a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,457

TẠP CHÍ SỐ 11(96).2015, QUYỂN 2


Bìa                    Mục lục                    
 
[ 1 ]
TỔNG QUAN VÀ SO SÁNH HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ BÙN THẢI GIỮA CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM.
AN OVERVIEW AND COMPARISON OF SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT AMONG EXISTING WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN DA NANG CITY, VIETNAM.
Tác giả:  Trần Thị Yến Anh, Phạm Phú Song Toàn, Trang: 1
 
[ 2 ]
TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT LỰC NGẮN MẠCH TỔNG HỢP TRÊN DÂY QUẤN CỦA MÁY BIẾN ÁP LÕI THÉP VÔ ĐỊNH HÌNH
CALCULATION OF THE SUM SHORT CIRCUIT STRESS ON WINDINGS OF AMORPHOUS CORE TRANSFORMERS
Tác giả:  Đoàn Thanh Bảo, Đoàn Đức Tùng, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Bình Trang: 5
 
[ 3 ]
TÍNH TOÁN THỜI GIAN CẤP ĐÔNG THỰC PHẨM DẠNG TRỤ VÔ HẠN VÀ CẦU
CALCULATION OF FREEZING TIME FOR INFINITE CYLINDER AND SPHERE- SHAPED FOOD
Tác giả:  Nguyễn Bốn, Võ Chí Chính, Hoàng Minh Tuấn, Trang: 11
 
[ 4 ]
CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP TRUY NHẬP ĐƯỜNG TRUYỀN CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUA MẠNG CAN
IMPROVING MEDIUM ACCESS CONTROL FOR CAN-BASED NETWORKED CONTROL SYSTEMS
Tác giả:  Nguyễn Trọng Các, Đinh Văn Nhượng Trang: 16
 
[ 5 ]
MÔ HÌNH VẬT LÝ NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ ẨM TRONG CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP LỰC NƯỚC NGẦM
PHYSICAL MODELLING FOR STUDYING MOISTURE DISTRIBUTION IN GRADED NATURAL AGGREGATE INFLUENCED BY PRESSURE OF GROUNDWWATER
Tác giả:  Vương Hữu Cườm, Nguyễn Hồng Hải Trang: 21
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC TRỊ SỐ ĐẶC TRƯNG CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (BTNC) 12,5 VÀ BTNC 19 TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG
A STUDY OF PROPOSING STRENGTH PARAMETERS OF GRADED-ASPHALT CONCRETE - TYPES 12.5 AND 19 USED FOR PAVEMENT DESIGN
Tác giả:  Nguyễn Thanh Cường, Trần Thị Phương Anh, Phạm Ngọc Phương Trang: 24
 
[ 7 ]
CỌC ĐẤT XI MĂNG – GIẢI PHÁP NỀN MÓNG THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
THE SOIL CEMENT PILE – AN ENVIRONMENT- FRIENDLY FOUNDATION ALTERNATIVE FOR CONSTRUCTION WORKS
Tác giả:  Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Trang: 29
 
[ 8 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỖN HỢP TRONG ƯỚC LƯỢNG GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG NGÀY
APPLICATION OF HYBRID MODEL IN ESTIMATING THE DAILY MAXIMUM AND MINIMUM VALUES OF THE ENVIRONMENT TEMPERATURE
Tác giả:  Đỗ Văn Đỉnh, Đinh Văn Nhượng, Trần Hoài Linh Trang: 35
 
[ 9 ]
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BẾP HÓA KHÍ SINH KHỐI
SOME FINDINGS OF RESEARCH ON THE BIOMASS GASIFIER
Tác giả:  Oàng Ngọc Đồng , Nguyễn Văn Quốc Cường Trang: 39
 
[ 10 ]
MỘT ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ CỦA BỘ CHUYỂN MẠCH TOÀN QUANG HAI BĂNG DỰA TRÊN CÁC CẤU TRÚC GIAO THOA ĐA MODE 3×3
A DESIGN PROPOSAL OF THE DUAL BAND ALL-OPTICAL SWITCH BASED ON 3×3 MULTIMODE INTERFERENCE STRUCTURES
Tác giả:  Truong Cao Dung, Trần Hoàng Vũ, Nguyen Van Nghi, Lê Trung Thành Trang: 43
 
[ 11 ]
TÍNH TOÁN HẠN CHẾ BỀ RỘNG VẾT NỨT TRÊN BẢN CÁNH DẦM LIÊN HỢP THÉP-BÊ TÔNG CÓ LIÊN KẾT TƯƠNG TÁC KHÔNG HOÀN TOÀN
CALCULATING THE RESTRICTION OF CRACK WIDTH ON THE SLAB OF A STEEL-CONCRETE COMPOSITE BEAM WITH INCOMPLETELY INTERACTIVE CONNECTIONS
Tác giả:  Vũ Duy Hải, Huỳnh Minh Sơn Trang: 48
 
[ 12 ]
ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN HỖN HỢP GIÓ – DIESEL TRONG LƯỚI CÔ LẬP THEO HƯỚNG TỐI ĐA HÓA MỨC THÂM NHẬP ĐIỆN GIÓ
CONTROLLING THE WIND – DIESEL POWER HYBRID SYSTEM IN ISOLATED GRID TO MAXIMIZE THE PENETRATION OF WIND POWER
Tác giả:  Lê Thái Hiệp, Đoàn Đức Tùng, Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh Trang: 53
 
[ 13 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN NSGA II ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN CỰC TIỂU TỔN THẤT CÔNG SUẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
USING ALGORITHM NSGA II TO SOLVE THE PROBLEM OF MINIMIZING POWER LOSS IN ELECTRICAL DISTRIBUTION NETWORKS
Tác giả:  Nguyễn Hữu Hiếu, Hoàng Dũng, Trang: 58
 
[ 14 ]
PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG VẬN TỐC PHƯƠNG TIỆN DỰA TRÊN THUẬT TOÁN DỰ ĐOÁN CHUYỂN ĐỘNG
A METHOD FOR ESTIMATING VEHICLE SPEED BASED ON A MOTION ESTIMATION ALGORITHM
Tác giả:  Do Viet Hoa, Nghiem Le Hoa, Tran Thanh, Pham Ngoc Nam Trang: 63
 
[ 15 ]
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG VU GIA, TỈNH QUẢNG NAM BẰNG MÔ HÌNH SWAT.
ASSESSING INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON THE FLOW OF VI GIA RIVER BASIN, QUANG NAM PROVINCE BY SWAT MODEL.
Tác giả:  Kiều Thị Hòa, Phạm Phú Song Toàn, Trang: 67
 
[ 16 ]
ỨNG DỤNG BỘ LỌC KALMAN TRONG RƠLE BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH SỬ DỤNG ĐẶC TUYẾN KHỞI ĐỘNG MHO
APPLICATION OF KALMAN FILTER TO DISTANCE PROTECTION RELAY USING MHO CHARACTERISTIC
Tác giả:  Huỳnh Đức Hoàn, Trần Xuân Khoa Trang: 72
 
[ 17 ]
TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH QUANG CỦA CÁC VI HẠT CẦU ZNO
SYNTHESIS AND ANALYSIS OF OPTICAL PROPERTIES OF ZNO MICROSPHERES
Tác giả:  Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam Trang: 78
 
[ 18 ]
KỸ THUẬT BÁM MÃ HIỆU QUẢ DỰA TRÊN CẤU TRÚC ĐA TƯƠNG QUAN CHO TÍN HIỆU BOC PHA COSIN
AN EFFICIENT CODE TRACKING TECHNIQUE BASED ON MULTI-GATE DELAY STRUCTURE FOR COSINE PHASED BOC SIGNALS
Tác giả:  Phạm Việt Hưng, Trần Hoàng Vũ, Trang: 83
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN LƯỢC THIẾT KẾ THỤ ĐỘNG TRONG NHÀ CỔ HỘI AN, VIỆT NAM
A STUDY ON PASSIVE DESIGN STRATEGY OF VERNACULAR HOUSES IN HOI AN, VIETNAM
Tác giả:  Lưu Thiên Hương, Đinh Nam Đức Trang: 89
 
[ 20 ]
BỘ SO SÁNH HỮU CƠ CÔNG NGHỆ BÙ, CÔNG SUẤT THẤP
LOW-POWER ORGANIC COMPARATOR WITH COMPLEMENTARY TECHNOLOGY
Tác giả:  Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Vũ Thắng, Phạm Nguyễn Thanh Loan, Đào Thanh Toản Trang: 94
 
[ 21 ]
CHẾ TẠO VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN NỀN EPOXY/AMIN GIA CƯỜNG SỢI XƠ DỪA.
FABRICATING AND DETERMINATING PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON EPOXY/AMINE REINFORCED BY COCONUT FIBERS
Tác giả:  Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thanh Hội, Trang: 99
 
[ 22 ]
TÍNH TOÁN GIA CƯỜNG MÁI DỐC NỀN ĐÀO BẰNG HỆ NEO MỀM ỨNG SUẤT TRƯỚC CHỐNG SỤT TRƯỢT – ĐÁ RƠI CHO TUYẾN ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI NỐI DÀI ĐI BÀ NÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
COMPUTING THE REINFORCEMENT OF CUT SLOPES USING PRESTRESSED FLEXIBLE ANCHORED SYSTEMS TO PREVENT LANDSLIDE - ROCK FALL IN THE EXTENDED HOANG VAN THAI ROAD TO BA NA HILLS, DA NANG CITY
Tác giả:  Châu Trường Linh, Phan Khắc Hải Trang: 103
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH SẠC NĂNG LƯỢNG CHO XE ĐIỆN VÀ PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ TRÊN ĐƯỜNG PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO A MODEL FOR SUPPLYING POWER TO ELECTRIC VEHICLES AND OPTIONS FOR PLACING THE MODELS IN STREETS FOR TOURISM IN DANANG CITY
Tác giả:  Phạm Minh Mận Trang: 110
 
[ 24 ]
ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ CỦA TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG DÂY NANO SILICON
ELECTRONIC PROPERTIES OF SILICON NANOWIRE FIELD EFFECT TRANSISTORS
Tác giả:  Nguyễn Linh Nam Trang: 115
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÁY LẠNH NHỜ HIỆU ỨNG XOÁY ĐỂ SẢN XUẤT NƯỚC LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
RESEARCH ON AND APPLICATION OF VORTEX EFFECT REFRIGERATION TO PRODUCE COLD WATER AND AIR CONDITIONERS.
Tác giả:  Hồ Trần Anh Ngọc, Trang: 120
 
[ 26 ]
ĐỀ XUẤT MỘT THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG DỰA TRÊN KHÓI/LỬA TRONG HÌNH ẢNH
A NEW FOREST FIRE DETECTION ALGORITHM BASED ON SMOKE / FIRE
Tác giả:  Nguyễn Hữu Phát, Trần Hoàng Vũ Trang: 124
 
[ 27 ]
NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ GIẢO ĐẾN ĐỘ BIẾN DẠNG TRONG LÕI THÉP MÁY BIẾN ÁP VÔ ĐỊNH HÌNH
A STUDY OF THE EFFECT OF MAGNETOSTRICTIVE ON THE DEFORMATION OF STEEL CORE IN AMORPHOUS TRANSFORMESR
Tác giả:  Đỗ Chí Phi, Đoàn Thanh Bảo, Phùng Anh Tuấn, Lê Văn Doanh Trang: 130
 
[ 28 ]
TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT XUẤT PECTIN TỪ VỎ CHUỐI VÀ ỨNG DỤNG TẠO MÀNG BAO BẢO QUẢN MẬN
OPTIMIZING PECTIN EXTRACTION FROM BANANA PEELS TO MAKE PECTIN FILMS FOR PRESERVING PEACH
Tác giả:  Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Trương Thị Minh Hạnh Trang: 136
 
[ 29 ]
THỰC NGHIỆM KHẢ NĂNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG CÂY CHUỐI NƯỚC VÀ CÂY SẬY TRONG MÔ HÌNH BÃI LỌC NGẦM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
EXPERIMENT OF DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT ABILITY OF CANNA ROMA AND PHRAGMITES COMUNIS (L.)TRIN BY SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLAND AT TAY NGUYEN UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Phương, Phạm Thị Thúy Liễu, Nguyễn Văn Quý, Hwik Bkrông, Nguyễn Thành Tạo Trang: 141
 
[ 30 ]
MÔ HÌNH HÓA, MÔ PHỎNG VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ ĐỒNG BỘ TỐC ĐỘ CAO
MODELLING, SIMULATION AND CONTROL OF HIGH SPEED SYNCHRONOUS RELUCTANCE MOTORS
Tác giả:  Nguyễn Đức Quận Trang: 146
 
[ 31 ]
TỔNG QUAN CÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG SẠCH
AN OVERVIEW ON POWER MANAGER TECHNIQUES IN WIRELESS SENSOR NETWORKS POWERED BY CLEAN ENERGY
Tác giả:  Dao Xuan Quy, Le Trong Nhan, Nguyen Duy Ngan, Tran Tien Dat Trang: 151
 
[ 32 ]
SỬ DỤNG MUỘI SILIC TRONG SẢN XUẤT BÊ TÔNG SIÊU BỀN
USING SILICA FUME IN ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE PRODUCTION
Tác giả:  Bạch Quốc Sĩ* Trang: 155
 
[ 33 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ ROBOT TỰ ĐỘNG XỬ LÝ VỆ SINH ỐNG KHÓI LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
STUDYING AND DESIGNING AUTOMATIC ROBOTS HANDLING HYGIENE OF INDUSTRIAL CHIMNEY BOILERS IN VIETNAM.
Tác giả:  Nguyễn Phú Sinh, Hồ Trần Anh Ngọc, Trang: 160
 
[ 34 ]
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SÀN BUBBLEDECK VÀO THỰC TẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM TIẾP CẬN TIÊU CHÍ "CÔNG TRÌNH XANH"
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF APPLYING BUBBLEDECK FLOOR TECHNOLOGY TO CONSTRUCTION REALITY OF VIETNAM BY APPROACHING CRITERIA OF "GREEN BUILDING"
Tác giả:  Huỳnh Minh Sơn Trang: 165
 
[ 35 ]
TỔNG KẾT THÍ ĐIỂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TÁI CHẾ NGUỘI TẠI CHỖ GIA CỐ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG CẢI TIẾN (EE FDR) TẠI DỰ ÁN CẢI TẠO MẶT ĐƯỜNG QL5 VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG RỘNG RÃI TRONG CẢI TẠO, SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG CŨ TẠI VIỆT NAM.
SUMMARY OF PILOT FULL DEPTH RECLAMATION USING ENGINEERED EMULSION TECHNOLOGY (EE FDR) AT THE NATIONAL HIGHWAY NO.5 PAVEMENT REPAIRING AND UPGRADING PROJECT AND POSSIBILITY FOR WIDE APPLICATION IN VIETNAM.
Tác giả:  Doãn Minh Tâm Trang: 170
 
[ 36 ]
KHẢ NĂNG XỬ LÝ HỖN HỢP NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CỎ VETIVER
TREATMENT CAPACITY OF VETIVER GRASS OF A MIXTURE OF LABORATORY AND DOMESTIC WASTEWATERS
Tác giả:  Trần Minh Thảo, Jean O. Lacoursière, Lena B. M. Vought, Doan Thanh Phuong, Tran Van Man Trang: 174
 
[ 37 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN GIA CỐ XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHO KHU DỊCH VỤ HỖN HỢP VSIP QUẢNG NGÃI
A STUDY OF USING CEMENT TREATED NATURAL AGGREGATE IN ROAD CONSTRUCTION FOR SERVICE AREAS VSIP QUANG NGAI.
Tác giả:  Trần Thị Thu Thảo, Phạm Ngọc Khoa, Lê Trung Tuyến Trang: 178
 
[ 38 ]
QUY HOẠCH TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN XANH VÀ BỀN VỮNG
TRAFFIC PLANNING,ORGANIZATION AND CONTROL OF URBAN AREAS OF VIETNAM ORIENTED TOWARDS GREEN AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
Tác giả:  Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Cường, Phạm Ngọc Phương, Trang: 183
 
[ 39 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH CỐ ĐỊNH NITƠ TỪ BÙN THẢI HOẠT TÍNH CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN THỌ QUANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
RESEARCHING ON THE PRODUCTION OF NITROGEN-FIXING MICROBIAL BIOFERTILIZER FROM THE WASTE ACTIVATED SLUDGE OF THE WASTE WATER TREATMENT PLANT IN THO QUANG SEAFOOD INDUSTRIAL ZONE, DA NANG
Tác giả:  Phạm Phú Song Toàn, Trần Thị Yến Anh, Kiều Thị Hòa Trang: 190
 
[ 40 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BIOGAS THU ĐƯỢC TỪ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ, MÔI TRUỜNG
A STUDY OF USING BIOGAS PRODUCED FROM WASTE TREATMENT IN RANCHES TO GENERATE ELECTRICITY AND EVALUATING ITS ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY
Tác giả:  Phan Quí Trà, Đào Xuân Hân Trang: 195
 
[ 41 ]
NÂNG CAO ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘC LẬP KẾT HỢP MÁY PHÁT DIESEL VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ Ở ĐẢO PHÚ QUÍ
A STUDY OF VOLTAGE STABILITY ENHANCEMENT OF A SYSTEM WITH AN ISOLATED HYBRID DIESEL AND WIND GENERATORS ON PHU QUI ISLAND
Tác giả:  Bui Van Tri, Truong Dinh Nhon, Ho Dac Loc Trang: 199
 
[ 42 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN Ở VIỆT NAM
A STUDY OF CALCULATING AND DESIGNING AIR CONDITIONING SYSTEM USING SEAWATER IN VIETNAM
Tác giả:  Lê Anh Tuấn, Phan Quí Trà Trang: 204
 
[ 43 ]
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN VÀ GIẢM THIỂU TÁC HẠI TẤN CÔNG DDOS BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ DỰA TRÊN KỸ THUẬT MẠNG CẤU HÌNH BỞI PHẦN MỀM SDN
A PROPOSAL FOR DETECTION AND MITIGATION OF DDOS ATTACKS USING STATISTICAL METHOD BASED ON SOFTWARE DEFINED NETWORKING
Tác giả:  Đặng Văn Tuyên, Trương Thu Hương, Nguyễn Tài Hưng Trang: 208
 
[ 44 ]
SỰ PHÓNG ĐIỆN CỦA HELI LỎNG VÀ KHÍ TRONG PLASMA LẠNH.
THE CORONA-DISCHARGE OF LIQUID AND GASEOUS HELIUM IN CRYO-PLASMA
Tác giả:  Nguyen Thi Hai Van Trang: 214
 
[ 45 ]
SỬ DỤNG STATCOM ĐỂ NÂNG CAO ỔN ĐỊNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN GIÓ KẾT HỢP VỚI LƯỚI ĐIỆN
USING A STATCOM TO ENHANCE STABILITY OF A GRID CONNECTED WIND POWER SYSTEM
Tác giả:  Nguyễn Hữu Vinh, Nguyen Hung, Lê Kim Hùng Trang: 219
 
[ 46 ]
ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ THỜI GIAN TRỄ KHI THAY ĐỔI TRẠNG THÁI CỔNG ETHERNET CỦA CHUYỂN MẠCH OPENFLOW TRÊN NỀN TẢNG NETFPGA
MEASURING AND EVALUATING DELAY TIME WHEN CHANGING THE STATUS OF ETHERNET PORTS OF OPENFLOW SWITCH BASED ON NETFPGA PLATFORM
Tác giả:  Rần Hoàng Vũ, Vũ Công Lực, Trần Thanh Trang: 222
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn