a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,472

TẠP CHÍ SỐ 11(96).2015, QUYỂN 1


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
VỊ TRÍ ỨNG SUẤT NGẮN MẠCH LỚN NHẤT TRÊN DÂY QUẤN CỦA MÁY BIẾN ÁP LÕI THÉP VÔ ĐỊNH HÌNH
THE POSITION OF THE MAXIMUM SHORT CIRCUIT STRESS ON THE WINDINGS OF THE AMORPHOUS CORE TRANSFORMER
Tác giả:  Đoàn Thanh Bảo*, Đỗ Chí Phi, Phạm Hùng Phi, Phạm Văn Bình Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG THUẬT TOÁN NỘI SUY TUYẾN TÍNH TRÊN NỀN SOC
RESEARCH ON BUILDING LINEAR INTERPOLATION ALGORITHM BASED ON SOCS
Tác giả:  Đỗ Văn Cần*, Nguyễn Phùng Quang, Đoàn Quang Vinh Trang: 8
 
[ 3 ]
PHÂN TÍCH SÀN PHẲNG BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ GÓC LÕM TRONG KẾT CẤU NHÀ NHIỀU TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG NGANG (TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT)
AN ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE FLAT SLABS WITH CONCAVE ANGLES IN STRUCTURES OF MULTI-STOREY BUILDINGS SUBJECTED TO HORIZONTAL LOADS (EARTHQUAKE LOAD)
Tác giả:  Trương Hoài Chính* Trang: 13
 
[ 4 ]
MÔ PHỎNG MỨC ĐỘ NGUY HIỂM DO VỠ ĐẬP LONG SƠN 1 HỒ PHÚ NINH
SIMULATION OF DANGER LEVELS DUE TO BREAKAGE OF LONG SON 1 DAM OF PHU NINH RESERVOIR
Tác giả:  Nguyễn Chí Công*, Lê Xuân Cường, Trần Quốc Danh Trang: 16
 
[ 5 ]
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG TRONG VIỆC GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG
ESTIMATING THE POSITIVE EFFECT OF PUBLIC TRANSPORT ON REDUCING TRAFFIC CONGESTION
Tác giả:  Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ Trang: 21
 
[ 6 ]
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỐC ĐỘ ĐẮP GIA TẢI ĐẾN BIẾN DẠNG VÀ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU
SOME RESEARCH RESULTS OF INFLUENCE OF FILLING TIME ON DEFORMATION AND LOAD-BEARING CAPACITY OF EMBANKMENT ON SOFT SOIL
Tác giả:  Nguyễn Thu Hà* Trang: 26
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ LÃO HÓA UV NHÂN TẠO LÊN NHỰA EPOXY/AMIN CÓ MẬT ĐỘ ĐÓNG RẮN THAY ĐỔI.
EFFECTS OF ARTIFICIAL UV AGEING ON EPOXY/AMINE RESIN WITH A GRADIENT IN CROSS-LINK DENSITY
Tác giả:  Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Đình Lâm Trang: 32
 
[ 8 ]
ƯNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH NHIỆT TRONG CHẾ TẠO XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM Ở VIỆT NAM
APPLICATION OF THERMOFORMING TECHNOLOGY TO SLEEPER BUS MANUFACTURING IN VIETNAM
Tác giả:  Lê Xuân Cường, Trần Quốc Danh, Phạm Xuân Mai* Trang: 36
 
[ 9 ]
THIẾT KẾ VÀ ĐO ĐẠC THỰC NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP CÓ LÕI THÉP BẰNG VẬT LIỆU VÔ ĐỊNH HÌNH
DESIGNING AND EXPERIMENTALLY MEASURING AMORPHOUS STEEL CORE TRANSFORMERS
Tác giả:  Đỗ Chí Phi, Đoàn Thanh Bảo, Phùng Anh Tuấn, Lê Văn Doanh Trang: 42
 
[ 10 ]
ĐIỀU KHIỂN DÒNG CHẤT LƯU TRONG TẤM PHẲNG POISEUILLE 2D VỚI PHƯƠNG PHÁP PHẢN HỒI HÌNH ẢNH
FLUID FLOW CONTROL OF 2D POISEUILLE PLANES BY VISUAL SERVOING
Tác giả:  Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Duy Ngân Trang: 47
 
[ 11 ]
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MỚI VỀ THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT CÁC THÔNG SỐ SỨC KHỎE TỪ XA SỬ DỤNG CÁC BỘ THƯ VIỆN VẼ BIỂU ĐỒ MÃ NGUỒN MỞ
A NOVEL SOLUTION TO REMOTE HEALTH-PARAMETER MONITORING VIA OPEN-SOURCE CHART LIBRARY PACKAGES
Tác giả:  Lại Phước Sơn*, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thế Nghĩa Trang: 52
 
[ 12 ]
TÍNH TOÁN TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CHO LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI BẰNG THUẬT TOÁN DÒNG ĐIỆN NÚT TƯƠNG ĐƯƠNG
CALCULATING ENERGY LOSS FOR ELECTRIC DISTRIBUTION NETWORKS BY MEANS OF AN EQUIVALENT INJECTION CURRENT ALGORITHM
Tác giả:  Trần Thanh Sơn*, Trần Anh Tùng Trang: 57
 
[ 13 ]
ĐIỀU KHIỂN QUỸ ĐẠO ROBOT BỐN BẬC TỰ DO
CONTROLLING THE PATH OF 4 DOF ROBOT
Tác giả:  Phạm Trường Tùng* Trang: 62
 
[ 14 ]
THIẾT KẾ - CHẾ TẠO BỘ CHẾ HÒA KHÍ LPG CHO ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC KÉO MÁY PHÁT ĐIỆN CỠ NHỎ
DESIGNING AND MANUFACTURING LPG CABURETORS FOR SPARK IGNITION ENGINES IN SMALL SIZE GENERATORS
Tác giả:  Trần Thanh Hải Tùng*, Trương Lê Hoàn Vũ Trang: 67
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ SỐ LÕM ÁP NHẰM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐIỆN ÁP TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI VIỆT NAM
INVESTIGATION INTO VOLTAGE SAG INDICES FOR VOLTAGE QUALITY ASSESSMENT IN VIETNAM POWER DISTRIBUTION NETWORK
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa Trang: 72
 
[ 16 ]
KHÔI PHỤC DẠNG SÓNG DÒNG ĐIỆN KHI BIẾN DÒNG ĐIỆN BỊ BÃO HÒA SỬ DỤNG PHÂN TÍCH PRONY
RESTORING THE DISTORTED CURRENT WAVEFORM IN CASES OF CURRENT TRANSFORMER SATURATION VIA PRONY ANALYSIS
Tác giả:  Nguyễn Xuân Vinh*, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Xuân Tùng Trang: 76
 
[ 17 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ KIM LOẠI ĐỒNG (CU) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HẤP THỤ CỦA CÂY PHÁT LỘC (DRACAENA SANDERIANA) TRONG ĐẤT
INFLUENCE OF COPPER CONTAMINATION ON GROWTH AND ABSORPTION OF DRACAENA SANDERIANA IN SOIL
Tác giả:  Đàm Minh Anh*, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường Trang: 81
 
[ 18 ]
THUẬT TOÁN BELLMAN-FORD CẢI BIÊN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN MẠNG MỞ RỘNG
REVISED BELLMAN-FORD ALGORITHM FINDING SHORTEST PATH ON EXTENDED NETWORKS
Tác giả:  Trần Quốc Chiến* Trang: 84
 
[ 19 ]
ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHỨNG KHOÁN
APPLYING ASSOCIATION RULES IN STOCK DATA MINING
Tác giả:  Nguyễn Văn Chức*, Nguyễn Hữu Phi Trang: 88
 
[ 20 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤU HÌNH LẠI TỪNG PHẦN ĐỘNG CHO MẠNG TRÊN CHIP TRÊN FPGA
IMPLEMENTATION OF A DYNAMIC PARTIAL RECONFIGURABLE FPGA FRAMEWORK FOR FLEXIBLE NETWORK ON CHIP
Tác giả:  Nguyễn Văn Cường*, Trần Thanh, Phạm Ngọc Nam Trang: 91
 
[ 21 ]
NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
RESEARCH ON MODIFICATION OF LOOFAH FIBERS USING CITRIC ACID FOR ADSORBING SOME HEAVY METAL IONS IN WATER
Tác giả:  Vũ Thị Duyên, Giang Thị Kim Liên*, Đinh Văn Tạc Trang: 96
 
[ 22 ]
HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN BỆNH TỰ KỶ SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH
A SYSTEM FOR DIANOSING AUTISM BASED ON THE DECISION TREE
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiệu*, Đỗ Thị Thu Hà Trang: 101
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT SỮA CHUA ĐẬU NÀNH NHỜ KEFIR
RESEARCH ON SOY YOGURT PRODUCTION FROM KEFIR
Tác giả:  Trần Thị Hà Ny, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Thị Lan Anh, Trương Văn Thiên, Phạm Thị Hương* Trang: 105
 
[ 24 ]
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TẬP TÍNH XÂY TỔ CỦA QUẦN THỂ LOÀI CHIM YẾN TỔ TRẮNG AERODRAMUS FUCIPHAGUS (THUNBERG, 1812) TẠI QUẦN ĐẢO CÙ LAO CHÀM, HỘI AN, QUẢNG NAM
A STUDY OF SOME NESTING BEHAVIOR OF EDIBLE-NEST SWIFTLET SPECIES AERODRAMUS FUCIPHAGUS (THUNBERG, 1812) IN CU LAO CHAM ARCHIPELAGO, HOI AN CITY, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Võ Tấn Phong, Đinh Thị Phương Anh*, Lê Đình Thủy Trang: 110
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH CARRAGEENAN TỪ RONG SỤN NINH THUẬN
A STUDY ON THE EXTRACTION OF CARRAGEENAN FROM NINH THUAN KAPPAPHYCUS ALVAREZII
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Thùy*, Lê Thị Liên Thanh Trang: 114
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn