ISSN: 1859-1531
BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,699
CHƯƠNG TRÌNH DÒ TÌM CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÔI CÀI ĐẶT TRÊN FPGA
LIP TRACKING PROGRAM IMPLEMENTED ON FPGA
 Tác giả: Võ thi Thu Hồng, Lê Quốc Bảo Trí, Nguyễn Ngọc Tài, Lê Trung Hiếu
Đăng tại: Số 12(97).2015, Quyển 2; Trang: 30-34
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Việc dò tìm chuyển động của môi là giai đoạn mang tính quyết định đối với hệ thống nhận dạng thính thị (AVSR). Đây là quá trình phân tách đường viền môi từ các chuỗi video của khuôn mặt. Đã có nhiều giải thuật hữu hiệu được đề xuất để cho kết quả phân đoạn chính xác vùng môi. Do độ phức tạp trong tính toán nên đa số các giải thuật này đều được thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày mô hình mới sử dụng phần cứng để dò tìm chuyển động môi, cài đặt trên FPGA. Công cụ toán học ở đây kết hợp giải thuật phân cụm K-Means và giải thuật tìm đường đi ngắn nhất của Dijkstra. Kết quả thử nghiệm thích hợp với khuôn mặt có sự xuất hiện của râu, răng và xử lý tốt trong trường hợp màu môi không khác biệt nhiều so với vùng ngoài môi. Cấu trúc phần cứng được thiết kế pipeline cho phép tăng đáng kể tốc độ xử lý so với phần mềm (125 Mpps).
Từ khóa: Dò chuyển động môi; phân đoạn vùng mô i; FPGA; phân cụm K-Means; giải thuật Dijkstra; pipeline
Abstract:
The first and crucial stage in audio visual speech recognition (AVSR) system is lip tracking. It is the process of partitioning lip contour from facial video sequences. Many efficient algorithms have been developed to achieve good and accurate segmentation. Most of these have to be performed entirely by software because of their complex computation. In this paper, we present a novel hardware- based lip tracking model, implemented on DE2 FPGA (Field Programmable Gate Array) Board of Altera. Our mathematical tool is the combination of K-Means clustering and shortest path Dijkstra algorithms. The experimental results have proved that our proposed technique is well adapted to face with the presence of beard, teeth and even to lips with weak color contrast. The pipeline design in our hardware structure considerably enhances the processing speed more than 700 FPS) in comparison with software. (FPS: Frames per second).
Key words: Lip tracking; lip segmentation; FPGA; K-Means clustering; Dijkstra algorithm; pipeline.

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập
GS.TSKH. Bùi Văn Ga

Phó Tổng biên tập
GS.TS. Trần Văn Nam

Trưởng ban biên tập
PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng

Cơ quan Đại học Đà Nẵng
41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa
54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm
459 Tôn Đức Thắng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Trường Đại học Ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
48 Cao Thắng - Đà Nẵng
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum
129 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Khoa công nghệ thông tin và tuyền thông
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Y Dược
Hòa Quý - Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Khoa Giáo dục Thể chất
62 Ngô Sỹ Liên, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Khoa Quốc tế
41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Viện Nghiên cứu & Đào tạo Việt Anh
158A Lê Lợi
Trung tâm phát triển phần mềm
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Trung tâm ngoại ngữ
131 Lương Nhữ Hộc, Tp Đà Nẵng
Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị và tư vấn doanh nghiệp
71 - Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Tổng: 19,465,699