a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,469

TẠP CHÍ SỐ 12(97).2015, QUYỂN 1


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH TRONG ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT ĐỘC LẬP MÁY ĐIỆN DFIG VỚI SFOC VÀ DPC KHI ĐIỆN ÁP LƯỚI MẤT ĐỐI XỨNG
IMPROVING STABILITY FOR INDEPENDENT POWER CONTROL OF DFIG WITH SFOC AND DPC DURING GRID UNBALANCE
Tác giả:  Nguyễn Thanh Hải, Võ Viết Cường Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY CỦA SỰ HÌNH THÀNH OZONE Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ VÀ NGOẠI Ô SỬ DỤNG PHẦN MỀM CMAQ
STUDYING THE METHOD FOR SENSITIVITY ANALYSIS OF OZONE FORMATION IN URBAN AND RURAL AREAS USING CMAQ
Tác giả:  Nguyễn Phước Quý An* Trang: 1
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY DÁN MÀNG SIMILI
STUDY OF DESIGNING AND MANUFACTURING OF SIMILI FILM-COATING MACHINE
Tác giả:  Tào Quang Bảng, Hoàng Văn Thạnh* Trang: 6
 
[ 4 ]
ĐÁNH GIÁ SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG Ở VÙNG NÔNG NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP, ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM
HEAVY METALS ACCUMULATION OF FOOD-CROPS GROWN IN AGRICULTURAL AREAS AFFECTED BY INDUSTRIAL WASTEWATER, DA NANG, VIETNAM
Tác giả:  Đoạn Chí Cường*, Masaki Takaoka, Võ Văn Minh, Phan Nhat Truong Trang: 9
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU SỰ RUNG ỒN TRONG MÁY BIẾN ÁP LÕI THÉP VÔ ĐỊNH HÌNH DO HIỆU ỨNG TỪ GIẢO
RESEARCHING ON NOISE AND VIBRATION IN AMORPHOUS STEEL CORE TRANSFORMERS CAUSED BY MAGNETOSTRICTION EFFECT
Tác giả:  Do Chi Phi, Le Van Doanh, Phung Anh Tuan Trang: 14
 
[ 6 ]
NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, PH VÀ CHẤT HỖ TRỢ ETHYLENE GLYCOL LÊN KÍCH CỠ VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC HẠT XÚC TÁC PLATINUM TRÊN NỀN CACBON.
EFFECTS OF ETHYLENE GLYCOL, TEMPERATURE AND PH ON THE SIZE AND THE DISPERSION OF THE PLATINUM NANOPARTICLE CATALYST ON CARBON SUPPORT
Tác giả:  Hoàng Anh Huy*, , Ho Thi Thanh Van Trang: 25
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU SỰ UỐN CONG MẶT MẠNG CỦA MÀNG TINH THỂ ALN TRỒNG TRÊN ĐẾ Α-AL2O3 ĐƯỢC GIA CÔNG RÃNH SỬ DỤNG NHIỄU XẠ TIA X
A STUDY OF THE CURVATURE OF A THICK ALN FILM GROWN ON A TRENCH-PATTERNED Α-AL2O3 TEMPLATE USING X-RAY DIFFRACTION
Tác giả:  Đinh Thanh Khẩn*, Nguyen Quy Tuan Trang: 30
 
[ 8 ]
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP FUZZY ENTROPY CHỌN LỌC CÁC ĐẶC TÍNH CỦA PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MỐI NỐI CÁP ĐIỆN CAO ÁP
THE APPLICATION OF FUZZY ENTROPY TO SELECTING FEATURES OF PARTIAL DISCHARGE IN HIGH VOLTAGE CABLE JOINTS
Tác giả:  Nguyễn Tùng Lâm* Trang: 33
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT NỀN EPOXY GIA CƯỜNG ỐNG NANO CÁCBON ĐA THÀNH ĐỊNH HƯỚNG
A STUDY OF IMPROVING PROPERTIES OF ALIGNED MULTI-WALLED CARBON NANOTUBE/EPOXY COMPOSITES
Tác giả:  Trần Hữu Nam*, Vũ Minh Hùng, Võ Quốc Thắng Trang: 38
 
[ 10 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO MẬT LỚP VẬT LÝ CỦA HỆ THỐNG TAS/MRC VỚI CÁC KÊNH TRUYỀN FADING KHÔNG ĐỒNG CHẤT RAYLEIGH/NAKAGAMI
PHYSICAL LAYER SECRECY PERFORMANCE ANALYSIS OF TAS / MRC SYSTEM OVER RAYLEIGH/NAKAGAMI FADING CHANNELS
Tác giả:  Nguyễn Văn Thọ*, Van Phu Tuan, Vo Tan Loc, Ha Dac Binh Trang: 43
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ THU HÚT SINH VIÊN ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP
STUDY OF STUDENT ENGAGEMENT LEVELS IN CLASS ACTIVITIES
Tác giả:  Hoàng Văn Thạnh*, Lưu Đức Bình Trang: 48
 
[ 12 ]
TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ P.I.D TRONG ĐIỀU KHIỂN GIA TỐC KẾ VÀ CON QUAY HỒI CHUYỂN TRONG QUADROTOR TỰ CÂN BẰNG
OPTIMIZING P.I.D PARAMETERS IN CONTROLLING ACCELEROMETTERS AND GYROSCOPES IN SELF-BALANCING QUADROTORS
Tác giả:  Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng* Trang: 53
 
[ 13 ]
MỘT PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG QUẢ SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN XỬ LÝ ẢNH
A METHOD FOR FRUITS RECOGNITION USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES
Tác giả:  Phạm Xuân Thủy* Trang: 58
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢM THIỂU DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU FIPRONIL BẰNG CỎ VETIVER TRONG MÔ HÌNH ĐẤT NGẬP NƯỚC – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM
RESEARCH ON REDUCING RESIDUE OF FIPRONIL PESTICIDE BY VETIVER GRASS IN CONSTRUCTED WETLAND - A CASE STUDY IN QUANG NAM PROVINCE, VIETNAM
Tác giả:  Phạm Phú Song Toàn* Trang: 63
 
[ 15 ]
THIẾT KẾ BỘ GHÉP ỨNG CÓ HƯỚNG DỤNG TRONG CÁC CẤU TRÚC VI CỘNG HƯỞNG QUANG
DESIGN OF SILICON WIRES BASED DIRECTIONAL COUPLERS FOR MICRORING RESONATORS
Tác giả:  Lê Trung Thành*, Nguyen Canh Minh, Nguyen Van Khoi, Bui Thi Thuy, Nguyen Thi Hong Loan Trang: 67
 
[ 16 ]
GIAO TIẾP NGƯỜI -MÁY TÍNH SỬ DỤNG CẢM BIẾN IMU
HUMAN - COMPUTER INTERACTION BASED ON IMU SENSORS
Tác giả:  Huỳnh Thanh Tùng*, Vũ Vân Thanh Trang: 71
 
[ 17 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MODEL-VIEW-CONTROLLER TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
APPLYING MODEL-VIEW-CONTROLLER MODEL (MVC MODEL) IN BUILDING THE DORMITORY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR THE UNIVERSITY OF DANANG, UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Tác giả:  Đặng Hoài Phương*, Nguyễn Văn Đông, Dinh Thi Hong Huyen, Pham Thi Thu Hien, Lam Thi Hong Tam Trang: 75
 
[ 18 ]
MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ PHẢN ỨNG VỚI MÔI TRƯỜNG CHO HỆ TƯ VẤN DỰA TRÊN LỌC CỘNG TÁC
REACTIVE MULTI-AGENT MODEL FOR COLLABORATIVE FILTERING - BASED RECOMMENDER SYSTEMS
Tác giả:  Trần Thị Ngọc Trang*, Le Viet Man, Nguyen Minh Duc Trang: 80
 
[ 19 ]
THU HÚT FDI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP - KINH NGHIỆM Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC VẬN DỤNG VÀO LÀO
FDI ATTRACTION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT – EXPERIENCE FROM DEVELOPED COUNTRIES AND APPLICATION LESSONS FOR LAOS
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Anh*, Lamngeun Xayasene Trang: 85
 
[ 20 ]
MARKETING MANG TÍNH XÃ HỘI
A REVIEW OF SOCIETAL MARKETING
Tác giả:  Nguyễn Thị Xuân Trang* Trang: 90
 
[ 21 ]
ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG
APPLYING GROUP WORK ACTIVITIES TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR NURSING STUDENTS AT DANANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY
Tác giả:  Phạm Đặng Trâm Anh*, Lưu Quý Khương Trang: 94
 
[ 22 ]
VỊ TRÍ VÀ CHIẾN LƯỢC TỰ SỬA LỖI TỪ PHÍA NGƯỜI NÓI TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
POSITIONS AND STRATEGIES OF SELF-REPAIR IN ENGLISH AND VIETNAMESE CONVERSATIONS
Tác giả:  Nguyen Thị Minh Hanh, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Trang: 100
 
[ 23 ]
ỨNG DỤNG ẨN DỤ NGỮ PHÁP ĐỂ VIẾT MỘT BÀI VIẾT HỌC THUẬT
APPLYING GRAMMATICAL METAPHOR TO ACADEMIC WRITING
Tác giả:  Phan Văn Hòa, Nguyễn Văn Vui* Trang: 105
 
[ 24 ]
ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC CỦA CÁC PHÁT NGÔN XÁC TÍN TRONG THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRÊN CÁC TRANG WEB CHÍNH THỨC CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ
LINGUISTIC FEATURES OF ASSERTIVES IN PRESIDENTS’ WELCOME MESSAGES ON OFFICIAL WEBSITES OF COLLEGES AND UNIVERSITIES IN THE USA
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Doan Thi Hong Nguyen Trang: 110
 
[ 25 ]
NGUYÊN CỨU VỀ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA NGOA DỤ ĐƯỢC DÙNG TRONG BÌNH LUẬN THỂ THAO TRÊN BÁO TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO SEMANTIC FEATURES OF HYPERBOLE USED IN FOOTBALL COMMENTARIES IN ENGLISH AND VIETNAMESE NEWSPAPERS
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Cao Nguyễn Minh Thông* Trang: 116
 
[ 26 ]
KHẢO SÁT VỀ TIẾNG LÓNG ANH NGỮ CHỨA TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT DƯỚI KHÍA CẠNH NGỮ NGHĨA
AN INVESTIGATION INTO SEMANTIC FIELDS OF ENGLISH SLANG CONTAINING WORDS DENOTING ANIMALS
Tác giả:  Đinh Quang Trung* Trang: 122
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn