a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,492

TẠP CHÍ SỐ 1(74).2014, QUYỂN 1


Trang bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CÁC SIÊU PHẦN TỬ (SPT) TRONG PHÂN TÍCH CÔNG TRÌNH CẦU PHỨC TẠP CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CÙNG LÀM VIỆC VỚI NỀN CỌC
BUILDING THE APPLICATION OF SPT IN ANALYZING COMPLEX BRIDGE WORKS IN CONSIDERATION OF THE INFLUENCES ON THE PILE BOTTOM
Tác giả:  Trần Quốc Ca* Trang: 1
 
[ 2 ]
ĐÁNH GIÁ CÁC LOẠI PANEL CÁCH NHIỆT ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ CÁC PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP
EVALUATION OF INSULATION PANEL PRODUCTION FROM AGRICULTURAL WASTES
Tác giả:  Võ Chí Chính*, Nguyễn Cao Kỳ Trang: 6
 
[ 3 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÂN TÍCH TẦN SUẤT DỰA TRÊN SUY LUẬN BAYESIAN
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR FREQUENCY ANALYSIS BASED ON THE BAYESIAN INFERENCE
Tác giả:  Nguyễn Chí Công* Trang: 10
 
[ 4 ]
GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SỢI SỐ 1, CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NHA TRANG
ELECTRICAL ENERGY SAVING SOLUTIONS FOR THE SPINNING FACTORY NO1 IN NHATRANG TEXTILE AND GARMENT JOINT STOCK COMPANY
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng*, Lê Thành Lợi Trang: 14
 
[ 5 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HRUST 1.0.0 TÍNH TOÁN CHIỀU CAO NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU
BUILDING THE SOFTWARE HRUST 1.0.0 TO CALCULATE THE HEIGHT OF EMBANKMENT ON SOFT SOIL
Tác giả:  Nguyễn Thu Hà*, Lê Đình Việt Trang: 18
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỤ GIA CHỐNG TÁCH PHA CHO XĂNG SINH HỌC
RESEARCH ON USING PHASE SEPARATION OF INHIBITORS IN GASOHOL
Tác giả:  Đặng Kim Hoàng* Trang: 24
 
[ 7 ]
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÍNH TOÁN VÀ PHỐI HỢP ĐẶC TUYẾN THIẾT BỊ BẢO VỆ TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI
BUILDING A PROGRAM FOR SUPPORTING CALCULATION AND PROTECTIVE DEVICE COORDINATION ON ELECTRICAL DISTRIBUTION SYSTEMS
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Thái Tùng Trang: 29
 
[ 8 ]
ĐÁNH GIÁ CÁC THUẬT TOÁN DÒ TÌM TRONG MÁY THU GPS SỬ DỤNG KỸ THUẬT VÔ TUYẾN ĐỊNH NGHĨA BẰNG PHẦN MỀM
EVALUATION OF ACQUISITION ALGORITHMS IN GPS RECEIVER USING SOFTWARE DEFINED RADIO TECHNOLOGY
Tác giả:  Trần Thị Hương*, Nguyễn Trí Phước* Trang: 34
 
[ 9 ]
PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA DỰ ỨNG LỰC TRONG THANH NEO ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHẮN GIỮ HỐ MÓNG SÂU CỦA KẾT CẤU CHẮN GIỮ
ANALYSES OF EFFECTS OF ANCHOR PRETENSIONED STRESS ON THE DEEP FOUNDATION PIT SUPPORT CAPACITY OF SUPPORTING STRUCTURES
Tác giả:  Phạm Văn Minh* Trang: 39
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC PHUN NHIÊN LIỆU TỚI CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL KHI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIODIESEL B25
RESEARCH ON THE EFFECT OF FUEL INJECTION ANGLE ON THE PERFORMANCE OF DIESEL ENGINE USING BIODIESEL B25
Tác giả:  Trần Văn Nam*, Dương Việt Dũng Trang: 43
 
[ 11 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH DỰ BÁO CHO THÁP CHƯNG CẤT
APPLICATION OF THE MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) METHOD TO A DISTILLATION COLUMN
Tác giả:  Trần Kim Quyên*, Đoàn Quang Vinh Trang: 48
 
[ 12 ]
HỆ THỐNG MÔ HÌNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG GIAO TIẾP PROFINET GIỮA CÁC PLC SIEMENS S7-1200 LẬP TRÌNH BẰNG TIA PORTAL
AUTOMATIC PRODUCTION LINES MODEL USING PROFINET COMMUNICATION BETWEEN PLC SIEMENS S7-1200S PROGRAMMED BY TIA PORTAL
Tác giả:  Võ Như Thành*, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Đoàn Lê Anh Trang: 54
 
[ 13 ]
QUY HOẠCH QUỸ ĐẠO CHO ROBOT DI ĐỘNG DỰA TRÊN THỊ GIÁC MÁY TÍNH
MOBILE ROBOT MOTION PLANNING USING COMPUTER VISION
Tác giả:  Ngô Văn Thuyên*, Nguyễn Hữu Nam Trang: 59
 
[ 14 ]
HÒA ĐỘNG BỘ VỚI LƯỚI TRONG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TÁC DỤNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI KẾT NỐI LƯỚI ĐIỆN
SYNCHRONIZATION TO THE GRID IN ACTIVE POWER CONTROLLER FOR SOLAR SYSTEMS CONNECTED TO SINGLE-PHASE GRID
Tác giả:  Vũ Bảo Toàn*, Đoàn Quang Vinh Trang: 64
 
[ 15 ]
MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN NGHẼN MẠNG THÔNG TIN BĂNG RỘNG ATM SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON
A CONGESTION CONTROL METHOD FOR ATM BROADBAND INFORMATION NETWORKS USING NEURAL NETWORK
Tác giả:  Trần Xuân Trường* Trang: 69
 
[ 16 ]
TỔNG HỢP VẬT LIỆU XỐP TIO2 TRÊN TI BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI HÓA VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TRONG CẢM BIẾN KHÍ ACETONE
SYNTHESIS OF POROUS TIO2MATERIALS ON TITANIUM BY OXIDATIONMETHODAND AND THEIR APPLICATION TO ACETONE SENSING
Tác giả:  Phạm Văn Việt*, Nguyễn Văn Hiền, Lê Văn Hiếu, Cao Minh Thì Trang: 73
 
[ 17 ]
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG CHU TRÌNH NHIỆT CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN BẰNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG.
MODELLING HEAT EXCHANGE EQUIPMENT SYSTEM IN THERMAL CIRCUIT OF THE NUCLEAR POWER PLANT BY A SIMULATION SOFTWARE
Tác giả:  Phạm Duy Vũ, Nguyễn Đình Lâm* Trang: 77
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA DẦU RÁI Ở ĐẠI LỘC _ QUẢNG NAM
DETERMINATION OF THE COMPOUNDS EXTRACTED FROM DIPTEROCARPUS ALATUS IN DAILOC DISTRICT, QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Đào Hùng Cường*, Nguyễn Thị Thu Phương*, Lê Thị Đồng Trang: 81
 
[ 19 ]
ỨNG DỤNG STATISTICA 7.0 VÀO ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY ĐỘC CHẤT MÔI TRƯỜNG TRONG TÓC NGƯỜI
A STUDY ON THE ACCUMULATION OF ENVIRONMENTAL TOXIC COMPOUNDS IN HUMAN HAIR BY USING STATISTICA 7.0 SOFTWARE
Tác giả:  Lê Phước Cường* Trang: 85
 
[ 20 ]
MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ NHẰM GIÁM SÁT ĐA TỈ LỆ HỆ THỐNG PHỨC HỢP
A MULITI-AGENT SYSTEM MODEL FOR MULTI-SCALE SUPERVISION COMLPEX SYSTEM
Tác giả:  Hoàng Thị Thanh Hà*, Nguyễn Văn Khang Trang: 90
 
[ 21 ]
SỰ PHỤ THUỘC CỦA DÒNG ÂM ĐIỆN LƯỢNG TỬ LÊN TẦN SỐ SÓNG ÂM TRONG SIÊU MẠNG
DEPENDENCE OF QUANTUM ACOUSTOELECTRIC CURRENT ON THE FREQUENCY OF ACOUSTIC WAVE IN A SUPERLATTICE
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiếu*, Nguyễn Quang Báu Trang: 95
 
[ 22 ]
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI GIẢI BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐA MỤC TIÊU VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VỀ CÁC TIÊU CHÍ
A NEW APPROACH TO SOLVING A MULTI-CRITERIA DECISION PROBLEM WITH PARTIAL INFORMATION ABOUT CRITERIA
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiệu* Trang: 99
 
[ 23 ]
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES)
THE TREATMENT OF CASSAVA STARCH EXTRACTION WASTEWATER BY USING VETIVER GRASSES (VETIVERIA ZIZANIOIDES)
Tác giả:  Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường*, Hồ Thị Cẩm Hồng Trang: 103
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP FCO-IM VÀO MÔ HÌNH HOÁ THÔNG TIN CHO CÁC HỆ THỐNG LỚN Ở VIỆT NAM
RESEARCHING AND ASSESSING THE APPLICATION OF FCO-IM TO INFORMATION MODELING FOR LARGE SYSTEMS IN VIETNAM
Tác giả:  Hoàng Thị Bích Ngọc* Trang: 108
 
[ 25 ]
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở XÃ PHÚ LƯƠNG VÀ VINH HÀ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
RISK ASSESSMENT AND PROPOSE ADAPTATION MEASURES WITH DISASTERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE IN PHU LUONG AND VINH HA COMMUNES, PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả:  Võ Trọng Quang* Trang: 114
 
[ 26 ]
LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
LRUDSMART – LEARNING RESOURCES FOR UD SMARTBOOK
Tác giả:  Phan Thị Ánh Sao, Trịnh Công Duy, Võ Trung Hùng* Trang: 119
 
[ 27 ]
ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT Ở VÙNG RỪNG CÀ ĐAM, TỈNH QUẢNG NGÃI
DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF AMPHIBIAN AND REPTILE SPECIES IN CADAM FOREST IN QUANGNGAI PROVINCE
Tác giả:  Lê Thị Thanh*, Nguyễn Thị Quy Trang: 124
 
[ 28 ]
NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP NẤM TRICHODERMA VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH ENZYM, ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ BÃ THẢI NẤM
ISOLATION OF TRICHODERMA FUNGI AND EVALUATION OF THEIR ENZYME ACTIVITY WITH APPLICATION IN MUSHROOM RESIDUES TREATMENT
Tác giả:  Phạm Thị Thị Kim Thảo*, Nguyễn Thị Minh Xuân, Đặng Đức Long Trang: 127
 
[ 29 ]
NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG BẰNG BỘ LỌC MÀU VÀ TỐI ƯU HÓA NHÓM HẠT
TRAFFIC SIGN RECOGNITION USING COLOR FILTERING AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION
Tác giả:  Võ Minh Tiến, Huỳnh Hữu Hưng* Trang: 131
 
[ 30 ]
MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG VÀ BÀI TOÁN PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH
EXTENDED TRAFFIC NETWORK AND THE TRAFFIC MULTICOMMODITY LINEAR ASSIGNMENT PROBLEMS
Tác giả:  Trần Ngọc Việt, Trần Quốc Chiến*, Nguyễn Mậu Tuệ Trang: 136
 
[ 31 ]
HIỆN TRẠNG VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI BỜ BIỂN QUẢNG NAM DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG
CURRENT SITUATION AND TENDENCY OF COASTAL CHANGE IN QUANGNAM PROVINCE UNDER IMPACTS OF SEA LEVEL RISE
Tác giả:  Dương Công Vinh, Nguyễn Hiệu, Đàm Minh Anh*, Trần Duy Vinh Trang: 140
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn