a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,490

TẠP CHÍ SỐ 11(72).2013


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN
POPULATION CHANGE WITH THE CENTRAL AND HIGHLAND PROVINCES’ ECONOMIC GROWTH AND RESTRUCTURING
Tác giả:  Bùi Quang Bình* Trang: 1
 
[ 2 ]
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỶ TRỌNG CHUYỂN DỊCH ĐỂ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA
APPLICATION OF SHIFT - SHARE - ANALYSES TO EVALUATING NATIONAL COMPETITIVENESS
Tác giả:  Nguyễn Thị Đông* Trang: 7
 
[ 3 ]
KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT TRẬT TỰ PHÂN HẠNG VÀ LÝ THUYẾT ĐÁNH ĐỔI: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
TẠI DOANH NGHIỆP NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG - THUỐC LÁ
TESTING THE PECKING ORDER THEORY AND THE TRADE OFF THEORY: EXPERIMENTAL RESEARCH IN THE FOOD – BEVERAGE – TOBACCO INDUSTRY
Tác giả:  Lê Phương Dung*, Lê Văn Minh Triển Trang: 13
 
[ 4 ]
PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN VIETNAM: VIEWPOINT, ORIENTATION AND INNOVATION POLICY
Tác giả:  Lê Thế Giới* Trang: 19
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY MIỀN TRUNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS IN VIETNAM: VIEWPOINT, ORIENTATION AND INNOVATION POLICY
Tác giả:  Bùi Nữ Thanh Hà*, Đoàn Gia Dũng Trang: 27
 
[ 6 ]
VAI TRÒ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
THE ROLE OF LABOUR TECHNICAL NORMS FOR ENTERPRISES
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hà* Trang: 33
 
[ 7 ]
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ: NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
SERVICE QUALITY IN HEALTH CARE SECTOR: AN EMPIRICAL STUDY IN DANANG HOSPITAL
Tác giả:  Lê Văn Huy*, Nguyễn Đăng Quang Trang: 37
 
[ 8 ]
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
SUPPLY CHAIN ​​MANAGEMENT IN VIETNAMESE ENTERPRISES - PROBLEMS AND SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thế Giới* Trang: 44
 
[ 9 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CAO SU TIỂU ĐIỀN Ở QUẢNG BÌNH
EVALUATION OF ECONOMIC EFFECT ON THE SMALL-SCALED RUBBER MODEL BUSINESS IN QUANGBINH
Tác giả:  Trần Tự Lực* Trang: 51
 
[ 10 ]
GIẢI PHÁP MARKETING-MIX CHO SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ KON TUM
MARKETING-MIX SOLUTIONS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS: A STUDY OF RED FLESH DRAGON FRUIT IN KONTUM
Tác giả:  Nguyễn Tố Như* Trang: 57
 
[ 11 ]
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ASSESSING THE EFFECT OF FACTORS ON JOB SATISFACTION
Tác giả:  Hà Thị Phương Thảo* Trang: 63
 
[ 12 ]
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG ERP CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF ERP SYSTEM TO ENTERPRISES IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Bá Thế, Ngô Tân* Trang: 69
 
[ 13 ]
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG KHẢ DĨ VỀ ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG NHẬN THỨC VỀ SẢN PHẨM MỚI.
POSSIBLE MEASUREMENT METHODS OF FIRST IMPRESSION IN THE PERCEPTION OF NEW PRODUCTS
Tác giả:  Ngô Thị Khuê Thư* Trang: 76
 
[ 14 ]
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA
SHIFTING THE STRUCTURE OF ECONOMIC COMPONENTS IN VIETNAM IN THE PERIOD OF MODERNIZATION - INDUSTRIALIZATION
Tác giả:  Ninh Thị Thu Thủy* Trang: 82
 
[ 15 ]
ĐỊNH GIÁ CÁC GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VIỆC BẢO TỒN VÀ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN
EVALUATING ECONOMIC BENEFITS IN PRESERVING AND RESTORING MANGROVE FORESTS IN THINAI LAGOON, BINHDINH PROVINCE BY USING CONTINGENT VALUATION METHOD
Tác giả:  Trần Hữu Tuấn* Trang: 88
 
[ 16 ]
XÂY DỰNG QUY TRÌNH CUNG CẤP THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CƯỚC VIỄN THÔNG - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VNPT QUẢNG BÌNH
BUILDING THE PROCESS OF PROVIDING ACCOUNTING INFORMATION FOR MANAGING TELECOMMUNICATION - INFORMATION TECHNOLOGY CHARGES IN VNPT IN QUANGBINH PROVINCE
Tác giả:  Trương Thùy Vân* Trang: 95
 
[ 17 ]
TĂNG CƯỜNG CHỐNG GIAN LẬN THUẾ TẠI CÁC CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STRENGTHENING THE FIGHT AGAINST TAX FRAUD AT FDI ENTERPRISES IN DANANG CITY
Tác giả:  Đặng Vinh* Trang: 102
 
[ 18 ]
PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH
DEVELOPMENT OF CATTLE RAISING IN PHUMY DISTRICT, BINHDINH PROVINCE
Tác giả:  Trần Quốc Vinh* Trang: 108
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn