a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,489

TẠP CHÍ SỐ 5(78).2014


 
[ 1 ]
TÍNH TOÁN SO SÁNH BỐ TRÍ CỐT KÉP TRONG DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO CÁC TIÊU CHUẨN
CALCULATION AND COMPARISON OF DUAL REINFORCED LAYOUT IN BEAM REINFORCED CONCRETE IN ACCORDANCE WITH STANDARDS
Tác giả:  Trương Hoài Chính*, Võ Công Trứ Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MÁY KHOAN - LẮP ĐƯỜNG ỐNG XUYÊN NGANG ĐƯỜNG GIAO THÔNG
A STUDY ON THE DESIGN OF A HORIZONTAL AUGER SOIL DRILLING MACHINE FOR PIPELINE INSTALLATION ACROSS THE ROADWAY
Tác giả:  Dương Viết Cương, Lưu Đức Bình* Trang: 7
 
[ 3 ]
CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG NHỰA BẰNG CỐT SỢI THỦY TINH
SOLUTIONS TO IMPROVING THE QUALITY OF ASPHALT CONCRETE USING FIBER-GLASS
Tác giả:  Nguyễn Biên Cương* Trang: 12
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TCPAR ĐIỀU KHIỂN DÒNG CÔNG SUẤT ĐỂ HẠN CHẾ QUÁ TẢI TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI 220KV THUỘC HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM
A STUDY ON THE USE OF TCPAR DEVICE TO CONTROL CAPACITY LINE TO LIMIT OVERLOADING SITUATION ON 220 KV TRANSMISSION LINE OF THE POWER SYSTEM IN NORTHERN VIETNAM
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng* Trang: 17
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG GEOPOLYMER TỪ TRO BAY
A RESEARCH ON THE PRODUCTION OF GEOPOLYMER CONCRETE FROM FLY ASH
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng* Trang: 22
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LỎNG NITƠ CHO DAO MỔ LẠNH Ở VIỆT NAM
A RESEARCH ON USING NITROGEN LIQUID FOR CRYOPROBE IN VIETNAM
Tác giả:  Hoàng Ngọc Đồng*, Nguyễn Thành Văn Trang: 26
 
[ 7 ]
ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG ĐỊNH VỊ ĐIỂM SỰ CỐ CỦA RƠLE AREVA SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
ASSESSMENT OF FAULT LOCATOR FUNCTION FOR AREVA RELAY IN THE POWER SYSTEM
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Vũ Phan Huấn Trang: 32
 
[ 8 ]
THIẾT KẾ BỘ TIỀN MÃ HÓA CHO KÊNH TRUYỀN MIMO ĐƯỜNG XUỐNG VỚI NHIỀU THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI
PRECODER DESIGNS FOR MIMO MULTI-USER BROADCAST CHANNELS
Tác giả:  Nguyễn Lê Hùng*, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến Trang: 38
 
[ 9 ]
BÀI HỌC TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG KHỐI LỚN HƯ HỎNG DO TẤN CÔNG NỘI SUN-PHÁT
LESSONS LEARNED FROM THE DAMAGE OF MASSIVE CONCRETE STRUCTURES BY INTERNAL SULFATE ATTACKS
Tác giả:  Nguyễn Văn Hướng* Trang: 43
 
[ 10 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA GÓC XIÊN THANH GIÀN ĐẾN ĐỘ CỨNG NGANG CỦA KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG DẠNG ỐNG LƯỚI
OPTIMISED ANGLE OF DIAGONAL IN TALL BUILDING USING DIAGRID-TUBE STRUCTURES
Tác giả:  Trần Quang Hưng* Trang: 47
 
[ 11 ]
TỰ ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BỀN VỮNG CHO LÒ PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC
PARAMETERS SELF-TUNING OF ROBUST PID CONTROLLER FOR CONTINUOUS STIRRED TANK REACTOR
Tác giả:  Lê Văn Mạnh*, Nguyễn Văn Minh Trí Trang: 53
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NHIỆT CỦA THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG DẠNG XOẮN
RESEARCH ON THE CALCULATION OF HEAT EXCHANGE PROCESS WITH THE THERMAL EQUIPMENT OF DOUBLE PIPE HELICAL HEAT EXCHANGERS
Tác giả:  Hồ Trần Anh Ngọc* Trang: 58
 
[ 13 ]
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TẬP HỢP CHÙM VỚI LUỒNG ĐẾN SELF-SIMILAR ĐẾN HIỆU NĂNG TRUYỀN THÔNG CỦA MẠNG OBS
ANALYZING THE INFLUENCE OF BURST ASEMBLY WITH SELF-SIMILAR ARRIVING TRAFFICS ON THE TRANSMISSION PERFORMANCE OF OBS NETWORKS
Tác giả:  Võ Viết Minh Nhật*, Lê Văn Hòa Trang: 63
 
[ 14 ]
CẢI CÁCH TÀI KHÓA XANH NHẰM GẮN KẾT CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
GREEN FISCAL REFORM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAM: INITIAL STEPS AND PROSPECTS
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh* Trang: 68
 
[ 15 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CACHE ĐA CẤP VÀ MẠNG LIÊN KẾT ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA CHIP ĐA LÕI
EFFECTS OF MULTI-LEVEL CACHE ORGANIZATION AND INTERCONNECT NETWORK ON PERFORMANCE OF MULTI-CORE CHIP
Tác giả:  Hồ Văn Phi*, Hồ Khánh Lâm Trang: 73
 
[ 16 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
THE SHEAR RESISTANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCRETE BEAM ACCORDING TO SOME DESIGN CODES
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Phương* Trang: 78
 
[ 17 ]
SỬ DỤNG THUẬT TOÁN TÌM KIẾM SỰ HÀI HÒA GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO MẠNG PHÂN PHỐI HÌNH TIA
USING HARMONY SEARCH ALGORITHM TO SOLVE THE OPTIMAL REACTIVE POWER COMPENSATION FOR RADIAL DISTRIBUTION NETWORK
Tác giả:  Phạm Viết Sĩ, Lê Kim Hùng* Trang: 83
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO LÒ HÓA KHÍ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
A STUDY ON THE DESIGN, MANUFACTURE AND GASIFICATION OF A FURNACE USED FOR RESEARCH
Tác giả:  Trần Thanh Sơn* Trang: 87
 
[ 19 ]
SỬ DỤNG MÔ HÌNH HEC-HMS MÔ PHỎNG CÁC TRẬN LŨ THIẾT KẾ ĐẾN CÁC HỒ THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA -THU BỒN.
USING HEC-HMS MODEL TO SIMULATE THE DESIGN FLOODS FOR HYDROPOWER RESERVOIRS IN THE VUGIA- THUBON RIVER SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Đăng Thạch*, Nguyễn Thị Quỳnh Như Trang: 91
 
[ 20 ]
ƯỚC LƯỢNG TÍN HIỆU CHO CẢM BIẾN GIA TỐC VÀ CẢM BIẾN CON QUAY HỒI CHUYỂN DÙNG BỘ LỌC KALMAN
ESTIMATING THE SIGNAL OF ACCELEMETER AND GRYSCOPE SENSORS USING KALMAN FILTER
Tác giả:  Vũ Vân Thanh*, Phạm Xuân Trung Trang: 96
 
[ 21 ]
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THEO MÔ HÌNH 3R TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SOLUTIONS FOR SOLID WASTE MANAGEMENT BASED ON THE 3R APPROACH IN THANHKHE DISTRICT OF DANANG CITY
Tác giả:  Lữ Văn Thịnh, Lê Thị Kim Oanh* Trang: 101
 
[ 22 ]
HỆ THỐNG CẢM BIẾN HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN ARDUINO GIAO TIẾP VỚI MATLAB SIMULINK
A SENSOR SYSTEM ON ARDUINO MICROCONTROLLER WITH MATLAB SIMULINK INTERFACE
Tác giả:  Võ Như Tiến*, Võ Như Thành* Trang: 105
 
[ 23 ]
ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC SƠ ĐỒ THIẾT BỊ PHÂN PHỐI TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI
EVALUATING THE RELIABILITY OF TRANSFORMER SUBSTATION CONFIGURATIONS BASED ON THE STATE-SPACE METHOD
Tác giả:  Trần Tấn Vinh* Trang: 109
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SẢN XUẤT BIOGAS TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN
A STUDY ON THE POSSIBILITY OF PRODUCING BIOGAS IN THE MARINE WATER ENVIRONMENT
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Trương Lê Bích Trâm Trang: 114
 
[ 25 ]
XÂY DỰNG LIÊN HỆ TƯƠNG QUAN VỀ ĐỘ BỀN KHÁNG CẮT GIỮA THÍ NGHIỆM NÉN 3 TRỤC (UU) VÀ CẮT CÁNH HIỆN TRƯỜNG (VST) CỦA 02 LOẠI ĐẤT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CONSTRUCTION ON SHEAR STRENGTH RELATIONSHIPS BETWEEN TRIAXIAL COMPRESSION TEST WITH UNCONSOLIDATED UNDRAINED (UU) AND VANE SHEAR TEST (VST) FOR SOFT SOIL IN DANANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Yến* Trang: 118
 
[ 26 ]
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THÙNG CHO MÁY SẠ MỘNG MẠ
A STUDY OF DESIGNING AND MANUFACTURING THE SEED CONTAINER FOR RICE-SEED DRILL
Tác giả:  Nguyễn Văn Yến* Trang: 124
 
[ 27 ]
SỰ BIẾN ĐỘNG MẬT ĐỘ TẢO SILIC PHÙ DU Ở VÙNG NUÔI TÔM VEN BIỂN XÃ QUỲNH BẢNG, QUỲNH LƯU, NGHỆ AN
THE DENSITY FLUCTUATIONS OF PLANKTONIC DIATOM SPECIES IN COASTAL SHRIMP PONDS AT QUYNHBANG COMMUNE, QUYNHLUU DISTRICT, NGHEAN PROVINCE
Tác giả:  Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Trang: 128
 
[ 28 ]
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VỎ TÔM NHẰM MỤC ĐÍCH THU HỒI CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC
A STUDY ON THE TREATMENT METHODS FOR SHRIMP’S SHELLS TO COLLECT NATURAL COMPOUNDS HAVING BIOACTIVITY
Tác giả:  Bùi Xuân Đông*, Đoàn Thị Hoài Nam Trang: 134
 
[ 29 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT OXI HÓA KHỬ CỦA MÀNG POLYPYRROLE ĐƯỢC PHA TẠP BỞI ANION HEXAFLUOROTITANATE TIF62-
STUDY OF THE REDOX PROPERTY OF POLYPYRROLE FILM DOPED WITH HEXAFLUOROTITANATE ANION TIF62-
Tác giả:  Lê Minh Đức*, Nguyễn Thị Hường Trang: 138
 
[ 30 ]
THU NHẬN ENZYM XENLULAZA TỪ NẤM MỐC TRICODERMA HARZIANUM ĐỂ THỦY PHÂN BÃ ĐẬU NÀNH
PRODUCING ENZYME CELLULASE FROM TRICHODERMA HARZIANUM AND USING ENZYME CELLULASE TO HYDROLYZE OKARA
Tác giả:  Trương Thị Minh Hạnh*, Châu Thị Tiến Trang: 141
 
[ 31 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELECTRE III VÀ THỬ NGHIỆM PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ĐÁP ỨNG BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU
BUILDING A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FOREST RESOURCES MANAGEMENT USING THE ELECTRE III METHOD AND EXPERIMENT IN ANALYSES OF STRATEGIC SOLUTIONS IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiệu*, Nguyễn Thị Thanh Huyền Trang: 145
 
[ 32 ]
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG CHỈ SỐ EHI ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE HỆ SINH THÁI KHU VỰC CỬA SÔNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
INITIAL RESULTS IN USING EHI TO ASSESS ESTUARINE ECOSYSTEM HEALTH IN DANANG CITY
Tác giả:  Võ Văn Minh*, Đoạn Chí Cường* Trang: 150
 
[ 33 ]
ỨNG DỤNG SỐ NGUYÊN GAUSS TRONG PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
USING GAUSSIAN INTEGERS IN INTEGER SOLUTION EQUATIONS
Tác giả:  Nguyễn Thị Sinh* Trang: 155
 
[ 34 ]
KHẢO SÁT SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP CAPSAICINOID CỦA DỊCH TREO TẾ BÀO ỚT (CAPSICUM SP.)
A STUDY ON THE GROWTH AND CAPSAICINOID BIOSYNTHESIS OF CHILLI PEPPER (CAPSICUM SP.) CELL SUSPENSION CULTURE
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Minh Thư, Lê Thị Thủy Tiên* Trang: 159
 
[ 35 ]
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÀ CHUA TRÁI NHỎ (LYCOPERSICUM ESCULENTUM VAR. CERASIFORME) TRỒNG TẠI CẨM LỆ, ĐÀ NẴNG
A RESEARCH ON THE GROWTH, DEVELOPMENT, PRODUCTIVITY AND QUALITY OF SOME VARIETIES OF CHERRY TOMATOES GROWN IN CAMLE, DANANG
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Thanh Trà, Nguyễn Tấn Lê* Trang: 164
 
[ 36 ]
CHUYỂN PHA CẤU TRÚC TRONG VẬT LIỆU ÔXÍT
STRUCTURAL TRANSITION IN OXIDE SYSTEMS
Tác giả:  Nguyễn Văn Yên*, Bùi Danh Hào, Doãn Thị Thanh Bình, Lê Thế Vinh Trang: 169
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn