a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,828

TẠP CHÍ SỐ 9(70).2013


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
SO SÁNH MỘT VÀI ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ CẢM XÚC CON NGƯỜI TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM 2009 VÀ TRUYỆN NGẮN TRUNG QUỐC 2009
SEVERAL COGNITIVE METAPHORS OF HUMAN EMOTIONS IN COMPARISION WITH VIETNAMESE AND CHINESE SHORT STORIES IN 2009
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Chế Trần Diệu Ánh Trang: 1
 
[ 2 ]
NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THỂ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
GENERAL PRINCIPLES FOR PROMOTING COLLECTIVE BRAINPOWER IN THE PROCESS OF PROBLEM SOLVING
Tác giả:  Trần Việt Dũng* Trang: 9
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VÀ ĐẶC ĐIỂM TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
A RESEARCH ON LEVELS AND CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS – UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Anh Khoa, Ngô Thị Thẩm, Hồ Thanh Thủy, Trần Huệ Tiên, Lê Văn Tuệ, Nguyễn Thị Trâm Anh* Trang: 15
 
[ 4 ]
TÁC ĐỘNG CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC
THE IMPACTS OF RESEARCH TO TEACHING EFFECTIVENESS IN HIGHER EDUCATION
Tác giả:  Nguyễn Hữu Quý* Trang: 20
 
[ 5 ]
KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
EMOTION MANAGEMENT SKILLS AMONG THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF EDUCATION
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn* Trang: 27
 
[ 6 ]
ĐỀ XUẤT MỘT MÔ HÌNH CẤU TRÚC HỆ THỐNG HỒ SƠ – TÀI LIỆU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
A PROPOSED STRUCTURE MODEL OF RECORD - DOCUMENT SYSTEM IN UNIVERSITY MEETING THE DEMANDS OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE
Tác giả:  Lê Đình Sơn* Trang: 33
 
[ 7 ]
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DTTS Ở TÂY BẮC, TÂY NGUYÊN VÀ TÂY NAM BỘ THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP
STRENGTHENING VOCATIONAL EDUCATION IN ETHNIC MINORITIES BOARDING SCHOOLS TO MEET THE NEEDS OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IN THE NORTHWEST HIGHLANDS, THE WESTERN HIGHLANDS AND THE WESTERN SOUTH OF VIETNAM STATUS QUO AND MEASURES
Tác giả:  Ngô Quang Sơn*, Ngô Anh Quang Trang: 39
 
[ 8 ]
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC NGOẠI KHÓA MÔN ĐỊA LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
SOME EDUCATIONAL METHODS ABOUT CLIMATE CHANGE IN TEACHING EXTRACURRICULA ACTIVITIES – THE SUBJECT OF GEOGRAPHY IN HIGH SCHOOL
Tác giả:  Trần Xuân Tiếp* Trang: 46
 
[ 9 ]
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
SOLUTIONS TO PERFECTING THE MANAGEMENT OF PROJECTS AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN QUANG NGAI PROVINCE
Tác giả:  Đỗ Ngọc Vinh* Trang: 52
 
[ 10 ]
CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
QUALITY AND QUALITY ASSURANCE MEASURES FOR THE TEACHING OF POLITICS THEORY SUBJECTS AT THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Lê Hữu Ái*, Lê Đức Tâm* Trang: 59
 
[ 11 ]
ĐIỀU TRA DỊCH THÀNH NGỮ TRONG MỘT SỐ PHIÊN BẢN TIẾNG ANH CỦA TRUYỆN KIỀU
AN INVESTIGATION INTO THE TRANSLATION OF IDIOMS IN SOME ENGLISH VERSIONS OF TRUYEN KIEU BY NGUYEN DU
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Duyên*, Lưu Quý Khương Trang: 65
 
[ 12 ]
CÁI TÔI HIỆN SINH MẶC CẢM RUỒNG BỎ TRONG THƠ TRẺ VÙNG TẠM CHIẾM MIỀN NAM 1965 - 1975
THE EXISTENTIAL EGO WITH ITS ABANDONED COMPLEX IN THE YOUNG POETRY OF THE SOUTHERN TEMPORARILY OCCUPIED AREA FROM 1965 TO 1975
Tác giả:  Bùi Bích Hạnh* Trang: 72
 
[ 13 ]
KHAI THÁC NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
EXPLOITATION OF THE TRADITIONAL MUSIC ARTISTRY IN TOURISM DEVELOPMENT IN DANANG: REALITIES AND SOLUTIONS
Tác giả:  Lê Thị Thu Hiền*, Tăng Chánh Tín Trang: 78
 
[ 14 ]
TÔ THÙY YÊN ĐI TÌM HUYỀN THOẠI PHƯƠNG ĐÔNG
TO THUY YEN SEEKING ORIENTAL LEGENDS BY POETRY
Tác giả:  Đàm Nghĩa Hiếu*, Hồ Thế Hà Trang: 84
 
[ 15 ]
TRANH CHẤP LÃNH HẢI - YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN NINH Ở KHU VỰC ĐÔNG Á HIỆN NAY
TERRITORIAL DISPUTES – FACTOR AFFECTING CURRENT SECURITY IN EAST ASIAN REGIONS
Tác giả:  Nguyễn Thế Hồng* Trang: 89
 
[ 16 ]
LỬA TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH- PHÂN TÍCH TỪ GÓC NHÌN ẨN DỤ TRI NHẬN
AN ANALYSIS OF ENGLISH IDIOMS WITH FIRE FROM THE VIEW OF COGNITIVE METAPHOR
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Mai Kha* Trang: 95
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CỦA UYỂN NGỮ TRONG CÁC CUỘC TRANH LUẬN TRANH CỬ TỔNG THỐNG MỸ TỪ NĂM 2000 ĐẾN 2012
AN ANALYSIS OF EUPHEMISMS IN THE US PRESIDENTIAL DEBATES FROM 2000 TO 2012
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Nguyễn Tố Quyên* Trang: 101
 
[ 18 ]
NHẬN THỨC LUẬN QUAN HỆ NGÔN NGỮ-HIỆN THỰC CỦA TRANG TỬ TRONG BỐI CẢNH GIẢI CẤU TRÚC LUẬN
ZHUANGZI’S EPISTEMOLOGY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND REALITY IN LIGHT OF DESTRUCTURALISM
Tác giả:  Lê Thời Tân* Trang: 107
 
[ 19 ]
HỒ CHÍ MINH MỘT NHÀ GIÁO CÁCH MẠNG
HO CHI MINH-- A REVOLUTIONARY TEACHER
Tác giả:  Nguyễn Văn Thịnh* Trang: 113
 
[ 20 ]
SINH MỆNH NGHỆ THUẬT TRONG CÁCH NHÌN CỦA CÁC CÂY BÚT LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX
ARTISTIC LIFE UNDER THE OUTLOOK OF CRITIC - ARGUMENTATIVE WRITERS IN THE EARLY HALF OF THE 20TH CENTURY
Tác giả:  Nguyễn Thanh Trường* Trang: 118
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn