a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,949

TẠP CHÍ SỐ 2(111).2017-QUYỂN 1


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC TÍCH CỰC TRONG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
APPLYING ACTIVE LEARNING-TEACHING METHOD TO TEACHING LAB COURSES IN ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
Tác giả:  Lương Vinh Quốc Danh*, Trần Hữu Danh, Trương Phong Tuyên, Nguyễn Thị Trâm, Huỳnh Kim Hoa Trang: 1
 
[ 2 ]
ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH CỦA KỸ SƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
PERSONALITY TRAITS OF CONSTRUCTION ENGINEERS IN VIETNAM
Tác giả:  Võ Đăng Khoa, Lê Hoài Long, Nguyễn Văn Châu*, Đặng Ngọc Châu* Trang: 7
 
[ 3 ]
NHẬN THỨC CỦA CÔNG CHÚNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG
AUDIENCE PERCEPTION TOWARD THE UD BRAND
Tác giả:  Trần Thị Yến Minh*, Phạm Thị Hương Trang: 12
 
[ 4 ]
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MANAGEMENT OF RENOVATION ACTIVITIES OF TESTING AND EVALUATING IN PHILOLOGY TEACHING TOWARDS FORMING ANG DEVELOPING STUDENTS’ CAPACITIES AT HIGH SCHOOLS
Tác giả:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*, Lê Văn Ca Trang: 18
 
[ 5 ]
NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT, PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STATISTICAL RESEARCH ON TOBACCO USAGE OF THE CITIZENS AND MEASURES TO CONTROL AND PREVENT THE HARMS OF TOBACCO IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Bá Thế, Ngô Tân* Trang: 24
 
[ 6 ]
SỬ DỤNG VOICE BLOG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM 3, KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
USE OF VOICE BLOG TO IMPROVE SPEAKING SKILL FOR THIRD YEAR STUDENTS OF ENGLISH DEPARTMENT, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, DANANG UNIVERSITY
Tác giả:  Nguyễn Nữ Thùy Uyên* Trang: 28
 
[ 7 ]
GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG DU LỊCH PHÚ QUỐC GIAI ĐOẠN 2016-2020
MEASURES FOR TRAINING TOURISM LABOR FORCE IN PHU QUOC IN 2016-2020
Tác giả:  Nguyễn Vương* Trang: 33
 
[ 8 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ QUYỀN LỰC LÊN CHIẾN LƯỢC TỪ CHỐI LỜI YÊU CẦU TRONG THƯ ĐIỆN TỬ VIẾT BỞI NGƯỜI VIỆT SỬ DỤNG TIẾNG ANH NHƯ NGOẠI NGỮ Ở MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
EFFECT OF POWER ON REFUSAL STRATEGIES TO A REQUEST IN EMAIL WRITTEN BY VIETNAMESE EFL LEARNERS AT WORKPLACE
Tác giả:  Nguyễn Thị Lan Anh* Trang: 38
 
[ 9 ]
LUẬN THUYẾT TỰ SỰ - BƯỚC ĐỆM ĐẦU TIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC TRIỀU TIÊN
NARRATIVE TREATISE - A SPRINGBOARD FOR MODERNIZATION OF KOREAN LITERATURE
Tác giả:  Trần Thị Lan Anh* Trang: 43
 
[ 10 ]
ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT CỦA CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ SỬ DỤNG TRONG TÁC PHẨM TÚP LỀU BÁC TÔM CỦA HARRIET BEECHER STOWE
LOSS AND GAIN IN THE VIETNAMESE TRANSLATION OF STYLISTIC DEVICES USED IN UNCLE TOM’S CABIN BY HARRIET BEECHER STOWE
Tác giả:  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*, Tran Thi Yen Nhi Trang: 47
 
[ 11 ]
VẤN ĐỀ BIÊN GIỚI TRONG LỊCH SỬ QUAN HỆ TRUNG QUỐC - ẤN ĐỘ (1949 - 1991)
BORDER ISSUES IN THE HISTORY RELATIONS BETWEEN CHINA - INDIA (1949 - 1991)
Tác giả:  Nguyễn Thế Hồng* Trang: 53
 
[ 12 ]
VỀ ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ LÁY BIỂU ĐẠT MÀU SẮC KIỂU "YẾU TỐ CHỈ MÀU + YẾU TỐ LÁY TRONG TIẾNG VIỆT
SEMANTIC CHARACTERISTICS OF REDUPLICATIVE WORDS OF COLOR IN THE PATTERN "EXPRESSIVE COLOR ELEMENTS + REDUPLICATIVE FACTORS" IN VIETNAMESE
Tác giả:  Nguyễn Thị Liên* Trang: 58
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU CÁC CÁCH DÙNG TỪ VỰNG TRONG CÁC LỜI TƯỜNG THUẬT CỦA CÁC ĐOẠN PHIM QUẢNG CÁO HOẠT HÌNH MỸ
AN INVESTIGATION INTO LEXICAL CHOICES IN NARRATIONS OF AMERICAN CARTOON TRAILERS
Tác giả:  Pham Thi Thanh Nga, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa* Trang: 61
 
[ 14 ]
PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG CÁC BÀI HÁT THIẾU NHI TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
A CONTRASTIVE STUDY OF RHETORICAL DEVICES IN CHILDREN'S SONGS IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả:  Hồ Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đỗ Hà Anh* Trang: 67
 
[ 15 ]
KIỂU NGƯỜI TRUNG NGHĨA TRONG VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX QUA TRƯỜNG HỢP PHAN THANH GIẢN
TYPE OF LOYAL PEOPLE IN LITERATURE BY SOUTHERN VIETNAM’S CONFUCIAN SCHOLARS IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY THROUGH THE CASE OF PHAN THANH GIAN
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Phú* Trang: 71
 
[ 16 ]
NẠN CƯỚP BIỂN TRÊN VÙNG BIỂN QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG THỜI NGUYỄN (1802- 1884)
SEA -ROBBERY ON SEA AREAS OF QUANG NAM DA NANG UNDER NGUYEN DYNASTY
Tác giả:  Nguyễn Duy Phương* Trang: 74
 
[ 17 ]
ỨNG DỤNG MỸ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀO THIẾT KẾ NỘI THẤT CHO CĂN NHÀ Ở HIỆN ĐẠI
AN APPLICATION OF VIETNAMESE TRADITIONAL FINE ART TO INTERIOR DESIGN OF CONTEMPORARY HOUSES
Tác giả:  Lê Minh Sơn*, Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An Trang: 79
 
[ 18 ]
DẠY HỌC ĐIỂN CỐ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
TEACHING LITERARY ALLUSION IN MEDIEVAL LITERATURE AT SECONDARY SCHOOLS
Tác giả:  Đoàn Thị Tâm* Trang: 85
 
[ 19 ]
KHẢO SÁT VIỆC THỂ HIỆN ÂM NỐI CỦA SINH VIÊN NĂM HAI, KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
AN INVESTIGATION INTO THE PERFORMANCE OF LINKNG SOUNDS BY SOPHOMORES AT ENGLISH DEPARTMENT, THE UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES - UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thanh*, Hồ Thị Kiều Oanh Trang: 89
 
[ 20 ]
CÁC PHƯƠNG THỨC DỊCH SANG TIẾNG VIỆT DANH NGÔN TIẾNG ANH DIỄN ĐẠT TÌNH BẠN TƯƠNG QUAN VỚI BIỆN PHÁP TU TỪ
PROCEDURES IN THE VIETNAMESE TRANSLATION OF ENGLISH FAMOUS SAYINGS EXPRESSING FRIENDSHIP IN TERMS OF RHETORICAL DEVICES
Tác giả:  Lâm Quốc Thịnh*, Hồ Thị Kiều Oanh Trang: 94
 
[ 21 ]
NGÔN NGỮ MANG CHỨC NĂNG PHÁN XÉT TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NAM CAO BẢN TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH
LANGUAGE OF JUDGMENT IN NAM CAO'S SHORT STORIES AND THEIR ENGLISH TRANSLATIONAL EQUIVALENTS
Tác giả:  Võ Nguyễn Thùy Trang* Trang: 99
 
[ 22 ]
KHUNG THẨM MĨ TỪ VĂN BẢN ĐẾN TÁC PHẨM VĂN HỌC - MỘT SỰ TÌM KIẾM "CÁI KHÁC" CHO BẢN MỆNH NGHỆ THUẬT
AESTHETIC FRAMES FOR TEXTS AND LITERARY WORKS – IN SEARCH OF “THE DIFFERENT” FOR ART’S FATE
Tác giả:  Nguyễn Thanh Trường*, Phan Vi Phuong Uyen Trang: 104
 
[ 23 ]
QUẢNG NAM - NƠI MỞ ĐẦU PHONG TRÀO DUY TÂN VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX
QUANG NAM PROVINCE - THE BIRTHPLACE OFTHE DUY TAN MOVEMENT IN THE VIETNAM IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
Tác giả:  Huỳnh Văn Tuyết* Trang: 108
 
[ 24 ]
NHẬN DẠNG CÁC NHÂN TỐ QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN XÂY DỰNG TẠI CAMPUCHIA
IDENTIFYING MANAGEMENT FACTORS AFFECTING THE LABOUR PRODUCTIVITY OF CONSTRUCTION WORKERS IN CAMBODIA
Tác giả:  Phạm Minh Ngọc Duyên; Ry Sopheao; Lê Hoài Long; Nguyễn Văn Châu;Đặng Ngọc Châu Trang: 114
 
[ 25 ]
HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ TRỒNG LÚA Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TECHNICAL EFFICIENCY AND ITS DETERMINANTS IN RICE FARMING IN HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE
Tác giả:  Trần Hạnh Lợi* Trang: 119
 
[ 26 ]
NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC SỰ TĂNG TRƯỞNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA TỈNH PHÚ YÊN
RESEARCH ON THE GROWTH OF AQUACULTURE IN PHU YEN PROVINCE
Tác giả:  Đoàn Thị Nhiệm* Trang: 124
 
[ 27 ]
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH QUẢNG NAM
RESTRUCTURING ECONOMIC SECTOR OF QUANG NAM
Tác giả:   Nguyễn Hồng Quang* Trang: 129
 
[ 28 ]
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI
STUDY OF FACTORS AFFECTING HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN TOURISM IN QUANG NGAI PROVINCE
Tác giả:  Trần Thị Trương* Trang: 134
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28454 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn