a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,597,053

TẠP CHÍ 12(109).2016


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ LỆCH TIA ĐẾN HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG FSO KẾT HỢP CÁC TRẠM KHUYẾCH ĐẠI VÀ CHUYỂN TIẾP SỬ DỤNG TÍN HIỆU SC-QAM QUA KÊNH NHIỄU LOẠN KHÍ QUYỂN LOG-NORMAL
MISALIGNMENT FADING EFFECTS ON PERFORMANCE OF AMPLIFY-AND-FORWARD RELAYING FSO SYSTEMS USING SC-QAM SIGNALS OVER LOG-NORMAL ATMOSPHERIC TURBULENCE CHANNELS
Tác giả:  Dương Hữu Ái*, Do Trong Tuan, Ha Duyen Trung* Trang: 1
 
[ 2 ]
HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA AG-TIO2-SIO2 PHÂN HỦY DUNG DỊCH PHENOL DƯỚI ÁNH SÁNG MẶT TRỜI
PHOTO-CATALYTIC DEGRADATION OF PHENOL OVER AG-TIO2-SIO2 NANO POWDER UNDER SUNLIGHT IRRADIATION
Tác giả:  Han Van Dang, Vien Minh Le, Phuong Ha Huynh Trang: 6
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP SẤY NHIÊN LIỆU LỎNG SỬ DỤNG VI SÓNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẤY TRUYỀN THỐNG
EVALUATING EFFECTIVENESS OF MICROWAVE HEATING AND CONVENTIONAL HEATING FOR LIQUID FUEL
Tác giả:  Trần Thị Thu Hương* Trang: 11
 
[ 4 ]
ẢNH HƯỞNG PHỐT PHO ĐỎ Y2O3:EU3+ ĐẾN KHẢ NĂNG HOÀN MÀU CỦA ĐÈN LED ÁNH SÁNG TRẮNG
EFFECTS OF RED Y2O3:EU3+ PHOSPHOR ON THE COLOR RENDERING ABILITY OF WHITE LED LAMPS
Tác giả:  Anh Q. D. Nguyen, Vinh H. Nguyen Trang: 16
 
[ 5 ]
DỰ ĐOÁN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ WEB SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỊCH VỤ DỰA TRÊN AUTOENCODER
WEB SERVICE QOS PREDICTION USING SERVICE-BASED AUTO-ENCODER MODEL
Tác giả:  Le Van Thinh, Nguyen Xuan Hau Trang: 20
 
[ 6 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA TCSC ĐẾN PHÍ TRUYỀN TẢI TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN BÁN BUÔN CÓ XÉT GIAO DỊCH SONG PHƯƠNG VÀ DỰ TRỮ CÔNG SUẤT TÁC DỤNG
THE IMPACT OF TCSC ON TRANSMISSION COSTS ON WHOLESALE POWER MARKETS IN TERMS OF BILATERAL TRANSACTIONS AND ACTIVE POWER RESERVES
Tác giả:  Phạm Năng Văn*, Nguyen Dong Hung, Nguyen Duc Huy Trang: 24
 
[ 7 ]
PHƯƠNG PHÁP BÀI TOÁN NHỎ CHO VIỆC HIỆU CHỈNH SAI SỐ MÔ HÌNH MIỀN MỎNG GIỮA CÁC VÙNG DẪN TỪ VÀ VÙNG KHÔNG DẪN TỪ
A SUBPROBLEM METHOD FOR ACCURATE THIN SHELL MODELS BETWEEN CONDUCTING AND NONCONDUCTING REGIONS
Tác giả:  Đặng Quốc Vương* Trang: 29
 
[ 8 ]
THIẾT KẾ ANTEN CẤP ĐIỆN ĐỒNG PHẲNG TÁI CẤU HÌNH SỬ DỤNG PIN DIODE CHO CÁC DỤNG VÔ TUYẾN
A DESIGN OF FREQUENCY RECONFIGURABLE CPW-FED ANTENNA USING PIN DIODE FOR WIRELESS APPLICATIONS
Tác giả:  Hoang Thi Phuong Thao, Vu Van Yem Trang: 34
 
[ 9 ]
ISOLATION OF STIGMASTEROL FROM METHANOLIC EXTRACT OF STEM AND FOLIAGE OF ABRUS PRECATORIUS LINN.
Tác giả:  Ngo Minh Khoi, Trần Mạnh Lục* Trang: 39
 
[ 10 ]
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS ROXBUGHII WALL.) VIỆT NAM
PRIMARY STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITIES AND CHEMICAL CONSTITUENTS OF ANOECTOCHILUS ROXBURGHII WALL. OF VIETNAM
Tác giả:  Ngo Thi Phuong, Bui Kim Anh, Giang Thị Kim Liên*, Nguyen Thi Thanh Huong, Le Ngoc Hung, Nguyen Tuan Anh, Le Minh Ha Trang: 43
 
[ 11 ]
TỔNG HỢP VÀ NGIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU MOF-5 GẮN NGUYÊN TỐ EUROPIUM
SYNTHESIZING AND CHARACTERIZING OPTICAL PROPERTY OF MOF-5 DOPED WITH TRIVALENT EUROPIUM
Tác giả:  Bùi Xuân Vương* Trang: 46
 
[ 12 ]
A PRIMARY RESEARCH ON OPEN INNOVATION ACTIVITIES OF SMES IN VIETNAM
HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI MỞ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
Tác giả:  Tăng Duệ Âu* Trang: 50
 
[ 13 ]
MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA TIẾNG ÊĐÊ VÀ TIẾNG VIỆT
SOME DIFFERENCES BETWEEN THE EDE LANGUAGE AND THE VIETNAMESE LANGUAGE
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Niê H'loanh, Ngo Thi Huong Giang Trang: 54
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU VIỆC DỊCH TRUYỆN CỔ TÍCH TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGÔN NGỮ XÃ HỘI HỌC TRI NHẬN
A STUDY OF THE TRANSLATION OF FAIRY TALES FROM ENGLISH INTO VIETNAMESE- A COGNITIVE SOCIOLINGUISTICS PERSPECTIVE
Tác giả:  Tran Quang Hai, Trần Thị Xuân Thắm* Trang: 59
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM BỐ CỤC CỦA CÁC BÀI GIỚI THIỆU CÁC VIỆN BẢO TÀNG Ở LUÂN ĐÔN
AN INVESTIGATION INTO THE LAYOUT FEATURES OF TEXTS INTRODUCING MUSEUMS IN LONDON
Tác giả:  Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Trang: 64
 
[ 16 ]
HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC VÀ MẤT NGHĨA TRONG CÁC PHIÊN BẢN DỊCH THUẬT TIẾNG ANH VỀ ÂN DỤ TRI NHẬN “THÂN PHẬN CON NGƯỜI” TRONG CA KHÚC TRỊNH CÔNG SƠN
LOSS AND GAIN PHENOMENA IN THE ENGLISH TRANSLATIONS OF CONCEPTUAL METAPHORS OF “HUMAN STATUS” IN TRINH CONG SON’S SONGS
Tác giả:  Đinh Thị Minh Hiền, Trịnh Thị Thu Thảo* Trang: 71
 
[ 17 ]
CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ SỬ DỤNG TRONG LỜI BÀI HÁT YÊU NƯỚC TRONG HAI TUYỂN TẬP NHẠC ALL AMERICAN PATRIOTIC VÀ AMERICAN PATRIOTIC SONGS
STYLISTIC DEVICES USED IN SONG LYRICS EXPRESSING PATRIOTISM IN THE TWO SONG BOOKS: ALL AMERICAN PATRIOTIC AND AMERICAN PATRIOTIC SONGS
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Van Thi Bach Giang Trang: 75
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ LIÊN VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT HỌC TIẾNG ANH
DEVELOPING INTERCULTURAL AWARENESS AND ATTITUDES OF VIETNAMESE LEARNERS OF ENGLISH: CASE STUDIES
Tác giả:  Hồ Sĩ Thắng Kiệt* Trang: 81
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA CÁC ĐỘNG TỪ DIỄN TẢ ƯỚC MUỐN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
AN INVESTIGATION INTO SEMANTIC FEATURES OF WISHING VERBS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Lưu Quý Khương, Ngô Thị Trúc Mai* Trang: 86
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn