ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,771
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI GIẢI BÀI TOÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐA MỤC TIÊU VỚI TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VỀ CÁC TIÊU CHÍ
A NEW APPROACH TO SOLVING A MULTI-CRITERIA DECISION PROBLEM WITH PARTIAL INFORMATION ABOUT CRITERIA
 Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu*
Đăng tại: Số 1(74).2014, Quyển 1; Trang: 99-102
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Bài báo trình bày đề xuất một phương pháp tiếp cận mới giải bài toán ra quyết định đa mục tiêu sử dụng chiến lược maximin để kết hợp các tiêu chí và phương án trong trường hợp không đầy đủ thông tin. Dạng “yêu thích” của người ra quyết định được nghiên cứu và mô hình hóa để hạn chế khả năng của tập trọng số các tiêu chí. Dạng “yêu thích” tạo nên một tập bất phương trình tuyến tính, tập này được xem như là tập ràng buộc về trọng số của các tiêu chí. Một phương pháp mới được đề xuất để giải quyết hướng tiếp cận này. Một trường hợp đặc biệt của bài toán ra quyết định khi thiếu hoàn toàn thông tin về các tiêu chí được đề cập và giải quyết. Kết quả chính của bài báo được giải thích và minh họa qua ví dụ cụ thể.
Từ khóa: Ra quyết định đa mục tiêu; lập trình tuyến tính; tập hợp lồi; trọng số; chiến lược maximin;
Abstract:
A new approach to solving a multi-criteria decision making problem with partial information about criteria using the maximin strategy is proposed and studied in this paper. A type of decision maker “preferences” is studied and formalized for re¬ducing a possible set of weights of criteria. “Preferences” are well known and produce a set of linear inequalities. This episode is seen as a constraints set for weights of criteria. A new algorithm is proposed for realizing the method. Some interesting cases of complete lack of information about weights are also considered in the paper. The main results of the paper are explained and illustrated by specific examples.
Key words: multi-criteria decision problem;linear programming; convex set; weights; maximin strategy;

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,771