a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,849

TẠP CHÍ SỐ 11(84).2014, QUYỂN 1


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÍNH NĂNG ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL
EXPERIMENTAL STUDY OF PERFORMANCE OF BIOGAS-DIESEL DUAL FUEL ENGINE
Tác giả:  Bùi Văn Ga; Dương Việt Dũng; Nguyễn Việt Hải; Võ Anh Vũ Trang: 1
 
[ 2 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRƯỢT GIỮA NỀN VÀ MÓNG ĐẾN PHẢN ỨNG CỦA CÔNG TRÌNH CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
THE EFFECT OF SLIDING BASE ON EARTHQUAKE RESPONSE OF BUILDINGS
Tác giả:  Bùi Quang Hiếu* Trang: 7
 
[ 3 ]
PHÂN TÍCH NỘI LỰC CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘNG ĐẤT
INTERNAL FORCE ANALYSIS FOR CONCRETE FILLED STEEL TUBULAR BRIDGES AFFECTED BY EARTHQUAKE
Tác giả:  Hoàng Phương Hoa*, Trần Đình Hoàng Trang: 10
 
[ 4 ]
ĐIỀU KHIỂN PHÂN NHÁNH VÀ HỖN ĐỘN TRONG MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỮU
CONTROL OF BIFURCATION AND CHAOS IN THE MODEL OF THE PERMANENT-MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR
Tác giả:  Nguyễn Lê Hòa*, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Mai, Đoàn Quang Vinh Trang: 15
 
[ 5 ]
PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA TRỤ CẦU SÔNG HÀN CHỊU VA ĐẬP CỦA TÀU THỦY
ANALYSIS OF HAN_RIVER PIER VIBRATION UNDER IMPACT OF SHIP COLLISION
Tác giả:  Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Xuân Toản* Trang: 21
 
[ 6 ]
SO SÁNH MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA COMPOSITE ĐƠN HƯỚNG (SỢI THỦY TINH/EPOXY) VỚI NHỰA EPOXY-AMIN KHI SẢN XUẤT TRONG KHUÔN HỞ.
COMPARISON OF SOME CHARACTERISTICS OF UNIDIRECTIONAL COMPOSITES (GLASS FIBER/EPOXY) AND EPOXY-AMINE RESIN PRODUCED IN THE OPEN-MOLD.
Tác giả:  Nguyễn Thanh Hội; Nguyễn Đình Lâm Trang: 26
 
[ 7 ]
ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC KIẾN TRÚC CẢNH QUAN THEO HƯỚNG SINH THÁI GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG
PROPOSAL TO ORGANIZE LANDSCAPE ARCHITECTURE BY ECOLOGICAL APPROACH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DANANG
Tác giả:  Tô Văn Hùng* Trang: 30
 
[ 8 ]
TỔNG HỢP EPOXY BẰNG PHƯƠNG PHÁP EPOXY HÓA DẦU ĐẬU NÀNH VÀ ỨNG DỤNG CẢI THIỆN TÍNH DÒN CỦA COMPOSITE NHỰA EPOXY THƯƠNG PHẨM
SYNTHESIS OF EPOXY BY EPOXIDIZING SOYBEAN OIL AND ITS USE FOR IMPROVING BRITTLE BEHAVIOR OF THE COMMERCIAL EPOXY RESIN COMPOSITE
Tác giả:  Đoàn Thị Thu Loan*, Nguyễn Đình Long Trang: 35
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU, LẮP ĐẶT MÔ HÌNH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ NỐI LƯỚI ĐIỆN TIÊU THỤ
RESEARCH AND INSTALLATION OF A MODEL OF SOLAR ENERGY WITH CONSUMPTION ELECTRICITY GRID
Tác giả:  Lê Quang Nam, Trần Thanh Sơn* Trang: 39
 
[ 10 ]
HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS FOR AGRICULTURAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN LE THUY DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE
Tác giả:  Võ Thị Nho, Lê Phước Cường* Trang: 43
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾT KIẾN TRÚC TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ ỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STUDY ON ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS FOR TUBE HOUSES IN DANANG CITY
Tác giả:  Hồ Hồng Quyên* Trang: 48
 
[ 12 ]
CHIẾT TÁCH CHẤT MÀU ANTHOCYANINS TỪ KHOAI LANG TÍM
EXTRACTION OF ANTHOCYANINS PIGMENT FROM PURPLE SWEET POTATOES
Tác giả:  Tạ Thị Tố Quyên*, Huỳnh Thị Kim Cúc, Cù Thị Ngọc Thúy, Đào Hùng Cường Trang: 55
 
[ 13 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CÔNG TRÌNH CẦU THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP CỦA AASHTO-USA
EVALUATING THE LOAD CAPACITY OF BRIDGES BASED ON THE INTERGRATED APPROACH OF AASHTO - USA
Tác giả:  Nguyễn Duy Thảo* Trang: 60
 
[ 14 ]
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MCABR TIÊN TIẾN TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
PERFORMANCE ASSESSMENT OF ADVANCED MCABR SYSTEM IN TREATMENT OF SEAFOOD PROCESSING WASTEWATER
Tác giả:  Trần Minh Thảo*, Phùng Minh Tùng, Đoàn Thanh Phương Trang: 65
 
[ 15 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT ĐẾN TRỊ SỐ ĐỘ KÉO DÀI CỦA NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC
EFFECTS OF HEATING PROCESS ON DEGREE OF DUCTILITY OF BITUMEN
Tác giả:  Trần Thị Thu Thảo* Trang: 70
 
[ 16 ]
MÔ HÌNH PHẦN TỬ HỮU HẠN VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ CẦU NHẬT LỆ 2 TỈNH QUẢNG BÌNH DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG DI ĐỘNG
FINITE ELEMENT MODEL AND NUMERICAL ANALYSIS OF NHATLE BRIDGE NO2 IN QUANGBINH PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Xuân Toản*, Nguyễn Hữu Tuân Trang: 74
 
[ 17 ]
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT
PROGRAM FOR CALCULATING HEAT TRANSFER COEFFICIENT
Tác giả:  Phan Quí Trà* Trang: 79
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU QUÁ ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
AN INVESTIGATION INTO OVERVOLTAGE IN POWER DISTRIBUTION NETWORKS
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Trần Viết Thành Trang: 82
 
[ 19 ]
THUẬT TOÁN ĐẨY LUỒNG TRƯỚC TÌM LUỒNG CỰC ĐẠI TRÊN MẠNG HỖN HỢP MỞ RỘNG
PUSH-PREFLOW MAXFLOW ALGORITHM ON EXTENDED MIXED NETWORKS
Tác giả:  Trần Quốc Chiến*, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu Trang: 87
 
[ 20 ]
CÁC DẠNG HÓA HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIM LOẠI CHÌ (PB) TRONG TRẦM TÍCH MẶT TẠI HỒ BÀU TRÀM, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHEMICAL FORMS AND ASSESSMENT OF THE RISKS CAUSED BY LEAD IN THE SURFACE SEDIMENTS OF BAU TRAM LAKE, DANANG CITY
Tác giả:  Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Lê Thị Mai Hạnh Trang: 92
 
[ 21 ]
TÍNH CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG VÀ CUMULANT CỦA CÁC TINH THỂ LẬP PHƯƠNG TÂM DIỆN (FCC) PHA TẠP THEO LÝ THUYẾT PHỔ CẤU TRÚC TINH TẾ CỦA TIA X (XAFS)
CALCULATING THERMODYNAMIC PARAMETERS AND CUMULANTS OF DOPANT FACE CUBIC CENTER (FCC) CRYSTALS IN LIGHT OF X-RAY ABSORPTION FINE STRUCTURE (XAFS) THEORY
Tác giả:  Nguyễn Bá Đức* Trang: 97
 
[ 22 ]
CÁC TÍNH CHẤT QUANG HỌC CỦA ION EUROPIUM TRONG THỦY TINH BTZN
OPTICAL PROPERTIES OF ION EUROPIUM IN THE BTZN GLASSES
Tác giả:  Trần Thị Hồng* Trang: 101
 
[ 23 ]
SỬ DỤNG CHỈ SỐ TỔ HỢP SINH HỌC IBI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG THU BỒN, TỈNH QUẢNG NAM
USING THE INDEX OF BIOLOGICAL INTERGRITY IBI FOR ASSESSING THE WATER QUALITY OF THE THU BON LOWER RIVER IN QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh*, Trần Thị Hằng, Trương Phương Thanh Trang: 104
 
[ 24 ]
XÁC ĐỊNH CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP. PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN
IDENTIFYING THE PROTEIN-DECOMPOSING BACTERIA BACILLUS SP. AND TESTING THE PROCESS OF WATER TREATMENT OF AQUATIC PRODUCTS
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan Phương*, Đỗ Thu Hà Trang: 108
 
[ 25 ]
DẪN LIỆU MỚI VỀ LOÀI RÙA CỔ SỌC MAUREMYS SINENSIS (GRAY, 1834) Ở QUẢNG NGÃI
NEW RECORD OF MAUREMYS SINENSIS (GRAY, 1834) IN QUANG NGAI REGION
Tác giả:  Lê Thị Thanh*, Đinh Thị Phương Anh Trang: 113
 
[ 26 ]
NGHIÊN CỨU MẪU NGẪU NHIÊN ĐƠN GIẢN VÀ MẪU NGẪU NHIÊN PHÂN TẦNG TRONG BÀI TOÁN CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU
SIMPLE RANDOM SAMPLING AND STRATIFIED RANDOM SAMPLING
Tác giả:  Trần Thị Kim Thanh* Trang: 116
 
[ 27 ]
GIẢI PHÁP TRÍCH RÚT VÀ PHÂN LOẠI CÁC THỰC THỂ DANH TỪ RIÊNG CHO KHO NGỮ LIỆU PHỤC VỤ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
EXTRACTION AND CLASSICATION OF NAMED ENTITIES FROM CORPORA IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING
Tác giả:  Đặng Đại Thọ*, Huỳnh Công Pháp, Doãn Hằng Hiệu Trang: 120
 
[ 28 ]
BỔ SUNG DỮ LIỆU VÀO TỪ ĐIỂN UNL – TIẾNG VIỆT TRONG BỘ CÔNG CỤ UNL EXPLORER
EXPANSION OF UNL – VIETNAMESE DICTIONARY ON UNL EXPLORER
Tác giả:  Phan Thị Lệ Huyền, Võ Trung Hùng* Trang: 125
 
[ 29 ]
TƯƠNG TÁC GIỮA KEO NANO BẠC VỚI ION THUỶ NGÂN (II) VÀ SỰ THAY ĐỔI TÍNH CHẤT CỘNG HƯỞNG PLASMON BỀ MẶT CỦA NÓ
THE INTERACTION BETWEEN SILVER NANO PARTICLE AND MERCURY (II) ION AND THE CHANGE OF THEIR SURFACE PLASMON RESONANCE
Tác giả:  Nguyễn Bá Trung* Trang: 130
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn