a
Thứ bảy, ngày 22/09/2018
Trang chủ
Giới thiệu
Dành cho tác giả
Dành cho phản biện
Thống kê
Hỏi, đáp
Đăng ký thành viên
Tìm kiếm

Số người truy cập:
7,596,803

TẠP CHÍ 5(126).2018, QUYỂN 2


Bìa                    Nội dung                    
 
[ 1 ]
TÌM HIỂU KHẢ NĂNG XẢY RA NGHIÊNG LÚN CÔNG TRÌNH HIỆN HỮU DO ĐÀO HỐ MÓNG
STUDYING POSSIBILITY OF TILT AND SETTLEMENT OF AN EXISTING BUILDING DUE TO EXCAVATION IN THE VICINITY
Tác giả:  Vương Quốc Chánh, Dương Hồng Thẩm Trang: 1
 
[ 2 ]
ẢNH HƯỞNG CỦA TRO BAY ĐẾN ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VỮA
EFFECT OF FLY ASH ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF MORTAR
Tác giả:  Nguyen Van Chinh, Tran Quang Hung Trang: 6
 
[ 3 ]
ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÍCH LŨY TRONG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VIỆT NAM
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE UTILIZATION OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE STOCK IN VIETNAM
Tác giả:  Nguyen Thi Cuc Trang: 10
 
[ 4 ]
XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐỊNH BÌNH, BÌNH ĐỊNH
SOFTWARE DEVELOPMENT FOR MANAGING AND OPERATING DINH BINH RESERVOIR, BINH DINH PROVINCE
Tác giả:  Võ Ngọc Dương, Nguyễn Quang Bình, Phan Thanh Sỹ Trang: 14
 
[ 5 ]
HIỆU QUẢ GIẢM CHẤN KHI ÁP DỤNG GỐI CON LẮC MỘT MẶT TRƯỢT MA SÁT SFP CHO NHÀ NHIỀU TẦNG CHỐNG ĐỘNG ĐẤT
THE DAMPING EFFECT OF APPLYINGTHE SINGLE FRICTION PENDULUM SFP BEARING AGAINST EARTHQUAKE FOR HIGH-RISE BUILDINGS
Tác giả:  Hoàng Phương Hoa, Hồ Quang Nam Trang: 18
 
[ 6 ]
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM SỨC CHỊU TẢI CỦA CỪ TRÀM TRONG GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ NHÀ CẤP THẤP TẠI TỈNH TRÀ VINH
EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE BEARING CAPACITY OF CAJUPUT PILES IN REINFORCING THE SOFTSOIL BELOW THE RURAL ROADS AND LOW LEVEL HOUSES IN TRA VINH PROVINCE
Tác giả:  Trần Quốc Huy, Châu Trường Linh Trang: 23
 
[ 7 ]
DỰ TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA MÓNG NÔNG VÀ MÓNG CỌC CHO KHU VỰC THÀNH PHỐ HỘI AN
ESTIMATION OF BEARING CAPACITY OF SHALLOW FOUNDATION AND DEEP FOUNDATION IN HOI AN CITY
Tác giả:  Nguyễn Châu Lân, Phạm Quang Đông, Đỗ Hữu Đạo Trang: 27
 
[ 8 ]
ĐÁNH GIÁ LẠI SỰ LÀM VIỆC CỦA BÊ TÔNG Ở ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ CAO: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VÀ CÁC KẾT QUẢ BAN ĐẦU
REVISION OF CONCRETE PERFORMANCE AT ELEVATED TEMPERATURES: A CRITICAL REVIEW AND INITIAL RESULTS
Tác giả:  Quang Xuan Le, Dinh Ba Le, Son Duy Tran, Vinh The Ngoc Dao Trang: 33
 
[ 9 ]
LẬP BẢN ĐỒ VÀ MẶT CẮT DỌC ĐỊA CHẤT PHỤC VỤ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI TRÀ VINH
ESTABLISHING GEOGRAPHICAL MAPPING AND LONGITUDINAL SECTION FOR TRAFFIC INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION IN TRA VINH
Tác giả:  Châu Trường Linh Trang: 39
 
[ 10 ]
NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ CỦA DẦM CHỊU LỰC CẮT KHI LỰC DÍNH GIỮA BÊ TÔNG VÀ CỐT DỌC CHỊU KÉO BỊ SUY GIẢM CỤC BỘ
RESEARCH ON SHEAR BEHAVIOUR OF SHEAR BEAMS AS BOND BETWEEN CONCRETE AND REBAR IS LOCALLY DETERIORATED
Tác giả:  Nguyễn Công Luyến Trang: 43
 
[ 11 ]
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO CÁC DỰ ÁN KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHẰM TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH
A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF PROMOTION TOOLS FOR HOTELS IN DA NANG CITY TO INCREASE COMPETITIVE ADVANTAGES
Tác giả:  Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Đàm Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Văn Kỳ Long Trang: 47
 
[ 12 ]
CHẤT KẾT DÍNH CHỊU NHIỆT SỬ DỤNG TRO BAY
HEAT – RESISTANT BINDER USING FLY ASH
Tác giả:  Đỗ Thị Phượng, Lê Văn Trí, Vũ Minh Đức, Nguyễn Nhân Hòa Trang: 51
 
[ 13 ]
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC NGẦM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ASSESSING THE STATUS OF GROUNDWATER SOURCE IN THANH KHE DISTRICT, DA NANG CITY
Tác giả:  Nguyễn Lan Phương, Mai Thị Thùy Dương Trang: 56
 
[ 14 ]
XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU TẢI AN TOÀN CỦA CỌC KHOAN NHỒI TRONG ĐIỀU KIỆN VỪA XÉT TÍNH CHẤT PHÂN TÁN KHÔNG GIAN CỦA SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT VỪA THỎA MỘT GIÁ TRỊ ĐỊNH TRƯỚC CỦA ĐỘ TIN CẬY
DETERMINING ALLOWABLE BEARING CAPACITY OF MEDIUM BORED PILE WITH CONSIDERING BOTH SPATIAL DIVERSITY IN SOIL PROPERTIES AND A TARGET INDEX OF RELIABILITY
Tác giả:  Dương Hồng Thẩm, Dương Tấn Tài Trang: 61
 
[ 15 ]
GIẢI PHÁP BẢO VỆ BỜ SÔNG, KÊNH RẠCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG CÔNG TRÌNH MỀM, SINH THÁI, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
MEASURES TO PROTECT THE RIVER/CHANNEL BANK IN MEKONG DELTA TOWARDS SOFT, ECOLOGY AND ENVIRONMENT-FRIENDLY ENGINEERING
Tác giả:  Cù Ngọc Thắng, Trịnh Công Vấn, Châu Nguyễn Xuân Quang Trang: 67
 
[ 16 ]
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU CẮT CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP KHÔNG CÓ CỐT THÉP NGANG THEO TCVN 5574-2012 VÀ MỘT SỐ TIÊU CHUẨN KHÁC
ASSESSMENT OF SHEAR RESISTANCE OF RC MEMBERS WITHOUT SHEAR REINFORCEMENT OF VIETNAM STANDARD 5574-2012 AND OTHER BUILDING CODES
Tác giả:  Tran Anh Thien, Truong Van Bang Trang: 71
 
[ 17 ]
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUY ĐỔI CHO PHẦN TỬ THANH CÓ TIẾT DIỆN VÀ BIẾN DẠNG THAY ĐỔI TRONG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
ALTERNATIVE FRAME MODEL USED IN FINITE ELEMENT METHOD FOR FRAME ELEMENTS WITH THE CHANGE OF CROSS-SECTION AND YOUNG’S MODULUS
Tác giả:  Trịnh Quang Thịnh, Lê Xuân Quang Trang: 76
 
[ 18 ]
NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH ĐỂ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
A STUDY ON USING DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TO MANAGE FINANCIAL RISKS FOR CONSTRUCTION FIRMS
Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Thủy Trang: 81
 
[ 19 ]
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KỲ VỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
A STUDY ON FACTORS IMPACTING ON THE EXPECTED NET PROFIT OF CONSTRUCTION COMPANIES IN VIETNAM
Tác giả:  Huỳnh Thị Minh Trúc, Võ Thị Diệu, Trần Thị Hồng Phúc Trang: 85
 
BÀI BÁO ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
[1] PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KIỂM THỬ CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA (31673 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Thúy Hoài*, Nguyễn Thanh Bình
[2] CẢI TIẾN THỰC THI ĐỘT BIẾN TRONG KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN CHO CÁC MÔ HÌNH SIMULINK SỬ DỤNG TÍNH TOÁN SONG SONG (28453 lần)
Tác giả:  Lê Thị Mỹ Hạnh, Khuất Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Bình
[3] PHÂN TÍCH BẢN GHI SỰ KIỆN CỦA RƠLE KỸ THUẬT SỐ BẰNG PHẦN MỀM SIEMENS SIGRA 4 (27886 lần)
Tác giả:  Lê Kim Hùng*, Nguyễn Hoàng Việt, Vũ Phan Huấn
[4] Thực trạng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học ở thành phố Đà Nẵng (27031 lần)
Tác giả:  Nguyễn Dương Nguyên Châu, Nguyễn Thị Phương Thảo*
[5] A COMPUTATIONAL STUDY OF POTENTIAL ENERGY SURFACE (PES) OF CH3OH + O2 AND C2H5OH + O2 REACTIONS (26839 lần)
Tác giả:  Hồ Viết Thắng, Phạm Cẩm Nam*
[6] NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY (26759 lần)
Tác giả:  Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
[7] Recent Advances on Video-Based Human Walking Gait Analyses (26569 lần)
Tác giả:  Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang
[8] THAY ĐỔI CẤU HÌNH ĐỘNG GIỮA CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG NHÓM (25872 lần)
Tác giả:  Huỳnh Ngọc Thọ
[9] TÍCH HỢP THUẬT TOÁN BAO LỒI VÀO VIỆC THEO DÕI CHUYỂN ĐỘNG CON NGƯỜI QUA CAMERA (25428 lần)
Tác giả:  Lê Văn Minh, Nguyễn Thị Nông
[10] Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (25410 lần)
Tác giả:  Nguyễn Thị Kim Thoa*, Võ Văn Minh

Link đến website khác:
 
© Đại học Đà Nẵng
 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Giấy phép hoạt động báo chí số 510/GP-BVHTT, do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 25/11/2002; ISSN số 1859-1531
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3 817 788; Email: tapchikhcn@ud.edu.vn
Xây dựng và phát triển bởi Đại học Đà Nẵng; email: udn.it@ud.edu.vn