a
Chủ nhật, ngày 23/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,880

TẠP CHÍ SỐ 3(112).2017-QUYỂN 1


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TẠI CÁC KHU DÂN CƯ Ở TP ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ
ASSESSING THE STATUS OF INSTALLATION AND USE AIR CONDITIONERS AT RESIDENTIAL AREAS IN DA NANG CITY AND PROPOSING APPROPRIATE SOLUTIONS
Tác giả:  Nguyễn Phước Quý An*, Nguyễn Đình Huấn Trang: 1
 
[ 2 ]
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN LƯỢNG BỐC HƠI TIỀM NĂNG ET0 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
CLIMATE CHANGE IMPACT ON THE REFERENCE EVAPORATION ET0:- A CASE STUDY OF KON TUM PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Chí Công* Trang: 6
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU XÂM NHẬP MẶN CHO HẠ LƯU SÔNG HẬU DỰA TRÊN MÔ HÌNH MÃ NGUỒN MỞ SUNTANS
STUDY OF SALTWATER INSTRUSION FOR HAU RIVER BASED ON OPEN SOURCES CODE SUNTANS
Tác giả:  Vũ Huy Công, Nguyễn Chí Công* Trang: 10
 
[ 4 ]
ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHAI THÁC MẶT ĐƯỜNG VIỆT NAM
A PROPOSAL OF VIETNAM PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM STRUCTURE
Tác giả:  Nguyễn Văn Đăng, Cao Thị Xuân Mỹ* Trang: 15
 
[ 5 ]
THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỬA TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ GIỌNG NÓI VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH
DESIGNING AN AUTOMATIC DOOR CONTROL SYSTEM APPLYING SPEECH PROCESSING AND IMAGE PROCESSING
Tác giả:  Lê Tiến Dũng*, Trịnh Ngọc Văn, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Tường Trang: 22
 
[ 6 ]
XỬ LÝ DỮ LIỆU THIẾU TRONG NGHIÊN CỨU PHỤ TẢI BẰNG SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR)
DEALING WITH MISSING DATA FOR THE POWER LOAD STUDIES USING SUPPORT VECTOR REGRESSION (SVR)
Tác giả:  Nguyễn Tuấn Dũng*, Nguyễn Thanh Phương Trang: 28
 
[ 7 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH PHÓNG ĐIỆN CỦA DẦU BẮP VÀ DẦU PHỘNG
A STUDY OF BREAKDOWN PROPERTIES OF CORN OIL AND PEANUT OIL
Tác giả:  Nguyễn Văn Dũng* Trang: 34
 
[ 8 ]
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRUYỀN NHIỆT DÙNG CHO ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC TÒA NHÀ.
DEVELOPMENT OF THERMAL MODELS FOR PREDICTIVE CONTROL OF ENERGY IN BUILDINGS.
Tác giả:  Nguyễn Minh Hòa*, Nghị Vĩnh Khanh Trang: 38
 
[ 9 ]
ĐIỀU KHIỂN CUỐN CHIẾU MỜ THÍCH NGHI CHO HỆ ĐỊNH VỊ ĐỘNG CỦA TÀU BIỂN
ADAPTIVE FUZZY BACKSTEPPING CONTROL FOR A DYNAMIC POSITIONING SYSTEM OF SHIPS
Tác giả:  Vũ Minh Hùng, Trịnh Quang Trung, Võ Quốc Thắng Trang: 44
 
[ 10 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIỮ ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP CỦA HỆ THỐNG BÙ TĨNH TẠI TRẠM 220KV THÁI NGUYÊN BẰNG SIMULINK
VOLTAGE STABILITY EVALUATION OF SVC AT 220KV THAI NGUYEN SUBSTATION WITH SIMULINK
Tác giả:  Trần Thanh Sơn* Trang: 50
 
[ 11 ]
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP CHIA TẦNG CHO MẠNG WBAN ĐỂ TĂNG THÔNG LƯỢNG
PROPOSAL OF HIERACHICAL CLUSTERING FOR HIGH THROUGHPUT OF WBAN
Tác giả:  Nguyễn Như Thắng, Nguyễn Huy Hoàng*, Phạm Thanh Hiệp Trang: 55
 
[ 12 ]
VỊ TRÍ VÀ CÔNG SUẤT TỐI ƯU CỦA TỤ ĐIỆN TRONG QUI HOẠCH VÀ CẢI TẠO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
OPTIMAL ALLOCATION AND SIZING OF CAPACITORS IN DISTRIBUTION SYSTEM PLANNING
Tác giả:  Vũ Văn Thắng*, Bạch Quốc Khánh Trang: 59
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TUYỂN NỔI LOẠI BỎ ION CHÌ TRONG NƯỚC THẢI
A STUDY OF BUILDING THE MODEL OF REMOVING LEAD IONS FROM WASTEWATER
Tác giả:  Lê Thị Xuân Thùy*, Nguyễn Ngọc Huy Trang: 64
 
[ 14 ]
SỬ DỤNG CÔNG THỨC VECTO TỪ THẾ ĐỂ TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN XOÁY TRONG LÕI THÉP MÁY BIẾN ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
USING A MAGNETIC VECTOR POTENTIAL FORMULATION FOR CALCULATING EDDY CURRENT IN CORES OF TRANSFORMERS BY FINITE ELEMENT METHOD
Tác giả:  Trần Thanh Tuyền*, Đặng Quốc Vương Trang: 69
 
[ 15 ]
KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP PHẦN ỨNG
STARTING SEPARATELY EXCITED DIRECT CURRENT MOTOR BY VARYING ARMATURE VOLTAGE
Tác giả:  Đoàn Quang Vinh, Đoàn Đức Tùng, Bùi Văn Vũ* Trang: 73
 
[ 16 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO DỊCH TẢ NGẮN HẠN VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ ĐỊA LÝ
BUILDING SHORT-TERM CHOLERA FORECAST MODELS AND EFFECT EVALUATION OF CLIMATE AND GEOGRAPHICAL FACTORS
Tác giả:  Lê Thị Ngọc Anh, Hoàng Xuân Dậu* Trang: 79
 
[ 17 ]
XÁC ĐỊNH, PHÂN LOẠI VÀ PHÂN TÍCH SỰ BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN KNOX Ở CÂY KHOAI TÂY (SOLANUM TUBEROSUM L.) BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TIN SINH HỌC
IDENTIFICATION, CLASSIFICATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF KNOX GENE FAMILY IN POTATO (SOLANUM TUBEROSUM L.) BY USING BIOINFORMATIC METHODS
Tác giả:  Cao Phi Bằng* Trang: 84
 
[ 18 ]
CHIẾN LƯỢC CHÀO GIÁ TỐI ƯU CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN DỰA VÀO THUẬT TOÁN DI TRUYỀN ĐA MỤC TIÊU TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH.
OPTIMAL BIDDING STRATEGY FOR GENCOS BASED ON MULTI-OBJECTIIVE GENETIC ALGORITHM IN COMPETITIVE ELECTRICITY MARKETS
Tác giả:  Nguyễn Hữu Hiếu*, Lê Hồng Lâm Trang: 88
 
[ 19 ]
HƯỚNG TIẾP CẬN GIẢI BÀI TOÁN ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI
THE APPROACH OF SOLVING MULTIPLE CRITICAL DECISION MAKING PROBLEMS IN CHANGING CONDITIONS
Tác giả:  Nguyễn Văn Hiệu* Trang: 94
 
[ 20 ]
XÂY DỰNG CÁC LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ TẬP THỂ CÓ PHÂN BIỆT TRÁCH NHIỆM KÝ TUẦN TỰ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC VÀ KHAI CĂN
CONSTRUCTING TWO SEQUENTIAL MULTISIGNATURE SCHEMES WITH DISTINGUISHED SIGNING AUTHORITIES BASED ON DISCRETE LOGARITHM PROBLEM AND MODULO ROOT PROBLEM.
Tác giả:  Đào Tuấn Hùng*, Nguyễn Hiếu Minh Trang: 100
 
[ 21 ]
SO SÁNH VĂN BẢN DỰA TRÊN MÔ HÌNH VÉC-TƠ
COMPARISON OF THE DOCUMENTS BASED ON VECTOR MODEL
Tác giả:  Võ Trung Hùng*, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Ngọc Huyền Trân, Võ Duy Thanh Trang: 105
 
[ 22 ]
XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG BẢO QUẢN THỊT LỢN CỦA TINH DẦU VỎ QUẢ HỒNG BÌ
DETERMINATION OF BIOLOGICAL ACTIVITY AND ABILITY TO PRESERVE PORK MEAT OF CLAUSENA LANSIUM (LOUR.) SKEELS PEEL OIL
Tác giả:  Nguyễn Văn Lợi* Trang: 110
 
[ 23 ]
NGHIÊN CỨU ĐỒNG TRÙNG HỢP GHÉP AXIT ACRYLIC LÊN TINH BỘT SẮN DÂY VÀ TINH BỘT BÌNH TINH KHƠI MÀO BẰNG (NH4)S2O8
A STUDY OF GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLIC ACID (AA) ONTO STARCH OF PUERUARIA THOMSONI BENTH ROOT STARCH AND ARROWROOT (MARANTA ARUNDIANCAE L.) STARCH INITIATED BY (NH4)S2O8
Tác giả:  Trần Mạnh Lục*, Trần Thị Ngọt Trang: 115
 
[ 24 ]
HÀM LƯỢNG XYANUA TỔNG SỐ TRONG NƯỚC TẠI MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC XÃ TAM LÃNH, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
TOTAL CYANIDE CONTENT IN WATER-BODIES IN SOME AREAS OF TAM LANH COMMUNE, PHU NINH DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Võ Văn Minh*, Lê Văn Hào, Phan Nhật Trường, Đoạn Chí Cường Trang: 122
 
[ 25 ]
MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN CÁC THAM SỐ VÀ KỊCH BẢN RA QUYẾT ĐỊNH TRONG NGÔI NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG MẠNG NƠRON KẾT HỢP THUẬT TOÁN ACTIVE LEZI
MODELING OF PREDICTION AND CONTEXT OF DECISION IN SMARTHOME USING NEURAL NETWORK COMBINED WITH ACTIVE LEZI ALGORITHM
Tác giả:  Nguyễn Hữu Phát*, Dương Văn Hoàn, Khánh Hợp Trang: 128
 
[ 26 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT TRẠNG THÁI VÀ HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG HỆ PHÂN TÁN DỰA TRÊN MÁY TRẠNG THÁI HỮU HẠN TRUYỀN THÔNG
BUILDING MONITORING MODEL FOR STATE AND INTERACTIVE OPERATIONS OF OBJECTS IN DISTRIBUTED SYSTEMS BASED ON THE COMMUNICATING FINITE STATE MACHINES
Tác giả:  Trần Nguyễn Hồng Phúc*, Lê Văn Sơn Trang: 133
 
[ 27 ]
ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HÀNG ĐỢI TRONG VIỆC TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ DỊCH VỤ
APPLICATION OF QUEUING THEORY IN OPTIMIZATION OF SERVICE DESIGN
Tác giả:  Nguyễn Đình Sơn* Trang: 140
 
[ 28 ]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI CHO HỆ QUÁ TRÌNH HÓA HỌC CÓ THÔNG TIN KHÔNG ĐẦY ĐỦ
STATE ESTIMATION FOR CHEMICAL PROCESS SYSTEMS WITH INCOMPLETE STATE INFORMATION
Tác giả:  Lâm Thuận Thành, Hoàng Ngọc Hà* Trang: 144
 
[ 29 ]
TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN CÁC CHẤT MANG CÓ CẤU TRÚC
SYNTHESIS OF CARBON NANO FIBERS ON MACROSCOPIC STRUCTURED MATERIALS
Tác giả:  Trương Hữu Trì*, Nguyễn Đình Lâm Trang: 149
 
[ 30 ]
MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VÀ RỦI RO CỦA THỦY NGÂN VÀ CHÌ TRONG TRẦM TÍCH MẶT TẠI CỬA AN HÒA, SÔNG TRƯỜNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
CONTAMINATION DEGREE AND ECOLOGICAL RISK OF MERCURY AND LEAD IN SURFACE SEDIMENT SAMPLED AT ANHOA ESTUARY, TRUONG GIANG RIVER, QUANG NAM PROVINCE
Tác giả:  Phan Nhật Trường, Võ Văn Minh, Ngô Quang Hợp, Đoạn Chí Cường* Trang: 153
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn