a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,507

TẠP CHÍ SỐ 3(76).2014


Trang bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU TẬN DỤNG PHẾ PHẨM TỪ TRE TỰ NHIÊN ĐỂ CHẾ TẠO CÁC TẤM TRẦN, TƯỜNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KẾN TRÚC
A RESEARCH ON UTILIZING NATURAL BAMBOO WASTE PRODUCTS IN FABRICATION OF CEILINGS, WALL DECORATION AND ARCHITECTURAL WORKS
Tác giả:  Trương Hoài Chính*, Trương Phan Thiên, Lê Xuân Dũng Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG CAD/CAM/CNC TRONG THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN THỔI CHAI NHỰA
APPLICATION OF CAD/CAM/CNC DESIGN AND MANUFACTURE OF BLOW MOLDED PLASTIC BOTTLES
Tác giả:  Lâm Quốc Cường, Lưu Đức Bình* Trang: 6
 
[ 3 ]
XÂY DỰNG CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TỐI ƯU CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
BUILDING TOOLS FOR OPTIMAL OPERATION PLANNING OF HYDRO-POWER PLANTS ON THE ELECTRICITY MARKET
Tác giả:  Đinh Tấn Đại, Đinh Thành Việt* Trang: 10
 
[ 4 ]
KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG MÀNG POLYPYRROLE TRONG QUÁ TRÌNH OXI HÓA KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA
STUDYING THE MASS CHANGE OF POLYPYRROLE FILM IN REDOX PROCESS WITH ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE
Tác giả:  Lê Minh Đức*, Nguyễn Thị Hường Trang: 16
 
[ 5 ]
VAI TRÒ CỦA BỘ PSS TRONG VIỆC NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH CHO NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SỰ CỐ
THE ROLE OF PSS IN IMPROVING STABILITY FOR SONG TRANH 2 HYDRO POWER PLANT IN THE EVENT OF INCIDENTS
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng*, Nguyễn Phi Long Trang: 20
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
A STUDY ON THE APPLICATION OF ROBUST PID CONTROLLER TO THE STABILITY FOR TEMPERATURE CONTROL OF HEAT EXCHANGER DEVICES
Tác giả:  Lê Tấn Duy, Huỳnh Đức Hòa* Trang: 24
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ GIA CƯỜNG DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG VẬT LIỆU COMPOSITE SỢI CARBON
A RESEARCH ON EFFECTIVE MEASURES TO STRENGTHEN REINFORCED CONCRETE BEAMS REINFORCED WITH CARBON FIBER COMPOSITE MATERIALS
Tác giả:  Hoàng Phương Hoa*, Phan Duy Minh Trang: 28
 
[ 8 ]
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MỜ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỠNG CLORUA VÀ CÁC NHÂN TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN.
APPLICATION OF FUZZY THEORY TO THE ESTABLISHMENT OF RELATIONSHIPS BETWEEN CHLORIDE THRESHOLD AND OTHER FACTORS AFFECTING CORROSION IN COASTAL REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Loan*, Lê Khánh Toàn* Trang: 32
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH KHÍ BIOGAS TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN KỴ KHÍ
A RESEARCH ON THE PRODUCTION OF BIOGAS FROM THE WASTEWATER OF CASSAVA STARCH PROCESSING BY MEANS OF ANAEROBIC FERMENTATION
Tác giả:  Phạm Đình Long*, Trần Văn Quang, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trang: 37
 
[ 10 ]
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHỊU TẢI CẦU T.LOAN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SỬA CHỮA
EVALUATION OF LOAD CAPICITY OF T.LOAN BRIDGE IN DANANG CITY AND PROPOSALS FOR REPAIR SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Văn Mỹ* Trang: 41
 
[ 11 ]
ỨNG DỤNG THIẾT BỊ DÂY RUNG TRONG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC KHOAN NHỒI.
APPLICATION OF VIBRATING WIRE INSTRUMENTATION TO ANALYSES OF STATIC LOADING TEST FOR BORED PILE
Tác giả:  Trần Thanh Quang* Trang: 46
 
[ 12 ]
KHẢO SÁT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BẢO TỒN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG THỜI PHÁP THUỘC TẠI ĐÀ NẴNG
SURVEY AND PROPOSAL OF PRESERVATION PLANS FOR PUBLIC ARCHITECTURAL WORKS UNDER FRENCH COLONIAL PERIOD IN DANANG
Tác giả:  Lê Minh Sơn*, Lương Lan Phương Trang: 51
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH SSAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG HƠI TRONG CÔNG NGHIỆP
A STUDY ON THE USE OF SSAT FOR ASSESSING INDUSTRIAL STEAM SYSTEM TOOLS
Tác giả:  Trần Thanh Sơn* Trang: 56
 
[ 14 ]
CÁC TIẾN BỘ TRONG VIỆC SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG BUTANOL LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ
PROGRESSES IN THE PRODUCTION AND USE OF BUTANOL AS ALTERNATIVE FUEL
Tác giả:  Huỳnh Tấn Tiến*, Trần Văn Nam, Nguyễn Đình Lâm Trang: 60
 
[ 15 ]
XÂM THỰC ION CLO VÀO BÊ TÔNG: CƠ CHẾ, YÊU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
CLORIDE PENETRATION IN CONCRETE: MICHANISM OF TRANSPORT, INFLUENTIAL FACTORS AND DETERMINATION METHODS
Tác giả:  Lê Văn Tuân*, Yonglai ZHENG Trang: 64
 
[ 16 ]
CẢI THIỆN THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN TRONG NHÀ Ở BẰNG SÂN TRONG
IMPROVING NATURAL VENTILATION IN RESIDENTIAL BUILDINGS BY USING COURTYARDS
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Kim Dung* Trang: 68
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƯU LẮP CHỐNG SÉT VAN TRÊN ĐƯỜNG DÂY 500KV NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN NGƯỢC
IDENTIFICATION OF OPTIMAL LOCATION FOR INSTALLING SURGE ARRESTERS TO REDUCE BACK FLASHOVER INFLUENCE ON 500KV POWER LINES
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Tấn Tiến Trang: 72
 
[ 18 ]
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO VI ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ CHUYỂN MẠCH BA PHA
DESIGN AND FABRICATION OF A THREE - PHASE MICRO SWITCHED RELUCTANCE MOTOR
Tác giả:  Đặng Phước Vinh*, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Nguyễn Đăng Trình, Đoàn Lê Anh Trang: 78
 
[ 19 ]
KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ HẦM BIOGAS CỦA VI TẢO CHLORELLA VULGARIS TRONG ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC
POSSIBILITY OF ANAEROBIC DIGESTER EFFLUENT TREATMENT THROUGH MICROALGAE CHLORELLA VULGARIS CULTIVATION IN ORIENTATION OF BIOFUEL PRODUCTION
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Đặng Kim Hoàng, Võ Thị Thương Trang: 83
 
[ 20 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES)
EFFECTS OF SALINITY ON THE GROWTH OF VETIVER GRASS (VETIVERIA ZIZANIOIDES L)
Tác giả:  Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Võ Hiền Vy Trang: 87
 
[ 21 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU NHẰM ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂKNÔNG
APPLICATION OF DATA MINING TECHNIQUE TO MEASURING PATIENTS’ SATISFACTION ABOUT HEALTHCARE SERVICE QUALITY AT THE PUBLIC HOSPITALS IN DAKNONG PROVINCE
Tác giả:  Lê Dân Trang: 91
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG NẤM MỤC GÂY HẠI CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC Ở MỘT SỐ LĂNG TẨM VÀ ĐẠI NỘI TẠI HUẾ
A STUDY ON THE DISTRIBUTION OF HARMFUL BASIDIOMYCETES FUNGI CATEGORIES AT TOMBS AND CITADEL IN HUE
Tác giả:  Đỗ Thu Hà*, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trang: 97
 
[ 23 ]
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA BA LOÀI CÂY THUỘC CHI CHÂN CHIM: CHÂN CHIM BỘT, CHÂN CHIM NÚI VÀ CHÂN CHIM DƯỚI TRẮNG
A STUDY ON THE ISOLATION OF CHEMICAL CONSTITUENTS FROM THREE SCHEFFLERA SPECIES: SCHEFFLERA FARINOSA, SCHEFFLERA PETELOTII AND SCHEFFLERA HYPOLEUCA
Tác giả:  Giang Thị Kim Liên* Trang: 101
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU TẠO RỄ BẤT ĐỊNH CÂY ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA L. HARMS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY IN VITRO
A STUDY ON ADVENTITIOUS ROOT FORMATION OF MING ARALIA (POLYSCIAS FRUTICOSA L. HARMS) BY IN VITRO CULTURE
Tác giả:  Phạm Văn Lộc*, Nguyễn Thành Luân, Lương Thùy Ngân, Võ Thị Xuân An Trang: 106
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN XK5 SINH KHÁNG SINH CHỐNG NẤM GÂY BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT (CAPSICUM FRUTESCENS L.)
A STUDY ON BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE STRAINS ACTINOMYCETE XK5 ANTIBIOTICS AGAINST ANTHRACNOSE ON CHILLI (CAPSICUM FRUTESCENS L.)
Tác giả:  Lê Thị Mai* Trang: 109
 
[ 26 ]
XỬ LÝ KỴ KHÍ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU KẾT HỢP THU HỒI BIOGAS: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU HIỆP ĐỨC, CÔNG TY CAO SU QUẢNG NAM
RUBBER PROCESSING WASTEWATER TREATMENT BY ANAEROBIC PROCESS COMBINED WITH BIOGAS RECOVERY: CASE STUDY AT HIEPDUC RUBBER FACTORY, QUANGNAM RUBBER COMPANY
Tác giả:  Trần Văn Quang*, Nguyễn Duy Phúc Trang: 113
 
[ 27 ]
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT WATERMARKING VÀ ỨNG DỤNG TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
A CASE STUDY ON USING WATERMARKING TECHNIQUE AND ITS APPLICATION TO VIETNAMESE DOCUMENTS
Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Thúy, Nguyễn Thị Hoa, Võ Trung Hùng* Trang: 117
 
[ 28 ]
THUẬT TOÁN PHÂN LUỒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TUYẾN TÍNH TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG
OPTIMAL MULTICOMMODITY LINEAR FLOW ALGORITHM ON EXTENDED TRAFFIC NETWORK
Tác giả:  Trần Ngọc Việt, Trần Quốc Chiến*, Nguyễn Mậu Tuệ Trang: 121
 
[ 29 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CELLULASE CỦA BACILLUS SUBTILIS ĐỂ THỦY PHÂN BÃ ĐẬU NÀNH
A STUDY ON THE USE OF CELLULASE OF BACILLUS SUBTILIS TO HYDROLYZE SOYBEAN RESIDUE
Tác giả:  Nguyễn Hạ Vi*, Trần Thị Xô Trang: 125
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn