a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,597,054

TẠP CHÍ SỐ 10(95).2015


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ĐÁNH GIÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG HỆ THỐNG LÀNG PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở QUẢNG NAM
REVIEWING CLUSTESR OF VILLAGES IN QUANG NAM BY QUANTITATIVE METHODS FOR TOURISM MANAGEMENT AND DEVELOPMENT.
Tác giả:  Trần Văn Anh* Trang: 1
 
[ 2 ]
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THE REALITY OF EXPERIENTIAL LEARNING OPERATION IN PEDAGOGICAL PROFESSION TRAINING AT UNIIVERSITIES OF TECHNICAL EDUCATION
Tác giả:  Nguyễn Văn Hạnh* Trang: 6
 
[ 3 ]
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
DEVELOPING CURRICULUMS OF BACHELOR IN FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES- THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Lê Minh Hiệp* Trang: 10
 
[ 4 ]
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SITUATION AND MANAGEMENT MEASURES OF INTERNAL INSPECTION AT SECONDARY SCHOOLS IN NGU HANH SON DISTRICT, DANANG CITY
Tác giả:  Lê Đình Sơn*, Phạm Quốc Tuấn Trang: 15
 
[ 5 ]
TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG Ở VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
POTENTIAL, ACTUAL STATE AND MEASURES FOR SUSTAINABLE ECO-TOURISM DEVELOPMENT IN XUAN SON NATIONAL PARK, PHU THO PROVINCE
Tác giả:  Tống Thị Huyền Thu* Trang: 19
 
[ 6 ]
ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN HỌC SINH TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC
REGULAR ASSESSMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS FROM CAPABILITY-ORIENTED APPROACH
Tác giả:  Mã Thanh Thủy*, Bùi Tuấn Khang Trang: 23
 
[ 7 ]
NHU CẦU GIAO TIẾP CỦA GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE Ô TÔ KHU VỰC MIỀN TRUNG
THE COMMUNICATION NEEDS OF DRIVING INSTRUCTORS IN CENTRAL VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Văn Sơn Trang: 28
 
[ 8 ]
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH KHI NGHIÊN CỨU NHÂN VẬT ANH HÙNG VĂN HÓA TRONG TRUYỀN THUYẾT THỜI KÌ VĂN LANG - ÂU LẠC
APPLICATION OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH METHOD IN STUDYING CULTURAL HEROES IN LEGENDS DURING VAN LANG-AU LAC PERIOD
Tác giả:  Đặng Thị Lan Anh* Trang: 31
 
[ 9 ]
BÀN VỀ CÁC KIỂU CẤU TẠO VÀ PHƯƠNG THỨC CẤU TẠO ĐỊA DANH THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
DISCUSSION ON TYPES OF COMPOSITION AND METHODS OF COMPOSITION OF PLACE NAMES AT QUANG YEN TOWN, QUANG NINH PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Trịnh Tam Anh Trang: 36
 
[ 10 ]
MOTIF ĐÁ THIÊNG TRONG TRUYỀN THUYẾT DÂN GIAN VIỆT NAM
THE SACRED STONE MOTIF IN THE VIETNAMESE FOLK LEGENDS
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hương* Trang: 40
 
[ 11 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG GIAO THOA NGÔN NGỮ VIỆT - JRAI ĐẾN KĨ NĂNG ĐỌC TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI
THE INFLUENCE OF THE INTERFERENCE BETWEEN THE VIETNAMESE LANGUAGE AND THE JRAI LANGUAGE ON THE READING SKILL OF PRIMARY ETHNIC JRAI PUPILS
Tác giả:  Hồ Trần Ngọc Oanh* Trang: 45
 
[ 12 ]
PHONG TRÀO "VĂN MINH HÓA" Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
THE MOVEMENT OF “BUNMEI KAIKA” IN VIETNAM IN LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương* Trang: 49
 
[ 13 ]
GIÁ TRỊ VĂN HÓA LỊCH SỬ CỦA ĐỊA DANH LÀNG XÃ Ở QUẢNG BÌNH TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC
CULTURAL- HISTORICALVALUES OF PLACE NAMES OF VILLAGES AND COMMUNES IN QUANG BINH PROVINCE
Tác giả:  Hoàng Tất Thắng* Trang: 53
 
[ 14 ]
PHONG TRÀO CHỐNG PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN TÂY NAM BỘ TRONG NĂM 1963
THE MOVEMENT AGAINST “STRATEGIC HAMLETS” IN THE SOUTHWEST OF VIETNAM IN 1963
Tác giả:  Phạm Đức Thuận* Trang: 57
 
[ 15 ]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN HOÀN THIỆN TRONG PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTMCP ĐẦU TƯ VIỆT NAM
SOME ISSUES IN NEED OF IMPROVEMENT IN THE METHOD OF INTERNAL CREDIT RATINGS FOR BUSINESS CUSTOMERS AT THE JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OFVIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Danh Đức* Trang: 62
 
[ 16 ]
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI QUẢNG NAM
FACTORS AFFECTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ATTRACTION IN QUANGNAM PROVINE
Tác giả:  Trần Quang Hậu* Trang: 65
 
[ 17 ]
LIÊN KẾT GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: TRƯỜNG HỢP LIÊN KẾT VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH.
COOPERATION AMONG LOCAL GOVERNMENTS IN ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENT: THE CASE OF BINH DINH PROVINCE IN THE KEY ECONOMIC ZONE OF CENTRAL VIETNAM.
Tác giả:  Nguyễn Hiệp*, Phan Văn Toàn Trang: 69
 
[ 18 ]
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TỈNH QUẢNG TRỊ
FACTORS THAT AFFECTS ODA MANAGEMENT IN QUANG TRI PROVINCE
Tác giả:  Lê Nữ Minh Phương*, Nguyễn Thị Thương Huyền Trang: 76
 
[ 19 ]
TÁC ĐỘNG CỦA VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TỚI TÌNH HÌNH NGHÈO Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG (VKTTĐMT)
IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ON POVERTY IN CENTRAL VIETNAM’S KEY ECONOMIC REGION
Tác giả:  Thái Sơn* Trang: 82
 
[ 20 ]
CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
THE QUALITY OF ECONOMIC GROWTH OF VIETNAM
Tác giả:  Mai Van Xuan* Trang: 87
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn