a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,597,063

TẠP CHÍ SỐ 4(77).2014


Trang bìa                    
 
[ 1 ]
SỬ DỤNG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI ĐỂ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI TRONG DẠY - HỌC DI TRUYỀN HỌC
USING ROLE-PLAYING GAMES IN EXAMINATION, ASSESSMENT AND CONSTRUCTION OF NEW KNOWLEDGE IN TEACHING AND LEARNING GENETICS
Tác giả:  Cáp Kim Cương* Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HOLSAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH TẠI ĐIỂM ĐẾN MĂNG ĐEN
APPLYING THE HOLSAT MODEL TO THE EVALUATION OF TOURISTS’ SATISFACTION AT MANGDEN DESTINATION
Tác giả:  Lê Dân* Trang: 5
 
[ 3 ]
KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PEDAGOGICAL PROBLEM-SOLVING SKILLS OF EDUCATION UNIVERSITY STUDENTS --DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Hoàng Thế Hải*, Lê Thị Kim Thu Trang: 10
 
[ 4 ]
ỨNG DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG HỌC TÍCH HỢP NỘI DUNG VÀ NGÔN NGỮ (CLIL) TRONG GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH QUỐC TẾ HỌC TẠI KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN
IMPLEMENTING CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING IN TEACHING THROUGH ENGLISH THE INTERNATIONAL STUDIES SUBJECTS AT THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, THE UNIVERSITY OF DANANG: BASIC REQUIREMENTS
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Trang: 14
 
[ 5 ]
THÁI ĐỘ SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ BÀI KIỂM TRA KẾT THÚC HỌC PHẦN ANH VĂN
ATTITUDES OF NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TOWARDS END-OF-MODULE ENGLISH TESTS
Tác giả:  Đinh Thanh Liêm* Trang: 19
 
[ 6 ]
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SOLUTIONS FOR ENHANCING THE EFFICIENCY OF EQUIPMENT MANAGEMENT IN DANANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tác giả:  Nguyễn Thế Nghĩa* Trang: 23
 
[ 7 ]
HƯỚNG TIẾP CẬN HÀNH ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ BÀI ĐỌC HIỂU
TASK-BASED APPROACH TO DESIGNING READING MATERIALS
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng* Trang: 27
 
[ 8 ]
DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CỦA TRƯỜNG SƯ PHẠM
THE VNEN PROJECT AND THE ROLE OF TRAINING AND FORESTING FOR TEACHERS AT THE UNIVERSITY OF EDUCATION
Tác giả:  Mã Thanh Thủy* Trang: 32
 
[ 9 ]
TUỔI DẬY THÌ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NỮ HỌC SINH THCS THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
PUBBERTY AND OTHER RELATED ELEMENTS IN FEMALE SECONDARY SCHOOLS STUDENTS IN DANANG
Tác giả:  Nguyễn Công Thùy Trâm*, Trương Thị Thanh Mai* Trang: 36
 
[ 10 ]
PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH NHÀ CHỐNG BÃO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
COST BENEFIT ANALYSES OF STORM RESILIENT HOUSING IN DANANG CITY
Tác giả:  Trần Hữu Tuấn*, Trần Văn Giải Phóng Trang: 40
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TAM LỘC, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
A STUDY ON LIFE SKILLS TRAINING FOR STUDENTS AT THE TAMLOC SECONDARY SCHOOL, PHUNINH DISTRICT, QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Hồ Thị Mỹ Lệ* Trang: 45
 
[ 12 ]
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯƠNGYẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN NGÀNH QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
FACTORS INFLUENCING THE LEARNING QUALITY OF SPECIALIZED MODULES IN THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL STUDIES AT THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES –DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Phan Thị Yến* Trang: 51
 
[ 13 ]
NGƯỜI CẦM QUYỀN THEO TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ HÀN PHI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY
THE RULING IDEOLOGY IN TERMS OF THE RULE OF LAW DOCTRINE AND THE ISSUE OF BUILDING CURRENT GOVERNMENT OFFICIALS
Tác giả:  Trần Ngọc Ánh* Trang: 55
 
[ 14 ]
CÁC CẤU TRÚC THỜI GIAN CÓ DANH TỪ “ДОРОГА” VÀ “ПУТЬ” TRONG TIẾNG NGA
THE TIME STRUCTURES OF THE NOUNS “ДОРОГА” AND “ПУТЬ” IN RUSSIAN
Tác giả:  Lưu Hòa Bình* Trang: 59
 
[ 15 ]
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SẮC THÁI VĂN HÓA CỦA THÀNH NGỮ SO SÁNH TIẾNG NGA TRONG CÁC TÁC PHẨM CỦA LÉP TÔLXTÔI
STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND CULTURAL NUANCES OF RUSSIAN IDIOMS OF COMPARISON IN THE WORKS OF LEO TOLSTOY
Tác giả:  Dương Quốc Cường* Trang: 65
 
[ 16 ]
CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA-NGÔN NGỮ PHÁP TRONG VĂN HÓA-NGÔN NGỮ VIỆT NAM
THE CULTURE-LANGUAGE OF FRANCE WITHIN THE CULTURE-LANGUAGE OF VIETNAM
Tác giả:  Lê Trần Thanh Cương* Trang: 69
 
[ 17 ]
LÍ THUYẾT MẶT NẠ CARNIVAL - MỘT LỐI DẪN VÀO TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
THE THEORY OF CARNIVAL MASK - THE ENTRANCE LEADING INTO CONTEMPORARY VIETNAM NOVELS
Tác giả:  Bùi Bích Hạnh* Trang: 74
 
[ 18 ]
MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUAN HỆ NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC HIỆN NAY
SOME FACTORS AFFECTING THE RELATIONSHIP BETWEEN JAPAN AND CHINA TODAY
Tác giả:  Nguyễn Thế Hồng* Trang: 78
 
[ 19 ]
QUYẾT ĐỊNH "KHÓ KHĂN NHẤT" CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
“THE MOST DIFFICULT” DECISION OF GENERAL VO NGUYEN GIAP IN DIEN BIEN PHU CAMPAIGN
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Hồng* Trang: 82
 
[ 20 ]
KHẢO SÁT LỖI PHỔ BIẾN TRONG SỬ DỤNG MẠO TỪ XÁC ĐỊNH "THE" CỦA HỌC SINH LỚP 10 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GHI NHỚ CÁCH DÙNG MẠO TỪ "THE" BẰNG THƠ.
AN INVESTIGATION INTO COMMON ERRORS MADE BY TENTH GRADE STUDENTS IN USING THE DEFINITE ARTICLE “THE”AND THE USE OF RULE POEMS FOR IMPROVEMENT
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh*, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Ngọc Chinh Trang: 86
 
[ 21 ]
TẬP TRUYỆN ÔNG NGOẠI VÀ HÀNH TRÌNH HÒA GIẢI VÔ TẬN CỦA NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC TƯ
THE STORY COLLECTION “GRANDPA” AND ENDLESS RECONCILIATION JOURNEY OF WRITER NGUYEN NGOC TU
Tác giả:  Hồ Hữu Nhật*, Nguyễn Thanh Tâm Trang: 92
 
[ 22 ]
CHÍNH SÁCH CỦA NƯỚC MỸ TRONG THỜI KỲ TÁI THIẾT (1863 - 1877)
THE UNITED STATES POLICIES IN THE RECONSTRUCTION PERIOD (1863 - 1877)
Tác giả:  Nguyễn Văn Sang*, Hoàng Thị Chi Trang: 95
 
[ 23 ]
PHÂN TÍCH DẤU HIỆU TÌNH THÁI BIỂU HIỆN CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ DƯƠNG TÍNH DỰA TRÊN KHỐI LIỆU NGÔN BẢN TIẾNG ANH.
A CORPUS-BASED ANALYSIS OF MODALITY MARKERS AS POSITIVE POLITENESS STRATEGIES IN ENGLISH DISCOURSE
Tác giả:  Trần Hữu Phúc* Trang: 99
 
[ 24 ]
MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
ECONOMIC GROWTH MODEL IN DEPTH: THEORY AND PRACTICE
Tác giả:  Bùi Quang Bình* Trang: 103
 
[ 25 ]
PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI
DEVELOPING WORKFORCE IN THE NEW ERA
Tác giả:  Đoàn Gia Dũng*, Trần Thị Mỹ Hạnh Trang: 108
 
[ 26 ]
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO XUẤT KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 - ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
SITUATIONS AND SOLUTIONS FOR VIETNAM’S EXPORT IN 2012-2015 PERIOD IN ORIENTATION TO 2020
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Hà*, Nguyễn Ngọc Sơn Trang: 112
 
[ 27 ]
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC HÀNG HÓA MANG THƯƠNG HIỆU SIÊU THỊ BÁN LẺ - TRƯỜNG HỢP SIÊU THỊ COOPMART ĐÀ NẴNG
A SOLUTION TO THE DEVELOPMENT OF PRODUCTS IN BRAND RETAIL MARKETS - THE CASE OF DANANG COOPMART
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ*, Thi Hồng Tuấn Trang: 117
 
[ 28 ]
TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CẤP TỈNH NHẰM HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP KINH TẾ TƯ NHÂN (KHẢO SÁT TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG)
ENHANCING THE TRANSPARENCY OF PROVINCIAL BUSINESS ENVIRONMENT TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF PRIVATE ECONOMY (A SURVEY IN CENTRAL PROVINCES)
Tác giả:  Nguyễn Trường Sơn* Trang: 122
 
[ 29 ]
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN
STATE MANAGEMENT OF LAND IN DA NANG CITY-- EVALUATION BY THE PEOPLE
Tác giả:  Thái Sơn* Trang: 128
 
[ 30 ]
CÔNG BỐ THÔNG TIN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
IINTERNAL CONTROL DISCLOSURE OF VIETNAMESE LISTED FIRMS
Tác giả:  Nguyễn Hữu Tấn* Trang: 132
 
[ 31 ]
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - CÁCH TIẾP CẬN TỪ MÔ HÌNH INPUT-OUTPUT MỞ RỘNG
ENVIRONMENTAL ANALYSIS – AN APPROACH FROM EXTENDED INPUT-OUTPUT MODEL
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn *, Nguyễn Thị Hương. Trang: 136
 
[ 32 ]
HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ECONOMIC EFFICIENCY OF HOUSEHOLD VANNAMEI FARMING IN QUANGNAM PROVINCE
Tác giả:  Lê Văn Thu*, Mai Văn Xuân Trang: 141
 
[ 33 ]
ĐO LƯỜNG NỔI ẤN TƯỢNG BAN ĐẦU TRONG NHẬN THỨC VỀ SẢN PHẨM MỚI THEO CÁCH TIẾP CẬN THỰC NGHIỆM.
EXPLICIT MEASUREMENT OF FIRST IMPRESSION IN THE PERCEPTION OF NEW PRODUCTS WITH AN EXPERIMENT APPROACH
Tác giả:  Ngô Thị Khuê Thư* Trang: 145
 
[ 34 ]
THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ THỰC HIỆN CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM BẰNG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG Ở NÔNG THÔN
ACCELERATING ECONOMIC GROWTH AND REALIZING SOCIAL JUSTICE IN VIETNAM VIA THE DEVELOPMENT OF RURAL INFRASTRUCTURE
Tác giả:  Võ Xuân Tiến* Trang: 149
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn