF ACADEMIC ADVISORS IN CREDIT-BASED TRAINING AT THE UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Hằng Phương* Trang: 54
 
[ 11 ]
ĐÁNH GIÁ TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRONG HỌC TẬP CÁC NỘI DUNG TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN
ACTIVE STUDYING ASSESMENT OF STUDENTS AT EDUCATION UNIVERSITY - THE UNIVERSITY OF DANANG IN STUDYING THE CONTENTS CITIZEN ACTIVITY WEEK
Tác giả:  Bùi Văn Vân*, Lê Thị Phi Trang: 60
 
[ 12 ]
ĐƯỜNG MƠ VỀ TỰ NGÃ TRONG THƠ VĂN PHẠM THÁI
ON THE DREAMING ROAD TO SELF IN THE PEOTRY AND PROSE OF PHAM THAI
Tác giả:  Nguyễn Quang Huy* Trang: 66
 
[ 13 ]
ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TIẾNG NHẬT CỦA KHOA NHẬT – HÀN – THÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC
INCREASING TRAINING ANDQUALITY IMPROVEMENT OF JAPANESE TEACHERS IN JAPANESE-KOREAN-THAI DEPARTMENT IN THE COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES - UNIVERSITY OF DANANG IN THE COMPETENCE POINT OF VIEW
Tác giả:  Tăng Thanh Mai* Trang: 71
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU SO SÁNH ĐỐI CHIẾU THÀNH NGỮ MANG HÀM Ý KHEN VÀ CA NGỢI GIỮA TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A STUDY OF IDIOMS RELATED TO COMPLIMENT AND APPRECIATION (ENGLISH VERSUS VIETNAMESE)
Tác giả:  Hồ Vũ Khuê Ngọc, Nguyễn Ái Ngân* Trang: 77
 
[ 15 ]
ĐẶC ĐIỂM CỦA TỪ LÁY ÂM ĐẦU TRONG TIẾNG JRAI
CHARACTERISTICS OF THE REDUPLICATION OF INITIAL SOUNDS IN JRAI LANGUAGE
Tác giả:  Hồ Trần Ngọc Oanh* Trang: 82
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
A STUDY ON IMPROVING THE TEACHING OF ENGLISH SPEAKING SKILL FOR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF DANANG (UD)
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Phượng* Trang: 87
 
[ 17 ]
ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỄ HỘI VĂN HÓA DÂN GIAN QUẢNG NAM
SOLUTION-ORIENTED PRESERVATION AND PROMOTION OF FOLKLORE FESTIVAL VALUES IN QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Thanh* Trang: 93
 
[ 18 ]
VAI TRÒ CÚ PHÁP CỦA GIA TỐ TIẾNG ANH TRONG DỊCH THUẬT ANH - VIỆT
SYNTACTIC ROLES OF ENGLISH ADJUNCTS IN ENGLISH-VIETNAMESE TRANSLATION
Tác giả:  Lê Tấn Thi* Trang: 100
 
[ 19 ]
ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
EVALUATING STOCKS OF ENTERPRISES IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY LISTED ON VIETNAMESE STOCK MARKET
Tác giả:  Võ Thị Thúy Anh*, Ngô Minh Thu Trang Trang: 107
 
[ 20 ]
NHẬN THỨC CỦA NHÂN VIÊN VỀ THÙ LAO CÔNG BẰNG
STAFF PERCEPTIONS ON FAIR COMPENSATION
Tác giả:  Đoàn Gia Dũng*, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Trang: 112
 
[ 21 ]
CÔNG BẰNG XÃ HỘI, BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
SOCIAL FAIRNESS, SOCIAL EQUALITY IN SOCIALIST-ORIENTED MARKET ECONOMY IN VIETNAM
Tác giả:  Dương Anh Hoàng* Trang: 117
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ TƯƠNG HỢP HÌNH ẢNH CÁ NHÂN ĐẾN THÁI ĐỘ VÀ DỰ ĐỊNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU: ỨNG DỤNG CHO NGÀNH Ô TÔ.
INFLUENCES OF SELF IMAGE CONGRUENCE ON BRAND ATTITUDE AND PURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF AUTOMOBILE INDUSTRY
Tác giả:  Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo* Trang: 122
 
[ 23 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CỤM NGÀNH DU LỊCH
BUILDING HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MODEL IN TOURISM CLUSTER
Tác giả:  Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Văn Long* Trang: 128
 
[ 24 ]
NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRÊN PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG VÀ VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
COMPETITIVENESS ON FINANCIAL ASPECTS OF APPAREL FIRMS IN KEY ECONOMIC ZONES OF CENTRAL VIETNAM AND THE ROLE OF BANKING SYSTEMS
Tác giả:  Võ Thị Quỳnh Nga* Trang: 134
 
[ 25 ]
TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT XỨ QUỐC GIA ĐẾN Ý ĐỊNH MUA Ô TÔ NHẬT BẢN: NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ĐỐI VỚI TOYOTA
IMPACTS OF THE COUNTRY’S ORIGIN ON PURCHASE INTENTIONS TOWARDS JAPANESE CARS: EMPERICAL RESEARCH OF TOYOTA
Tác giả:  Phạm Ngọc Tiến, Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy* Trang: 142
 
[ 26 ]
DỰ BÁO DÂN SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÀNH PHẦN
FORECASTING THE POPULATION OF DANANG CITY BY COHORT – COMPONENT METHOD
Tác giả:  Trần Thị Hoàng Yến* Trang: 150
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn