a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,465

TẠP CHÍ SỐ 12(97).2015, QUYỂN 2


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN CỤM VÀ LUẬT KẾT HỢP KHAI PHÁ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁCH SẠN
APPLYING CLUSTERING TECHNIQUE AND ASSOCIATION RULE TO EXPLOIT DATA OF CUSTOMERS USING HOTEL SERVICES
Tác giả:  Nguyễn Văn Chức, Đào Thị Giang Trang: 1
 
[ 2 ]
QUÉT MÃ QR TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ỨNG DỤNG VÀO VIỆC ĐIỂM DANH SINH VIÊN. THỰC NGHIỆM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
SCANNING QR CODE ON MOBILE PHONES FOR CLASSROOM ROLL CALL - EXPERIMENTS AT COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Tác giả:  Võ Hùng Cường Trang: 5
 
[ 3 ]
PHÂN CỤM DỰA TRÊN LOGIC MỜ TRONG KHẢO SÁT THỜI GIAN SỐNG CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
CLUSTERING BASED ON FUZZY LOGIC FOR SURVEYING LIFETIME IN THE WIRELESS SENSOR NETWORK
Tác giả:  Phạm Thị Dung, Lê Văn Sơn, Lê Thành Công, Đặng Hùng Vĩ Trang: 10
 
[ 4 ]
TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH MỜ TSK TRÍCH XUẤT TỪ MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ HỒI QUY VỚI THAM SỐ EPSILON
OPTIMAZING TSK FUZZY MODEL EXTRACTED FROM SUPPORT VECTOR MACHINES FOR REGRESSION WITH Ε PARAMETER
Tác giả:  Nguyễn Đức Hiển, Lê Mạnh Thạnh Trang: 15
 
[ 5 ]
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG HÓA TÊN MIỀN VÀ NGUỒN TÀI LIỆU KHOA HỌC CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
MEASURES OF SYSTEMATIZING WEBSITE DOMAIN NAMES AND SCIENTIFIC LITERATURE RESOURCES OF THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Hồ Phan Hiếu, Trần Thanh Liêm Trang: 20
 
[ 6 ]
PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA
TESTABILITY ANALYSIS OF JAVA OBJECT- ORIENTED PROGRAMS
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình Trang: 25
 
[ 7 ]
CHƯƠNG TRÌNH DÒ TÌM CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÔI CÀI ĐẶT TRÊN FPGA
LIP TRACKING PROGRAM IMPLEMENTED ON FPGA
Tác giả:   Võ Thi Thu Hồng*, Lê Quốc Bảo Trí, Nguyễn Ngọc Tài, Lê Trung Hiếu Trang: 30
 
[ 8 ]
ỨNG DỤNG SANDBOX PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC TRÊN MÔI TRƯỜNG PHÂN TÁN
APPLYING SANDBOX TO MALWARE ANALYSIS IN A DISTRIBUTED ENVIRONMENT
Tác giả:  Nguyễn Tấn Khôi, Trần Thanh Liêm Trang: 35
 
[ 9 ]
CHIA ĐỂ TRỊ: GIẢI PHÁP HỮU HIỆU ĐỂ TĂNG TỐC ĐỘ MÔ PHỎNG DI TẢN TRONG TÌNH HUỐNG THIÊN TAI
DIVIDE AND CONQUER APPROACH:AN EFFICIENT MEASURE TO ACCELERATE SIMULATION OF EVACUATION IN CASE OF NATURAL DISASTERS
Tác giả:  Lê Văn Minh, Phạm Tuấn Anh Trang: 41
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP GIẢM NHIỄU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾNG NÓI SỬ DỤNG BỘ LỌC KALMAN HIỆU CHỈNH
A STUDY OF MEASURES FOR NOISE REDUCTION TO IMPROVE THE QUALITY OF SPEECH USING ADJUSTMENT KALMAN FILTER
Tác giả:  Dương Ngọc Pháp Trang: 45
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ, TRUY CẬP TÀI NGUYÊN PHỤC VỤ XỬ LÝ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM
RESEARCHING AND BUILDING AN ENVIRONMENT FOR MANAGING AND ACCESSING RESOURCES FOR VIETNAMESE AND ETHNIC MINORITY LANGUAGE PROCESSING
Tác giả:  Huỳnh Công Pháp, Văn Đỗ Cẩm Vân Trang: 49
 
[ 12 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN CỤM DỮ LIỆU ĐỂ KHAI THÁC KẾT QUẢ THI NHẰM CHUẨN HÓA CHẤT LƯỢNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
ENHANCING THE QUALITY OF MULTIPLE-CHOICE TESTS USING CLUSTERING ALGORITHM TO MINE TEST RESULTS
Tác giả:  Đặng Thái Thịnh Trang: 54
 
[ 13 ]
MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN LẬP LỊCH TRONG TÍNH TOÁN LƯỚI.
SIMULATION OF SCHEDULING ALGORITHM IN GRID COMPUTING.
Tác giả:  Trần Hồ Thủy Tiên Trang: 58
 
[ 14 ]
XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CỬA THÔNG MINH "CIT SMART DOOR" TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY BLUETOOTH VÀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ANDROID
BUILDING UP A SMART DOOR SOLUTION “CIT SMART DOOR” BASED ON BLUETOOTH WIRELESS TECHNOLOGY AND ANDROID MOBILE APPLICATION
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn, Lã Trung Kiên Trang: 64
 
[ 15 ]
MÔ HÌNH HÓA QUỸ ĐẠO CỦA ELECTRON TRONG TỪ TRƯỜNG CỦA NGUỒN PLASMA LƯỠNG CỰC TRÊN PHẦN MỀM MATLAB
MODELIZATION OF ELECTRON TRAJECTORIES IN THE MAGNETIC FIELD OF AN ELEMENTARY DIPOLAR PLASMA SOURCE BASED ON MATLAB SOFTWARE
Tác giả:  Trần Tấn Vinh Trang: 69
 
[ 16 ]
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
THE APPLICATION OF CASE STUDY METHOD IN TEACHING FINANCE ACCOUNTING
Tác giả:  Nguyễn Linh Giang Trang: 74
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHUYỂN GIÁ TRỐN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
STUDYING THE SITUATION OF PRICING TRANSFER FOR TAX EVASION BY FOREIGN -INVESTED ENTERPRISES IN VIETNAM
Tác giả:  Huỳnh Thị Kim Hà Trang: 79
 
[ 18 ]
THỰC TRẠNG QUẢNG BÁ DU LỊCH TRỰC TUYẾN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CURRENT SITUATION OF ONLINE TOURISM ADVERTISING IN DA NANG CITY
Tác giả:  Đào Thị Thu Hường Trang: 84
 
[ 19 ]
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI VÀO ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
APPLICATION OF MODERN FINANCIAL THEORY TO MEASURE THE RISKS IN INVESTING SHARES ON VIET NAM'S STOCK MARKET
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Huyền Trang: 89
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG VỀ CÁC SIÊU THỊ TẠI ĐÀ NẴNG
A STUDY OF THE FACTORS THAT AFFECT CONSUMES'R PERCEPTION VALUE OF SUPERMARKETS IN DA NANG
Tác giả:  Đặng Thị Thanh Minh Trang: 94
 
[ 21 ]
NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG ĐÀ NẴNG
RESEARCHING INTO FACTORS THAT AFFECT INTENTION TO USE MOBILE BANKING SERVICE OF CUSTOMERS IN DA NANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đặng Thị Thanh Minh Trang: 100
 
[ 22 ]
QUẢN LÝ THUẾ TRONG MÔI TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
TAX ADMINISTRATION IN VIETNAM’S E-COMMERCE ENVIRONMENT
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc, Huỳnh Thị Kim Hà Trang: 105
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG
RESEARCHING INTO MOTIVATIONS FOR USING INTERNET BANKING OF CUSTOMERS
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang: 109
 
[ 24 ]
BÀN LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
DISCUSSION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS EFFICIENCY OF ENTERPRISES
Tác giả:  Lê Hà Như Thảo Trang: 113
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn