a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,473

TẠP CHÍ SỐ 4(89).2015


Bìa                    Nội dung                     
 
[ 1 ]
SỬ DUNG E-LEARNING NHƯ MỘT CÔNG CỤ HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT Ở KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG
E-LEARNING AS A TOOL TO SUPPORT THE DEVELOPMENT Ò WRITING SKILL IN ENGLISH DEPARTMENT, DANANG UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES
Tác giả:  Võ Thị Kim Anh* Trang: 1
 
[ 2 ]
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KĨ NĂNG DỰ ĐOÁN ĐÁP ÁN KHI LÀM BÀI NGHE DẠNG ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
AN INVESTIGATION INTO THE EFFECTIVENESS OF PREDICTION SKILL IN GAP-FILLING LISTENING EXERCISES
Tác giả:  Phan Sỹ Cường, Hạ Ngọc Khánh Châu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh* Trang: 6
 
[ 3 ]
NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ECO-TOURISM IN CAT TIEN NATIONAL PARK
Tác giả:  Phan Thị Dang* Trang: 10
 
[ 4 ]
GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH QUỐC TẾ HỌC TẠI KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
TEACHING THROUGH ENGLISH THE INTERNATIONAL STUDIES SUBJECTS AT THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, UNIVERSITY OF DANANG: THE STATUS QUO AND SUGGESTED SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Trang: 15
 
[ 5 ]
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC XÁC SUẤT – THỐNG KÊ THEO ĐỊNH HƯỚNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
SOME RECOMMENDATIONS FOR COMPILING THE TEXTBOOK ON PROBABILITY – STATISTICS COURSE WITH AN ORIENTATION TO STUDENTS' CAREER SKILL TRAINING IN ECONOMIC FIELD AT LAC HONG UNIVERSITY
Tác giả:  Trần Văn Hoan* Trang: 21
 
[ 6 ]
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHỦ ĐỘNG CHO HỌC PHẦN " NHẬP MÔN ĐÔNG PHƯƠNG HỌC" TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐÔNG PHƯƠNG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLYING METHODS OF ACTIVE TEACHING TO THE SUBJECT "INTRODUCTION TO ORIENTAL STUDIES " IN THE CURRICULUM OF ORIENTAL STUDIES AT THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG.
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh* Trang: 26
 
[ 7 ]
TÍNH VỊ CHỦNG CỦA GIỚI TRẺ TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG.
CONSUMER ETHNOCENTRISM OF YOUTHS IN CENTRAL REGION MARKET.
Tác giả:  Ngô Thị Khuê Thư* Trang: 30
 
[ 8 ]
GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH ĐÀ NẴNG
MEASURES FOR IMPROVING COMMUNICATION SKILLS FOR STUDENTS AT DANANG VOCATIONAL TOURISM COLLEGE
Tác giả:  Trần Thị Bích Trâm* Trang: 35
 
[ 9 ]
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG GẮN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH - DỊCH VỤ TẠI ĐÀ NẴNG
PROMOTING THE TRAINING OF FOREIGN LANGUAGE HUMAN RESOURCES AT THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES - UNIVERSITY OF DA NANG ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF TOURISM - SERVICES IN DA NANG
Tác giả:  Phan Thị Yến* Trang: 40
 
[ 10 ]
NGÔ THÌ NHẬM VÀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH
NGO THI NHAM AND HIS HUMAN LIFE PHILOSOPHY
Tác giả:  Trần Ngọc Ánh* Trang: 45
 
[ 11 ]
TRIẾT LÝ NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO THỜI TRẦN VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ.
THE PHILOSOPHY OF INCARNATION OF BUDDHISM UNDER TRAN DYNASTY AND HISTORICAL VALUES
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Bình* Trang: 48
 
[ 12 ]
MỘT SỐ CÁCH TIẾP CẬN TƯƠNG ĐƯƠNG DỊCH THUẬT
ON SOME APPROACHES TO EQUIVALENCE IN TRANSLATION
Tác giả:  Lê Thị Giao Chi* Trang: 51
 
[ 13 ]
CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Ở BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ DƯỚI THỜI NGUYỄN (1802 - 1883)
MEASURES OF PREVENTING AND FIGHTING NATURAL DISASTERS IN THE NORTH AND NORTH CENTRAL REGIONS UNDER NGUYEN DYNASTY (1802 - 1883)
Tác giả:  Lê Thị Thu Hiền* Trang: 57
 
[ 14 ]
KHẢO SÁT TỪ NGỮ NGHỀ NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NGHỀ THỦ CÔNG MĨ NGHỆ Ở QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
THE STUDY OF CAREER TERMS IN QUANG NAM - DA NANG HANDICRAFTS
Tác giả:  Ngô Thị Thu Hương*, Bùi Trọng Ngoãn* Trang: 61
 
[ 15 ]
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỨ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO THE MANAGEMENT OF SOME INTERNATIONAL COLLABORATIVE ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY OF DA NANG UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES
Tác giả:  Lưu Quý Khương* Trang: 66
 
[ 16 ]
CÔNG TÁC QUẢN LÝ TĂNG SĨ CỦA TRIỀU MINH MẠNG (1820 - 1841)
BUDDHIST MANAGEMENT UNDER MINH MANG 'S REIGN (1820 - 1841)
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương* Trang: 70
 
[ 17 ]
PHÂN TÍCH LỖI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TRUNG CẤP KHI SỬ DỤNG BỔ NGỮ CHỈ HƯỚNG TIẾNG TRUNG
AN ERROR ANALYSIS OF USING DIRECTIONAL COMPLEMENTS OF VIETNAMESE STUDENTS OF INTERMEDIATE CHINESE LEVEL
Tác giả:  Lưu Hớn Vũ* Trang: 75
 
[ 18 ]
NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP Ở THỪA THIÊN HUẾ.
DETECTING EARNINGS MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THUA THIEN HUE
Tác giả:  Lê Thị Hoài Anh*, Đỗ Sông Hương, Nguyen Hoang Trang: 78
 
[ 19 ]
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
FACTORS AFFECTING THE INTENTIONS OF FOREIGN INVESTORS IN THE KEY ECONOMIC REGIONS OF CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Anh* Trang: 83
 
[ 20 ]
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ
ECONOMIC GROWTH IN KEY ECONOMIC REGION CENTRAL
Tác giả:  Phan Thăng An* Trang: 87
 
[ 21 ]
NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ VẤN ĐỀ TRONG HUY ĐỘNG, PHÂN BỔ VÀ SỬ DỤNG VỐN CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
THE SUCCESS AND PROBLEMS DURING CAPITAL MOBILIZATION, ALLOCATION AND USE FOR ECONOMIC GROWTH OF VIETNAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình* Trang: 93
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SCOR TRONG CẢI TIẾN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
RESEARCH ON APPLICATION OF SCOR MODEL TO IMPROVE SUPPLY CHAIN OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG CITY, VIETNAM
Tác giả:  Hồ Dương Đông* Trang: 98
 
[ 23 ]
ĐIỀU TIẾT, GIẢI ĐIỀU TIẾT, TÁI ĐIỀU TIẾT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG - MỘT GÓC NHÌN ĐỐI CHIẾU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
BANKING REGULATION, DEREGULATION AND REREGULATION - A COMPARATIVE PERSPECTIVE AND POLICY IMPLICATIONS
Tác giả:  Lâm Chí Dũng* Trang: 102
 
[ 24 ]
GIAN LẬN TRONG NHỮNG GIAO DỊCH BÁN HÀNG VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN: THỦ THUẬT GIAN LẬN VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU GIAN LẬN
FRAUDULENT SALES OF GOODS TO RELATED PARTY TRANSACTIONS: TRICKS OF FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING AND MEASURES FOR PREVENTION
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hà* Trang: 108
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ, SỰ KỲ VỌNG VÀ MỨC ĐỘ CHUẨN BỊ HỌC ĐẠI HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
MOTIVES, EXPECTATIONS AND PREPAREDNESS: A STUDY OF STUDENTS OF ACCOUNTING AND AUDITING AT HUE COLLEGE OF ECONOMICS
Tác giả:  Đỗ Sông Hương*, Nguyen Hoang, Lê Thị Hoài Anh Trang: 113
 
[ 26 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP ARIMA-GARCH ĐỂ DỰ BÁO CHỈ SỐ VN-INDEX
FORECASTING VIETNAM STOCK INDEX USING HYBRID ARIMA-GARCH MODEL
Tác giả:  Nguyễn Thanh Hương, Bùi Quang Trung* Trang: 118
 
[ 27 ]
MÔ HÌNH LIÊN KẾT GIỮA NHÀ PHÂN PHỐI VÀ CÁC NHÀ SẢN XUẤT TRONG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU RIÊNG - TRƯỜNG HỢP SIÊU THỊ COOPMART.
MODEL LINKS DISTRIBUTORS AND MANUFACTURERS IN PRIVATE BRAND DEVELOPMENT - THE CASE OF COOP-MART SUPERMARKET.
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ* Trang: 123
 
[ 28 ]
THANG ĐO 'GIÁ TRỊ CÁ NHÂN' TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
A SCALE FOR MEASURING THE “PERSONAL VALUES” IN THE VIETNAMESE MARKET
Tác giả:  Nguyễn Thu Thuỷ* Trang: 128
 
[ 29 ]
PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỢI ÍCH PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
COST-BENEFIT ANALYSIS OF MANGROVES RESTORATION IN THI NAI LAGOON, BINH DỊNH PROVINCE
Tác giả:  Trần Hữu Tuấn*, Võ Việt Hùng, Bùi Đức Tính, Nguyễn Văn Toàn Trang: 133
 
[ 30 ]
LẬP BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH THEO GIÁ CƠ BẢN: CÁCH TIẾP CẬN TỪ BẢNG CUNG ỨNG VÀ BẢNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM
ESTABLISHING THE INPUT- OUTPUT TABLE AT BASIC PRICES: AN APPROACH FROM THE SUPPLY TABLE AND USE TABLE
Tác giả:  Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương.* Trang: 138
 
[ 31 ]
MỐI QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH QUỐC GIA XUẤT XỨ VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU: TRƯỜNG HỢP THƯƠNG HIỆU HONDA TẠI THỊ TRƯỜNG XE MÁY THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE RELATIONSHIP BETWEEN COUNTRY- OF - ORIGIN IMAGE AND BRAND EQUITY: A CASE OF HONDA IN THE MOTORBIKE MARKET IN DANANG CITY
Tác giả:  Trần Trung Vinh* Trang: 143
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn