a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,597,039

TẠP CHÍ SỐ 12(73).2013 QUYỂN 2


Trang bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG THÔNG MINH HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM
CONCEPTION OF AN INTELLIGENT SYSTEM FOR JOB SEARCH
Tác giả:  Nguyễn Văn Bình* Trang: 1
 
[ 2 ]
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACCOUNTING AND ITS APPLICATION IN VIETNAM
Tác giả:  Trần Thị Mỹ Châu Trang: 7
 
[ 3 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬN DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY XÂY LẮP
SOME SOLUTIONS TO PERFECTING CORPORATE INCOME COST ACCOUNTING OF INCOME TAX EXPENSES IN CONSTRUCTION COMPANIES
Tác giả:  Nguyễn Linh Giang Trang: 14
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM
A STUDY ON THE ACTUAL SITUATIONS AND SOLUTIONS TO DEVELOPING NON-CASH PAYMENT METHOD IN VIETNAM
Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Hà Trang: 21
 
[ 5 ]
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ELECTRONIC LECTURES – ONE OF THE NECESSARY SUPPORTING TOOLS FOR TEACHING IN UNIVERSITIES
Tác giả:  Vũ Thu Hà Trang: 27
 
[ 6 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MÁY HỌC VÉC-TƠ TỰA (SVM) TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐIỂM SINH VIÊN
APPLICATION OF THE SUPPORT VECTOR MACHINE FOR ANALYSES OF STUDENT SCORE DATA
Tác giả:  Nguyễn Đức Hiển Trang: 33
 
[ 7 ]
VẬN DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG CỔ PHIẾU NGÀNH DƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
APPLICATION OF CAPITAL ASSET PRICING MODEL TO MEASURING SYSTEMATIC RISKS OF THE PHARMACY STOCK LISTED ON VIET NAM STOCK MARKET
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Huyền Trang: 38
 
[ 8 ]
TÌM HIỂU VẤN ĐỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN IFRS Ở ANH VÀ Ở Ý
A STUDY ON THE COSTS AND BENEFITS OF IFRS IMPLEMENTATION IN THE UK AND ITALY
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương Mai Trang: 43
 
[ 9 ]
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÀ NẴNG
ELECTRONIC COMMERCE AND DANANG CONSUMER’S ATTITUDE
Tác giả:  Đặng Thị Thanh Minh Trang: 47
 
[ 10 ]
TỐI ƯU HOÁ THIẾT KẾ MẠNG NỘI BỘ BẰNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
OPTIMIZING LAN TOPOLOGICAL DESIGN WITH LINEAR PROGRAMMING
Tác giả:  Lê Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thọ Trang: 52
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN VÀ ĐIỀU HÀNH
A RESEARCH AND DESIGN ON THE DISPATCH MANAGEMENT AND ACADEMIC ADMINISTRATION SOFTWARE
Tác giả:  Dương Thị Mai Nga, Nguyễn Anh Tuấn Trang: 57
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
COST MANAGEMENT ACCOUNTING IN TEXTILE INDUSTRY: A CASE STUDY OF TEXTILE FIRMS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc Trang: 63
 
[ 13 ]
TỐI ƯU HÓA CÔNG TÁC THÔNG TIN NỘI BỘ BẰNG CÁCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ASTERISK VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ MODULE
OPTIMIZING INTERNAL COMMUNICATION USING ASTERISK SYSTEM AND BUILDING SOME MODULES
Tác giả:  Phạm Hồ Trọng Nguyên Trang: 70
 
[ 14 ]
HỖ TRỢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THÔNG QUA CÔNG CỤ MICROSOFT EXCEL
INVENTORY ACCOUNTING SOLUTION IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BY MEANS OF MICROSOFT EXCEL
Tác giả:  Trần Lương Nguyệt, Vũ Thu Hà Trang: 75
 
[ 15 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB NGỮ NGHĨA HỖ TRỢ TRA CỨU PHÁP LUẬT VIỆT NAM
A SEMANTIC WEB SYSTEM FOR VIETNAMESE LAWS
Tác giả:  Nguyễn Xuân Pha, Huỳnh Công Pháp Trang: 81
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DƯNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
RESEARCHING AND BUILDING A FRAGMENTED DATABASE SYSTEM FOR TRAINING ADMINISTRATION
Tác giả:  Nguyễn Thị Ly Sa Trang: 87
 
[ 17 ]
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LẬP THỜI KHÓA BIỂU ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
BUILDING SOFTWARE APPLICATIONS TO SCHEDULING CREDIT-BASED TRAINING
Tác giả:  Lê Minh Thái Trang: 95
 
[ 18 ]
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PERFECTING COST MANAGEMENT ACCOUNTING IN SEA PRODUCT PROCESSING ENTERPRISES IN DANANG
Tác giả:  Lê Hà Như Thảo, Nguyễn Linh Giang Trang: 103
 
[ 19 ]
MỞ RỘNG KHO NGỮ LIỆU DỊCH TỰ ĐỘNG THEO HƯỚNG NGỮ NGHĨA
SEMANTIC ORIENTED EXTENSION FOR MACHINE TRANSLATION CORPORA
Tác giả:  Đặng Đại Thọ*, Huỳnh Công Pháp Trang: 110
 
[ 20 ]
GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỤC BỘ GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH
META-HEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING TRAVELLING SALESMAN PROBLEM
Tác giả:  Võ Khánh Trung, Đặng Đại Thọ Trang: 117
 
[ 21 ]
LUẬN BÀN VỀ HIỆU NĂNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG RESTFUL WEB SERVICES TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
ON THE EFFICIENCY OF USING RESTFUL WEB SERVICES IN DEVELOPING MOBILE APPLICATION
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn Trang: 123
 
[ 22 ]
ỨNG DỤNG MÃ HOÁ LAI VÀO CÔNG TÁC BẢO MẬT TRONG TRUYỀN TẢI ĐỀ THI
APPLICATION OF THE HYBRID CRYPTOSYSTEM TO THE SECURITY OF EXAM QUESTIONS TRANSMISSION
Tác giả:  Nguyễn Trần Quốc Vinh*, Nguyễn Tùng Sinh Trang: 129
 
[ 23 ]
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN VẬN HÀNH TỐI ƯU CÁC NHÀ MÁY TRONG HỆ THỐNG THỦY ĐIỆN BẬC THANG
APPLICATION OF LINEAR PROGRAMMING METHOD TO SOLVING THE SHORT-TERM OPTIMAL DISPATCH PROBLEM FOR HYDRO POWER PLANTS IN A CASCADE
Tác giả:  Trần Tấn Vinh, Nguyễn Văn Diệp Trang: 135
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn