a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,918

TẠP CHÍ SỐ 12(85).2014, QUYỂN 1


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
A STUDY OF THE ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN TO PREDICTING HEATING AND COOLING LOADS BY ADVANCED DATA MINING APPROACH
A STUDY OF ENERGY CONSERVING BUILDING DESIGN TO PREDICT HEATING AND COOLING LOADS BY ADVANCED DATA MINING APPROACH
Tác giả:  Pham Anh Duc; Le Thi Kim Oanh; Ho Thi Kieu Oanh Trang: 1
 
[ 2 ]
A STUDY ON ASSESSMENT OF TEMPERATURE FLUCTUATIONS IN ASPHALT CONCRETE AND FORCED COOLING MAINTENACE METHOD FOR SOME ARTERIAL IN DANANG CITY
TEMPERATURE FLUCTUATIONS IN ASPHALT CONCRETE AND FORCED AIR COOLING FOR ARTERIAL MAINTENANCE IN DANANG CITY
Tác giả:  Pham Ngoc Duc; Phan Cao Tho Trang: 6
 
[ 3 ]
SỬ DỤNG GUPFC ĐỂ CẢI THIỆN GIẢM CHẤN CHO HỆ NHIỀU MÁY
DAMPING ENHANCEMENT OF A MULTI-MACHINE SYSTEM USING A GENERALIZED UNIFIED POWER FLOW CONTROLLER (GUPFC)
Tác giả:  Nguyễn Thị Hà*, Lê Thành Bắc Trang: 11
 
[ 4 ]
A METHOD FOR ESTIMATING THE BACKWARD EROSION SENSIBILITY OF ROAD SLOPES
A METHOD FOR ESTIMATING THE BACKWARD EROSION SENSIBILITY OF ROAD SLOPES
Tác giả:  Nguyen Hong Hai; Nguyen Thi Phuong Khue Trang: 15
 
[ 5 ]
LỌC VÀ GIẢM CHIỀU TRONG NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ CỬ CHỈ TĨNH TIẾNG VIỆT
FILTERING AND REDUCING DIMENSION IN THE RECOGNITION OF VIETNAMESE STATIC SIGN LANGUAGE
Tác giả:  Phạm Xuân Trung*, Hồ Phước Tiến Trang: 19
 
[ 6 ]
POWER LINE COMMUNICATION IN A DISTRIBUTION NETWORK: METHODOLOGY, DESIGN AND APPLICATION
POWER LINE COMMUNICATION IN A DISTRIBUTION NETWORK: METHODOLOGY, DESIGN AND APPLICATION
Tác giả:  Nguyễn Hữu Hiếu, Trang: 24
 
[ 7 ]
HOW TO MAKE THE GOOSE MESSAGES TO SOLVE THE INTEROPERABILITY BETWEEN AREVA AND SEL IEDS
HOW TO MAKE GOOSE MESSAGES TO SOLVE THE INTEROPERABILITY BETWEEN AREVA AND SEL IEDS
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn, Lê Thị Minh Châu Trang: 29
 
[ 8 ]
CẢI TIẾN CẤU TRÚC CỦA ANTEN PIFA CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG 3G
STRUCTURE ENHANCEMENTS OF PIFA FOR 3G MOBILE DEVICES
Tác giả:  Nguyễn Thanh Hằng*, Trần Thị Hương Trang: 35
 
[ 9 ]
ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO ĐỐI TƯỢNG HAI CÁNH QUẠT NHIỀU ĐẦU VÀO NHIỀU ĐẦU RA
MODEL PREDICTIVE CONTROL FOR TWIN ROTOR MIMO SYSTEM (TRMS)
Tác giả:  Nguyễn Thị Mai Hương*, Mai Trung Thái, Nguyễn Hữu Chinh, Trần Thiện Dũng Trang: 39
 
[ 10 ]
STATION-BASED DESIGN AND OPTIMIZATION SOLUTION FOR AUTOMATIC ROBOT WELDING SYSTEM OF TRUCK CHASSIS
STATION-BASED DESIGN AND OPTIMIZATION SOLUTION FOR AUTOMATIC ROBOT WELDING SYSTEM OF TRUCK CHASSIS
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 43
 
[ 11 ]
A NOVEL APPROACH FOR PRELIMINARY DETERMINATION OF DYNAMIC WIND IN DESIGN PROBLEM
A NOVEL APPROACH FOR THE PRELIMINARY DETERMINATION OF THE DYNAMIC WIND IN THE DESIGN PROBLEM
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 47
 
[ 12 ]
EVALUATION OF ALLOWABLE LOADS ON A BRIDGE IN ACCORDANCE WITH AASHTO - LRFD 1998
EVALUATION OF ALLOWABLE LOADS ON A BRIDGE IN ACCORDANCE WITH AASHTO - LRFD 1998
Tác giả:  Cao Văn Lâm, Trang: 52
 
[ 13 ]
A METHOD FOR EVALUATING AND SETTING THE LOAD POSTING FOR HIGHWAY BRIDGE IN CONSIDERING RELIABILITY AND REMAINING LIFE.
A METHOD FOR EVALUATING AND SETTING THE LOAD POSTING FOR HIGHWAY BRIDGES IN CONSIDERING THEIR RELIABILITY AND REMAINING LIFE
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 58
 
[ 14 ]
COMPUTER-AIDED MODELING OF SERVICE LIFE OF CONCRETE STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENT
COMPUTER-AIDED MODELING OF SERVICE LIFE OF CONCRETE STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENTS
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 61
 
[ 15 ]
THU HOẠCH LOÀI CHLORELLA VULGARIS NHỜ SỰ TĂNG PH TỰ NHIÊN - HƯỚNG MỚI MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TRONG NƯỚC THẢI
HARVESTING CHLORELLA VULGARIS BY NATURAL INCREASE IN PH - A NEW ASPECT OF CULTURE IN WASTEWATER MEDIUM
Tác giả:  Hội Thảo Trường Cao Đẳng Công Nghệ* Trang: 66
 
[ 16 ]
CREATING DYNAMIC DATABASE AND ORGANIZING OBJECTIVE MULTIPLE-CHOICE EXAMS ON THERMAL ENGINEERING MODULE
CREATING DYNAMIC A DATABASE AND ORGANIZING OBJECTIVE MULTIPLE-CHOICE EXAMS ON THE THERMAL ENGINEERING MODULE
Tác giả:  Thái Ngọc Sơn Trang: 70
 
[ 17 ]
BẢN CHẤT CỦA SỰ HẤP PHỤ KHÍ CO TRONG ZEOLIT FAUJASITE
UNDERSTANDING CO ADSORPTION IN FAUJASITE ZEOLITE
Tác giả:  Hồ Viết Thắng* Trang: 74
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU ĐỘ CONG VÊNH CỦA LỚP NỀN ĐĨA CD & DVD CHO QUÁ TRÌNH ĐÚC ÉP PHUN
STUDY ON WARPAGE OF CD & DVD DISCS SUBSTRATE BY INJECTION MOLDING PROCESS
Tác giả:  Hoàng Văn Thạnh* Trang: 78
 
[ 19 ]
VỀ NGHIỆM ĐA THỨC CỦA HỆ ĐIỀU KHIỂN
ABOUT THE POLYNOMIALS SOLUTIONS OF CONTROL SYSTEMS
Tác giả:  Lê Hải Trung* Trang: 81
 
[ 20 ]
EVALUATION OF VARIABLE STIFFNESS OF WIND TURBINE TOWER WITH CONSIDERATION OF FLANGE - JOINT SEPARATION BY USING FEM ANALYSIS
EVALUATION OF VARIABLE STIFFNESS OF WIND TURBINE TOWER WITH CONSIDERATION OF FLANGE - JOINT SEPARATION BY USING FEM ANALYSIS
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 84
 
[ 21 ]
A STUDY ON THE MODELING OF THE OPTIMAL CONFIGURATION OF FERROMAGNETIC MATERIALS
A STUDY ON THE MODELING OF THE OPTIMAL CONFIGURATION OF FERROMAGNETIC MATERIALS
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 90
 
[ 22 ]
CGA CLUSTERING BASED VECTOR QUANTIZATION APPROACH FOR HUMAN ACTIVITY RECOGNITION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL
CGA CLUSTERING BASED VECTOR QUANTIZATION APPROACH FOR HUMAN ACTIVITY RECOGNITION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 95
 
[ 23 ]
S-TRANSFORM-BASED DECISION TREE SYSTEM FOR POWER QUALITY DISTURBANCES CLASSIFICATION
THE S-TRANSFORM-BASED DECISION TREE SYSTEM FOR THE CLASSIFICATION OF POWER QUALITY DISTURBANCES
Tác giả:   Trường Đại Học Bách Khoa* Trang: 100
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH TIỀN XỬ LÝ TRONG SẢN XUẤT BIOETHANOL TỪ BÃ MÍA.
STUDY OF ULTRASONIC TECHNIQUE APPLICATION TO ENHANCE THE PRETREATMENT EFFICIENCY OF BIOETHANOL PRODUCTION FROM SUGARCANE BAGASSE
Tác giả:  Lê Thị Như Ý* Trang: 106
 
[ 25 ]
KHẢO SÁT MỐI LIÊN HỆ GIỮA NHẬN THỨC VỀ TIẾNG ANH VÀ KẾT QUẢ HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHOA ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESETIGATION INTO THE RELATIONSHIPS BETWEEN LANGUAGE ATTITUDES AND LANGUAGE PERFORMANCES OF THE STUDENTS AT THE ENGLISH DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Hà Trúc Giang* Trang: 110
 
[ 26 ]
SO SÁNH ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ TRI NHẬN BIỂU THỊ KHÁI NIỆM “CUỘC ĐỜI” TRONG NHẠC TRỮ TÌNH ANH – VIỆT
A CONTRASTIVE ANALYSIS ON COGNITIVE METAPHORS DENOTING THE CONCEPT OF “LIFE” IN LYRIC SONGS IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE
Tác giả:  Đinh Thị Minh Hiền* Trang: 114
 
[ 27 ]
KHẢO SÁT MỘT SỐ CẤU TRÚC ĐỀ-THUYẾT TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VÀ CÁC CHUYỂN DI TIÊU CỰC SANG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO TOPIC-COMMENT STRUCTURES IN ENGLISH AND VIETNAMESE AND SOME NEGATIVE TRANSFERS TO ENGLISH BY FIRST-YEAR ENGLISH MAJORS AT THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Trần Thị Thùy Liên*, Lưu Quý Khương Trang: 119
 
[ 28 ]
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ ĐẦU HỘI THOẠI TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
FACTORS AFFECTING CONVERSATIONAL OPENINGS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Hoàng Trà My* Trang: 123
 
[ 29 ]
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ANH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG THUYẾT TRÌNH
DEVELOPING THE SPEAKING SKILL FOR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS THROUGH ORAL PRESENTATION
Tác giả:  Nguyễn Phương Thanh*, Trương Văn Tuấn Trang: 128
 
[ 30 ]
HÒA BÌNH TỰ DO: MÔ HÌNH ‘MỘT CHO TẤT CẢ’?
THE LIBERAL PEACE: A ONE-SIZE-FITS-ALL MODEL?
Tác giả:  Nguyễn Minh Trí* Trang: 132
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn