a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,462

TẠP CHÍ SỐ 2(87).2015


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐỊNH HƯỚNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
THE ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY-ORIENTED MARKET IN VIETNAM AT PRESENT
Tác giả:  Lê Hữu Ái*, Lê Văn Thao Trang: 1
 
[ 2 ]
BÀN VỀ Ý NGHĨA ĐỊA DANH: TRƯỜNG HỢP THỊ XÃ QUẢNG YÊN
SOME ISSUES OF THE MEANING OF TOPONYMS PLACE NAMES): THE CASE OF QUANG YEN TOWN
Tác giả:  Trịnh Tam Anh, Nguyễn Ngọc Chinh* Trang: 5
 
[ 3 ]
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI TRONG DẠY - HỌC DI TRUYỀN HỌC
THE INITIAL EFFICIENCY OF USING ROLE-PLAYING GAMES IN TEACHING AND LEARNING GENETICS
Tác giả:  Cáp Kim Cương* Trang: 10
 
[ 4 ]
THỰC RẠNG NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HỘI AN, QUẢNG NAM
THE SITUATION OF CRAFTS AND TRADITIONAL CRAFT VILLAGES IN HOI AN, QUANG NAM
Tác giả:  Ngô Thị Hường*, Phạm Thị Huỳnh Trang Trang: 13
 
[ 5 ]
THỰC TRẠNG LO ÂU CỦA NỮ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THE ANXIETY STATUS QUO OF FEMALE STAFF AT THE UNIVERSITY OF DA NANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Hằng Phương* Trang: 17
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG B THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN
BUILDING THE SYSTEM OF LECTURES FOR EXPERIMENT MODULES OF GENERAL PHYSICS B TOWARDS IMPROVING THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS
Tác giả:  Nguyễn Nhật Quang* Trang: 21
 
[ 7 ]
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
GUIDE TO THE USE OF HANDS - ON METHOD IN TEACHING SCIENCE SUBJECT FOR THE STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Phan Lâm Quyên* Trang: 24
 
[ 8 ]
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT
CREATING DYNAMIC DATABASE AND ORGANIZING OBJECTIVE MULTIPLE-CHOICE EXAMS ON THERMAL ENGINEERING MODULE
Tác giả:  Thái Ngọc Sơn* Trang: 30
 
[ 9 ]
TỪ CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH ĐẾN NHỮNG PHẨM CHẤT SƯ PHẠM CƠ BẢN CỦA NỮ GIÁO VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY
THE TERMS “CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH” (ABILITY, BEAUTY, LANGUAGE AND VIRTUE) RELATING TO FEMALE TEACHERS’ BASIC PEDAGOGICAL QUALITY IN CURRENT SCHOOLS
Tác giả:  Nguyễn Hữu Thành* Trang: 34
 
[ 10 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC ĐẾN HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
EFFECTS OF STUDENT FEEDBACK ON TEACHING ACTIVITIES OF LECTURERS/TEACHERS
Tác giả:  Trương Văn Thanh* Trang: 37
 
[ 11 ]
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
INITIAL RESULTS FROM DEPLOYMENT OF THE NEW SCHOOL MODEL VNEN PROJECT IN HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY
Tác giả:  Mã Thanh Thủy* Trang: 41
 
[ 12 ]
KHẢO SÁT ĐỊA DANH VĂN HÓA DU LỊCH THUẦN VIỆT TẠI CÙ LAO CHÀM
SURVEY ON VIETNAMESE PLACE NAMES OF CULTURAL TOURISM AT CHAM ISLAND
Tác giả:  Xa Doãn Hồng Thủy, Nguyễn Ngọc Chinh* Trang: 46
 
[ 13 ]
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG TRUNG KHI HỌC KẾT CẤU ĐỘNG TÂN ĐỘNG TỪ LI HỢP
DIFFICULTIES OF STUDENTS OF CHINESE DEPARTMENT IN LEARNING THE STRUCTURES “VERB OBJECTS –THE CLUTCH VERB”
Tác giả:  Ngô Thị Lưu Hải* Trang: 51
 
[ 14 ]
TỪ ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020, TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH
FROM THE NATIONAL PROJECT OF FOREIGN LANGUAGES 2020, STUDYING THE POSITIVE IMPACTS ON ENGLISH TEACHERS’ QUALITY
Tác giả:  Phan Văn Hòa* Trang: 55
 
[ 15 ]
CHỦ NGHĨA TỐI GIAN TRONG TRUYỆN NGẮN MỸ HIỆN ĐẠI
MINIMALISM IN AMERICAN SHORT STORIES
Tác giả:  Nguyễn Phương Khánh* Trang: 60
 
[ 16 ]
SỬ DỤNG BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỘ MẠCH LẠC CHO KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN TRANH LUẬN CỦA SINH VIÊN KHOA ANH, TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
USING RUBRIC TO ASSESS AND IMPROVE COHERENCE IN WRITING ARGUMENTATIVE ESSAYS OF ENGLISH DEPARTMENT STUDENTS AT UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Nhật Minh*, Đoàn Ngọc Thảo Chi Trang: 66
 
[ 17 ]
PHẠM VI SỬ DỤNG CỦA TỪ XƯNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CLASS RANGE OF USE OF VOCATIVES IN VIETNAMESE BUDDHISM
Tác giả:  Võ Minh Phát* Trang: 73
 
[ 18 ]
KHẢO SÁT ẨN DỤ Ý NIỆM CẤU TRÚC CỦA MÙA XUÂN TRONG THƠ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO THE CONCEPTUAL STRUCTURAL METAPHORS OF SPRING AS A SEASON IN ENGLISH AND VIETNAMESE POEMS.
Tác giả:  Bạch Thị Thanh Phượng*, Lưu Quý Khương Trang: 77
 
[ 19 ]
SĨ NHÂN TRÊN CHIẾC CẦU KHOA CỬ BẮC GIỮA ĐẠO THỐNG VÀ THẾ QUYỀN (LẠM BÀN NỘI HÀM VĂN HÓA TIỂU THUYẾT NHO LÂM NGOẠI SỬ)
CONFUCIAN INTELLECTUALS ON THE EXAMINATION BRIDGE BETWEEN THE ORTHODOXY AND THE ROYAL POWER (A DISCUSSION BEYOND OUR COMPETENCE ON THE CULTURAL CONNOTATION OF THE SCHOLARS)
Tác giả:  Lê Thời Tân* Trang: 82
 
[ 20 ]
TÌM HIỂU CÁC BIỂU THỨC ẨN DỤ VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA CHỨA "LÒNG" TRONG TIẾNG VIỆT VÀ :HEART" TRONG TIẾNG ANH QUA THI CA
A STUDY OF METAPHORICAL EXPRESSIONS OF LOVE CONTAINING THE WORD "LÒNG" IN VIETNAMESE AND THE WORD "HEART" IN ENGLISH THROUGH POEMS
Tác giả:  Hồ Trịnh Quỳnh Thư*, Phan Văn Hòa Trang: 87
 
[ 21 ]
"TÍNH CHẤT QUẢNG" CỦA HÌNH TƯỢNG NGƯỜI DÂN QUÊ TRONG TRUYỆN NGẮN VÀ TIỂU THUYẾT NGUYỄN VĂN XUÂN
“THE QUANGNAM NATURE” OF THE PEASANT IN NGUYEN VAN XUAN’S SHORT STORIES AND NOVELS
Tác giả:  Trương Thị Thuỷ* Trang: 91
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI) THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STUDY OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN DA NANG CITY
Tác giả:  Trương Văn Cảnh*, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đỗ Thị Diệu Trang: 96
 
[ 23 ]
HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PERFECTING THE APPLICATION OF ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDITING FINANCIAL STATEMENT OF ENTERPRISES
Tác giả:  Nguyễn Linh Giang Trang: 102
 
[ 24 ]
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STATE GOVERNING OF NON-STATE ENTERPRISES IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hà* Trang: 108
 
[ 25 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU DEA TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHI TIÊU CÔNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
APPLYING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN MEASURING PUBLIC EXPENDITURE EFFICIENCY IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh* Trang: 113
 
[ 26 ]
KHỦNG HOẢNG NỢ CHÂU ÂU CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐÀI LOAN HAY KHÔNG? BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
DOES THE EURO DEBT CRISIS IMPACT ON THE MARKET LIQUIDITY IN TAIWAN'S STOCK MARKET. LESSONS FOR VIET NAM
Tác giả:  Nguyễn Thị Thuý Hạnh* Trang: 118
 
[ 27 ]
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH NGHÈO Ở TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ
SITUATION AND MEASURES TO IMPROVE SUSTIANABLE LIVELIHOOD OF POOR HOUSEHOLDS IN THUA THIEN – HUE
Tác giả:  Đào Hữu Hoà* Trang: 123
 
[ 28 ]
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS ON VIETNAM'S STOCK MARKET
Tác giả:  Trần Thị Bích Ngọc*, Nguyễn Tuyết Trinh Trang: 128
 
[ 29 ]
MÔ HÌNH LÍ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢNG CÁO VÀ KHUYẾN MÃI ĐẾN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU
A THEORETICAL MODEL OF THE EFFECTS OF ADVERTISING AND SALES PROMOTION ON BRAND EQUITY
Tác giả:  Trương Bá Thanh, Trần Trung Vinh* Trang: 133
 
[ 30 ]
HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ HỒ TIÊU CỦA CÁC NÔNG HỘ TẠI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
TECHNICAL EFFICIENCY AND INVESTMENT SCALE OF PEPPER FARMING SMALLHOLDERS IN VINH LINH DISTRICT, QUANG TRỊ PROVINCE
Tác giả:  Bùi Dũng Thể, Phạm Thị Thanh Xuân*, Lê Thanh An Trang: 137
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn