a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,852

TẠP CHÍ 11(108).2016 QUYỂN 1


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ỨNG DỤNG MPC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ
APPLYING MPC CONTROLLERS IN TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
Tác giả:  Trương Thị Bích Thanh* Trang: 1
 
[ 2 ]
KHÔI PHỤC TÍN HIỆU, HÌNH ẢNH THEO PHƯƠNG PHÁP "LẤY MẪU NÉN"
SIGNAL AND IMAGE RECONSTRUCTION USING COMPRESSIVE SENSING
Tác giả:  Nguyễn Văn Điền, Hồ Phước Tiến, Nguyễn Tấn Hưng* Trang: 6
 
[ 3 ]
ĐỀ XUẤT MẪU ANTEN XOẮN TRỤ SIÊU NHỎ CÓ SỬ DỤNG PHẦN TỬ THỤ ĐỘNG CHO TPMS
PROPOSINGCYLINDRICAL HELIXCAL ANTENNA PATTERNS USING PARASITIC ELEMENTS FOR TPMS
Tác giả:  Phan Trọng Đức*, Hoàng Đình Thuyên, Nguyễn Bá Tỉnh Trang: 11
 
[ 4 ]
MỘT THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT THÍCH NGHI TỐC ĐỘ MÁY PHÁT THỦY ĐIỆN
AN ADAPTIVE SLIDING MODE TO CONTROL GOVERNORS OF HYDROPOWER
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Mai*, Nguyễn Đức Huệ, Trần Văn Dũng Trang: 15
 
[ 5 ]
TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT TRONG TẤM PHẲNG CÓ LỖ TRỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MỞ RỘNG
ANALYSIS OF STRESS IN PLANE PLATES WITH HOLES WITH EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD
Tác giả:  Nguyễn Mỹ, Nguyễn Quang Dự, Lê Cung* Trang: 21
 
[ 6 ]
MÔ PHỎNG ĐỘ ÊM DỊU CỦA XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM
COMFORT SIMULATION OF SLEEPER BUS
Tác giả:  Trần Việt Phú, Nguyễn Minh Thiện, Phạm Xuân Mai* Trang: 25
 
[ 7 ]
GIẢI PHÁP MỚI CHO THIẾT BỊ ĐEO CỔ TAY ĐO SPO2
A NOVEL ANSWER FOR WRIST-WEARABLE DEVICES FOR SPO2 MEASUREMENT
Tác giả:  Lại Phước Sơn; Nguyễn Thị Anh Thư; Nguyễn Trung Kiên Trang: 31
 
[ 8 ]
THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC HỆ SỐ TRONG PHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN TỎA NHIỆT CƯỠNG BỨC TRONG ỐNG
MANUFACTURING EXPERIMENTAL EQUIPMENT TO DETERMINE COEFFICIENTS IN STANDARD EQUATIONS OF STABLE FORCED CONVECTION IN TUBES
Tác giả:  Thái Ngọc Sơn*, Bui Thị Hương Lan Trang: 37
 
[ 9 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ PHẢN ỨNG LIÊN TỤC THỦY PHÂN ACETIC ANHYDRIDE PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN
AN EXPERIMENTAL MODEL OF CONTINUOUS STIRED TANK REACTOR WITH ACETIC ANHYDRIDE HYDROLYSIS FOR CONTROL RESEARCH
Tác giả:  Mai Thị Đoan Thanh*, Nguyễn Đình Lâm, Đoàn Quang Vinh, Trang: 42
 
[ 10 ]
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG VAN ĐIỀU KHIỂN – BÌNH MỨC BẰNG BÙ MỜ PID.
IMPROVING THE CONTROL QUALITY OF VALVE - LEVEL TANK SYSTEM BASED ON FUZZY PID CONTROL
Tác giả:  Võ Khánh Thoại; Nguyễn Đức Quận Trang: 48
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ CẮT (S, T) ĐẾN LỚP BIẾN CỨNG BỀ MẶT KHI TIỆN TRÊN MÁY TIỆN CNC VỚI VẬT LIỆU THÉP C45 CHƯA QUA NHIỆT LUYỆN
RESEARCHING IMPACT OF CUTTING MODE PARAMETERS (S,T) ON NON-ANNEALED C45 STEEL’S HARD SURFACE LAYERS WHILE BEING MACHINED ON A LATHE CNC
Tác giả:  Nguyễn Bá Thuận* Trang: 53
 
[ 12 ]
ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN METROPOLIS – HASTING CỦA PHƯƠNG PHÁP XÍCH MARKOV MONTE CARLO TRONG PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY
USING METROPOLIS – HASTING ALGORITHM OF MARKOV CHAIN MONTE CARLO METHOD IN RELIABILITY ANALYSIS
Tác giả:  Đặng Công Thuật Trang: 57
 
[ 13 ]
DỰ BÁO RỖ CO BẰNG TIÊU CHUẨN NIYAMA KHÔNG THỨ NGUYÊN
USING DIMENSIONLESS NIYAMA CRITERION TO PREDICT SHRINKAGE POROSITY
Tác giả:  Nguyễn Thành Trí* Trang: 62
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU VỊ TRÍ VÀ CÔNG SUẤT NGUỒN ĐIỆN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN
OPTIMIZING DISTRIBUTED GENERATION LOCATION AND CAPACITY IN DISTRIBUTION POWER NETWORK USING GENETIC ALGORITHM
Tác giả:  Đoàn Đức Tùng*, Ngô Minh Khoa, Nguyễn Thành Trung Trang: 67
 
[ 15 ]
TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC VẬT LIỆU TRICALCIUM SILICATE CA3SIO5
ELABORATION AND BIOACTIVITY CHARACTERIZATION OF TRICALCIUM SILICATE MATERIAL CA3SIO5
Tác giả:  Bùi Xuân Vương*, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phạm Ngọc Hải Trang: 73
 
[ 16 ]
KHẢO SÁT SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC, ĐẶC ĐIỂM VI PHẪU VÀ HÌNH THÁI CỦA CÂY LÁ ĐẮNG.
THE INITIAL RESEARCH ON PHYTOCHEMICAL COMPOSITIONS, MICROSURGERY AND FEATURES OF THE BITTER LEAF.
Tác giả:  Lê Thị Mi Chi*, Kiều Loan, Lê Thị Đại Phương Trang: 78
 
[ 17 ]
NGHIÊN CỨU THU NHẬN VÀ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ.
EXTRACTION OF LIPASE FROM PAPAYA LATEX AND AN EXAMININATION OF ITS CHARACTERISTICS
Tác giả:  Phan Thị Việt Hà;Đặng Minh Nhật; Trần Thị Bích Hà Trang: 82
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP "STREAMDROP" TRONG CHUẨN BỊ TIÊU BẢN NHIỄM SẮC THỂ ALLIUM ASCALONICUM L.
APLICATION OF METHOD “STREAMDROP” FOR CHROMOSOME PREPARATION IN ALLIUM ASCALONICUM L.
Tác giả:  Nguyễn Minh Lý*, Lê Văn Kiêm, Ngô Thị Hồng Vân, Lê Thị Mai Trang: 86
 
[ 19 ]
CUNG CẤP TÀI NGUYÊN TRUYỀN THÔNG CHO HỆ PHÂN TÁN TRONG MÁY ẢO
COMMUNICATION RESOURCES ALLOCATION FOR DISTRIBUTED SYSTEM IN VIRTUAL MACHINES
Tác giả:  Đặng Hùng Vĩ; Lê Văn Sơn Trang: 90
 
[ 20 ]
KHUẾCH ĐẠI ĐẶC HIỆU VÙNG GEN ITS2 XÁC ĐỊNH SỰ CÓ MẶT CỦA NẤM Ở BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
SPECIFIC AMPLIFICATION OF THE ITS2 REGION FOR FUNGAL DETECTION IN GASTRIC PATIENTS AT HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL
Tác giả:  Lê Thị Phượng* Trang: 94
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn