a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,597,058

TẠP CHÍ SỐ 7(104).2016


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHÓI THẢI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU SUẤT XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI CỦA CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ, TP ĐÀ NẴNG
ASSESSING SMOKE POLLUTION AND PROPOSING MEASURES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF BOILER EMISSION TREATMENT OF HOA THO TEXTILE AND GARMENT COMPANY, DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Phước Quý An*, Nguyễn Đình Huấn Trang: 1
 
[ 2 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE URBAN TÍNH TOÁN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ TAM KỲ THEO QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
APPLICATION OF MIKE URBAN MODEL TO CALCULATE WATER SUPPLY NETWORK OF TAM KY CITY ACCORDING TO ORIENTATION PLANNING BY 2030
Tác giả:  Nguyễn Quang Bình*, Nguyễn Thế Hùng, Lê Quang Chính Trang: 6
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PHÓNG ĐIỆN CỦA DẦU CÁM GẠO
A STUDY OF BREAKDOWN PROPERTIES OF RICE BRAN OIL
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng* Trang: 11
 
[ 4 ]
MÔ HÌNH HÓA HỆ THỐNG QUÁ NHIỆT CỦA LÒ HƠI NHIỆT ĐIỆN
MODELLING OF SUPERHEATER SYSTEM IN A THERMAL POWER PLANT BOILER
Tác giả:  Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Lê Hòa*, Trang: 15
 
[ 5 ]
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NHIỄU LOẠN ĐIỆN ÁP DỰA TRÊN BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC VÀ MẠNG NƠRÔN TUYẾN TÍNH THÍCH NGHI
IDENTIFYING CHARACTERISTICS OF VOLTAGE DISTURBANCES BASED ON DISCRETE WAVELET TRANSFORM AND ADAPTIVE LINEAR NEURAL NETWORK
Tác giả:  Nguyễn Hữu Hiếu, Đinh Thành Việt*, , Ngô Minh Khoa Trang: 21
 
[ 6 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ KON TUM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
APPLICATION OF AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY IN KONTUM CITY: SITUATION AND SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Phi Hùng*, Lê Thị Thu Trang Trang: 26
 
[ 7 ]
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỔ HỢP COMPOSITE KHUNG KIM LOẠI TRONG CHẾ TẠO XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM Ở VIỆT NAM
APPLICATION OF COMPLEX SHEET-METAL (CSM) TECHNOLOGY FOR SLEEPER BUS MANUFACTURING IN VIETNAM
Tác giả:  Ninh Quang Oanh, Châu Ngọc Tùng, Phạm Xuân Mai* Trang: 31
 
[ 8 ]
SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI ĐỂ LẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH CON LẮC NGƯỢC BÁNH XE QUÁN TÍNH
USING THE ADAPTIVE SLIDE MODE CONTROL TO SWING UP AND STABILIZE THE CONTROL OF INERTIAL WHEEL PENDULUM
Tác giả:  Nguyễn Đức Chí Tâm*, Đoàn Quang Vinh Trang: 37
 
[ 9 ]
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO ÙN TẮC VÀ TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
BUILDING THE WARNING SYSTEM FOR TRAFFIC CONGESTIONS AND ACCIDENTS IN VIETNAMESE URBAN AREAS
Tác giả:  Hoàng Quang Thành, Phan Mai Trung, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh* Trang: 42
 
[ 10 ]
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY TRONG THIẾT KẾ DẦM KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
APPLICATION OF RELIABILITY THEORY TO DESIGN OF REINFORCED CONCRETE BEAMS
Tác giả:  Đặng Công Thuật*, Lê Hoàng Thưởng Trang: 47
 
[ 11 ]
SỬ DỤNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU THAY CHO SÓNG RF
USING VISIBLE LIGHT TO REPLACE RF WAVE IN DATA TRANSMISSION
Tác giả:  Bùi Thị Minh Tú, Ngô Đức Thiệp, Trần Thị Hoài Thương*, Trang: 52
 
[ 12 ]
TÍNH TOÁN SỰ PHÂN BỐ CỦA TỪ TRƯỜNG TRONG VÙNG DẪN CÓ CẤU TRÚC VỎ MỎNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
COMPUTATION OF MAGNETIC FIELDS IN THIN SHIELD MAGETIC MODELS VIA THE FINITE ELEMENT METHOD
Tác giả:  Trần Thanh Tuyền*, Đặng Quốc Vương, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Thế Vinh Trang: 56
 
[ 13 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TỐI ƯU THIẾT BỊ PHÂN ĐOẠN NHẰM NÂNG CAO CÁC CHỈ SỐ ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM FOR DETERMINING OPTIMAL LOCATION OF SWITCHING DEVICES TO IMPROVE RELIABILITY INDICES OF POWER DISTRIBUTION SYSTEM
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Nguyễn Quang Minh, Võ Văn Phương Trang: 61
 
[ 14 ]
ĐẶC TÍNH BIẾN DẠNG - CỐ KẾT THẤM VÀ SỨC KHÁNG CẮT CỦA MỘT SỐ ĐẤT LOẠI SÉT PHÂN BỐ Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
CHARACTERISTICS OF DEFORMATION – CONSOLIDATION AND SHEAR STRENGTH OF SOME TYPES OF CLAY SOIL DISTRIBUTED IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Yến*, Nguyễn Thị Phương Khuê Trang: 67
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT BIOETHANOL TỪ CÁC NGUỒN PHẾ PHẨM Ở VIỆT NAM THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI.
STUDYING AND EVALUATING THE POTENTIAL OF THE BIO-ETHANOL PRODUCTION FROM WASTE SOURCES IN VIETNAM USING THE TRADITIONAL AND MODERN METHODS.
Tác giả:  Lê Thị Như Ý* Trang: 72
 
[ 16 ]
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN LỚP VÀ PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH HÀNH VI SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.
APPLYING CLASSIFICATION AND CLUSTERING TECHNIQUES IN DATA MINING TO ANALYZE MOBILE PHONE USAGE BEHAVIOR OF STUDENTS AT DANANG UNIVERSITY OF ECONOMICS – THE DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Văn Chức*, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Bá Thế, Phan Thị Bích Vân Trang: 77
 
[ 17 ]
ĐÁNH GIÁ SỰ HÌNH THÀNH BIOFILM VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CHLOROANILINES BỞI BIOFILM CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII GFJ1
ASSESSMENT OF THE FORMATION OF BIOFILM AND CHLOROANILINE BIODEGRADATION BY BIOFILM OF ACINETOBECTER BAUMANNII GFJ1
Tác giả:  Ha Danh Duc* Trang: 81
 
[ 18 ]
MÔ HÌNH ĐA TÁC TỬ MÔ PHỎNG GIAO THÔNG: TRƯỜNG HỢP XE MÁY DI CHUYỂN TRONG MÔI TRƯỜNG HỖN ĐỘN
AGENT-BASED MODELING FOR TRAFFIC SIMULATION: IN CASE OF MOTORBIKE MOVEMENT IN UNORGANISED TRAFFIC
Tác giả:  Hoàng Thị Thanh Hà*, Hoàng Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Tuyết Trang: 85
 
[ 19 ]
GIẢI PHÁP KIỂM TRA TÍNH ĐÚNG CỦA VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH
A METHOD TO CHECK THE ACCURACY OF CONTEXT-FREE GRAMMAR
Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Hỷ*, Trần Hồ Thủy Tiên Trang: 90
 
[ 20 ]
ĐỘC TÍNH CẤP CỦA NAOCL ĐỐI VỚI CÁ NGỰA VẰN (DANIO RERIO HAMITON, 1822), CÁ TỨ VÂN (PUNTIUS TETRAZONA BLEEKER, 1855) VÀ CÁ HÒA LAN (XIPHOPHORUS SPP.)
THE ACUTE TOXICITY OF NAOCL ON ZEBRAFISH (DANIO RERIO HAMITON, 1822), TIGER BARB (PUNTIUS TETRAZONA BLEEKER, 1855) AND VARIABLE PLATY FISH (XIPHOPHORUS SPP.)
Tác giả:  Nguyễn Văn Khánh*, Dương Công Vinh Trang: 94
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn