a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,461

TẠP CHÍ SỐ 8(93).2015


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CƠ TU Ở HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA
PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE TRADITIONAL CULTURE OF COTU PEOPLE IN HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY: CHALLENGES IN THE CONTEXT OF URBANIZATION
Tác giả:  Trần Thị Mai An* Trang: 1
 
[ 2 ]
KHẢO SÁT CÁCH ĐẶT TÊN SẢN PHẨM TRÊN WEBSITE MUA SẮM TRỰC TUYẾN HTTP://WWW.MUACHUNG.VN
AN INVESTIGATION INTO NAMING THE PRODUCTS AT ONLINE WEBSITE HTTP://MUACHUNG.VN
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Phan Thị Quỳnh Trang Trang: 5
 
[ 3 ]
QUAN ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG PHÁP KỊCH TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
ENGLISH LANGUAGE LEARNERS' PERSPECTIVES AND EVALUATION OF DRAMA IN THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE
Tác giả:  Hồ Sĩ Thắng Kiệt* Trang: 9
 
[ 4 ]
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐÀ NẴNG
THE SOLUTION TO DEVELOPMENT OF TOURISM COMBINED WITH ENVIRONMENTAL PROTECTION IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Kiều Nga* Trang: 14
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CƠ THỂ VÀ CHỨC NĂNG HỆ VẬN CHUYỂN OXY VỚI THÀNH TÍCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL CHARACTERISTICS AS WELL AS FUNCTION OF THE OXYGEN - FLOW SYSTEM AND ACHIEVEMENTS OF BADMINTON TEAM AT LY THUONG KIET SECONDARY SCHOOL - DA NANG CITY
Tác giả:  Phạm Thị Phượng* Trang: 19
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI Ở HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING THE RESULTS OF THE COMPULSORY EARLY CHILDHOOD EDUCATION FOR THE CHILDREN AT THE AGE OF 5 IN SON HA DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE
Tác giả:  Lê Đình Sơn*, Đặng Văn Thịnh Trang: 23
 
[ 7 ]
SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG TRỐNG THÔNG TIN ĐỂ THÚC ĐẨY ĐỘNG CƠ VÀ SỰ THAM GIA CỦA HỌC VIÊN TRONG GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG
USING INFORMATION GAP ACTIVITIES TO PROMOTE CADETS' MOTIVATION AND PARTICIPATION IN ENGLISH SPEAKING LESSONS AT COMMANDO COLLEGE OF TRAINING OFFICERS
Tác giả:  Sỹ Thị Thơm* Trang: 28
 
[ 8 ]
NGÀNH DU LỊCH ĐÀ NẴNG TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
DANANG TOURISM IS ON THRESHOLD OF INTEGRATION INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY
Tác giả:  Phan Thị Thủy* Trang: 33
 
[ 9 ]
SỬ DỤNG TÀI LIỆU THỰC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY BỘ MÔN GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ TỪ GÓC NHÌN CỦA BA GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH Ở VIỆT NAM
FOSTERING INTERCULTURAL COMMUNICATION TEACHING THROUGH USING AUTHENTIC MATERIALS: PERCEPTIONS OF THREE VIETNAMESE EFL TEACHERS
Tác giả:  Nguyễn Thuỳ Trang* Trang: 39
 
[ 10 ]
NĂNG LỰC GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS AT TRA VINH UNIVERSITY
Tác giả:  Phạm Văn Tuân* Trang: 44
 
[ 11 ]
PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH
DEVELOPING TOURISM IN ANCIENT VILLAGE OF PHUOC TICH TOWARDS SUSTAINABILITY
Tác giả:  Nguyễn Thanh Tưởng*, Trương Thị Lũy Trang: 49
 
[ 12 ]
"VẤN ĐỀ ĐÀI LOAN" TRONG ĐÀM PHÁN NGOẠI GIAO HOA KỲ - TRUNG QUỐC THẬP NIÊN 70 THẾ KỶ XX
TAIWAN ISSUE IN THE DIPLOMATIC NEGOTIATION OF US - CHINA IN THE 70S OF THE TWENTIETH CENTURY
Tác giả:  Nguyễn Thế Hồng* Trang: 55
 
[ 13 ]
CHỢ HỘI AN THẾ KỶ XVI - XIX
HOI AN MARKET IN CENTURY XVI - XIX
Tác giả:  Ngô Thị Hường* Trang: 61
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU ẨN DỤ Ý NIỆM VỀ "RAIN"/ "MƯA", "SUNSHINE"/ "NẮNG" TRONG CÁC CA KHÚC TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Ở THẾ KỶ 20
A STUDY ON CONCEPTUAL METAPHORS OF "RAIN"/ "MƯA", "SUNSHINE"/ "NẮNG" IN ENGLISH VS VIETNAMESE 20TH CENTURY SONGS
Tác giả:  Hồ Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Khánh Ly* Trang: 65
 
[ 15 ]
TỪ NGỮ TIẾNG ANH VAY MƯỢN TẠM THỜI TRONG QUÁ TRÌNH TRỘN MÃ TRÊN MỘT SỐ BÁO MẠNG BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
ENGLISH WORDS TEMPORARILY BORROWED THROUGH CODE MIXING USED IN SOME VIETNAMESE PRINTED AND ONLINE NEWSPAPERS IN VIETNAM AT PRESENT
Tác giả:  Trần Văn Phước* Trang: 69
 
[ 16 ]
KHẢO SÁT CÁCH NẮM BẮT VÀ VẬN DỤNG CÁC THỂ CỦA ĐỘNG TỪ GỐC HÁN TRONG TIẾNG NHẬT CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
A SURVEY ON THE ACQUISITION AND USE OF VOICE IN SINO-JAPANESE VERBS OF STUDENTS WHOSE MAJOR IS JAPANESE AT UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES. THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Phạm Thị Thanh Thảo* Trang: 76
 
[ 17 ]
VẤN ĐỀ PHÂN CHIA NGÔI THỨ LÀNG XÃ VIỆT QUA HƯƠNG ƯỚC CHỮ HÁN THẾ KỶ XVII - XVIII
THE HIERARCHIC DIVISION OF VIETNAMESE VILLAGE COMMUNITIES THROUGH CHINESE VILLAGE CONVENTIONS IN THE 17TH -18TH CENTURIES
Tác giả:  Đỗ Thị Hà Thơ* Trang: 81
 
[ 18 ]
LÝ GIẢI CỦA TRẦN ĐỨC THẢO VỀ NGUỒN GỐC CỦA Ý THỨC
TRAN DUC THAO'S INTERPRETATION OF THE ORIGIN OF CONSCIOUSNES
Tác giả:  Lê Thị Vinh*, Phan Thành Nhâm Trang: 86
 
[ 19 ]
TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỚI BẤT BÌNH ĐẲNG (BBĐ) THU NHẬP Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ
IMPACT OF ECONOMIC GROWTH ON INCOME INEQUALITY IN KEY ECONOMIC REGION OF THE CENTRAL
Tác giả:  Phan Thăng An* Trang: 90
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU TFP NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM
RESEARCH ON INDUSTRY TFP OF QUANG NAM
Tác giả:  Bùi Quang Bình* Trang: 94
 
[ 21 ]
CÁC NHÂN TỐ THUỘC QUẢN TRỊ VỐN LƯU CHUYỂN TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
DETERMINANTS OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON FIRM VALUE - EVIDENCE FROM VIETNAM STOCK MARKET
Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Hạnh*, Nguyễn Thuy Thủy Trang: 99
 
[ 22 ]
Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG THỰC PHẨM HỮU CƠ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRẺ: VAI TRÒ CỦA NIỀM TIN
ORGANIC FOOD PURCHASING BEHAVIOR OF YOUNG CONSUMERS: THE ROLE OF TRUST
Tác giả:  Nguyễn Kim Nam* Trang: 104
 
[ 23 ]
TIẾP CẬN SỰ KHÁC BIỆT GDP ĐỊA PHƯƠNG VÀ CẢ NƯỚC VIỆT NAM TỪ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GDP
APPROACH TO DIFFERENCE BETWEEN NATIONAL AND LOCAL GDP DATA IN VIETNAM FROM GDP CALCULATION METHODS
Tác giả:  Phạm Quang Tín* Trang: 109
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn