a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,935

TẠP CHÍ SỐ 10(71).2013


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NỐI LƯỚI CHO TUABIN GIÓ KẾT HỢP VỚI NGUỒN PIN MẶT TRỜI VÀ PIN NHIÊN LIỆU
GRID-CONNECTED CONTROL SYSTEM FOR WIND TURBINES COMBINED WITH SOLAR AND FUEL CELL POWER SOURCES
Tác giả:  Lê Kim Anh*, Đặng Ngọc Huy, Xin AI Trang: 1
 
[ 2 ]
TỔNG QUAN ỨNG DỤNG CÁC SIÊU PHẦN TỬ (SPT) TRONG PHÂN TÍCH CÔNG TRÌNH CẦU PHỨC TẠP CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CÙNG LÀM VIỆC VỚI NỀN CỌC.
GENERAL APPLICATION OF SPT IN ANALYZING COMPLEX BRIDGE WORKS IN CONSIDERATION OF THE INFLUENCES ON THE PILE BOTTOM
Tác giả:  Trần Quốc Ca* Trang: 9
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SẤY LẠNH KẾT HỢP HAI CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐỘ CAO VÀ NHIỆT ĐỘ THẤP ĐỂ SẤY THẢO DƯỢC
STUDYING AND PROPOSING THE FREEZE DRYING MODEL IN COMBINATION OF HIGH AND LOW TEMPERATURES TO DRY MEDICINAL HERBS
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng*, Hà Văn Tuấn Trang: 15
 
[ 4 ]
NÂNG CAO HIỆU NĂNG MẠNG AD-HOC ĐA CHẶNG DỰA TRÊN GIẢI THUẬT CẤP PHÁT KÊNH ĐỘNG
IMPROVING THE PERFORMANCE OF MULTI-HOP AD-HOC NETWORK BASED ON DYNAMIC SUB-CHANNEL ASSIGNMENT ALGORITHM
Tác giả:  Nguyễn Quang Khánh*, Nguyễn Văn Đức Trang: 20
 
[ 5 ]
MÔ PHỎNG DÒNG CHẢY QUA TRỤ TRÒN CÓ TẤM PHẲNG DAO ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIÊN NHÚNG
NUMERICAL SIMULATION OF FLOW OVER A CIRCULAR CYLINDER WITH AN OSCILLATING SPLITTER PLATE USING THE IMMERSED BOUNDARY METHOD
Tác giả:  Nguyễn Văn Nam*, Phan Đức Huynh Trang: 26
 
[ 6 ]
NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH DAO ĐỘNG CỦA DÂY CÁP VĂNG BẰNG THIẾT BỊ CẢN MÔ HÌNH ĐÀN-NHỚT CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN CỦA DÂY CÁP VĂNG
ENHANCING THE VIBRATING STABILITY OF CABLE-STAYED BY A DAMPER DEVICE WITH VISCO-ELASTIC MODEL IN CONSIDERATION OF BENDING STIFFNESS
Tác giả:  Nguyễn Duy Thảo* Trang: 32
 
[ 7 ]
ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU LUỒNG THAM CHIẾU TRONG HỆ XỬ LÝ SONG SONG
OPTIMAL CONTROL OF REFERENCE STREAMS IN PARALLEL PROCESSING SYSTEMS
Tác giả:  Chu Đức Toàn*, Đỗ Xuân Tiến Trang: 38
 
[ 8 ]
PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CẦU CẢNG THỌ QUANG CHỊU VA ĐẬP CỦA TÀU THỦY
VIBRATION ANALYSIS OF THOQUANG PORT-PIERS DUE TO THE IMPACT OF SHIPS
Tác giả:  Nguyễn Xuân Toản*, Đặng Nguyễn Uyên Phương Trang: 45
 
[ 9 ]
MÔ HÌNH HÓA TỪ TÍNH TRONG VẬT LIỆU SẮT TỪ BẰNG MÔ HÌNH ISING
MODELING MAGNETISM OF FERROMAGNETIC MATERIAL USING ISING MODEL
Tác giả:  Bùi Thị Minh Tú, Phan Tôn Kỳ Nam* Trang: 50
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU GÓC ĐÁNH LỬA TỐI ƯU CHO ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU SINH HỌC XĂNG PHA BUTANOL
A RESEARCH ON THE OPTIMAL SPARK IGNITION ANGLE FOR THE BUTANOL - GASOLINE ENGINE
Tác giả:  Lê Văn Tụy*, , Bùi Ngọc Hân Trang: 56
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN SỤC KHÍ ĐẾN HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ SBR
EFFECTS OF AERATION TIMES ON THE PERFORMANCE OF SBR SYSTEM IN TREATING DOMESTIC WASTEWATER
Tác giả:  Đỗ Khắc Uẩn*, Văn Thị Thu, Võ Thị Mỹ Hạnh Trang: 62
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU HIỆU NĂNG CỦA CÁC CƠ CHẾ CẤP KÊNH ĐƯỜNG XUỐNG CHO MẠNG DI ĐỘNG TẾ BÀO-FEMTOCELL NHẬN THỨC.
A PERFORMANCE STUDY OF DOWNLINK ALLOCATION SCHEMES FOR COGNITIVE CELLULAR - FEMTOCELL MOBILE NETWORKS
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Văn*, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Nam Hoàng Trang: 67
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI ĐIỆN LỰC LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOLUTIONS FOR IMPROVING OPERATION EFFICIENCY OF POWER DISTRIBUTION SYSTEM AT LIENCHIEU POWER UTILITY - DANANG CITY
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Trương Minh Tú Trang: 73
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA QUẦN THỂ DẾ THAN GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER (GIAI ĐOẠN ẤU TRÙNG) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI TẠI SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
NUTRITION RESEARCH ON FEATURES OF POPULATIONS OF COAL CRICKET GRYLLUS BIMACULATUS DE GEER (LARVAL STAGE) IN THE FARMING CONDITIONS OF SONTRA, DANANG CITY
Tác giả:  Đinh Thị Phương Anh*, , Phan Thị Thu Huyền Trang: 79
 
[ 15 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NHANH NHẤT TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH ĐỒNG THỜI CHI PHÍ CỰC TIỂU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG
APPLICATION OF THE FASTEST PATH ALGORITHM TO FINDING MAXIMUM CONCURENT MULTICOMMODITY LINEAR FLOW WITH MINIMAL COST ON EXTENDED TRAFFIC NETWORK
Tác giả:  Trần Quốc Chiến* Trang: 85
 
[ 16 ]
QUÁ TRÌNH TÁCH ẨM VÀ SỰ BIẾN ĐỔI ANTHOCYANINS CỦA KHOAI LANG TÍM KHI SẤY HỒNG NGOẠI
PROCESS OF DEHUMIDIFICATION AND VARIATION OF ANTHOCYANINS IN PURPLE SWEET POTATOES BY INFRARED DRYING
Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Cúc*, , Nguyễn Thị Hồng Ngân, Lê Thị Thảo Tiên, Tạ Thị Tố Quyên Trang: 92
 
[ 17 ]
HOẠT TÍNH ENZYME POLYPHNEOLOXIDASE TỪ MỘT SỐ LOẠI NẤM ĂN Ở VIỆT NAM
POLYPHENOLOXIDASE ACTIVITY OF SEVERAL EDIBLE MUSHROOM SPECIES IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Xuân Duy* Trang: 98
 
[ 18 ]
KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG ĐỂ SẢN XUẤT CELLULOSE VI KHUẨN TỪ ACETOBACTER XYLINUM
INVESTIGATION OF SOME MEDIUMS TO PRODUCE BACTERIAL CELLULOSE BY ACETOBACTER XYLINUM
Tác giả:  Hồ Lê Hân*, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang Trang: 102
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HÀM CƠ SỞ ĐỐI VỚI TOÁN TỬ VI PHÂN BẬC 4 TRONG PHƯƠNG ÁN GIẢI NGHIỆM SỐ CÁC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ-MEN
RESEARCHING AND BUILDING UP BASIS FUNCTIONS FOR FOURTH-ORDER DIFFERENTIAL OPERATOR IN THE ALGORITHM TO APPROXIMATE SOLUTION DIFFERENTIAL EQUATIONS BY THE METHOD OF MOMENTS
Tác giả:  Lê Minh Hiếu* Trang: 108
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG EIGENFACES VÀ ĐẶC TRƯNG CỤC BỘ LBP CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI
A STUDY ON APPLYING EIGENFACES AND LBP LOCAL CHARACTERISTICS TO THE HUMAN FACIAL RECOGNITION PROBLEM
Tác giả:  Dương Anh Hùng* Trang: 114
 
[ 21 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ MẠNG NEURON NHÂN TẠO ĐỂ NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU
APPLICATION OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS METHOD AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR IDENTIFYING SIGN LANGUAGE
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng*, Tống Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Trọng Nguyên Trang: 120
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION KIM LOẠI NẶNG NI2+ BẰNG OXIT SẮT TỪ
REMOVAL OF THE HEAVY METAL ION NI WITH MAGNETIC IRON OXIDE
Tác giả:  Nguyễn Thị Hường* Trang: 126
 
[ 23 ]
MÔ HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VEN PHÁ TAM GIANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
AQUACULTURE MODEL ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE ALONG THE TAMGIANG LAGOON, THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Huy Anh* Trang: 130
 
[ 24 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THIÊN TAI CHO NGƯ DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CONSTRUCTION OF A COMMUNICATION MODEL IN IMPROVING CAPACITY TO COPE WITH CLIMATE CHANGE AND DISASTERS FOR FISHERMEN IN DANANG CITY
Tác giả:  Kiều Thị Kính; Hoàng Hải Trang: 136
 
[ 25 ]
MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐẢM BẢO NHẤT QUÁN DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ PHÂN TÁN
SOME ALGORITHMS ENSURES DATA CONSISTENCY IN DISTRIBUTED SYSTEMS
Tác giả:  Lê Văn Sơn, Nguyễn Hồng Minh* Trang: 142
 
[ 26 ]
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG THAY THẾ RẺ TIỀN ĐỂ NUÔI CẤY TẢO SPIRULINA LÀM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
MASS CULTURE OF SPIRULINA IN THE LOW-COST MEDIUM
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Minh Xuân*, Đặng Đức Long Trang: 147
 
[ 27 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ TỬ NGOẠI TRONG QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP POLYANILINE: HÌNH THÁI HỌC VÀ TÍNH NHẠY KHÍ NH3
EFFECTS OF ULTRAVIOLET RADIATION DURING POLYANILINE SYNTHESIS: MORPHOLOGY AND NH3 GAS SENSITIVITY
Tác giả:  Nguyễn Đức Thiện*, Dương Ngọc Huyền, Đỗ Phúc Hải Trang: 153
 
[ 28 ]
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY (ZOOBENTHOS) Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM.
PRELIMINARY RESULTS OF SPECIES COMPOSITION OF ZOOBENTHOS IN PHUNINH LAKE, QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Hoàng Đình Trung* Trang: 160
 
[ 29 ]
SO SÁNH GEOMETRIC ALGEBRA VÀ MA TRẬN TRONG THUẬT TOÁN QUAY VẬT THỂ 3D
COMPARISONS BETWEEN GEOMETRIC ALGEBRA AND MATRIX IN 3D OBJECT ROTATION ALGORITHM
Tác giả:  Phạm Minh Tuấn* Trang: 166
 
[ 30 ]
ỨNG DỤNG LABVIEW VÀ SIEMENS LOGO! ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG PHÒNG HỌC THÔNG QUA MẠNG LAN.
USING LABVIEW AND SIEMENS LOGO! TO CONTROL AND SUPERVISE ELECTRIC EQUIPMENT IN THE CLASSROOM BY LAN NETWORK
Tác giả:  Trần Hồng Văn*, Nguyễn Kim Đăng, Nguyễn Duy Phú Trang: 171
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn