a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,836

TẠP CHÍ SỐ 3(112).2017-QUYỂN 2


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC THỎ NEW ZEALAND NUÔI TẠI TP. BUÔN MA THUỘT TỈNH ĐẮK LẮK
SOME HEMATOLOGICAL INDICATORS OF THE NEW ZEALAND RABBIT IN BUON MA THUOT CITY, DAK LAK PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Đức Điện, Ngô Thị Kim Chi Trang: 1
 
[ 2 ]
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DÒNG ĐẬU TƯƠNG CHUYỂN GEN KHÁNG THUỐC DIỆT CỎ VÀ KHÁNG SÂU HẠI CÓ TRIỂN VỌNG
ASSESSMENT OF POSSIBILITY HERBICIDE TOLERANCE AND INSECT TOLERANCE OF TRANSGENIC SOYBEAN LINES
Tác giả:  Lã Văn Hiền, Dương Thị Thắm, Nguyễn Tiến Dũng Trang: 5
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÙN THẢI CỦA NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN Ủ PHÂN COMPOST KẾT HỢP VỚI RƠM VÀ LỤC BÌNH
RESEARCH ON USING THE SLUDGE OF FOOD PROCESSING SLUDGE FACTORY TO COMPOST COMBINED WITH RICE STRAW AND WATER HYACINTH
Tác giả:  Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Thị Ngọc Thủy Trang: 10
 
[ 4 ]
HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÙNG VEN BIỂN HUYỆN CÙ LAO DUNG, TỈNH SÓC TRĂNG
THE CURRENT STATE OF WASTE MANAGEMENT AND MANAGEMENT SOLUTIONS FOR COMMUNITIES IN CU LAO DUNG COASTAL DISTRICT, SOC TRANG PROVINCE
Tác giả:  Lê Trần Thanh Liêm Trang: 15
 
[ 5 ]
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÊ BAO ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY VĂN VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỈNH AN GIANG
ASSESSMENT OF IMPACT OF FULL-DYKE SYSTEM ON FLOW REGIMES AND WATER QUALITY IN AN GIANG PROVINCE
Tác giả:  Lâm Thị Hoàng Oanh, Trần Văn Tỷ, Phạm Văn Toàn Trang: 20
 
[ 6 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG CHE KHUẤT ĐẾN PIN MẶT TRỜI VÀ GIẢI PHÁP
EFFECTS OF SHADING ON PHOTOVOLTAIC MODULE AND SOLUTION
Tác giả:  Dương Minh Quân, Đinh Thị Sen Trang: 26
 
[ 7 ]
TỔNG HỢP MỘT SỐ 2-ARYL-4-(4’-HIĐROXI-N-METYLQUINOLIN-2’-ON-3’-YL) -2,3-ĐIHIĐRO-1H-1,5-BENZOĐIAZEPIN
SYNTHESIS OF SOME 2-ARYL-4-(4’-HYDROXY-N-METHYLQUINOLIN-2’-ON-3’-YL) - 2,3- DIHYDRO-1H- 1,5-BENZODIAZEPINES
Tác giả:  Dương Ngọc Toàn, Trần Phương Anh Trang: 30
 
[ 8 ]
KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH MÔ SẸO VÀ TÁI SINH CÂY DÂU TÂY TỪ LÁ
CALLUS INDUCEMENT AND STRAWBERRY PLANT REGENERATION FROM LEAVES
Tác giả:  Lã Văn Hiền, Vũ Mạnh Tuyền, Bùi Đình Lãm Trang: 34
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT HỢP CHẤT MỚI CỦA TCNQF42-
SYNTHESIS OF THE NEW COMPOUND OF TCNQF42-
Tác giả:  Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Trang: 39
 
[ 10 ]
ĐÁNH GIÁ RỦI RO  TÍCH LŨY CHÌ TRONGHAI LOÀI CORRBICULA BAUDONI VÀ NODULARIA DOUGLASISFIRMUS SỐNG Ở SÔNG HƯƠNG ,THÀNH PHỐ HUẾ
INVESTIGATION INTO  ACCUMULATION OF LEAD METAL IN TWO SPECIES  CORRBICULA BAUDONI AND NODULARIA DOUGLASISFIRMUS LIVING IN THE HUONG RIVER OF HUE CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Ninh, Hồ Phan Ngọc Thúy, Nguyễn Minh Trí Trang: 43
 
[ 11 ]
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CHIỀU DÀI VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA CÁ BỐNG TRÂN BUTIS BUTIS 
THE   LENGTH - WEIGHT RELATIONSHIP OF THE DUCKBILL SLEEPER BUTIS BUTIS 
Tác giả:  Đinh Minh Quang Trang: 47
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ METYLEN XANH CỦA HẠT NANO SILICA TỔNG HỢP TỪ TRO VỎ TRẤU
ADSORPTION BEHAVIORS OF METHYLENE BLUE ON NANOSILICA PARTICLES SYNTHESIZED FROM RICE HUSK ASH
Tác giả:  Lương Huỳnh Vủ Thanh, Nguyễn Thái Trung Trang: 50
 
[ 13 ]
LỒNG GHÉP NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP KHOA QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
CSR INTEGRATION INTO HIGHER EDUCATION: A CASE OF INTERNATIONAL SCHOOL OF THAI NGUYEN UNIVERSITY
Tác giả:  Phạm Thị Tuấn Linh, Hà Trọng Quỳnh Trang: 55
 
[ 14 ]
LẦN THAY ĐỔI ĐỊA DANH LÀNG XÃ NĂM MINH MỆNH THỨ 5 (1824) - TRƯỜNG HỢP DINH QUẢNG NAM
THE CHANGE OF VILLAGE TOPONYM IN THE FFIFTH YEAR OF MINH MỆNH REIGN (1824) - CASE OF DINH QUANG NAM
Tác giả:  Lê Thị Mai Trang: 61
 
[ 15 ]
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG CĐ CNTT
SCIENTIFIC RESEARCH OF YOUNG LECTURERS AT COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương Mai Trang: 66
 
[ 16 ]
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU HỌC NGHỀ CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
APPLYING BINARY LOGISTIC REGRESSION TO IDENTIFY FACTORS THAT AFFECT VOCATIONAL TRAINING NEEDS OF LABORERS IN RURAL AREAS
Tác giả:  Phạm Ngọc Nhàn Trang: 70
 
[ 17 ]
VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ KHMER TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH
ROLES OF KHMER WOMEN IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN NGU LAC COMMUNE, DUYEN HAI DISTRICT, TRA VINH PROVINCE
Tác giả:  Tô Lan Phương Trang: 74
 
[ 18 ]
VAI TRÒ CỦA THẦY CÚNG TRONG VĂN HÓA TÂM LINH NGƯỜI SÁN CHỈ Ở ĐỊNH HÓA, THÁI NGUYÊN
THE ROLE OF THE SHAMAN IN SPIRITUAL CULTURE OF THE SAN CHI PEOPLE IN DINH HOA, THAI NGUYEN
Tác giả:  Nguyễn Văn Tiến Trang: 78
 
[ 19 ]
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở ĐBSCL: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI XÃ VĨNH THANH, HUYỆN PHƯỚC LONG, TỈNH BẠC LIÊU
ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING LABOR PRODUCTIVITY IN RICE PRODUCTION OF HOUSEHOLDS IN THE MEKONG DELTA: A CASE STUDY IN VINH THANH COMMUNE, PHUOC LONG DISTRICT, BAC LIEU PROVINCE
Tác giả:  Nguyễn Công Toàn, Dương Ngọc Thành Trang: 83
 
[ 20 ]
QUAN ĐIỂM “HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA” CỦA ĐẠI HỌC SĨ THÂN NHÂN TRUNG VỚI VIỆC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ TRỌNG DỤNG TRÍ THỨC, NHÂN TÀI HIỆN NAY
DR. THAN NHAN TRUNG’S “TALENTED PEOPLE AS LIFE-SUSTAININ ELEMENT OF NATION” VIEW ON TRAINING, FOSTERING AND USING TALENTED PEOPLE TODAY
Tác giả:  Nguyễn Văn Tuân Trang: 88
 
[ 21 ]
XÂY DỰNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY LẬP THỂ
CONSTRUCTION OF STEREOSCOPIC TEACHING MATERIALS
Tác giả:  Trần Khai Xuân, Vương Huệ Nghi Trang: 94
 
[ 22 ]
TÍNH KỊCH TRONG TRUYỆN NGẮN MỸ HIỆN ĐẠI QUA TRƯỜNG HỢP RAYMOND CARVER
THE DRAMATIC OF AMERICAN MODERN SHORT STORIES BY RAYMOND CARVER
Tác giả:  Nguyễn Phương Khánh Trang: 99
 
[ 23 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA KỸ THUẬT SỬA BÀI CHÉO ĐẾN KỸ NĂNG VIẾT BÀI LUẬN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐH THÁI NGUYÊN
THE EFFECTS OF PEER CORRECTION ON ESSAY WRITING AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES, THAINGUYEN UNIVERSITY
Tác giả:  Diêm Thị Thu Thủy Trang: 104
 
[ 24 ]
TỪ HÌNH TƯỢNG NGƯỜI PHỤ NỮ DÂN TỘC ĐẾN ƯỚC MƠ CỦA TUỔI TRẺ VÙNG CAO TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN HIỆN ĐẠI VỀ ĐỀ TÀI DÂN TỘC - MIỀN NÚI
FROM THE IMAGE OF ETHNIC WOMEN TO THE DREAMS OF YOUTH IN MODERN SHORT STORIES ABOUT ETHNIC MINORITIES IN MOUNTAINOUS AREAS OF VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Minh Trường Trang: 108
 
[ 25 ]
XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC THỜI GIAN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CÁ TRA FILLET
ESTABLISHING THE STANDARD TIME FOR PRODUCTION LINE OF PANGASIUS FILLET
Tác giả:  Võ Trần Thị Bích Châu Trang: 113
 
[ 26 ]
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA HỢP ĐỒNG TIÊU THỤ LÚA GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE PARTICIPATION IN RICE CONSUMPTION CONTRACTS BETWEEN FARMERS AND BUSINESSES IN VINH THANH DISTRICT, CAN THO CITY
Tác giả:  Trần Thanh Dũng Trang: 118
 
[ 27 ]
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ATM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
ATM SERVICE QUALITY OF COMMERCIAL BANKS IN THAI NGUYEN PROVINCE
Tác giả:  Hà Thị Thanh Hoa, Dương Thị Thúy Hương Trang: 123
 
[ 28 ]
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MEASURES TO DEVELOP MICE TOURISM IN DA NANG
Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh Trang: 127
 
[ 29 ]
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2000-2014
TRADE IN GOODS BETWEEN VIETNAM AND ASEAN COUNTRIES FROM 2000 TO 2014
Tác giả:  Ngô Thị Mỹ, Lê Thùy Linh Trang: 131
 
[ 30 ]
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ TỈNH ĐẮK LẮK
COMPLETING POLICIES FOR DEVELOPING FARM ECONOMY FOR INDIGENOUS ETHNIC MINORITIES IN DAK LAK PROVINCE
Tác giả:  Dương Thị Ái Nhi Trang: 135
 
[ 31 ]
YÊU CẦU PHÁP LÝ CỦA TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM THEO PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU BÀI HỌC CHO VIỆT NAM
LEGAL REQUIREMENTS FOR PRODUCT LIABILITY UNDER EU LAW – LEGAL LESSONS FOR VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Hữu Phúc Trang: 139
 
[ 32 ]
HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CÀ PHÊ LIÊN KẾT CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M’GAR, TỈNH ĐẮK LẮK
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF CO-OPERATIVE COFFEE PRODUCTION’ OF HOUSEHOLDS IN CU MAGAR DISTRICT, DAKLAK PROVINCE
Tác giả:  Bùi Ngọc Tân, Nguyễn Trịnh Thanh Nguyên, Phan Thị Cẩm Thạch Trang: 143
 
[ 33 ]
MÔ HÌNH KẾT HỢP SEM VÀ QFD ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN LỰC CHUỖI CUNG ỨNG ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM
AN INTEGRATED APPROACH OF SEM AND QFD IN EVALUATING THE EFFECT OF SUPPLY CHAIN CAPABILITIES ON BUSINESS PERFORMANCE: A CASE STUDY IN VIETNAM FOOD INDUSTRY
Tác giả:  Trần Thị Thắm, Trần Thị Mỹ Dung Trang: 148
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn