a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,597,061

TẠP CHÍ SỐ 5(90).2015


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU GIẢM HỒ QUANG THỨ CẤP CỦA ĐƯỜNG DÂY MẠCH KÉP PLEIKU – CẦU BÔNG
RESEARCH REDUCE SECONDARY ARC OF PLEIKU-CAU BONG DOUBLE LINE
Tác giả:  Nguyễn Hồng Anh Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỪ CỦA THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH KIỂU BIẾN ÁP
RESEARCHING ON ELECTROMAGNETIC CHARACTERISTICS OF AUTOMATIC FAULT CURRENT LIMITING DEVICE OF TRANSFORMER TYPE
Tác giả:  Lê Thành Bắc* Trang: 6
 
[ 3 ]
PHÂN TÍCH LỰC ĐIỆN TỪ NGẮN MẠCH TRONG DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN THEO MIỀN THỜI GIAN
ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC FORCES IN TRANSFORMER WINDINGS WITH FINITE ELEMENT METHOD BASED ON THE TIME DOMAIN
Tác giả:  Đoàn Thanh Bảo*, Đặng Thị Từ Mỹ, Phạm Hồng Hải, Phạm Văn Bình Trang: 10
 
[ 4 ]
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NGẮN HẠN
APPLYING THE METHOD OF PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS TO SHORT-TERM LOAD FORECASTING IN ELECTRICAL POWER SYSTEM
Tác giả:  Quản Quốc Cường*, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Huy Trang: 15
 
[ 5 ]
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BUỒNG CHÁY ĐẲNG TÍCH ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỰ CHÁY ĐỘNG CƠ DIESEL
DESIGNING AND FABRICATING A CONSTANT-VOLUME COMBUSTION VESSEL APPLYING FOR SIMULATED DIESEL COMBUSTION
Tác giả:  Nguyễn Văn Đông*, Nguyễn Ngọc Dung Trang: 19
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH OXI HÓA KHỬ CỦA MÀNG POLYPYRROLE PHA TẠP BỞI ANION TIF62- BẰNG PHƯƠNG PHÁP CÂN VI LƯỢNG THẠCH ANH ĐIỆN HÓA THE STUDY ON REDOX OF POLYPYRROLE DOPPED WITH TIF62-WITH ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE
THE STUDY OF REDOX OF POLYPYRROLE DOPPED WITH TIF62-WITH ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE
Tác giả:  Lê Minh Đức*, Nguyễn Thị Hường Trang: 25
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG PHÁT TRIỂN ĐỘNG CƠ RCCI TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL PHUN NHIÊN LIỆU TRỰC TIẾP
SIMULATION STUDY TO DEVELOP REACTIVITY CONTROL COMPRESSION-IGNITION ENGINE (RCCI) FROM DIRECT-INJECTION DIESEL ENGINE
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Đông* Trang: 29
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH CỦA THÔNG SỐ VẬN HÀNH ĐỂ TÍNH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN
STUDY OF UNCERTAINTY OF OPERATING PARAMETERS TO CALCULATE AND ANALYZE WORKING CONDITIONS OF POWER SYSTEMS
Tác giả:  Lê Đình Dương*, Ngô Văn Dưỡng, Nguyễn Thị Ái Nhi, Huỳnh Văn Kỳ Trang: 34
 
[ 9 ]
TÍNH TOÁN XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH HỒ CHỨA CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4
CALCULATION FOR BUILDING RESERVOIR OPERATION DIAGRAM OF HYDROPOWER PLANT SONG BUNG 4
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng*, Phạm Hùng Trinh Trang: 39
 
[ 10 ]
PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP ĐO HỆ SỐ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS DIESEL
AN EQUIVALENCE RATIO MEASUREMENT METHOD FOR BIOGAS DIESEL DUAL FUEL ENGINE
Tác giả:  Bùi Văn Ga*, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng Trang: 43
 
[ 11 ]
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CỦA HỆ CẢN KHỐI LƯỢNG KẾT HỢP VỚI HỆ CẢN LƯU BIẾN TỪ NỐI GIỮA HAI KẾT CẤU CHỊU ĐỘNG ĐẤT
THE EFFICIENCY OF VIBRATION REDUCTION OF COMBINATION BOTH TUNED MASS DAMPER AND MAGNETO-RHEOLOGICAL DAMPER CONNECTED BETWEEN TWO STRUCTURES DUE TO GROUND MOTION OF EARTHEQUAKE
Tác giả:  Hoàng Phương Hoa*, Phạm Đình Trung, Nguyễn Trọng Phước Trang: 47
 
[ 12 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT TITAN TRỘN TRONG DUNG DỊCH ĐIỆN MÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT THÉP SKD61 TRONG GIA CÔNG BẰNG TIA LỬA ĐIỆN
EFFECTS OF TITANIUM POWDER MIXED IN DIELECTRIC FLUID ON SKD61 STEEL SURFACE QUALITY IN ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING
Tác giả:  Bành Tiến Long, Ngô Cường, Nguyễn Hữu Phấn*, Nguyễn Văn Minh Trang: 53
 
[ 13 ]
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ TÍNH TRUYỀN NHIỆT TRÊN VÁCH TRỤ CÓ CÁNH DỌC THÂN VÀ CÁNH XOẮN.
USING NEW METHOD TO CALCULATE HEAT TRANSFER IN TUBE WITH WINGS ALONG BODY AND WINGS TWISTING AROUND TUBE.
Tác giả:  Hồ Trần Anh Ngọc* Trang: 58
 
[ 14 ]
SỬ DỤNG HỆ THỐNG THU THẬP SỐ LIỆU ĐO ĐẾM TỪ XA TRONG ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP PHỤ TẢI
USING A REMOTE METERING STATISTICS COLLECTING SYSTEM TO ASSESS THE THE OPERATION OF LOAD SUBSTATIONS
Tác giả:  Huỳnh Thảo Nguyên*, Ngô Văn Bá Trang: 63
 
[ 15 ]
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ CÔNG SUẤT HIỆU SUẤT CAO VỚI HAI CUỘN CẢM LỐI VÀO
DESIGNING AN IMPROVED BRIDGELESS DUAL BOOST POWER FACTOR CORRECTION WITH TWO INPUT INDUCTORS
Tác giả:  Nguyen Hong Quang* Trang: 68
 
[ 16 ]
TÍNH TOÁN KHẢO SÁT CHỌN TIẾT DIỆN HỢP LÝ CHO CẤU KIỆN HỆ SƯỜN TƯỜNG NHÀ CÔNG NGHIỆP DÙNG THÉP THÀNH MỎNG, TẠO HÌNH NGUỘI THEO AS/NZS 4600:2005
CALCULATING TO CHOOSE REASONABLE CROSS-SECTION OF MEMBERS OF POST FRAME SYSTEM IN INDUSTRIAL BUILDINGS USING COLD-FORMED THIN-WALLED STEEL ACCORDING TO AS/NZS 4600:2005
Tác giả:  Huỳnh Minh Sơn* Trang: 73
 
[ 17 ]
MEAN - CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TẾ BÀO NHỚ SRAM
MEAN - A SUPPORTING TOOL FOR ANALYSING AND DESIGNING SRAM CELLS
Tác giả:  Lê Bình Sơn*, Võ Thanh Trí, Bùi Trọng Tú Trang: 78
 
[ 18 ]
NHẬN ĐỊNH CÁC XU HƯỚNG SÁNG TÁC KIẾN TRÚC NHÀ Ở MẶT PHỐ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
IDENTIFICATION OF CREATIVE ARCHITECTURAL TENDENCIES OF STREET HOUSES IN DANANG CITY
Tác giả:  Lê Minh Sơn* Trang: 83
 
[ 19 ]
HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÍ TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ KHU VỰC BÀN THAN, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM.
CURRENT STATUS AND PROPOSED SOLUTION TO INTERGRATED MANAGEMENT OF COASTAL WATER QUALITY IN THE AREA OF BAN THAN, NUI THANH DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Phạm Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Kiều Oanh Trang: 88
 
[ 20 ]
MÔ HÌNH NHIỆT ĐỘNG TÍNH NHIỆT ĐỘ MÔI CHẤT CÔNG TÁC ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC TỪ DỮ LIỆU ÁP SUẤT
THE THERMODYNAMIC MODEL CALCULATES GAS TEMPERATURE OF SPARK IGNITION ENGINE BY DATA OF COMBUSTION CHAMBER PRESSURE
Tác giả:  Huỳnh Tấn Tiến*, Nguyễn Quang Trung Trang: 93
 
[ 21 ]
MÔ PHỎNG VÀ KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG LỌC NƯỚC BIỂN CÓ TÍCH HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO VÙNG BIỂN ĐẢO CÔNG SUẤT 200-300 LÍT/GIỜ
EXPERIMENT ON A DESALINATION SYSTEM INTEGRATED WITH RENEWABLE ENERGY WITH CAPACITY OF 200-300 LITERS/HOUR
Tác giả:  Đoàn Anh Tuấn*, Huỳnh Thị Minh Thư Trang: 97
 
[ 22 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐẾN TÍNH CHẤT CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG GEOPOLYMER
EFFECT OF ALKALINE LIQUID ON SHRINKAGE OF GEOPOLYMER CONCRETE
Tác giả:  Lê Anh Tuấn, Phan Đức Hùng* Trang: 101
 
[ 23 ]
MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CHÁY ĐỘNG CƠ VIKYNO RV125-2 SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KÉP CNG-DIESEL BẰNG PHẦN MỀM FLUENT
SIMULATION OF ENGINE COMBUSTION OF VIKYNO RV125-2 USING DUAL FUEL CNG-DIESEL WITH FLUENT SOFTWARE
Tác giả:  Trần Thanh Hải Tùng*, Huỳnh Phước Sơn, Nguyễn Đình Quý Trang: 105
 
[ 24 ]
PHÁT HIỆN NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC
DETECTION OF VOLTAGE DISTURBANCES USING DISCRETE WAVELET TRANSFORMING METHOD
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa Trang: 110
 
[ 25 ]
KHỬ THÀNH PHẦN MỘT CHIỀU TRONG TÍN HIỆU ĐO LƯỜNG ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI
REMOVAL OF DIRECT CURRENT IN MEASUREMENT SIGNALS APPLIED TO FAULT LOCATION ON TRANSMISSION LINES
Tác giả:  Nguyễn Xuân Vinh*, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng Trang: 116
 
[ 26 ]
ĐỊNH HƯỚNG CẢI TẠO KHÔNG GIAN SINH HOẠT CÔNG CỘNG TRONG CÁC KHU CHUNG CƯ - THUỘC CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI TP. ĐÀ NẴNG
ORIENTATION TO RENOVATING SPACES FOR PUBLIC ACTIVITIES IN APARTMENT BUILDINGS OF SOCIAL HOUSING PROJECTS IN DANANG CITY
Tác giả:  Phan Tiến Vinh* Trang: 119
 
[ 27 ]
TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI DỰA TRÊN TRẠNG THÁI CÁC PHẦN TỬ
CALCULATING THE RELIABILITY INDICES OF DISTRIBUTION SYSTEMS BASED ON COMPONENT STATES
Tác giả:  Trần Tấn Vinh* Trang: 124
 
[ 28 ]
NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC TRONG LÒ LỚP SÔI KHI NHIỆT PHÂN NHANH BIOMASS
RESEARCH ON SIMULATING FLUIDIZED BED DYNAMICS DURING FAST PYROLYSIS OF BIOMASS
Tác giả:  Phạm Duy Vũ*, Hoàng Dương Hùng, Trần Văn Vang Trang: 130
 
[ 29 ]
THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN CHO NHÀ CAO TẦNG BẰNG HIỆU ỨNG BERNOULLI: ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC GIẾNG TRỜI LÊN PHÂN BỐ ÁP SUẤT BÊN DƯỚI MÁI
VENTILATION OF BUILDINGS BASED ON BERNOULLI-ROOF: EFFECTS OF LIGHTWELL SIZE ON PRESSURE DISTRIBUTION ON THE ROOF SURFACE
Tác giả:  Nguyễn Quốc Ý* Trang: 135
 
[ 30 ]
TÍNH ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT CỦA ĐẢO HÒN LAO, CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM
FLORA DIVERSITY ON HON LAO ISLAND_CULAO CHAM ARCHIPELAGO, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Vũ Văn Dũng, Đinh Thị Phương Anh* Trang: 140
 
[ 31 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ GIAO THỨC XUYÊN LỚP DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ MÃ MẠNG NÂNG CAO HIỆU NĂNG MẠNG ADHOC ĐA CHẶNG
RESEARCH ON THE CROSS-LAYER PROTOCOL DESIGN BASED ON NETWORK CODING TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF MULTI-HOP AD-HOC NETWORKS
Tác giả:  Nguyễn Quang Khánh*, Nguyễn Văn Đức Trang: 143
 
[ 32 ]
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT ĐẤT TRONG VÙNG RỄ CỎ VETIVER Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TẠI TỈNH QUẢNG NAM VÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A STUDY ON THE DISTRIBUTION OF SOIL MICROORGANISMS IN VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES) GRASS RHIZOSPHERES IN SOME LOCALITIES OF QUANGNAM PROVINCE AND DANANG CITY
Tác giả:  Võ Văn Minh, Nguyễn Xuân Hương, Đỗ Thu Hà* Trang: 148
 
[ 33 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D TRONG KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THỌ QUANG – TP. ĐÀ NẴNG
GEOLOGICAL SURVEY AT THO QUANG INDUSTRIAL ZONE-DANANG CITY VIA ELECTRICAL GRAPHICS 2-DIMENSIONAL METHOD
Tác giả:  Lương Văn Thọ, Lê Phước Cường*, Hồ Hồng Quyên Trang: 152
 
[ 34 ]
NGHIỆM CỔ ĐIỂN CHÍNH XÁC CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH YANG-MILLS VỚI NGUỒN NGOÀI
EXACT CLASSICAL SOLUTION TO THE YANG-MILLS EQUATIONS WITH AN EXTERNAL SOURCE
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuận* Trang: 158
 
[ 35 ]
THIẾT KẾ BỘ NHỚ SRAM 32KB KẾT HỢP KỸ THUẬT DỰ TRỮ HÀNG VÀ CỘT
A DESIGN OF 32KB SRAM COMBINING ROW AND COLUMN REDUNDANCY
Tác giả:  Võ Thanh Trí, Lê Bình Sơn*, Bùi Trọng Tú Trang: 161
 
[ 36 ]
XÁC ĐỊNH TẦN SUẤT ĐỘT BIẾN 185DELAG TRÊN GEN BRCA1 Ở BỆNH NHÂN NỮ UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN K HÀ NỘI
IDENTIFICATION OF FREQUENCY OF THE 185DELAG MUTATION IN FEMALE PATIENTS WITH BREAST CANCER AT K HOSPITAL HA NOI CITY
Tác giả:  Lê Thị Phượng* Trang: 166
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn