a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,945

TẠP CHÍ SỐ 8(105).2016


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG THCS THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
A PROPOSAL TO DEVELOP A PROGRAM FOR ACTIVITIES SUPPORTING SCHOOL PSYCHOLOGY IN SECONDARY SCHOOLS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Trâm Anh* Trang: 1
 
[ 2 ]
GIẢI PHÁP KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH THUỘC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ VÙNG BIỂN ĐẢO QUẢNG NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
MEASURES FOR EXPLOITING RESOURCES OF SEA, ISLAND REGION IN QUANG NAM PROVINCE TO DEVELOP TOURISM
Tác giả:  Trần Văn Anh* Trang: 6
 
[ 3 ]
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MANAGEMENT OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN PHYSICS TOWARD DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY AT HIGH SCHOOLS
Tác giả:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*, Chế Văn Chánh* Trang: 11
 
[ 4 ]
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ BẠN HỌC TRONG VIỆC HỌC KĨ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO THE USE OF PEER FEEDBACK IN LEARNING THE WRITING SKILL OF FIRST-YEAR STUDENTS AT THE ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES – THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Hằng* Trang: 16
 
[ 5 ]
CÁC CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ CỦA GIÁO VIÊN BẢN XỨ TRONG LỚP HỌC TIẾNG ANH NHƯ LÀ MỘT NGOẠI NGỮ Ở VIỆT NAM
NATIVE SPEAKER TEACHERS' POLITENESS STRATEGIES IN EFL CLASSES IN VIETNAM
Tác giả:  Bảo Nam Lộc* Trang: 20
 
[ 6 ]
VĂN HÓA PHI VẬT THỂ Ở ĐÀ NẴNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LỄ HỘI MỤC ĐỒNG LÀNG PHONG LỆ (PHONG NAM)
INTANGIBLE CULTURE IN DA NANG: A CASE STUDY ABOUT THE SHEPHERD FESTIVAL IN PHONG LE (PHONG NAM) VILLAGE
Tác giả:  Nguyễn Thị Mỹ Thanh* Trang: 24
 
[ 7 ]
MỘT SỐ NHÂN TỐ CHÍNH THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ DƯỚI CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG B. OBAMA GIAI ĐOẠN 2009 - 2016
SOME BASIC DRIVING FORCES FOR PROMOTING VIETNAM - UNITED STATES RELATIONS UNDER PRESIDENT B. OBAMA 'S ADMINISTRATION IN 2009 - 2016
Tác giả:  Trần Thị Thu* Trang: 29
 
[ 8 ]
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÚT THUỐC LÁ Ở NAM THANH NIÊN TỪ 15-24 TUỔI, TẠI QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF TOBACCO SMOKING AMONG MALES AGED 15-24 YEARS IN HAI CHAU DISTRICT, DANANG CITY
Tác giả:  Đoàn Thị Ngọc Trâm*, Trần Thị Minh Huệ, Hoàng Nguyễn Nhật Linh* Trang: 35
 
[ 9 ]
THỰC TRẠNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ACTUAL STATE OF DESIGNING INTEGRATED LECTURES OF VOCATIONAL TEACHERS IN THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Xuân Trung* Trang: 39
 
[ 10 ]
ĐẠI TỪ XƯNG HÔ TRONG "LỤC VÂN TIÊN" CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
ADDRESSING PRONOUNS USED IN LUC VAN TIEN BY NGUYEN DINH CHIEU
Tác giả:  Lưu Văn Din*, Lưu Quý Khương Trang: 43
 
[ 11 ]
CÁC ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC CỦA CÁC VĂN BẢN TIẾNG ANH GIỚI THIỆU CÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI
LINGUISTIC FEATURES OF ENGLISH TEXTS INTRODUCING TRANSPORT SERVICES
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Huỳnh Thị Anh Trâm Trang: 47
 
[ 12 ]
BIÊN BẢN CHIẾN TRANH 1-2-3-4.75 CỦA TRẦN MAI HẠNH VÀ HÌNH THÁI DIỄN NGÔN TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ TRONG PHỐI ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT
WAR MINUTES 1-2-3-4.75 BY TRAN MAI HANH AND DISCOURSE FORMS IN HISTORICAL NOVELS WITH NARRATIVE VIEWPOINTS
Tác giả:  Ngô Thị Hương, Nguyễn Thanh Trường* Trang: 52
 
[ 13 ]
ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ HỌC CỦA CÁC DIỄN TRÌNH TRONG CÁC HỘI THOẠI GIỮA GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG TỰ TRUYỆN NGƯỜI THẦY CỦA NHÀ VĂN FRANK MCCOURT
LINGUISTIC FEATURES OF PROCESSES IN TEACHER –STUDENT CONVERSATIONS IN THE MEMOIR TEACHER MAN BY FRANK MCCOURT IN LIGHT OF FUNCTIONAL GRAMMAR
Tác giả:  Nguyễn Thị Ngọc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Trang: 57
 
[ 14 ]
DẤU HIỆU NGÔN NGỮ BIỂU HIỆN CHIẾN LƯỢC LỊCH SỰ TRONG PHÁT BIỂU CHÍNH TRỊ ANH VÀ MỸ: HƯỚNG TIẾP CẬN KHỐI LIỆU
LINGUISTIC MARKERS EXPRESSING POLITENESS STRATEGIES IN BRITISH AND AMERICAN POLITICAL SPEECHES: A CORPUS-BASED APPROACH
Tác giả:  Trần Hữu Phúc*, Tôn Nữ Hoàng Yến Trang: 62
 
[ 15 ]
NHỮNG YÊU CẦU VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT CỦA HỌC PHẦN TƯ PHÁP QUỐC TẾ
SOME REQUIREMENTS FOR DESIGNING AND SOLVING CASE STUDIES IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Tác giả:  Trần Thị Ngọc Sương* Trang: 67
 
[ 16 ]
VAI TRÒ CỦA HƯ TỪ TRONG VIỆC TẠO HÀM NGÔN
THE ROLE OF SOME EXPLETIVES IN CREATING IMPLICIT DISCOURSE
Tác giả:  Đoàn Thị Tâm* Trang: 72
 
[ 17 ]
CHÍNH SÁCH “ẤP TÂN SINH” Ở MIỀN TÂY NAM BỘ NĂM 1964
THE POLICY OF “NEW LIFE HAMLET” IN SOUTHWEST VIET NAM IN 1964
Tác giả:  Phạm Đức Thuận* Trang: 76
 
[ 18 ]
YẾU TỐ TỰ TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN THẠCH LAM VÀ THANH TỊNH - MỘT SỰ PHÓNG CHIẾU CỦA CÁI TÔI TRONG TƯ DUY HÌNH TƯỢNG
AUTOBIOGRAPHIC FACTORS IN THACH LAM AND THANH TINH'S SHORT STORIES - A REFLECTION OF EGO IN FIGURATIVE THINKING
Tác giả:  Nguyễn Thanh Trường*, Nguyễn Thị Đô Trang: 80
 
[ 19 ]
DUY TÂN GIÁO DỤC CỦA NHO SĨ QUẢNG NAM ĐẦU THẾ KỈ XX: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
EDUCATIONAL INNOVATION OF QUANG NAM’ S CONFUCIAN SCHOLARS IN THE EARLY 20TH CENTURY: FEATURES AND LESSONS OF EXPERIENCE
Tác giả:  Huỳnh Văn Tuyết* Trang: 84
 
[ 20 ]
HOÀN THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG RAU XỨ LẠNH TẠI HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM – TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH
IMPROVING COLD CLIMATE VEGETABLE SUPPLY CHAIN IN KON PLONG DISTRICT, KON TUM PROVINCE – ENHANCING COMPETITIVENESS
Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Chi* Trang: 89
 
[ 21 ]
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO CHDCND LÀO
MEASURES TO PROMOTE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN PEOPLE DEMOCRATIC REPUBLIC OF LAOS
Tác giả:  Vilayvone PHOMMACHANH Trang: 95
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ LIÊN NGÂN HÀNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM
RESEARCHING ON THE IMPACT OF INTERBANK INTEREST RATES ON EXCHANGE RATE IN VIETNAM
Tác giả:  Hồ Hữu Tiến*, Nguyễn Thị Diệu Ánh Trang: 100
 
[ 23 ]
TỶ SUẤT LỢI NHUẬN RÒNG BIÊN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM
COMMERCIAL BANK NET INTEREST MARGINS - AN EXPERIMENTAL STUDY IN VIETNAM
Tác giả:  Bùi Ngọc Toản* Trang: 104
 
[ 24 ]
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ĐỊNH DUY TRÌ THAM GIA HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI: TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAM
FACTORS AFFECTING INTENTIONS TO REMAIN IN THE FRANCHISE SYSTEM: THE CASE IN VIET NAM
Tác giả:  Trần Thị Trang* Trang: 108
 
[ 25 ]
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI HOA XỨ LẠNH MĂNG ĐEN
MEASURES TO ORGANIZE PRODUCT DISTRIBUTION CHANNELS OF MANG DEN COLD WEATHER FLOWERS
Tác giả:  Phan Thị Thanh Trúc*, Nguyễn Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Bá Trung Trang: 113
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn