a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,791

TẠP CHÍ SỐ 4(113).2017


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ, NHÌN TỪ PHÍA CUNG NHÀ Ở
HOUSING URBAN DEVELOPMENT: THE VIEW FROM THE SUPPLY
Tác giả:  Nguyễn Khánh Bình* Trang: 1
 
[ 2 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CUỘC HỌP LIÊN HỢP QUỐC CHO SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SOLUTIONS TO ORGANIZING MODEL UNITED NATIONS FOR STUDENTS OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL STUDIES, UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGE STUDIES, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Lê Thị Phương Loan*, Võ Thị Giang Trang: 6
 
[ 3 ]
NHẬN THỨC VỀ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
AWARENESS OF JOURNALISM AND COMMUNICATION AND COMMUNICATIVE CULTURE IN THE PERIOD OF INNOVATION AND INTEGRATION
Tác giả:  Hoàng Tất Thắng* Trang: 12
 
[ 4 ]
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC HIỆN NAY
MANAGEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES AT UNIVERSITIES TO MEET REQUIREMENTS OF INSTITUTION ACCREDITATION AT PRESENT
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thành* Trang: 17
 
[ 5 ]
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHE CHÍNH TẢ ĐỂ HỖ TRỢ NÂNG CAO KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
DICTATION AS A TOOL TO SUPPORT THE DEVELOPMENT OF ENGLISH LISTENING SKILL OF THE FIRST-YEAR STUDENTS, UNIVERSITY OF ECONOMICS, THE UNIVERSITY OF DANANG
Tác giả:  Võ Nguyễn Thùy Trang* Trang: 20
 
[ 6 ]
SO SÁNH CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG XƠ ĐĂNG
VIETNAMESE QUESTION SENTENCES IN COMPARISON WITH XODANG ONES
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Chinh*, Bùi Thị Dịu Trang: 25
 
[ 7 ]
ĐỂ GIỜ HỌC SỐ TỪ BỚT KHÔ KHAN, NHÀM CHÁN
TO MAKE LEARNING NUMERALS LESS BORING AND TEDIOUS
Tác giả:  Vũ Thị Chín* Trang: 32
 
[ 8 ]
MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN BIỂU THỊ TÌNH THÁI CƠ BẢN TRONG PHÓNG SỰ CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG VÀ MẤY VẤN ĐỀ VỀ TIỂU TỪ “LẮM”
SOME MEANS OF EXPRESSING BASIC MODALITY IN VU TRONG PHUNG REPORTS AND PROBLEMS OF THE COMPONENT "LAM"
Tác giả:  Nguyễn Văn Điện, Nguyễn Văn Hiệp Trang: 37
 
[ 9 ]
CHÍNH SÁCH XOAY TRỤC CỦA MỸ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN LỢI ÍCH CHIẾN LƯỢC Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG QUAN HỆ MỸ - TRUNG
US PIVOT AND IMPACT OF THIS PIVOT ON STRATEGY INTERESTS IN THE SOUTHEAST ASIA IN THE US CHINA RELATIONSHIP
Tác giả:  Trương Công Vĩnh Khanh* Trang: 45
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA MỘT SỐ BIỂU THỨC HOÁN DỤ CHỈ CƠ THỂ NGƯỜI TRONG TÁC PHẨM "FOR WHOM THE BELL TOLLS" CỦA ERNEST HEMINGWAY VÀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT "CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI" CỦA NGUYỄN VĨNH VÀ HỒ THẾ TẦN
A STUDY OF SEMANTIC FEATURES OF SOME METONYMIC EXPRESSIONS INDICATING HUMAN BODY PARTS IN "FOR WHOM THE BELL TOLLS" BY ERNEST HEMINGWAY AND THE VIETNAMESE TRANSLATIONAL VERSION " CHUÔNG NGUYỆN HỒN AI" BY NGUYEN VINH AND HO THE TAN
Tác giả:  Lưu Quý Khương*, Nguyễn Mai Sương Trang: 50
 
[ 11 ]
LỜI ĐỀ TỪ TRONG VĂN BẢN NGHỆ THUẬT VĂN HỌC VIỆT NAM
THE EPIGRAPH IN THE ART TEXT OF VIETNAMESE LITERATURE
Tác giả:  Nguyễn Thị Diệu Trang*, Bùi Trọng Ngoãn Trang: 55
 
[ 12 ]
PHÂN TÍCH SO SÁNH ĐỊNH NGỮ GIỮA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG TRUNG
ANALYSIS AND COMPARISON OF ATTIBUTIVES BETWEEN VIETNAMESE AND CHINESE
Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Trang* Trang: 59
 
[ 13 ]
KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC THỂ ĐỘNG TỪ TIẾNG NGA
OVERCOMING THE DIFFICULTIES IN LEARNING RUSSIAN VERB FORM
Tác giả:  Phạm Thị Huyền Trang* Trang: 63
 
[ 14 ]
TỪ VAY MƯỢN TIẾNG ANH TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG Ở NGA
BORROWED WORDS FROM THE ENGLISH LANGUAGE IN RUSSIAN MEDIA
Tác giả:  Trần Thị Khánh Vy* Trang: 68
 
[ 15 ]
MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THE EXTENT OF DISCLOSURE IN ANNUAL FINANCIAL REPORTS OF BANKING COMPANIES: THE CASE OF VIETNAM
Tác giả:  Nguyễn Hoàng*, Đỗ Sông Hương Trang: 73
 
[ 16 ]
ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT VÙNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PROMOTING REGIONAL LINKAGE IN THE DEVELOPMENT OF MARINE ECONOMY IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Thị Hương* Trang: 78
 
[ 17 ]
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ BÁN LẺ
A STUDY OF FACTORS AFFECTING RETAILING SUPERMARKET SERVICE QUALITY
Tác giả:  Đặng Văn Mỹ Trang: 84
 
[ 18 ]
PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ ĐẮK HÀ TỈNH KON TUM
DEVELOPMENT OF DISTRIBUTION NETWORK FOR DAKHA’S COFFEE PRODUCTS OF KONTUM PROVINCE
Tác giả:  Phan Thị Nhung, Đặng Văn Mỹ Trang: 90
 
[ 19 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN TINH THẦN KINH DOANH CỦA CÁC NỮ DOANH NHÂN MIỀN TRUNG- CÁCH TIẾP CẬN TỪ VĂN HÓA HOFSTEDE
IMPACT OF CULTURE ON ENTREPRENEURIAL ORIENTATION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN CENTRAL REGION OF VIETNAM- APPROACH OF HOFSTEDE CULTURAL DIMENSIONS
Tác giả:  Ngô Thị Khuê Thư* Trang: 96
 
[ 20 ]
PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
LOGISTICS DEVELOPMENT IN CENTRAL VIETNAM KEY ECONOMIC REGION
Tác giả:  Ninh Thị Thu Thủy* Trang: 102
 
[ 21 ]
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE FACTORS AFFECTING JOB SATISFACTION OF THE TOUR GUIDES IN DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Đức Tiến* Trang: 108
 
[ 22 ]
ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ MARKETING MIX GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
MARKETING MIX IN HIGHER EDUCATION – PERSPECTIVES FROM STUDENTS
Tác giả:  Lê Quang Trực*, Trần Văn Hòa Trang: 112
 
[ 23 ]
TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CÔNG TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
IMPACT OF PUBLIC INVESTMENT ON ECONOMIC GROWTH IN QUANG NGAI
Tác giả:  Nguyễn Viết Vy Trang: 117
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn