a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,835

TẠP CHÍ SỐ 1(74).2014, QUYỂN 2


Trang bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
THUẬT TOÁN TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG GIAO THÔNG MỞ RỘNG
ALGORITHM FINDING MAXIMUM FLOWS ON EXTENDED TRAFFIC NETWORKS
Tác giả:  Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN CHỌN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC.
APPLYING DECISION TREE TECHNIQUE IN DATA MINING TO BUILDING A CONSULTANT SYSTEM FOR CHOOSING MAJORS FOR UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION
Tác giả:  Nguyễn Văn Chức* Trang: 5
 
[ 3 ]
CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG
IMPROVING MUTATION EXECUTION IN MUTATION TESTING FOR SIMULINK MODELS USING PARALLEL COMPUTING
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình Trang: 9
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC TẬP TRUNG CHO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
A RESEARCH ON ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION OF CENTRAL AUTHENTICATION SYSTEM FOR THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Mai Trần Trung Hiếu*, Trịnh Công Duy, Hồ Phan Hiếu Trang: 14
 
[ 5 ]
THIẾT KÊ TIỀN MÃ HOÁ TUYẾN TÍNH CHO KÊNH TRUYỀN TWO-WAY RELAY
LINEAR PRECODING DESIGNS FOR TWO-WAY RELAY CHANNELS
Tác giả:  Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến, Trang: 17
 
[ 6 ]
NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY
RECOGNIZING ACCENT IN VIETNAMESE HANDWRITING CHARACTERS
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên Trang: 21
 
[ 7 ]
MÔ PHỎNG LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY HÀNG THÁNG VỚI MÔ HÌNH FGAR(1) VÀ MÔ HÌNH MGAR(1)
COMPUTER SIMULATION OF MONTHLY STREAMFLOW WITH FGAR(1) AND MGAR(1) MODELS
Tác giả:  Nguyễn Văn Hưng, Ngô Thị Thanh Trang Trang: 25
 
[ 8 ]
GIẢI PHÁP TẠO GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ BẰNG VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH
A SOLUTION TO CREATING E-BOOK BY CONTEXT-FREE GRAMMAR
Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Hỷ Trang: 30
 
[ 9 ]
ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI
APPLICATION OF GIS TO BUILDING AN EARLY WARNING SYSTEM FOR LANDSLIDE RISK IN QUANGNGAI PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Tấn Khôi, Bùi Đức Thọ Trang: 33
 
[ 10 ]
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KHO NGỮ LIỆU ĐA NGỮ VIỆT-ÊĐÊ GÁN NHÃN THEO NGỮ CẢNH
SOLUTIONS TO BUILDING THE VIET - EDE MUTILINGUAL CORPUS WITH THE CONTEXTUAL LABEL
Tác giả:  Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh Trang: 38
 
[ 11 ]
HỆ THỐNG ĐA CHỨC NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
MULTIFUNCTIONAL LIMB DISABLED-AIDED SYSTEM
Tác giả:  Trần Quang Nam, Dương Nguyễn Khánh Nam, Nguyễn Văn Tây, Phạm Văn Tuấn Trang: 42
 
[ 12 ]
MỘT CÁCH TIẾP CẬN TÌM TẬP PHỔ BIẾN DỰA TRÊN GIÀN TRONG KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP
AN APPROACH TO BUILDING THE FREQUENCY SET BASED ON LATTICE IN MINING ASSOCIATION RULES
Tác giả:  Lương Văn Nghĩa ; Lê Văn Sơn ; Huỳnh Triệu Vỹ Trang: 47
 
[ 13 ]
PHƯƠNG PHÁP NÉN ẢNH SỬ DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO VÀ K-MEANS.
IMAGE COMPRESSION BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND K-MEANS
Tác giả:  Võ Văn Nhật, Phạm Minh Tuấn* Trang: 50
 
[ 14 ]
MỘT PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HÓA KIẾN TRÚC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIÁM SÁT TRONG HỆ PHÂN TÁN
AN ARCHITECTURE MODELING METHOD FOR MONITORED OBJECTS OF DISTRIBUTED SYSTEMS
Tác giả:  Trần Nguyễn Hồng Phúc, Lê Văn Sơn Trang: 55
 
[ 15 ]
PHÂN MẢNH DỮ LIỆU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA VÀO KỸ THUẬT PHÂN CỤM HƯỚNG TRI THỨC
FRAGMENTATION IN DISTRIBUTED DATABASE DESIGN BASED ON KNOWLEDGE-ORIENTED CLUSTERING TECHNIQUE
Tác giả:  Lê Văn Sơn, Lương Văn Nghĩa Trang: 59
 
[ 16 ]
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG CON NGƯỜI TRONG ĐOẠN VIDEO QUAY BẰNG MỘT CAMERA DÙNG DTW VÀ HMM
COMPARISON OF HUMAN ACTION RECOGNITIONS IN MONOCULAR VIDEOS USING DTW AND HMM
Tác giả:  Hoàng Lê Uyên Thục, Phạm Văn Tuấn, Shian, Ru Ke Trang: 64
 
[ 17 ]
MỘT THUẬT TOÁN TÌM TẬP THƯỜNG XUYÊN TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO TÁC CÓ TRỌNG SỐ
A NEW METHOD TO MINE FREQUENT ITEMSETS ON TRANSACTION WEIGHTED DATA
Tác giả:  Nguyễn Hữu Trọng; Lê Đức An; Trần Xuân Việt; Nguyễn Anh Hào Trang: 69
 
[ 18 ]
MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ ĐỂ MÔ PHỎNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
MULTI-AGENT SYSTEM MODEL FOR URBAN TRAFFIC SIMULATION
Tác giả:  Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà, Lê Quang Vũ Trang: 74
 
[ 19 ]
ỨNG DỤNG JQUERY NÂNG CAO KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
USING JQUERY TO ENHANCE INTEROPERABILITY FOR USERS OF OPERATIONS MANAGEMENT SYSTEM OF DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Phạm Anh Tuấn*, Trần Nguyễn Việt Hùng Trang: 79
 
[ 20 ]
NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG QUAY DỰA TRÊN MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ CONFORMAL GEOMETRIC ALGEBRA
ROTATION RECOGNITION BASED ON HIDDEN MARKOV MODEL AND CONFORMAL GEOMETRIC ALGEBRA
Tác giả:  Nguyễn Năng Hùng Vân, Phạm Minh Tuấn, Tachibana Kanta Trang: 84
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn