a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,860

TẠP CHÍ SỐ 12(73).2013 QUYỂN 1


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
HỆU CHỈNH MÔ HÌNH HEC-HMS TRONG TRƯỜNG HỢP THIẾU THÔNG TIN DỮ LIỆU KHÔNG GIAN CỦA LƯU VỰC: ÁP DỤNG CHO LƯU VỰC NÔNG SƠN, SÔNG THU BỒN, VIỆT NAM
CALIBRATING HEC-HMS MODEL WITH LIMITED SPATIAL INFORMATION: A CASE STUDY IN NONGSON WATERSHED, THUBON RIVER, VIETNAM
Tác giả:  Đỗ Thị Kim Anh*, Lê Minh Cảnh Trang: 1
 
[ 2 ]
TÍCH HỢP CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN VÀO HỌC PHẦN THỰC TẬP MẠCH TƯƠNG TỰ TẠI ĐẠI HỌC CẦN THƠ
INTEGRATING BASIC SKILLS INTO ANALOG ELECTRONIC CIRCUITS LAB COURSES AT CANTHO UNIVERSITY
Tác giả:  Lương Vinh Quốc Danh*, Trương Phong Tuyên, Nguyễn Thị Trâm, Huynh Kim Hoa Trang: 7
 
[ 3 ]
ỨNG XỬ CỦA CỘT TRÒN HỖN HỢP BÊ TÔNG CỐT CỨNG SỬ DỤNG THÉP TẤM
BEHAVIORS OF CIRCULAR CONCRETE ENCASED COMPOSITE COLUMNS USING STEEL PLATE
Tác giả:  Phan Đình Hào* Trang: 13
 
[ 4 ]
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHẢN HỒI XÚC GIÁC 6 BẬC TỰ DO VÀ ỨNG DỤNG CHO VIỆC HOẠT ĐỘNG TỪ XA CỦA RÔ BỐT
CONTROL OF A 6-DOF HAPTIC FEEDBACK DEVICE FOR ROBOTIC TELEOPERATION
Tác giả:  Vu Minh Hung, Trinh Quang Trung Trang: 20
 
[ 5 ]
TÍCH MÀU TRONG TRƯỜNG CHUẨN TỰA SCHWARZSCHILD
COLOR CHARGE IN SCHWARZSCHILD LIKE GAUGE FIELD
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuận* Trang: 26
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC ĐIỆN TỬ VÀ TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA GAMMA’-FE4N
A STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE AND THERMAL PROPERTIES OF G’-FE4N
Tác giả:  Nguyễn Minh Tiến*, Nguyễn Lê Châu Thành* Trang: 32
 
[ 7 ]
XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TRUY VẤN THÔNG TIN TIẾNG VIỆT
BUILDING AN EVALUATION DATASET FOR VIETNAMESE INFORMATION RETRIEVAL
Tác giả:  Lâm Tùng Giang, Võ Trung Hùng, Huỳnh Công Pháp, Trang: 38
 
[ 8 ]
LÝ THUYẾT DÒNG ÂM ĐIỆN TRONG HỐ LƯỢNG TỬ
THEORY OF THE ACOUSTOELECTRIC CURRENT IN A QUANTUM WELL
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiếu*, Nguyen Quang Bau Trang: 43
 
[ 9 ]
MÔ PHỎNG LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY HÀNG THÁNG VỚI MÔ HÌNH THOMAS-FIERING VÀ MÔ HÌNH GAR(1)-FRAGMENTS
COMPUTER SIMULATION OF MONTHLY STREAMFLOWS WITH THOMAS-FIERING MODEL AND GAR(1)-FRAGMENTS MODEL
Tác giả:  Nguyễn Văn Hưng*, Trần Quốc Chiến Trang: 47
 
[ 10 ]
HAI CÁCH TIẾP CẬN MỚI BÀI TOÁN ĐỊNH VỊ KHOẢNG CÁCH NHỎ NHẤT
TWO NEW APPROACHES TO MINIMUM DISTANCE LOCALIZATION
Tác giả:  Dаo Duy Nam; S.A. Ivanovskiy Trang: 53
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN KỸ THUẬT TUYỂN NỔI SỬ DỤNG AXIT GAMMA-POLY GLUTAMIC ĐỂ TÁCH LOẠI THAN HOẠT TÍNH VÀ ION CHÌ TRONG NƯỚC.
DEVELOPMENT OF FLOTATION TECHNIQUE USING Γ-POLY GLUTAMIC ACID AS FLOTATION AGENT AND ITS APPLICATION TO THE REMOVAL OF FINE ACTIVATED CARBON PARTICLES AND LEAD IONS IN SOLUTION
Tác giả:  Le Thi Xuan Thuy, Lê Phước Cường* Trang: 59
 
[ 12 ]
THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
PRACTICAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE IN THE WORLD AND LESSONS LEARNED FOR VIETNAM
Tác giả:  Lê Thế Giới* Trang: 66
 
[ 13 ]
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC SINH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
FACTORS AFFECTING FERTILITY IN DANANG CITY
Tác giả:  Trần Lê Yên Hà* Trang: 74
 
[ 14 ]
NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐƯA RA LỜI KHUYÊN BỞI SINH VIÊN VIỆT VÀ SINH VIÊN ANH
STRATEGIES USED IN GIVING ADVICE BY ENGLISH AND VIETNAMESE STUDENTS
Tác giả:  Hoàng Trà My* Trang: 79
 
[ 15 ]
THỬ NGHIỆM MỘT VÀI BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
TESTING SOME MEASURES TO DEVELOP SOFT SKILLS FOR THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF EDUCATION
Tác giả:  Huỳnh Văn Sơn* Trang: 85
 
[ 16 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢNG CÁO ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU: KHẢO SÁT TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM
THE EFFECT OF ADVERTISING ON BRAND EQUITY: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE MOBILEPHONE MARKET IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn* Trang: 90
 
[ 17 ]
VAI TRÒ CỦA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGÔN NGỮ TÍCH HỢP
THE NECESSITY OF ASSESSMENT FOR LEARNING IN BUILDING INTEGRATED LANGUAGE SKILLS
Tác giả:  Bùi Thị Ngọc Anh* Trang: 98
 
[ 18 ]
NÂNG CAO KHẢ NĂNG VIẾT BÁO CÁO KINH DOANH CỦA SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
ENHANCING ABILITY OF BUSINESS ENGLISH MAJOR STUDENTS IN WRITING BUSINESS REPORTS
Tác giả:  Lê Thị Bích Hạnh* Trang: 104
 
[ 19 ]
SO SÁNH ĐÔÍ CHIẾU PHƯƠNG THỨC HỒI ĐÁP TỪ CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN HỒI TỪ ĐỘC GIẢ TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG ANH BỘ MÔN VĂN HỌC
PERSONAL - RESPONSE APPROACH VS READER - RESPONSE APPROACH IN LITERATURE - BASED ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Tác giả:  Đinh Thị Minh Hiền* Trang: 111
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn