a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,851

TẠP CHÍ 3(124).2018


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DIỄN BIẾN ĐƯỜNG BỜ BẰNG CÔNG NGHỆ ẢNH VIỄN THÁM, ÁP DỤNG CHO VỊNH ĐÀ NẴNG
MAPPING SHORELINE VARIATION USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY, APPLIED TO DANANG BAY
Tác giả:  Nguyễn Quang Bình*, Võ Ngọc Dương Trang: 1
 
[ 2 ]
NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BÊ TÔNG TỪ CÁT BIỂN, NƯỚC BIỂN KHU VỰC NHA TRANG – KHÁNH HÒA
A RESEARCH ON PRODUCING CONCRETE USING SEA SAND, AND SEAWATER OF NHA TRANG BEACH, KHANH HOA PROVINCE
Tác giả:  Trần Văn Châu, Trương Hoài Chính* Trang: 6
 
[ 3 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỊU LỰC VÀ HỆ SỐ DẪN NHIỆT CỦA BÊ TÔNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU THUỶ TINH Y TẾ
A RESEARCH ON STRENGTH AND THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT OF CONCRETE USING MEDICAL GLASS AS AGGREGATE
Tác giả:  Trương Hoài Chính*, Lê Văn Cảnh Trang: 10
 
[ 4 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ ĐỘNG CƠ NAM CHÂM VĨNH CỬU
MODELING OF THERMAL CALCULATION OF INDUCTION MOTORS AND LINE START PERMANENT MAGNET MOTORS
Tác giả:  Bùi Minh Định, Vũ Ngọc Minh* Trang: 14
 
[ 5 ]
TỐI ƯU HÓA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẢN ỨNG THỦY PHÂN CƠ THỊT ĐỎ CÁ NGỪ SỌC DƯA (SARDA ORIENTALIS) VỚI XÚC TÁC ENZYME PROTAMEX ĐỂ THU DỊCH PROTEIN THỦY PHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUI HOẠCH THỰC NGHIỆM
OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR HYDROLYSIS REACTION OF RED MEAT OF STRIPED TUNA (SARDA ORIENTALIS) WITH PROTAMEX ENZYME AS A CATALYST TO OBTAIN PROTEIN HYDROLYSATE SOLUTION BY USING APPLIED STATISTICS AND PROBABILITY FOR ENGINEERS
Tác giả:  Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường* Trang: 19
 
[ 6 ]
GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NƯỚC HỢP LÝ TRONG CÁC HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MEASURES FOR REASONABLE WATER USE IN HOUSEHOLDS IN DA NANG CITY
Tác giả:  Mai Thị Thùy Dương*, NGUYỄN LAN PHƯƠNG, Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy, Binaya Raj Shivakot Trang: 23
 
[ 7 ]
NHẬN DẠNG HỆ THỐNG BỒN LIÊN KẾT BẰNG MÔ HÌNH MỜ VỚI DỮ LIỆU ĐO LƯỜNG TỪ MÔ PHỎNG VÀ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
IDENTIFICATION OF COUPLED-TANKS SYSTEM WITH FUZZY MODEL BASED ON MEASUREMENT DATA FROM SIMULATION AND EXPERIMENTAL APPARATUS
Tác giả:  Nguyễn Minh Hòa* Trang: 28
 
[ 8 ]
THỬ NGHIỆM GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG IEC 60870-5-101/104 DÙNG TRONG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP
TESTING UTILITY COMMUNICATION PROTOCOL IEC 60870-5-101/104 FOR SUBSTATION AUTOMATION SYSTEM
Tác giả:  Vũ Phan Huấn*, Lê Đức Tùng Trang: 33
 
[ 9 ]
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV VIỆT NAM CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH CỦA PHỤ TẢI
A STUDY ON BUILDING A COMPUTER PROGRAM FOR ASSESSING STABILITY OF THE 500KV POWER SYSTEM OF VIETNAM CONSIDERING LOAD UNCERTAINTY
Tác giả:  Phạm Văn Kiên, Ngô Văn Dưỡng*, Lê Kim Hùng, Lê Đình Dương Trang: 38
 
[ 10 ]
SỬ DỤNG THÉP VÔ ĐỊNH HÌNH CẢI THIỆN ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC XUYÊN TÂM TRONG ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ
USING AMORPHOUS STEEL TO IMPROVE RADIAL FORCE IN SWITCHED RELUCTANCE MOTORS
Tác giả:  Phí Hoàng Nhã*, Phạm Hùng Phi, Đào Quang Thủy Trang: 43
 
[ 11 ]
ĐÁNH GIÁ SAI SỐ CỦA BIẾN DÒNG ĐIỆN KIỂU CẢM ỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN DÒNG ĐIỆN BỊ MÉO DẠNG HÌNH SIN
ERROR ANALYSIS FOR INDUCTIVE CURRENT TRANSFORMERS UNDER NON-SINUSOIDAL WAVEFORM CURRENT
Tác giả:   Anh-Tuan Phung*, Hoang-Phuong Vu, Trinh-Tuan Nguyen, Dang-Hai Nguyen Trang: 49
 
[ 12 ]
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TẢI TRỌNG XỬ LÝ CHẤT HỮU CƠ CỦA ĐỆM PVA-GEL TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN
RESEARCH ON EVALUATING ORGANIC LOADING RATE OF PVA-GEL BIOCARRIER ON SEAFOOD PROCESSING WASTEWATER TREATMENT
Tác giả:  Trần Văn Quang*, Phan Thị Kim Thủy* Trang: 54
 
[ 13 ]
TỐI ƯU ĐỘ TIN CẬY TRUYỀN DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG NUÔI TÔM DỰA VÀO NỀN TẢNG KẾT NỐI VẠN VẬT
A NEW SCHEME FOR INTERNET OF THING BASED SHRIMP FARMING SYSTEMS TO IMPROVE RELIABLE DATA FORWARDING
Tác giả:  NGUYÊN XUÂN SÂM*, Nguyễn Hồng Sơn Trang: 59
 
[ 14 ]
XÂY DỰNG MODULE PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CỦA KHÔNG KHÍ ẨM VÀ CÁC ỨNG DỤNG
BUILDING SOFTWARE MODULE TO DETERMINE PARAMETERS OF MOIST AIR AND ITS APPLICATIONS
Tác giả:  Thái Ngọc Sơn* Trang: 64
 
[ 15 ]
ON THE LOSS REDUCTION DUE TO HARMONICS BY POWER FACTOR CORRECTION CAPACITOR IN BUILDING ELECTRICAL INSTALLATION
Tác giả:  Hoàng Trần Thành, Bạch Quốc Khánh* Trang: 69
 
[ 16 ]
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ RÁC HỮU CƠ BẰNG ĐỆM LÓT SINH HỌC THEO PHƯƠNG THỨC TAKAKURA COMPOST
STUDY ON THE POSSIBILITY TO TREATING ORGANIC WASTE BY BIOLOGICAL PADS OF TAKAKURA COMPOST METHOD
Tác giả:  Lê Thị Xuân Thùy*, Phạm Đình Long, Lê Thị Sương Trang: 74
 
[ 17 ]
EFFECTIVE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGY FPI TO FAULT PASSAGE INDICATOR IN SMART POWER DISTRIBUTION GRID
Tác giả:  Đinh Thành Việt*, Võ Văn Phương Trang: 79
 
[ 18 ]
MODELING OF ELECTROMAGNETIC PROBLEM WITH MOVING OF CONDUCTING REGIONS VIA A SUBPROBLEM COUPLED METHOD
Tác giả:  Đặng Quốc Vương* Trang: 85
 
[ 19 ]
NHÂN GIỐNG IN VITRO LOÀI HOA LAN QUÝ HIẾM HUYẾT NHUNG TRƠN (RENANTHERA IMSCHOOTIANA ROLFE)
IN VITRO PROPAGATION OF A PRECIOUS ORCHID SPECIES, RENANTHERA IMSCHOOTIANA ROLFE
Tác giả:  Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý*, Võ Châu Tuấn Trang: 89
 
[ 20 ]
CHU TRÌNH HAMILTON TRONG ĐỒ THỊ TÁCH CỰC G  S(I K,E) VỚI DEG(U)  2 VỚI MỌI UI
HAMILTON CYCLES IN SPLIT GRAPHS G  S(I K,E) WITH DEG(U)  2 FOR ANY UI
Tác giả:  Lê Xuân Hùng* Trang: 94
 
[ 21 ]
MỘT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ MỚI NHẰM CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỊNH TUYẾN
A NEW METHOD TO DEFINE THE ROUTING COST FOR IMPROVING QOS
Tác giả:  Lương Thái Ngọc, Lê Vũ* Trang: 98
 
[ 22 ]
A STUDY ON OPTICAL PROPERTIES OF SILICA-TITANIA-ALUMINA DOPED WITH ER3+ ION FOR PLANAR WAVEGUIDE APPLICATION
Tác giả:  Lương Thị Kim Phượng*, Lê Thị Giang Trang: 104
 
[ 23 ]
DỰ ĐOÁN HƯỚNG NGỮ NGHĨA CỦA CỤM TỪ TRONG KHAI PHÁ QUAN ĐIỂM VỚI ĐỘ ĐO THÔNG TIN TƯƠNG HỖ
IDENTIFYING THE SEMANTIC ORIENTATION OF PHRASES IN OPINION MINING WITH MUTUAL INFORMATION MEASURES
Tác giả:  Trần Uyên Trang*, Hoàng Thị Thanh Hà, Huỳnh Xuân Hiệp Trang: 108
 
[ 24 ]
STUDY OF CHEMICAL COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PECTIN ISOLATED FROM TITHONIA DIVERSIFOLIA
Tác giả:  Bùi Vũ Thục Uyên, Giang Thị Kim Liên*, Trần Văn Hiếu, Trần Thị Thanh Thủy Trang: 113
 
[ 25 ]
NỒNG ĐỘ NITRÁT TRONG NƯỚC NGẦM NÔNG TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, GIA LAI
LEVEL OF NITRATE ON SHALLOW GROUNDWATER IN PLEIKU CITY, GIA LAI
Tác giả:  Dương Công Vinh*, Trần Hữu Lâm Trang: 116
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn