a
Thứ năm, ngày 16/08/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,458,453

TẠP CHÍ SỐ 1(110).2017


Nội dung                    Bìa                    
 
[ 1 ]
SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ PHÍ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT Ở CÁC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA VÀ MỸ THO
COMPARISON AND EVALUATION OF WILLINGNESS TO PAY FOR HOUSEHOLD SOLID WASTE IN BIEN HOA AND MY THO CITIES
Tác giả:  Nguyễn Thị Lệ Ái, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Tri Quang Hưng*, Nguyễn Minh Kỳ Trang: 1
 
[ 2 ]
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÌ VỌNG THIẾU HỤT ĐIỆN NĂNG CHO HỘ TIÊU THỤ TRÊN BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI KÉO DÀI
A METHOD FOR DETERMINING LOSS OF ENERGY EXPECTATION FOR CUSTOMESR BY USING THE LOAD DURATION CURVE
Tác giả:  Bounthene Chansamay, Lê Việt Tiến, Trần Đình Long Trang: 7
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PLASMA LẠNH TRONG XỬ LÝ NƯỚC
A STUDY OF COLD PLASMA FOR WATER TREATMENT
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng*, Mai Phước Vinh, Nguyễn Thị Loan, Phạm Văn Toàn Trang: 11
 
[ 4 ]
ỔN ĐỊNH TỐC ĐỘ TURBINE THỦY ĐIỆN BẰNG THUẬT ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG H∞
STABILISING SPEED FOR HYDRO TURBINES BY TECHNICAL ROBUST H∞ CONTROLLERS
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng*, Trương Thị Bích Thanh, Bùi Văn Trình Trang: 16
 
[ 5 ]
MÔ HÌNH HÓA THÁP CHƯNG CẤT 2 THÀNH PHẦN 3 TẦNG CHO CÔNG NGHỆ DẦU KHÍ
MODELLING THE TWO COMPOSITION – THREE STAGE DISTILLATION COLUMNS FOR PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
Tác giả:  Nguyễn Quốc Định* Trang: 21
 
[ 6 ]
NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA LỚP PHỦ HỮU CƠ BẲNG LỚP BIẾN TÍNH CHỨA ZR, TI
IMPROVING THE CORROSION PROTECTION OF ORGANIC COATING WITH CONVERSION LAYER CONTAINING ZR AND TI
Tác giả:  Lê Minh Đức* Trang: 25
 
[ 7 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRÊN NHÓM VÀO QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT
APPLYING THE GROUP DECISION SUPPORT SYSTEM MODEL TO THE LAND RESOURCE MANAGEMENT
Tác giả:  Phạm Minh Đương, Nguyễn Văn Hiệu, Phan Thị Xuân Trang* Trang: 29
 
[ 8 ]
NGHIÊN CỨU - CHẾ TẠO BỘ ĐO LƯU LƯỢNG BIOGAS KIỂU NHIỆT CHO ĐỘNG CƠ BIOGAS
DESIGNING AND MANUFACTURING THERMAL MASS FLOW METERS FOR BIOGAS ENGINES
Tác giả:  Nguyễn Việt Hải*, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ Trang: 35
 
[ 9 ]
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ THÔNG SỐ VẬN HÀNH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI NỐI LƯỚI TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM
SURVEYING AND EVALUATING SOME OPERATING PARAMETERS OF GRID CONNECTED ROOFTOP PV IN CENTRAL REGION OF VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long Trang: 40
 
[ 10 ]
CHƯƠNG TRÌNH TÍNH DÒNG KHÍ TRONG ỐNG CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI
CALCULATING PROGRAM FOR COMPRESSIBLE FLOWS WITH AREA CHANGES
Tác giả:  Phạm Thị Kim Loan* Trang: 45
 
[ 11 ]
XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ BƯỞI PHÚC TRẠCH
DETERMINING EFFECTS OF STORAGE CONTAINERS ON QUALITY OF PHUC TRACH PUMMELO FRUIT
Tác giả:  Nguyễn Văn Lợi* Trang: 50
 
[ 12 ]
MÔ HÌNH TƯ VẤN LỌC CỘNG TÁC TÍCH HỢP DỰA TRÊN TƯƠNG ĐỒNG SẢN PHẨM
ITEM-BASED COLLABORATIVE FILTERING RECOMMENDATION MODEL BASED ON SIMILARITY MATRIX OF ITEMS
Tác giả:  Phan Quốc Nghĩa*, Đặng Hoài Phương, Huỳnh Xuân Hiệp Trang: 55
 
[ 13 ]
TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG HÓA MẠCH VÒNG CHO XUẤT TUYẾN 471 VÀ 472 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM OPCOORD
CALCULATION FOR LOOP AUTOMATION ON TWO OUTGOING-FEEDERS 471&472 OF DANANG CITY USING OPCOORD SOFWARE
Tác giả:  Phan Hoàng Phúc, Nguyễn Thị Linh Giang, Lê Kim Hùng* Trang: 59
 
[ 14 ]
MỘT MÔI TRƯỜNG THỐNG NHẤT ĐỂ BIỂU DIỄN, LƯU TRỮ, SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC
A UNIFIED ENVIRONMEN FOR REPRESENTATION, STORAGE, EDITING AND HANDLING OF MATHEMATICAL FORMULA
Tác giả:  Cao Xuân Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Võ Trung Hùng* Trang: 64
 
[ 15 ]
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG HIỆU ỨNG MẶT NGOÀI VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHỞI ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP (LSPMSM).
A STUDY OF SKIN EFFECT OF LINE-START PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS AND PROPOSALS TO ENHANCE THEIR STARTING CHARACTERISTICS.
Tác giả:  Lê Anh Tuấn*, Bùi Đức Hùng, Phùng Anh Tuấn, Bùi Minh Định Trang: 68
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU TÁCH LIPID TỪ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
RESEARCHING ON LIPID EXTRACTION FROM RICE BRAN USING ENZYMATIC TECHNOLOGY
Tác giả:  Võ Công Tuấn*, Huỳnh Văn Anh Thi, Đặng Đức Long Trang: 73
 
[ 17 ]
THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI CHO TAY MÁY ROBOT CÓ XÉT ĐẾN MÔ HÌNH CỦA ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG
DESIGNING ADAPTIVE CONTROLLESR FOR ROBOT MANIPULATORS CONSIDERING MOTOR MODEL
Tác giả:  Bùi Hữu Thành*, Lê Tiến Dũng Trang: 78
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT ẢNH HƯỞNG SAI SỐ GIA CÔNG ĐẾN SỰ LỆCH CỦA KÍCH THƯỚC TỌA ĐỘ ĐƯỜNG ỐNG THIẾT KẾ TRÊN TÀU
THEORETICAL RESEARCH ON INFLUENCE OF PROCESSING ERRORS ON THE DEVIATIONS OF COORDINATE DIMENSIONS OF DESIGN PIPELINE ON THE SHIP
Tác giả:  PHẠM TRƯỜNG THI* Trang: 84
 
[ 19 ]
HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA LANIO3 DƯỚI ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG UV
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF LANIO3 UNDER UV LIGHT IRRADIATION
Tác giả:  Vũ Bích Thủy, Ngô Mạnh Thắng, Lê Minh Viễn* Trang: 90
 
[ 20 ]
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CẤP TRỌNG TẢI Ụ NỔI
RESEARCHING ON IMPROVING CAPACITY OF FLOATING DOCK
Tác giả:  Nguyen Thi Huyen Trang*, Dương Việt Dũng Trang: 94
 
[ 21 ]
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÓC TÁCH CƠ HỌC TRONG SẢN XUẤT VẬT LIỆU GRAPHENE ĐA LỚP (FLG)
FABRICATION OF FEW LAYER GRAPHENE- FLG USING MECHANICAL EXFOLIATION METHOD
Tác giả:  Trương Hữu Trì* Trang: 99
 
[ 22 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀN TÍNH THIẾT KẾ LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT KIỂU Π ĐỐT HỖN HỢP THAN ĐÁ VÀ BIOGAS CHO CÁC NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN
BUILDING A SOFTWERE FOR DESIGNING THERMAL OIL HEATERS Π TYPE CO-FIRING COAL AND BIOGAS IN CASSAVA STARCH MANUFACTURERS
Tác giả:  Trần Văn Vang*, Nguyễn Quốc Huy Trang: 104
 
[ 23 ]
ĐẶC ĐIỂM THẠCH HỌC VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ ĐÁ MAGMA XÂM NHẬP KHU VỰC HỐ GIANG, XÃ HÒA PHÚ, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÚNG.
PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS AND MECHANICAL PROPERTIES OF INTRUSIVE ROCKS IN HO GIANG, HOA PHU COMMUNE, HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY AND ABILITY TO USE THEM
Tác giả:  Trần Khắc Vĩ*, Hoàng Hoa Thám Trang: 109
 
[ 24 ]
MÔ PHỎNG SỐ VÙNG TÁCH DÒNG Ở ĐẦU ỐNG KHÓI NHIỆT THẲNG ĐỨNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LATTICE BOLTZMANN METHOD
NUMERICAL SIMULATION OF FLOW SEPARATION AT THE OUTLET OF A VERTICAL SOLAR CHIMNEY BY LATTICE BOLZTMANN METHOD
Tác giả:  Nguyễn Quốc Ý* Trang: 114
 
[ 25 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LOÀI BÈO TẤM (LEMNA MINOR L., 1753) LÀM SINH VẬT GIÁM SÁT Ô NHIỄM NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
STUDYING THE USE OF DUCKWEEK (LEMNA MINOR L., 1753) AS A MONITORING ORGANISM TO TEXTILE EFFLUENT POLLUTION
Tác giả:  Nguyễn Văn Khánh*, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phương Trang: 119
 
[ 26 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG POLYME SIÊU HẤP PHỤ NƯỚC LÀM CHẤT GIỮ ẨM TRÊN MẪU ĐẤT XÃ HÒA TIẾN, HUYỆN HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG
A STUDY OF APPLYING WATER SUPER ABSORBENT POLYMERS AS MOISTURIZING MATERIAL FOR THE SAND SOIL IN HOA TIEN COMMUNE, HOA VANG DISTRICT, DANANG CITY
Tác giả:  Trần Mạnh Lục* Trang: 124
 
[ 27 ]
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MẬT ĐỘ CỦA CHI PROTOPERIDINIUM (DINOFLAGELLATE) Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO, BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE OF GENUS PROTOPERIDINIUM (DINOFLAGELLATE) IN CON DAO COASTAL WATERS, BA RIA - VUNG TAU
Tác giả:  Nguyễn Lương Tùng, , Phan Tấn Lượm, Nguyễn Thị Tường Vi*, Trang: 129
 
[ 28 ]
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT CỒN LÁ CHÈ DÂY (AMPELOPSIS CANTONIENSIS) KHU VỰC MIỀN TRUNG, VIỆT NAM
A SURVEY OF ANTIOXIDIANT AND ANTI-BACTERIA ACTIVITIES OF ALCOHOLIC EXTRACT OF AMPELOPSIS CANTONIENSIS LEAVES FROM THE CENTRAL REGION, VIET NAM
Tác giả:  Phạm Thị Kim Thảo*, Nguyễn Thị Xuân Thu, Đặng Đức Long Trang: 134
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31642 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28427 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27841 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (26996 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26788 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26739 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26545 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25863 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25417 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25360 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn