a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,817

TẠP CHÍ SỐ 11(120).2017-QUYỂN 3


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỐT LIỆU CAO SU PHẾ THẢI CHO BÊ TÔNG NHỰA
STUDY ON THE USE OF WASTE RUBBER AGGREGATE IN ASPHALT CONCRETE
Tác giả:  Lê Đức Châu, Nguyễn Thanh Cường, Tống Văn Đồng, Nguyễn Minh Hùng Trang: 1
 
[ 2 ]
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CHO VIỆC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT TẠI KHU VỰC NHÀ GA ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG
PROPOSED SOLUTIONS TO THE LAND USE AT DA NANG RAILWAY STATION AREA
Tác giả:  Đinh Nam Đức, Lưu Thiên Hương Trang: 6
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ THÀNH CÔNG CHO DỰ ÁN PPP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
AN INVESTIGATION INTO CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR PPP PROJECTS AND THE LESSONS LEARNED TO APPLY FOR VIETNAM
Tác giả:  Phạm Anh Đức, Trương Thị Thu Hà, Mai Tuấn Vũ Trang: 12
 
[ 4 ]
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BAN ĐẦU PHỤC VỤ VIỆC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC ĐƠN
PRELIMINARY ANALYSIS RESULTS FOR CHOOSING THE SUITABLE METHOD FOR CALCULATING BEARING CAPACITY OF PILES
Tác giả:  Nguyễn Thu Hà, Phạm Văn Ngọc, Đỗ Hữu Đạo Trang: 18
 
[ 5 ]
SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP HẠNG NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU XÂY DỰNG DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC
PRELIMINARY ASSESSMENT AND RANKING OF BIDDERS’ QUALIFICATION USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
Tác giả:  Trương Thị Thu Hà, Đặng Hữu Luân Trang: 23
 
[ 6 ]
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG DÒNG THẤM ĐẾN CHUYỂN VỊ HỐ ĐÀO TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG HẦM VƯỢT NÚT GIAO THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀO HỞ
ANALYSIS OF INFLUENCE OF FLUID FLOW ON EXCAVATION DISPLACEMENT DURING THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF TUNNELS UNDER INTERSECTION USING OPENCAST METHOD
Tác giả:  Phan Khắc Hải, Đỗ Hữu Đạo Trang: 29
 
[ 7 ]
TỔNG HỢP GRAPHEN CHỨC HÓA TỪ GRAPHIT TỰ NHIÊN NHẰM CẢI THIỆN TÍNH PHÂN TÁN TRONG MÔI TRƯỜNG PHÂN CỰC
SYNTHESIS OF FUNCTIONALIZED GRAPHENE FROM NATURAL GRAPHITE TO IMPROVE ITS DISPERSION IN POLAR ENVIRONMENT
Tác giả:  Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đình Lâm Trang: 35
 
[ 8 ]
THUỘC TÍNH CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG BỘT THỦY TINH THẢI Y TẾ NHƯ CỐT LIỆU MỊN – MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU
BASED ON PROPERTIES OF CONCRETE, USING WASTE MEDICAL GLASS POWDER AS FINE AGGREGATE – SOME INITIAL RESULTS
Tác giả:  Nguyễn Quang Hòa, Trần Quang Hưng, Trần Minh Quân Trang: 40
 
[ 9 ]
THIẾT KẾ ÂM HỌC SÂN KHẤU VÀ XÁC NHẬN LẠI BẰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG CỦA KHÁN PHÒNG LỚN KIỂU RUỘNG BẬC THANG
STAGE ACOUSTIC DESIGN AND VERIFICATION BY SIMULATION MODELS OF A LARGE TERRACE HALL
Tác giả:  Phan Ánh Nguyên Trang: 44
 
[ 10 ]
ẢNH HƯỞNG CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CHUYỂN ĐỘNG NỀN KHI ĐỘNG ĐẤT XẢY RA ĐẾN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
EFFECTS OF FEATURES OF GROUND MOTION ON STRUCTURE OF CONSTRUCTIONS DURING EARTHQUAKES
Tác giả:  Lê Chí Phát Trang: 49
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN CHUỐI BẰNG MÀNG PECTIN – CHITOSAN VÀ PECTIN – ALGINATE
POSTHARVEST PRESERVATION OF BANANA FRUITS USING PECTIN – CHITOSAN AND PECTIN – ALGINATE COATINGS
Tác giả:  Ngô Thị Minh Phương, Pornchai Rachtanapun, Đặng Thị Mộng Quyên, Trần Thị Xô Trang: 55
 
[ 12 ]
ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN HÓA KHOÁNG TRONG XI MĂNG ĐẾN CO NGÓT HÓA HỌC CỦA BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO
INFLUENCE OF MINERAL COMPOSITION IN CEMENT ON CHEMICAL SHRINKAGE OF ULTRA HIGH PERFORMANCE CONCRETE
Tác giả:  Bạch Quốc Sĩ, Phan Nhật Long Trang: 61
 
[ 13 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG KHOAI LANG TÍM GIÀU ANTHOCYANIN
A STUDY ON PRODUCTION OF ANTHOCYANIN-RICH GIRDLE CAKES FROM PURPLE SWEET POTATO
Tác giả:  Nguyễn Thị Hoài Tâm, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Huỳnh Thị Kim Cúc Trang: 66
 
[ 14 ]
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG XE ĐẠP VÀ BỘ HÀNH TRONG CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM THEO HƯỚNG GIAO THÔNG XANH VÀ BỀN VỮNG
DEVELOPMENT OF BICYCLE AND PEDESTRIAN SYSTEM IN URBAN AREAS OF VIETNAM TOWARDS GREEN AND SUSTAINABLE TRANSPORT
Tác giả:  Nguyễn Tiến Thái, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh Trang: 71
 
[ 15 ]
TÍNH THẤM VÀ CÁC THUỘC TÍNH TRUYỀN NHIỆT CỦA BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG VÀ BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO Ở NHIỆT ĐỘ CAO
PERMEABILITY AND THERMAL PROPERTIES OF NORMAL AND HIGH PERFOMANCE CONCRETE AT HIGH TEMPERATURE
Tác giả:  Nguyễn Văn Thái Trang: 76
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG GIAO THÔNG XANH CHO CÁC ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM
RESEARCH ON THE SET OF GREEN TRANSPORTATION EVALUATION INDEXES FOR VIETNAM’S MUNICIPALITIES
Tác giả:  Phạm Đức Thanh Trang: 81
 
[ 17 ]
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH VÀ ĐO THỬ NGHIỆM SỰ KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CUNG CẤP CHO HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG TẠI KHU VỰC VEN BIỂN VIỆT NAM
DEVELOPING MODEL AND MEASURING THE COMBINATION OF RENEWABLE ENERGY PROVIDED FOR TRAFFIC LIGHT SYSTEMS IN COASTAL AREAS IN VIETNAM
Tác giả:  Phan Cao Thọ, Phạm Minh Mận, Nguyễn Thị Hải Vân Trang: 85
 
[ 18 ]
NHẬN THỨC VÀ MỨC ĐỘ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ TẠI ĐÀ NẴNG
AWARENESS AND LEVELS OF RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE INVESTMENT PROJECTS UNDER THE FORM OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) IN DA NANG
Tác giả:  Phạm Thị Trang, Nguyễn Huy Thanh Trang: 90
 
[ 19 ]
TỐI ƯU THỜI GIAN – CHI PHÍ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG
TIME – COST OPTIMIZATION PROBLEM CONSIDERING ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITIES IN ROAD CONSTRUCTION PROJECTS
Tác giả:  Huỳnh Thị Minh Trúc, Phạm Anh Đức Trang: 95
 
[ 20 ]
NHẬN THỨC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN CÔNG TRÌNH XANH CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
INVESTIGATING THE AWARENESS OF STAKEHOLDERS IN MEETING SUSTAINABLE CONSTRUCTION STANDARDS IN DANANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Quang Trung, Trương Quỳnh Châu, Phan Thị Như Quỳnh, Trần Văn Thành, Mạc Thị Vy Trang: 101
 
[ 21 ]
GIAO THÔNG XANH TRONG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CHO TƯƠNG LAI
ORIENTED SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URBAN TRANSPORTATION OF BIEN HOA CITY TOWARDS GREEN-TRANSPORTATION
Tác giả:  Nguyễn Thành Trung, Lê Hữu Thọ, Lê Thùy Trang, Trịnh Văn Chính Trang: 106
 
[ 22 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN Ở ĐÀ NẴNG
A STUDY ON ENERGY BENCHMARK FOR HOTEL BUILDINGS IN DA NANG
Tác giả:  Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Trung, Phan Tiến Vinh Trang: 112
 
[ 23 ]
ĐỀ XUẤT TƯƠNG QUAN KÍCH THƯỚC CỦA PHÒNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN CHO CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG
PROPOSAL OF THE RELATION OF THE DIMENSIONS OF THE ROOM TO ENHANCE THE NATURAL VENTILATION EFFICIENCY FOR APARTMENTS IN HIGH-RISE APARTMENT BULDINGS
Tác giả:  Phan Tiến Vinh Trang: 117
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn