ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,240
NHẬN DẠNG DẤU THANH VÀ MŨ TRONG KÝ TỰ TIẾNG VIỆT VIẾT TAY
RECOGNIZING ACCENT IN VIETNAMESE HANDWRITING CHARACTERS
 Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên
Đăng tại: Số 1(74).2014, Quyển 2; Trang: 21-24
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Nhận dạng ký tự viết tay là chủ đề đang được nghiên cứu rộng rãi hiện nay. Nhiều giải pháp được áp dụng cho ký tự tiếng Anh và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, bài toán tiếng Việt đang đối mặt với nhiều thách thức, phần lớn vấn đề đến từ dấu mũ và dấu thanh (gọi chung là dấu). Bài báo này đề xuất một giải pháp nhận dạng dấu, kể cả trong trường hợp mũ và thanh trong ký tự dính liền nhau – một vấn đề rất phổ biến và ảnh hưởng đáng kể đến kết quả nhận dạng. Chúng tôi bắt đầu với việc tách riêng dấu và chữ cái bằng kĩ thuật gán nhãn vùng liên thông. Tiếp theo, dấu được phân vào hai lớp: dấu đơn (một dấu mũ hoặc dấu thanh) hoặc dấu kép (mũ và thanh dính liền nhau). Dấu kép (nếu có) tiếp tục được tách ra thành các dấu đơn để chuẩn bị cho bước xử lý cuối cùng. Quá trình nhận dạng được thực hiện bằng phương pháp mô hình Markov ẩn. Giải pháp đề xuất đã được thử nghiệm và thu được kết quả khả quan.
Từ khóa: ký tự viết tay tiếng Việt; dấu mũ; dấu thanh; bộ phát hiện góc; tách nhánh; mô hình Markov ẩn
Abstract:
Handwriting character recognition is one of the most common research topics. Many approaches have been applied to English characters and achieved high accuracy. However, the complexities in the language of each country are not same. Recognizing Vietnamese handwriting character is facing many problems, most of them come from the accent. This paper focuses on accent recognition, especially when there is a connection between two accents - a common problem which affects the identification result. Our approach starts with separating accents from characters using the connected-component labeling method. The obtained accent then is checked if it is single or multiple (the combination of many accents). In the second case, each accent is extracted for the last processing step. The recognition is performed using hidden Markov models with each single accent. Proposed solution has been tested and obtained with high accuracy.
Key words: Vietnamese handwriting character; accent; corner detector; branch separating; hidden Markov models

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,240