a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,873

TẠP CHÍ SỐ 4(101).2016


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
DẠY HỌC LẬP TRÌNH THEO TIẾP CẬN QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TRÊN MÔI TRƯỜNG B-LEARNING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI HỌC
TEACHING PROGRAMMING BY APPROACHING THE SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS IN B-LEARNING ENVIRONMENT TO IMPROVE LEARNERS’COMPETENCE
Tác giả:  Nguyễn Thế Dũng* Trang: 1
 
[ 2 ]
QUI TRÌNH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC HÀNH TRONG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT
THE PROCESS OF DESIGNING AND USING PRACTICAL EXERSISES IN PEDAGOGIC PROFESSION TEACHING FOR UNIVERSITY STUDENTS OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES
Tác giả:  Nguyễn Văn Hạnh* Trang: 5
 
[ 3 ]
TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG HƯỚNG ĐẾN ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA
STRENGTHENING PRACTICAL APPLICATIONS IN TEACHING ADVANCED MATHEMATICS FOR STUDENTS MAJORING IN ECONOMICS AT LAC HONG UNIVERSITY IN ORDER TO MEET THE STANDARD LEARNING OUTCOMES
Tác giả:  Trần Văn Hoan* Trang: 11
 
[ 4 ]
TRẢI NGHIỆM VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VỀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI NƠI CÔNG CỘNG
EXPERIENCE AND ATTITUDE OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF EDUCATION, DA NANG UNIVERSITY ABOUT SEXUAL HARASSMENT WITH WOMEN AND GIRLS AT PUBLIC PLACES
Tác giả:  Lê Thị Lâm* Trang: 16
 
[ 5 ]
TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NGUỒN LAO ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN NAY
THE IMPACT OF URBANISATION ON LABOUR RESOURCES OF DANANG CITY FROM 2005 TILL NOW
Tác giả:  Nguyễn Đặng Thảo Nguyên* Trang: 20
 
[ 6 ]
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CAO CẤP CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHÂN VIỆN PHÚ YÊN.
THE IMPACT OF REGULAR FORMAL ASSESSMENTS ON STUDENTS' OUTCOME OF ADVANCED MATHEMATICS AT BANKING ACADEMY - PHU YEN BRANCH.
Tác giả:  Trần Thị Nhất* Trang: 25
 
[ 7 ]
HÌNH ẢNH DƯỚI GÓC NHÌN GIÁO HỌC PHÁP – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN
A METHODOLOGICAL PERSPECTIVE ON USING IMAGES: FROM THEORY TO PRACTICE
Tác giả:  Đào Thị Thanh Phượng* Trang: 29
 
[ 8 ]
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH THEO GIỚI Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
DIVISION OF HOUSEWORK AND CHILD CARE BY SEX AT PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE.
Tác giả:  Lê Nữ Minh Phương* Trang: 33
 
[ 9 ]
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA CỘNG ĐỘNG DÂN CƯ VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ACTUAL STATE AND MEASURES TO RAISE AWARENESS OF THET ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT OF COMMUNITIES IN THE COASTAL AREAS OF THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Sơn*, Lê Văn Tin, Phan Anh Hằng, Nguyễn Ngọc Chương Trang: 38
 
[ 10 ]
MÔ HÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Ở NƯỚC NGOÀI CHO CỬ NHÂN KINH TẾ CỦA PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KONTUM
OVERSEAS GRADUATION PRACTICE MODELS FOR GRADUATES OF ECONOMICS OF DANANG UNIVERSITY, KONTUM DIVISION
Tác giả:  Đinh Thị Thanh* Trang: 43
 
[ 11 ]
SỰ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHƯ MỘT PHƯƠNG TIỆN HỮU HIỆU TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP
USING EXERCISE SYSTEM AS AN EFFECTIVE WAY OF FORMING AND DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE.
Tác giả:  Nguyễn Văn Tụ* Trang: 47
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP FACEBOOK VÀO HỌC PHẦN MARKETING ĐIỆN TỬ - MỘT GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP CỘNG TÁC
INTERGRATING FACEBOOK INTO E-MARKETING MODULE - A MEASURE TO ENHANCE COLLABORATIVE LEARNING
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Vân* Trang: 51
 
[ 13 ]
VỀ TRIẾT LÝ "DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN" CỦA HỒ CHÍ MINH
ON HO CHI MINH’S PHILOSOPHY OF "MAKING INVARIABLES RESPOND TO NUMEROUS VARIABLES"
Tác giả:  Trần Ngọc Ánh* Trang: 56
 
[ 14 ]
TỪ GHÉP TIẾNG VIỆT NHÌN TỪ TRIẾT LÍ ÂM DƯƠNG
VIETNAMESE COMPOUNDS VIEWED FROM THE YIN - YANG PHILOSOPHY
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Mai Thị Xí Trang: 60
 
[ 15 ]
CÁC ĐẶC ĐIỂM CÚ PHÁP CỦA CÁC QUẢNG CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
SYNTACTIC FEATURES OF RECREATION ACTIVITY ADVERTISEMENTS IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Nguyen Thi Dieu Hao Trang: 63
 
[ 16 ]
VẤN ĐỀ TỰ DO TRONG HỌC THUYẾT VỀ XÃ HỘI CÔNG DÂN CỦA G.W.F. HEGEL
FREEDOM ISSUES IN G.W.F. HEGEL'S THEORY OF CIVIL SOCIETY
Tác giả:  Phan Thành Nhâm* Trang: 68
 
[ 17 ]
ẨN DỤ TRI NHẬN VỀ MÙA ĐÔNG TRONG NHỮNG BÀI HÁT TIẾNG VIỆT
CONCEPTUAL METAPHOR OF WINTER IN TWENTIETH CENTURY VIETNAMESE SONGS
Tác giả:  Sỹ Thị Thơm* Trang: 73
 
[ 18 ]
THIÊN TÍNH NỮ TRONG TIỂU THUYẾT 1981 VÀ NHIỀU CÁCH SỐNG CỦA NGUYỄN QUỲNH TRANG
FEMALE INBORN CHARACTER IN THE NOVELS 1981 AND "WAYS OF LIFE" OF NGUYEN QUYNH TRANG
Tác giả:  Nghiêm Thị Hồ Thu, Đỗ Thị Thu Sinh, Đoàn Đức Hải* Trang: 78
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ PHÓNG ĐẠI TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC PHÁP VÀ VIỆT
A STUDY OF SEMANTIC FEATURES OF HYPERBOLE - A RHETORICAL DEVICE - IN LITERARY WORKS IN FRENCH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Thuỷ* Trang: 81
 
[ 20 ]
TRUYỆN NGẮN CHÍ PHÈO CỦA NAM CAO TỪ GÓC NHÌN DIỄN NGÔN THỂ LOẠI
NAM CAO'S SHORT STORY CHI PHEO FROM THE PERSPECTIVE OF GENRE DISCOURSE
Tác giả:  Nguyễn Thanh Trường* Trang: 86
 
[ 21 ]
NGHIÊN CỨU VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN
ADOPTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING PRACTICES IN ENTERPRISES IN CENTRAL HIGHLANDS, VIETNAM
Tác giả:  Đoàn Ngọc Phi Anh*, Vương Thị Nga Trang: 91
 
[ 22 ]
PHÂN TÍCH HÀNH VI SỬ DỤNG THUỐC TRỪ SÂU CỦA NÔNG HỘ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN TĂNG TRƯỞNG XANH: NGHIÊN CỨU TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM
RESEARCH ON FARMERS’ PESTICIDE USE WITH THE GREEN GROWTH APPROACH: THE CASE OF DIEN BAN, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Đoàn Gia Dũng*, Lương Tình, Bùi Thị Mai Trúc Trang: 96
 
[ 23 ]
PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG: NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP
SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN DA NANG CITY: RELEVANT FACTORS AND SOLUTIONS
Tác giả:  Lê Thế Giới, Lê Đức Viên* Trang: 102
 
[ 24 ]
MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH TỪ THỰC TRẠNG DÂN SỐ GIÀ TRONG QUÁ TRÌNH GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.
POLICY RECOMMENDATIONS FROM THE STATUS QUO OF ELDERLY POPULATION IN THE POPULATION AGEING PROCESS IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hà* Trang: 107
 
[ 25 ]
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
MEASURES FOR IMPLEMENTING PROFESSIONAL AGREEMENT TRANSACTION OF FUTURE OF STOCK INDEX IN VIETNAM STOCK MARKET
Tác giả:  Nguyễn Văn Hân* Trang: 112
 
[ 26 ]
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC THIẾT LẬP MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
A THEORETICAL BASIS FOR FORMULATING A FIRM VALUATION MODEL
Tác giả:  Đường Nguyễn Hưng* Trang: 118
 
[ 27 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2012
THE EFFECT OF MONETARY POLICY ON INFLATION IN VIETNAM IN 2000 -2012
Tác giả:  Trần Viết Quang Khánh, Phan Trần Minh Hưng* Trang: 123
 
[ 28 ]
SỬ DỤNG PHẦN MỀM CRYSTAL BALL PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TE ÁP DỤNG VÀO DỰ ÁN TRỒNG CAO SU CỦA TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI
USING CRYSTAL BALL SOFTWARE FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS APPLIED IN RUBBER PLANTATION PROJECT OF HOANG ANH GIA LAI GROUP
Tác giả:  Ninh Thị Thu Thủy*, Nguyễn Thị Hoài Trang: 128
 
[ 29 ]
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI NGÀNH THỰC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE - AN EMPIRICAL ANALYSIS OF LISTED FOOD COMPANIES ON VIETNAM'S STOCK MARKET
Tác giả:  Bùi Ngọc Toản* Trang: 133
 
[ 30 ]
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TỈNH KON TUM
IMPROVING COMPETITIVENESS OF TOURISM ENTERPRISES IN KON TUM PROVINCE
Tác giả:  Phan Thị Thanh Trúc* Trang: 137
 
[ 31 ]
CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
EVALUATION CRITERIA FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN DANANG CITY:
Tác giả:  Lê Đức Viên* Trang: 142
 
[ 32 ]
TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN QUAN HỆ SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
CREATING MOTIVATION FOR WORKERS IN THE PROCESS OF IMPROVING RELATIONS OF PRODUCTION IN VIETNAM TODAY
Tác giả:  Lê Thị Vinh* Trang: 147
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn