a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,470

TẠP CHÍ SỐ 6(91).2015


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG TÂM NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI ĐẾN KHẢ NĂNG ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM
ASSESSING THE IMPACT OF DUYEN HAI THERMAL POWER SYSTEM CENTER ON THE STABILITY OF THE ELECTRICAL POWER SYSTEN OF VIET NAM
Tác giả:  Ngô Văn Dưỡng* Trang: 1
 
[ 2 ]
STABILITY ENHANCEMENT OF A DFIG-BASED WIND TURBINE GENERATOR CONNECTED TO AN INFINITE BUS USING A PI CONTROLLER
THE STABILITY ENHANCEMENT OF A DFIG-BASED WIND TURBINE GENERATOR CONNECTED TO AN INFINITE BUS USING A PI CONTROLLER
Tác giả:  Nguyen Thi Ha Trang: 5
 
[ 3 ]
STUDY ON CHEMICAL AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF HYDNOPHYTUM FORMICARUM EXTRACTS AND THEIR SUPPLEMENTAL APPLICATIONS IN BISCUITS
STUDY ON CHEMICAL AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF HYDNOPHYTUM FORMICARUM EXTRACTS AND THEIR SUPPLEMENTAL APPLICATIONS IN BISCUITS
Tác giả:  Trương Thị Minh Hạnh, Nguyen Thi Bich Thao Trang: 10
 
[ 4 ]
IMPACT OF IMPSA WIND POWER PLANT ON NINH THUAN - BINH THUAN GRID WITH SMALL SIGNAL STABILITY ASSESSMENT
THE IMPACT OF THE IMPSA WIND POWER PLANT ON THE NINH THUAN - BINH THUAN GRID WITH SMALL SIGNAL STABILITY ASSESSMENT
Tác giả:  Lê Kim Hùng, Tran Vinh Tinh, Duong Minh Quan, Marco Mussetta, Duong Manh Hung Trang: 16
 
[ 5 ]
MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION OF VIBRATION CONTROL WITH VISCO-ELASTIC DAMPING
MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION OF VIBRATION CONTROL WITH VISCO-ELASTIC DAMPING
Tác giả:  Tran Quang Hung Trang: 20
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN ĐẲNG TRỊ SƠ ĐỒ BẰNG THUẬT TOÁN LOẠI TRỪ GAUSS
STUDYING AND BUILDING PROGRAMME FOR SIMPLIFYING ELECTRICAL NETWORK DIAGRAM USING GAUSSIAN ELIMINATION ALGORITHM
Tác giả:  Phạm Văn Kiên*, Ngô Văn Dưỡng, Lê Đình Dương, Huynh Van Ky Trang: 24
 
[ 7 ]
MÔ HÌNH KHOANG GHẾ GIƯỜNG NẰM ĐỊNH HƯỚNG PHÙ HỢP CHO XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM TRONG ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC VIỆT NAM
SEAT-BED CABIN MODEL - AN ORIENTATION SUITABLE FOR THE SLEEPER BUS IN VIET NAM’S TRAFFIC EXPLOITATION CONDITIONS
Tác giả:  Phạm Xuân Mai*, Pham Van Tai Trang: 29
 
[ 8 ]
IMPROVEMENT OF QUALITY OF SLAG CONCRETE BY HIGH ALITE CEMENT
IMPROVING THE QUALITY OF SLAG CONCRETE VIA HIGH ALITE CEMENT
Tác giả:  Huynh Phuong Nam Trang: 34
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TỰ KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KỸ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
RESEARCHING THE ENTREPRENEURSHIP OF ENGINEERING STUDENTS IN DANANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tác giả:  Ho Thi Kieu Oanh, Hoang Nguyen Dieu Trang, Phạm Anh Đức* Trang: 38
 
[ 10 ]
HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU SR-DOPED LACOO3 DƯỚI ÁNH SÁNG TỬ NGOẠI
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF SR-DOPED LACOO3 UNDER UV ILLUMINATION
Tác giả:  Do Van Phuong, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Viễn* Trang: 42
 
[ 11 ]
PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ENTEROCOCCI PHÂN LẬP TỪ HỆ ĐƯỜNG RUỘT CỦA NGƯỜI
DETECTION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE IN ENTEROCOCCI FROM HUMAN GUTS
Tác giả:  Phạm Trần Vĩnh Phú* Trang: 46
 
[ 12 ]
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT TƯƠNG TÁC KHÔNG HOÀN TOÀN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA DẦM LIÊN HỢP THÉP-BÊTÔNG XÉT ĐẾN SỰ NỨT CỦA BẢN CÁNH
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PARTIALLLY INTERACTIVE CONNECTORS ON LOAD CAPACITY OF STELL-CONCRETE COMPOSITE BEAM BY TAKING INTO ACCOUNT CRACKS ON SLAB
Tác giả:  Huỳnh Minh Sơn* Trang: 51
 
[ 13 ]
THE EFFECTS OF HEATING OPERATION ON THE VALUE OF BITUMEN PENETRATION
THE EFFECTS OF HEATING OPERATION ON THE VALUE OF BITUMEN PENETRATION
Tác giả:  Tran T. Thu Thao; Nguyen V. Teron Trang: 56
 
[ 14 ]
SOLUTIONS FOR TRAFFIC CONTROL AND MANAGEMENT IN VIETNAM URBAN STREETS FOR BUS RAPID TRANSIT SYSTEM
SOLUTIONS TO TRAFFIC CONTROL AND MANAGEMENT IN VIETNAM URBAN STREETS FOR BUS RAPID TRANSIT SYSTEM
Tác giả:  Phan Cao Tho; Nguyen V. Teron Trang: 60
 
[ 15 ]
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU ĐỘNG CƠ SERVO KIỂU LỆNH BẰNG PHẦN MỀM MATLAB
METHOD FOR CONTROLLING MULTI COMMAND TYPE SERVO MOTORS USING MATLAB
Tác giả:  Võ Như Tiến*, Võ Như Thành Trang: 64
 
[ 16 ]
SLIDING-MODE-PID CONTROLLER DESIGN FOR MAGNETIC LEVITATION SYSTEM
SLIDING-MODE-PID CONTROLLER DESIGN FOR MAGNETIC LEVITATION SYSTEM
Tác giả:  Doan Anh Tuan; Nguyen Ho Si Hung Trang: 68
 
[ 17 ]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU TRONG CÁC TUYẾN TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU VÔ TUYẾN QUA SỢI QUANG CÓ CHIỀU DÀI (100-200)KM
ENHANCING SIGNAL QUALITY IN RADIO OVER FIBER LINKS HAVING THE LENGTH OF (100-200)KM
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuấn*, Le Tuan Vu Trang: 73
 
[ 18 ]
ĐỒNG BỘ TÍN HIỆU ĐO LƯỜNG TỪ HAI ĐẦU ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN
RE-SYNCHRONIZATION OF MEASUREMENT SIGNALS FROM TWO-ENDS FOR FAULT LOCATION ON TRANSMISSION LINES
Tác giả:  Nguyễn Xuân Vinh*, Nguyen Duc Huy, Nguyen Xuan Tung Trang: 78
 
[ 19 ]
ONE-DIMENSION CONSOLIDATION ANALYSIS OF SOFT SOILS UNDER EMBANKMENT LOADING WITH VARIABLE COMPRESSIBILITY AND PERMEABILITY
ONE-DIMENSION CONSOLIDATION ANALYSIS OF SOFT SOILS UNDER EMBANKMENT LOADED WITH VARIABLE COMPRESSIBILITY AND PERMEABILITY
Tác giả:  Pham Minh Vuong; Nguyen Hong Hai Trang: 82
 
[ 20 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT BẰNG CỒN TÙ LÁ CÂY TÔNG DÙ (TOONA SINENSIS) LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA THỤ THỂ BIỆT HÓA PEROSIXOME ALPHA/GAMMA TRONG GAN CHUỘT CHO ĂN VỚI HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO CAO.
EFFECTS OF TOONA SINENSIS ROEM LEAVES ETHANOL EXTRACT ON THE PEROSIXOME PROLIFERATOR-ACTIVATED RECEPTOR OF ALPHA/GAMMA EXPRESSION IN LIVER OF HIGH FAT DIET MICE.
Tác giả:  Tạ Ngọc Ly*, Chang Sue Joan Trang: 87
 
[ 21 ]
THU HOẠCH LOÀI TẢO CHLORELLA VULGARIS NHỜ LỌC MÀNG
HARVESTING CHLORELLA VULGARIS BY MEMBRANE FILTRATION
Tác giả:  Nguyễn Thị Đông Phương* Trang: 93
 
[ 22 ]
NGHIỆM KHÔNG ABELIAN CỦA CÁC PHƯƠNG TRÌNH YANG-MILLS CHO TRƯỜNG CHUẨN SU(2) LIÊN KẾT VỚI HAI TRƯỜNG HIGGS
NON-ABELIAN SOLUTIONS OF THE YANG-MILLS EQUATIONS FOR THE SU(2) GAUGE FIELD COUPLED WITH THE TWO HIGGS FIELDS
Tác giả:  Nguyễn Văn Thuận* Trang: 97
 
[ 23 ]
TỔNG HỢP NHANH BỘT CERAMIC HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL
A QUICK SOL-GEL PROCESS TO ELABORATE A HIGH BIOACTIVE CERAMIC POWDER
Tác giả:  Bùi Xuân Vương*, Nguyen Ngoc Thy, Do Quang Minh Trang: 100
 
[ 24 ]
CỘNG ĐỒNG THANH NIÊN THÀNH THỊ THÁI VỚI QUÁ TRÌNH GIAO THOA VĂN HÓA TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA – TIẾN TRIỂN HAY SUY THOÁI?
THAI YOUTH COMMUNITY IN URBAN AREA WITH CULTURAL TRANSFORMATION IN GLOBALIZATION - ENHANCING OR DEGRADING?
Tác giả:  Nguyen Anh Chi* Trang: 104
 
[ 25 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ KHÁC BIỆT VĂN HÓA GIỮA CẤP QUẢN LÝ HÀN QUỐC VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.
INFLUENCE OF CULTURAL DIFFERENCES BETWEEN KOREAN MANAGERS AND VIETNAMESE STAFF IN KOREAN INVESTED ENTERPRISES IN VIETNAM: REALITY AND SOLUTIONS.
Tác giả:  KIM TAE KYU* Trang: 109
 
[ 26 ]
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ HOA KỲ TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TẠI ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2001-2011
AN INTRODUCTION TO OPERATION OF AMERICAN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN HEALTHCARE SECTOR IN DANANG FROM 2001-2011
Tác giả:  Lê Thị Phương Loan* Trang: 114
 
[ 27 ]
NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN – NGHIÊN CỨU CHO VIỆT NAM ĐỐI VỚI GIAO DỊCH MUA BÁN VÀ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.
FOREIGN INVESTORS’ DECISION OF TRADING AND THEIR OWNERSHIP IN VIETNAM STOCK MARKET.
Tác giả:  Ngo Van Man* Trang: 119
 
[ 28 ]
TÌM HIỂU CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA LỄ HỘI JIDAI Ở KYOTO, NHẬT BẢN
RESEARCH ON PRESERVING AND PROMOTING THE HERITAGE OF JIDAI MATSURI (FESTIVAL OF AGES) IN KYOTO, JAPAN
Tác giả:  Lê Thị Kim Oanh* Trang: 125
 
[ 29 ]
THÁNH BEDE ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ ANH NHƯ THẾ NÀO
HOW BEDE THE VENERABLE INFLUENCED THE DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE
Tác giả:  Nguyễn Phương Thanh, Trương Văn Tuấn* Trang: 128
 
[ 30 ]
Ý NGHĨA ẨN DỤ CỦA CÁC DANH HÓA -ATION TRONG CÁC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TIẾNG ANH
-ATION NOMINALS AND THEIR METAPHORICAL REPRESENTATION IN ENGLISH OFFICIAL TEXTS
Tác giả:  Lê Thị Giao Chi* Trang: 132
 
[ 31 ]
SO SÁNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC TỪ ‘YESTERDAY,’ ‘TODAY,’ VÀ ‘TOMORROW’ TRONG CÁC BẢN TIN TIẾNG ANH ĐƯỢC VIẾT BỞI NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI BẢN XỨ
A COMPARISION OF THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF ‘YESTERDAY,’ ‘TODAY,’ AND ‘TOMORROW’ IN ENGLISH NEWS WRITTEN BY VIETNAMESE AND THOSE BY NATIVE SPEAKERS
Tác giả:  Nguyễn Hà Trúc Giang* Trang: 137
 
[ 32 ]
NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NGỮ DỤNG CỦA NHỮNG TRẠNG TỪ TÌNH THÁI NHẬN THỨC VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ PHI THỰC HỮU TRI NHẬN TRONG TIẾNG ANH
A STUDY OF PRAGMATIC FEATURES OF EPISTEMIC ADVERBS WITH COGNITIVE NON-FACTIVE VERBS IN ENGLISH
Tác giả:  Trần Thị Minh Giang* Trang: 140
 
[ 33 ]
KHẢO SÁT TÍNH LIÊN KẾT TRONG QUẢNG CÁO VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH MỸ
AN INVESTIGATION INTO COHESION IN HEALTHCARE ADVERTISEMENTS ON AMERICAN TELEVISION
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Trương Văn Tuấn* Trang: 143
 
[ 34 ]
SO SÁNH ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ TRI NHẬN BIỂU THỊ KHÁI NIỆM CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNHTRONG NHẠC PHẢN CHIẾN ANH – VIỆT
A CONTRASTIVE ANALYSIS ON COGNITIVE METAPHORS DENOTING THE CONCEPT OF "WAR AND PEACE" IN ANTI-WAR SONGS IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyen Thi Hong Men, Đinh Thị Minh Hiền* Trang: 148
 
[ 35 ]
CÁC ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA VĂN BẢN TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM TRONG TIẾNG ANH
THE LINGUISTIC FEATURES OF DISCLAIMERS IN ENGLISH
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Thanh* Trang: 154
 
[ 36 ]
HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRONG VĂN XUÔI VIỆT NAM 1975 - 1985
IMAGE OF THE SOLDIER IN VIETNAMESE PROSE IN THE PERIOD OF 1975 - 1985
Tác giả:  Ngo Thu Thuy, Đoàn Đức Hải* Trang: 159
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn